ارتش سری

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
سرهنگ کسلر

سرهنگ کسلر

سرهنگ کسلر رهبر گشتاپو می باشد و می تواند در اتاق خصوصی جناحش را دروغ بگوید.کسلر یارانش را نمی شناسد.کسلر یک جلیقه نجات در برابر گلوله دارد.نجات دکتر روی او تاثیری ندارد.کسلر با رای گیری اول از بازی بیرون میره .

راینهارت

راینهارت

جز نیرو های گشتاپو هست و یک توانایی دارد که اگر نقش کسی را درست حدس بزند او از بازی خارج می شود.راینهارت قبل از رای گیری در شب بیدار می شود.اگر موفق به حدس درست نشود یک شانس مجدد دارد.حق شناسایی خلبان را ندارد.اسلحه دارد و همچنین می تواند مشتری ها رو صاحب اسلحه کنه.

گشتاپو

گشتاپو

در سناریو بازی ارتش سری جز نیروهای منفی است که یک اسلحه دارد و باید در اتاق خصوصی جناحش را درست اعلام کند.می تواند مشتری ها رو صاحب اسلحه کند.

خلبان

خلبان

خلبان بازی می تواند در اتاق گفتگو جناحش را درست نگوید.خلبان صاحب اسلحه نیست ولی می تواند در اتاق گفتگو از کرتیس و یا پارتیزان ها اسلحه بگیرد.خلبان در برابر شلیک اول در امان است.نجات دکتر روی آن تاثیری ندارد.

دکتر پاسکال

دکتر پاسکال

دکتر پاسکال می تواند تصمیم بگیرد یک نفر را نجات بدهد یا ندهد به دلخواه خود.دکتر نمی تواند صاحب اسلحه شود و همچنین اسلحه هم ندارد.در بازی کلا ۲ نجات دارد و اگر کسی دکتر را درست حدس بزند دکتر به اجبار او را نجات داده و از نجاتش کم می شود.اصلا نباید نقشش را لو دهد.

مامور نجات

مامور نجات

جز ارتش نجات می باشند و دارای اسلحه می باشند.در اتاق گفتگو نیز می تواند به مشتری و یا خلبان بازی اسلحه بدهند.

مامور نجات

مامور نجات

جز ارتش نجات می باشند و دارای اسلحه می باشند.در اتاق گفتگو نیز می تواند به مشتری و یا خلبان بازی اسلحه بدهند.

مشتری

مشتری

در بازی ارتش سری جز نیروی مستقل هستند و می توانند در بازی مسلح شوند.زمانی که در اتاق خصوصی از طرفی اسلحه بگیرند جز اون طرف می شود.

 

مشتری

مشتری

در بازی ارتش سری جز نیروی مستقل هستند و می توانند در بازی مسلح شوند.زمانی که در اتاق خصوصی از طرفی اسلحه بگیرند جز اون طرف می شود.

 

سرهنگ کرتیس

سرهنگ کرتیس

کرتیس رهبر گروه نجات هست و در شب لایک ۳ نفر را می بیند یک سرهنگ کسلر دو دکتر پاسکال و سه خلبان.کرتیس خودش صاحب اسلحه است و همچنین در اتاق خصوصی می تواند مشتری و یا خلبان رو صاحب اسلحه کند.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

1. کسلر بازی لایک بده.

2. خلبان لایک بده.

3. دکتر لایک بده

4. کرتیس چشماش رو باز کنه و لایک ها رو ببینه

5. دو گشتاپو بیدار شن و کسلر بهشون لایک بده

قوانین بازی
  • قوانین و روند بازی

این بازی 10 نفره هست و استدلالی استنتاجی نقش مخفی می باشد.

 

  • پارتیزان ها (گروه نجات):

از این 10 نفر 5 نفر جز گروه نجات هستند و 3 نفر از این ها مامور نجات هستند.

مامورین نجات مسلح هستند و در اتاق گفتگوی خصوصی می توانند به هرکس بخواهند اسلحه بدهند.

کرتیس فرمانده گروه نجات می باشد.

2 نفر دیگر از اعضا نجات یکی دکتر هست و یک خلبان که دعوای بازی سر همین خلبان بازی هست و هر دو جناح بازی سعی دارند خلبان رو بدست بیارند.

2 نفر در بازی هستند که طرفی ندارند و مستقل هستند که به آن ها مشتری می گوییم و این ها می تونند مسلح شوند. 

گشتاپو ها :

بازی 3 گشتاپو دارد که هر سه مسلح هستند.کسلر رهبر گشتاپو ها می باشد که یاران خود را نمی شناسد ولی گشتاپو ها آن را می شناسند.

یکی از گشتاپو ها راینهارت می باشد که دارای ویژگی خاصی است.

 

  • آموزش بازی

بازی مثل بازی مافیا با دور معارفه آغاز می شود.

یکی از قابلیت های افراد در روز دعوت یکی از بازیکنان به اتاق گفتگو هست.

کسی که درخواست کننده گفتگو خصوصی است می تواند دروغ بگوید ولی کسی که دعوت شده نمی تواند دروغ بگوید مگر اینکه کسلر و یا خلبان باشد.

در هر دور بازی فقط می توان 2 بار گفتگو انجام داد و همچنین در آن دور از بازی آن 2 شخص حق ندارند راجع به گفتگو نه حرفی بزند و نه لایکی بدهند.هرکس یک گفتگو خصوصی بیشتر ندارد.

در پایان صحبت هاتون یا می تونید از قابلیت یکبار مصرف خود گفتگو استفاده کنید و یا اگر اسلحه دارید می توانید از آن استفاده کنید.

