زد ( جاسوس Z )

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
سرتیم جاسوس

سرتیم جاسوس

کلمات رمز رو نمیدونه و مسلح هست. میتونه به یارهاش شلیک کنه و در صورت ملاقات با توریست، توریست موظف هست از سر تیم جاسوس اسلحه بگیره و با جاسو‌ها بازی کنه.

جاسوس 1

جاسوس 1

کلمات رمز رو میدونن و همچنین مسلح هستند. نباید به یارهای خودش شلیک کنه.

جاسوس 2

جاسوس 2

کلمات رمز رو میدونن و همچنین مسلح هستند. نباید به یارهای خودش شلیک کنه.

سرگرد

سرگرد

در ابتدای بازی کلمات رمز رو میدونه و در صورتی که تیم جاسوسی از کلمات استفاده نکنه، مسلح خواهد شد. در صورت شلیک به اعضای ضد جاسوسی، سرگرد خودش از بازی خارج خواهد شد.

ضد جاسوس 1

ضد جاسوس 1

وظیفه داره که در طول بازی جاسوس‌ها رو پیدا کنه. مامور ضد مسلح هست و نباید به اعضای تیم ضد جاسوس شلیک کنه.

ضد جاسوس 2

ضد جاسوس 2

وظیفه داره که در طول بازی جاسوس‌ها رو پیدا کنه. مامور ضد مسلح هست و نباید به اعضای تیم ضد جاسوس شلیک کنه.

توریست 1

توریست 1

قابلیتی نداره و در طول بازی میتونه از مامورین ضد یا سر تیم جاسوسی اسلحه بگیره. در صورت ملاقات با سرتیم - ضد جاسوسی، موظف هستد با تیم جاسوسی بازی کند.

توریست 2

توریست 2

قابلیتی نداره و در طول بازی میتونه از مامورین ضد یا سر تیم جاسوسی اسلحه بگیره. در صورت ملاقات با سرتیم - ضد جاسوسی، موظف هستد با تیم جاسوسی بازی کند.

گروگان 1

گروگان 1

قابلیتی ندارد و نمیتونه مسلح بشه. در زمان مبادله، حتما باید یکی از طرفین مبادله گروگان باشه.

گروگان 2

گروگان 2

قابلیتی ندارد و نمیتونه مسلح بشه. در زمان مبادله، حتما باید یکی از طرفین مبادله گروگان باشه.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

نقش‌های سناریو ضد

 بدون ساید: توریست × ۲

 بدون ساید: گروگان × ۲

تیم ضد جاسوس: سرگرد، مامور ضد × ۲

 تیم جاسوس: سرتیم جاسوس، جاسوس × ۲

نفرات مجاز: ۱۰ نفر

قوانین بازی

این بازی میان 10 نفر انجام می شود که پایه بازی ار اساس گفتگو استدلال و استنتاج است.

این بازی به سبک سناریوی روسی است بنابراین شب ندارد حتی شب معارفه و بازیکنان در هر سایدی که هستند باید سعی کنند در روز یارهای خودشون رو پیدا کنند.

بازیکنان در نوبت صحبتشان می توانند یکی از چهار کار زیر را انجام دهند :

درخواست حکم جلب - ملاقات - مبادله - شلیک

اما باید حواسشان را جمع کنند که برای استفاده از این چهار مورد فقط یک کوپن دارند !

در سناریو ضد استعلام وضعیت فقط یکبار در طول بازی و توسط گرداننده گفته خواهد شد و آن زمان وقتی است که زندان پر شده باشه !

درخواست حکم جلب

فرد می تواند یک پلیر دیگر را انتخاب کند و برای اون درخواست حکم جلب کند با اینکار اون بازیکن رو برای اجماع معرفی کرده و اون شخص اگر رای بیاره به زندان منتقل میشه !

زندان بازی شامل سه سلول است.

ملاقات

در صورتی که کسی در زندان باشد هرکس می تواند در نوبت خودش درخواست ملاقات با زندانی رو بده و با اون فرد صحبت کند.در این گفتگو ساید زندانی توسط گرداننده گفته خواهد شد.دروغگویی در این ملاقات آزاد است.

مبادله

بازیکن با انتخاب این گزینه می تواند یک فردی که در زندان حضور دارد را با یکی از بازیکن های داخل بازی مبادله کند.

برای انجام شدن این مبادله گروگان بودن یکی از آن دو نفر ضروریست !

روش رای گیری

قبلا هم گفته شد که بازی شب ندارد و بازیکنان در طول بازی باید همدیگر را پیدا کنند بنابراین حتی جاسوس ها هم همدیگر را نمی شناسند.