فرار از زندان

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
رئیس سازمان

رئیس سازمان

شات زن مافیا،استعلامش برای کاراگاه منفی،با تیر اسنایپر از بازی خارج نمیشود،هیچ مافیایی حق گفتن نقشش در گروه روا ندارد

افسونگر سازمان

افسونگر سازمان

یک کلمه چهار حرفی را روی یک شهروند میگذارد،اگر آن شهروند در دیالوگ خود آن کلمه را بکار ببرد از بازی خارج خواهد شد بدون وصیت

بازرس سازمان

بازرس سازمان

هر شب بیدار میشود و اسم یک نفر را به گاد بازی میدهد،اگر آن شخص تی بگ(ماسون) یا لینکن باروز(جانسخت)بازی باشد لایک دریافت میکند و در همان شب یک شات جایزه میگیرد،علاوه بر شات گادفادر یک شات هم بازرس خواهد زد . 

رئیس زندان

رئیس زندان

(مأمور اعدام مایکل اسکافیلد) به دنبال جاسوس شهروندان درون گروه مافیا میگردد،در فاز روز میتواند اسم جاسوس را به گرداننده بدهد و گرداننده آن شخص را اعدام میکند،امکان دارد به اشتباه یار خود را به فکت یار فروشی اعدام کند،پس مافیاها یار فروشی نمیکنند،یک روز میتواند اعدام نکند،بعد از فرصت یک روزه دست کم یک اعدام را باید انجام دهد،در یک روز میتواند به تعداد مافیا ها اعدام کند تا مایکل از بازی خارج شود،بعد از خروج جاسوس نیازی به اعدام نیست . 

تروریست

تروریست

از روز یک بازی ضامن ترور فعال میشود ، میتواند اعلام نقش کند و اسم یک نفر را بگوید،با تایید گرداننده باید تا هفت بشمرد و در صورت اعلام نقش نکردن فدایی ترور و فرد مورد نظر از بازی خارج خواهند شد . 

زندانی ساده 6

زندانی ساده 6

شهروند ساده بازیست،هیچ ابیلیتی ندارد،در روند بازی میتواند با فکت و رای خود به شهروندان کمک کند . 

دکتر سارا

دکتر سارا

تا دوازده نفر هر شب دو اسم را برای نجات از شات مافیا به گرداننده میدهد،زیر دوازده نفر یک اسم،خودش را یک شب در میان میتواند سیو کند . 

کاراگاه

کاراگاه

هر شب استعلام یک نفر را از گرداننده میگیرد،استعلام رئیس سازمان(گادفادر)منفیست،تک تارگتی و اگزیت با وجود استعلام مثبت خط قرمز کاراگاه بازیست

اسنایپر

اسنایپر

دو بار در طول بازی میتواند در فاز شب یک مافیا را با تیر خود از بازی خارج کند،تیر اسنایپر فایر بک دارد و اگر شهروند را به اشتباه بزند خودش از بازی خارج میشود،گادفادر را شات کند هیچ اتفاقی برای هیچ کدام نمیوفتد،مافیایی که سیو دکتر شده باشد هم از بازی خارج نمیشود

تفنگدار

تفنگدار

دو گان جنگی میتواند به شهروند ذهنی خود بدهد،ساید گان خوانده نمیشود و با استعلام لینکن باروز(جانسخت)استعلام به صورت باز خوانده میشود،خشاب تفنگدار هر شب دوتایی است

قاضی

قاضی

ابیلیتی قاضی زمانی فعال میشود که دو نفر یا بیشتر درون دفاعیه باشند،رای خروج مستقیم و یا ملغی کردن رای گیری از توانایی های قاضی بازی است،قاضی اگر در دفاعیه حضور داشته باشد نمیتواند از ابیلیتی خود استفاده کند

فدایی

فدایی

ابیلیتی فدایی فقط زمانی فعال میشود که ترور اعلام نقش کند،اگر احساس کردید شهروند بدرد بخور شهر را ترور با خود خواهد برد میتوانید اعلام نقش کنید و بجای آن شهروند از بازی خارج شوید

تی بگ ( ماسون )

تی بگ ( ماسون )