در هر دور نهایت دو گفتگو و دو شلیک داریم.

اگر در یک دور صحبت از اسلحه استفاده نشود به وضعیت اضطراری رای گیری در شب می رویم و اگر در شب کسی 5 رای بیاورد از بازی باید خارج شود.اگر دو نفر 5 رای یا بیشتر مساوی رای بیاورند کسی از بازی خارج نمی شود.خلبان برای خروج در رای گیری باید 2 بار 5 یا بیشتر رای بیاورد.

شلیک در روز روشن انجام میشه و همان لحظه شب میشه و آن شخص باید برای دکتر پاسکال وصیت کند.آن شخص باید دکتر پاسکال را حدس بزند و اگر درست حدس بزند در بازی می ماند و در روز اعلام می شود دکتر تصمیم گرفت بماند و سپس دکتر بیدار می شود و می تواند او را نجات دهد یا ندهد.خلبان و کسلر زره دارند و دکتر روی آن ها تاثیری ندارد.اگر به کسی دوبار شلیک شود دیگر نجات دکتر تاثیری ندارد.

زمانی که دو کشته داشته باشیم و به انتهای صحبت برسیم گرداننده استعلام را می گوید که شامل :

ساید کسانی که بیرون رفتند و تعداد اسلحه مانده در دست گرداننده و تعداد تیرهای شلیک شده و تعداد گفتگو ها.

استعلام وضعیت به این شکل است که پس از خروج 2 بازیکن از بازی ساید طرف هایی که از بازی خارج شده اند خوانده میشه.ساید مشتری دقیق اعلام میشه یعنی پس از تصمیمش در اتاق خصوصی.تعداد شلیک ها اعلام میشه.تعداد گقتگو های خصوصی اعلام میشه.تعداد اسلحه های دست گرداننده نیز اعلام میشه.

  • اتاق خصوصی 

کسی که به اتاق خصوصی دعوت بشه حتما باید سایدش رو درست اعلام کنه دقت کنید فقط ساید.البته خلبان و کسلر می توانند این کار را نکنند.

در دور صحبت فعلی حق ندارند کوچکترین حرف یا حرکتی نسبت به هم داشته باشند.

زمانی که کار به تبادل اسلحه میرسه گرداننده فقط 3 تا جمله میگه :

تائید میشه مبادله میشه !

اسلحه ای در دست گرداننده نیست !

امکان مبادله وجود نداره !

البته یک استثنا هست : اگر کسلر وارد اتاق بشه و بخواد اسلحه بگیره اگر اسلحه دست گرداننده باشه و آن شخص جز گروه نجات باشه گرداننده میگه تائید میشه ولی در واقع کسلر خودش مسلحه و اسلحه دست گرداننده می مونه.

  • شلیک در بازی

اگر در طول روز شلیکی اتفاق نیوفته بازی در شب به رای گیری میره.و هر بازیکنی که نصف آرا رو بیاره از بازی خارج میشه اما اگر دو بازیکن رای ها مساوی بشه کسی بیرون نمیره.خلبان نیز یکبار با رای گیری بیرون نمیره.

در بازی 7 اسلحه وجود دارد که 3 تاش دست گروه نجات و 3 تاش دست گشتاپو ها و یکی دست گرداننده که در اتاق خصوصی فقط اسلحه دست گرداننده جا به جا میشه.

هر بازیکنی که از بازی خارج بشه و اسلحه داشته و شلیک نکرده آن اسلحه به گرداننده بر می گرده.

هر بازیکن فقط یک شلیک می تواند در بازی انجام دهد.

  • شرط برد بازی طرفین

بازیکنان دنبال این هستند تا خلبان رو زنده بگیرند پس از اگر خلبان بمیره اتفاق بدی میوفته !

اگر سایدی بار دوم خلبان رو بکشه همان لحظه سایدش بازنده اعلام میشه.شلیک اول مهم نیست.

اگر شلیک ها تمام بشه بازی با رای گیری ادامه پیدا می کنه تا بازی به یکی از حالات زیر برسد.

اگر خلبان کشته نشه صبر می کنیم تمام شلیک ها انجام بشه اگر تمام گشتاپو ها کشته شده باشند گروه نجات برنده میشه.اگر تعداد گشتاپو ها با تعداد نجات ها برابر باشد گشتاپو ها برنده میشن.

اگر خلبان و یک نفر از گروه نجات و یک نفر از گروه گشتاپو مانده باشد کیاس داریم.گرداننده یک اسلحه به خلبان میده و آن دو نفر صحبت می کنند اگر خلبان پارتیزان را بکشد خودش را تسلیم گشتاپو ها کرده.و اگر به گشتاپو ها بزنه پارتیزان ها برنده هستند.

اگر خلبان با رای گیری دوم از بازی خارج بشه بازی ادامه پیدا می کند.

مشتری هایی که صاحب ساید نیستند در شمارش حساب نمی شوند.

یک استثنا داریم : اگر تمامی گشتاپو ها بیرون باشند به جز یک نفر و اگر صاحب اسلحه باشه و در نوبتش بتونه به خلبان شلیک کنه تنهایی سایدش رو برنده می کنه.در این صورت جلیقه خلبان هم فایده نداره.

روش رای گیری

اگر در یک دور صحبت از اسلحه استفاده نشود به وضعیت اضطراری رای گیری در شب می رویم و اگر در شب کسی 5 رای بیاورد از بازی باید خارج شود.اگر دو نفر 5 رای یا بیشتر مساوی رای بیاورند کسی از بازی خارج نمی شود.خلبان برای خروج در رای گیری باید 2 بار 5 یا بیشتر رای بیاورد.