پدرخوانده ( نوستراداموس )

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
پدرخوانده

پدرخوانده

قلدر به تمام معنا :

او از یک بار شلیک شب لئون مصون است.یک جلیقه دارد.

تعیین شلیک شب از طرف گروه به عهده پدرخوانده است و اگر از بازی خارج شود دیگر اعضا به جای او شلیک می کنند.پدرخوانده دارای توانایی حس ششم است و اگر در شب تصمیم بگیرد به جای شلیک از حس ششم استفاده کند باید نقش بازیکنی را درست حدس بزند و توسط گرداننده تائید شود.

بازیکنی که پدرخوانده نقش او را درست حدس زده است سلاخی می شود یعنی اگر سپر داشته باشد یا دکتر او را سیو کرده باشد بازهم از بازی خارج می شود و آن شب توانایی وی اعمال نخواهد شد و پس از خروج از بازی توسط کنستانتین قابل احضار نمی باشد.استعلام پدرخوانده برای نوستراداموس شهروندی بوده ولی برای همشهری کین مافیایی و مثبت خواهد بود.

ساول گودمن

ساول گودمن

معامله کننده حرفه ای :

اگر فردی از گروه مافیا خارج شود ساول می تواند جای شلیک شب معامله و خریداری انجام دهد.

ساول گودمن فقط یکبار می تواند یکی از شهروندان ساده را به یک مافیای ساده تبدیل کند.با علامت او همان شب گرداننده آن فرد را از نقش جدیدش یعنی مافیای ساده مطلع می کند و وی را بیدار می کند تا هم تیمی های خود را بشناسد.اگر ساول گودمن شهروند غیرساده یا نوستراداموس را انتخاب کند با ضربدر گرداننده مواجه شده و گرداننده نشانش را بیدار نمی کند.

توانمندی ساول و شلیک آن شب مافیا نیز از بین می رود.

ماتادور

ماتادور

قدرت ماورایی داره :

شب ها با تیم مافیا بیدار می شود و هر شب از توانایی خود استفاده می کند.در شب هر بازیکنی را نشان دهد توانایی شب او را آن شب از وی خواهد گرفت و فرد نشان شده اگر بیدار شود با ضربدر گرداننده مواجه می شود اما فردا مجدد می تواند از توانایی اش استفاده کند.ماتادور دو شب متوالی نمی تواند یک بازیکن را نشان کند.

نوستراداموس

نوستراداموس

ذهن همه رو میتونه بخونه :

در شب معارفه گرداننده او را بیدار می کند.نوستراداموس به انتخاب خود سه بازیکن را به گرداننده نشان می دهد.سپس گرداننده به او تعداد مافیا های موجود در میان این سه را اعلام می کند و پیش بینی او مبنی بر پیروزی یکی از دو ساید را از او می پرسد.نوستراداموس پیش بینی می کند شهروندان برنده خواهند شد یا مافیا ها.از این پس او برای برنده شدن سایدی که انتخاب کرده است تلاش می کند.

بدون آنکه دیگر افراد بدانند وی به چه سایدی پیوسته است.اگر ساید مورد انتخابش برنده شد او نیز برنده است و اگر ساید مورد انتخابش بازنده شد او نیز بازنده خواهد شد.شلیک هیچ یک از دو ساید بر او موثر نخواهد بود و در شب کشته نخواهد شد.

مگر با حس ششم پدرخوانده اما در روز با رای گیری از بازی خارج خواهد شد.

استعلام پدرخوانده برای وی شهروندی خواهد بود.

دکتر واتسون

دکتر واتسون

حافظ جان مردم :

هرشب می تواند جان یک نفر چه عضو مافیا و چه عضو شهروندی را نجات دهد.

جان خودش را یکبار می تواند در طول بازی نجات دهد ولی در نجات جان دیگران محدودیتی ندارد.

کنسانتین

کنسانتین

ضامن همه ( فرقی براش نداره ) :

گرداننده کنستانتین را بیدار می کند تا او به انتخاب خود و تنها یک بار یک نفر از بازیکنان اخراجی اعم از مافیا و شهروند و یا مستقل را به بازی برگرداند . غیر از نقش های افشا شده( فیس اف – افشای نقش -سلاخی شده – کیک شده ) . توانایی های بازیکن احضار شده ادامه پیدا می کند و از بین نمی رود و از نو نمی شود مگر در مواقع استثناء که در توضیحات گردانندگی به آن اشاره شده است . 

همشهری کین

همشهری کین

تصمیم گیرنده جدی :

شهروندی است که در یکی از شب ها به انتخاب خود به دعوت گرداننده یکی از بازیکنان را نشان می دهد.