هر شب اسم یک نفر را به گرداننده بازی میدهد،اگر ان شخص لینکن باروز(جانسخت) بازی باشد گاد لینک ماسونی را اعلام میکند،در غیر این صورت تیم ماسونی شکل پیدا نخواهد کرد،استعلام مافیا و شهروندان دیگر منفی خواهد بود،بعد از ایجاد گروه ماسونی اگر مافیا درون گروه اد شود مرگ ماسونی اعلام میشود

مایکل اسکافیلد

مایکل اسکافیلد

جاسوس شهروندان است،با تیم مافیا چشم باز میکند ولی مافیاها نمیدانند چه کسی جاسوس است،باید خود را از خطر اعدام در امان نگه دارد،باید رئیس زندان را فریب دهد تا از گروه خود اعدام کند،مایکل نمیتواند اسم تمام مافیاها را بگوید،نمیتواند پنج شهروند یا بیشتر معرفی کند،باید در روند بازی در بزنگاه به شهر کمک کند . 

لینکن باروز ( جانسخت )

لینکن باروز ( جانسخت )

استعلام وضعیت بازی،پلیر های خارج شده از بازی بر عهده جانسخت است،یک شیلد شب دارد و در صورت شات از بازی خارج نمیشود،در فاز روز و با رای گیری از بازی خارج میشود،با خروج لینکن باروز شهر وارد تاریکی میشود و هیچ استعلامی درکار نخواهد بود

زندانی ساده

زندانی ساده

شهروند ساده بازیست،هیچ ابیلیتی ندارد،در روند بازی میتواند با فکت و رای خود به شهروندان کمک کند . 

زندانی ساده 1

زندانی ساده 1

شهروند ساده بازیست،هیچ ابیلیتی ندارد،در روند بازی میتواند با فکت و رای خود به شهروندان کمک کند

زندانی ساده 2

زندانی ساده 2

شهروند ساده بازیست،هیچ ابیلیتی ندارد،در روند بازی میتواند با فکت و رای خود به شهروندان کمک کند

زندانی ساده 3

زندانی ساده 3

شهروند ساده بازیست،هیچ ابیلیتی ندارد،در روند بازی میتواند با فکت و رای خود به شهروندان کمک کند

زندانی ساده 4

زندانی ساده 4

شهروند ساده بازیست،هیچ ابیلیتی ندارد،در روند بازی میتواند با فکت و رای خود به شهروندان کمک کند

زندانی ساده 5

زندانی ساده 5

شهروند ساده بازیست،هیچ ابیلیتی ندارد،در روند بازی میتواند با فکت و رای خود به شهروندان کمک کند

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

--

قوانین بازی

یک شهروند به اسم مایکل اسکافیلد با اعضای سازمان(گروه مافیا)چشم باز میکند،هیچ مافیایی حق گفتن نقشش را در گروه ندارد در صورت مشاهده و گذشتن از کنار نقش در گروه مافیا گرداننده شخص خاطی را از بازی خارج میکند،تک تک مافیا ها ابیلیتی های خود را در پی وی گاد اجرا میکنند،هیچ بازیکنی (شهروندان و مافیا ها)حق اعلام نقش و یا به اصطلاح روپایی با نقش خود را ندارد،درصورت مشاهده گاد بازیکن را از بازی خارج میکند،ساید گان تفنگدار با استعلام جانسخت و به صورت باز خوانده میشود،با خروج جانسخت در روز شهر وارد تاریکی خواهد شد و استعلامی گرفته نمیشود،در صورت خروج گادفادر شات مافیا در دستان رییس زندان سپس افسونگر،ترور و بازرس خواهد بود،رئیس زندان یک روز میتواند کسی را اعدام نکند اما پس از ان حد اکثر یک اعدام در هر روز را خواهد داشت،اعدام ها در روز و تا پایان رای گیری اول انجام خواهد شد،مایکل اسکافیلد نمیتواند تمام مافیاها را بفروشد،یا چین شهروندی پنج نفره به بالا ببندد،با خروج مایکل از بازی و استعلام جانسخت دیگر اعدامی نخواهیم داشت،روند رای گیری و دفاع درباره، کاور و تارگت ندارد . 

روش رای گیری

--