کاربران
3468
بازی ها
1291
سناریو ها
38
سناریو های پیشنهادی
پارتیزان

پارتیزان

سرخپوست

سرخپوست

بازپرس

بازپرس

مذاکره

مذاکره

ارتش سری

ارتش سری

روسی

روسی

شب مافیا

شب مافیا

وندتا

وندتا

زودیاک

زودیاک

هنرمندان فیلیمو ( جوکر )

هنرمندان فیلیمو ( جوکر )

پدرخوانده 2 ( جک گنجیشکه )

پدرخوانده 2 ( جک گنجیشکه )

مافیا پیشرفته

مافیا پیشرفته

ورولف

ورولف

نماینده

نماینده

سناریو نویس های جوان
گنگستر

گنگستر

طرار

طرار

ارباب حلقه ها

ارباب حلقه ها

پروفسور

پروفسور

یاکوزا

یاکوزا

اپیک

اپیک

میتیک

میتیک

دربار

دربار

ریش سفید

ریش سفید

دنیای مردگان

دنیای مردگان