طرار

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
طرار

طرار

دزدی عجیب غریب :

شبها کارشو به تنهایی انجام میده و باید به رییسش باج بده  . یار خاموش تیم مافیا و فقط سردسته را میشناسه . هر فاز شب توسط گرداننده نفر اول بیدار میشه با انتخاب یک نفر نقش آن شخص را تصاحب کرده و اجرا میکند .

نکته ۱ : او موظف است نقشی را که تصاحب میکند اجرا نماید حتی نقش تیم مافیایی.

نکته ۲ : او نمیتواند نقش یک نفر را در طی بازی ۲ بار دریافت نماید.  

نقطه ضعف ۱ : استعلام او برای مفتش همیشه مثبت خواهد بود.

نقطه ضعف ۲ : با هر اتفاقی در فاز روز از بازی خارج میشود.  

خائن

خائن

اصلا روش نمیتونی حساب کنی :

هر شب با سر دسته بیدار شده و در مورد قربانی اصابت خنجر به سر دسته کمک میکند و هر شب اسم یک شهروند را به گرداننده میدهد . او طرار را نمیشناسد .

نکته ۱ : او موظف است شهروند مهم شهر را برای خروج به سردسته معرفی نماید .

نکته ۲ : او میتواند اسم یکنفر را ۲ بار به گرداننده معرفی نماید .  

نقطه ضعف ۱ : استعلام او برای مفتش همیشه مثبت خواهد بود.

نقطه ضعف ۲ : با هر اتفاقی در فاز روز از بازی خارج میشود.  

سردسته

سردسته

یک خونخوار واقعی :

همان رئیس مافیاست و تصمیم گیرنده نهایی برای قربانی شب است .

او فقط با رأی گیری از بازی خارج میشود و طرار را نمیشناسد .

نکته ۱ : او هر شب به همراه گروهش از خواب بیدار میشود .

نکته ۲ : استعلام او برای مفتش همیشه منفی خواهد بود.

نقطه ضعف ۲ : با هر اتفاقی در فاز روز از بازی خارج میشود و در فاز شب از بازی خارج نمیشود .

 

 
فراش

فراش

قلدر به تمام معنا :

بی باک و جسور - ترس از مردن ندارد .

زره ای دارد پولادین که از او هم در فاز شب و هم در فاز روز مراقب کرده او موظف است نقشه

های خائن را در فاز شب از بین ببرد .

او نقش مقابل خائن بازی میباشد .

او هر شب یک اسم مافیایی به گرداننده بازی اعلام خواهد کرد.

نکته ۱ : او باید تا میتواند زره خود را دربازی حفظ نماید و هر زمان که در روز زره خود را از دست بدهد با حفظ نقش خود در فاز شب به

بازی خود ادامه میدهد بدون اطلاق به نقش شخصی و به داروغه بازی کمک خواهد کرد.

نکته ۲ : او باید در انتخاب اسم مافیایی خود در فاز شب دقت داشته باشد.

نکته ۳ : اگر زره خود را در روز از دست بدهد دیگر در شب زرهی نداشته ولی اگر زره شب را از دست بدهد زره روز همچنان پابرجا خواهد بود .

نکته ۴ : با خروج فراش از بازی زنجیره شهروندی فراش داروغه والی از بین خواهد رفت .  

نقطه ضعف : در روز با هر اتفاقی زره خود را از دست خواهد داد. 

 
عیار

عیار

ایست بازرسی سر گردنه:

نقش مقابل طرار است . 

او از نقش شهروندان در برابر طرار محافظت میکند ولی زرهی چه در روز و چه در شب ندارد . تا ۸ نفر از دو نفر محافظت کرده و از ۷ نفر به پایین از یک نفر محافظت میکند . اگر طرار به عیار بزند اتفاقی نمی افتد .

نکته ۱ : او موظف است از شهروندان خود محافظت کند.

نکته ۱ : اگر طرار به عیار بزند یا به شخص عیاری شده نقش آن شخص به طرار اعلام نمیشود .

نقطه ضعف : با هر اتفاقی در فاز روز و فاز شب از بازی خارج میشود.  

قراول

قراول

پرتابگر حرفه ای:

اگر تا شب ۲ زنده بماند یک خنجر از گرداننده دریافت کرده و باید به یک نفر حمله کند . فردی که مورد حمله قرار میگیرد با هر سایدی از بازی خارج میشود . اگر سردسته یا فراش ( در صورت وجود زره ) را بزند کسی از بازی خارج نمیشود .

نکته : قراول به والی اسم نمیدهد و اگر کسی که مورد حمله قراول قرار میگیرد سیو طبیب باشد در داخل بازی میماند

نقطه ضعف : با هر اتفاقی در فاز روز و فاز شب از بازی خارج میشود.  

والی

والی

ایست بازرسی سر گردنه:

اسامی با اولویت بندی داروغه از طرف گرداننده به والی ارائه میشود . والی میتواند نظر داروغه را قبول یا بر اساس برآیند خود هر شب گردن یک نفر را بزند . شخص گردن زده با هر نقشی از بازی خارج میشود . او نیز یکبار قابلیت ملغی کردن را دارد .در صورت خروج داروغه از بازی اسامی بدون اولویت به والی داده میشود . والی اگر گردن سردسته یا فراش ( در صورت وجود زره ) را بزند کسی از بازی خارج نمیشود . والی به دلیل حساسیت نقش فقط در شب اول در صورت اصابت خنجر مافیا از بازی خارج نمیشود ولی در هر شرایطی با رأی گیری خارج میشود .

نکته ۱ : او باید دقت داشته باشد تا شهروند را از بازی خارج ننماید.

نکته ۲ : در شب اول با هر اتفاقی در شب از بازی خارج نمیشود .

نقطه ضعف :با خنجر تیم مافیا از بازی خارج میشود .  

 

مفتش

مفتش

یک جستجوگر عالی:

هر شب که همه شهر خوابن  در خونه یک نفر و میزنه.

هر شب یک اسم به گرداننده میدهد اگر مافیا باشد تایید میگیرد و اگر شهروند باشد عدم تایید خواهد گرفت .

نکته : استعلام سردسته برای مفتش منفی میباشد.

نقطه ضعف : با هر اتفاقی در فاز روز و فاز شب از بازی خارج میشود.  

داروغه

داروغه

ایست بازرسی سر گردنه:

هر شب دو اسم از طرف گرداننده به او داده میشود ( اسم انتخابی خائن و اسم انتخابی فراش ) او اسامی را به ترتیب اولویت مافیایی برای ارائه به والی به گرداننده میدهد . او یکبار میتواند با ملغی کردن خروج دو اسم ارائه شده جلوگیری کند . 

نکته : او باید دقت داشته باشد تا اسامی شهروندی را اشتباهی به والی ارائه ندهد.

نقطه ضعف : با هر اتفاقی در فاز روز و فاز شب از بازی خارج میشود.  

 

 
طبیب

طبیب

ایست بازرسی سر گردنه:

همان دکتر شهر میباشد هر شب یک نفر را نجات میدهد  او خودش را یکبار نجات میدهد. 

نکته : او موظف به نجات جان شهروندان خود است.

نقطه ضعف : با هر اتفاقی در فاز روز و فاز شب از بازی خارج میشود.  

 
نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

1

قوانین بازی

سناریویی متشکل از دزد و پلیس و چند نقش ترکیبی ایرانی

روش رای گیری

نصف شهر بعلاوه یک بالا  نصف شهر منهای یک خروج