اگر یک مافیا را درست نشان کرده باشد صبح روز بعد گرداننده ساید مافیای نشان شده را در جمع افشا می کند.و همشهری کین در شب بعدی از بازی خارج می شود و فردا مافیا از طرف گرداننده معرفی میگردد .

دکتر توانایی نجات او را ندارد.اما اگر نشانش از ساید مافیا نبود گرداننده هیچ چیزی اعلام نخواهد کرد و همشهری کین در بازی خواهد ماند و استعلامش از بین خواهد رفت.

اگر او یا نشانش کشته شوند عملیات شب وی اجرا نشده و از بین نمی رود و همچنان باقی می ماند.

استعلام پدرخوانده برای همشهری کین مافیایی است. اگر به نوستراداموس بازی اشاره نماید به او گفته خواهد شد که نوستراداموس بازی است و هیچ اتفاقی برای او و یا نوستراداموس نخواهد افتاد . 

لئون حرفه ای

لئون حرفه ای

تک تیرانداز فوق حرفه ای :

هرشبی که بخواهد می تواند به یکی از اعضای تیم مافیا شلیک کند.

اما با شلیک اشتباه به شهروندان به مجازات خودش کشته می شود و دکتر نمی تواند او را نجات دهد.لئون یک جلیقه دارد که یکبار از تیر نجات پیدا می کند.حداکثر دو شلیک دارد .

شیلد لئون تا زمانی که شات انجام نداده باشد پابرجاست در غیر اینصورت از بین خواهد رفت . 

شهروند ساده 1

شهروند ساده 1

در ظاهر ساده ولی بدربخور :

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست.

او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 2

شهروند ساده 2

در ظاهر ساده ولی بدربخور :

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست.

او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 3

شهروند ساده 3

در ظاهر ساده ولی بدربخور :

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست.

او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

۱ –نوستراداموس (فقط شب معارفه)

۲ –اعضا تیم مافیا ( ماتادور – گودمن – گادفادر ( حس ششم یا شات ).

۳ –دکتر واتسون ( فقط یک سیو )

۴ –لئون 

۵ –همشهری کین

۶ –کنستانتین

قوانین بازی

۱- در روز معارفه٬ همه نقش خود را میدانند اما اعضای مافیا هم تیمی های خود را نمیشناسند. بازیکنان ۳۰ ثانیه فرصت دارند تا گفتگو کنند و خود را معرفی کنند ) روز معارفه چالش ندارد (سپس در شب معارفه گرداننده تیم مافیا را بیدار میکند تا همدیگر را بشناسند ). 

۲- درشب یک نوستراداموس باید با انتخاب ۳ نفر و تاییده ساید آن ۳ نفر در بازی مشخص نماید که با شهروند ها بازی خواهد کرد و یا با مافیا و نکته مهم اگر در لیست نوستراداموس ۲ تا مافیا باشد او موظف است برد مافیا ها را انتخاب نماید .

۳- بازی دارای سه ساید – فقط شهروند . مافیا . مستقل . میباشد و اطلاق نقش در بازی چه به خود و چه به دیگران ممنوع است و فقط میتوان اطلاق به ساید در بازی داشت و اطلاق به نقش از طرف گرداننده کیک مستقیم خواهد داشت .

۴- گذر کردن از کنار نقش به هر حالت و شرایط ممکنه از طرف گرداننده کیک مستقیم خواهد داشت . 

۵- رای خریدن برای خود با جملاتی شبیه به این که منو بدین بیرون با تارگتهای من بازی کنید و یا من میرم تنها راه نجاتمونه که برم کارت حرکت آخر بکشم در بازی ممنوع است و با کیک مستقیم روبرو خواهد بود . 

۶- زمان صحبت هر پلیر در بازی ۶۰ ثانیه و زمان چالش ۴۰ ثانیه میباشد و هیچ پلیری حق صحبت کردن در طی صحبت شخص دیگری را ندارد و با اخطار روبرو خواهد شد و بار دوم از بازی کیک خواهد شد . 

۷- اگر شخصی در داخل بازی دیسکارت نماید و یا اکزیت دهدبا توجه به کارتهای آخر داخل بازی روند بازی در جریان خواهد بود 

۸- شرایط رای گیری در پایان هر روز با شرایط زیر میباشد :

 • ۱۱ نفر : ۵ دفاع و ۵ خروج
 • ۸-۱۰ نفر : ۴ دفاع و ۴ خروج
 • ۵-۷ نفر : ۳دفاع و ۳ خروج
 • ۴ نفر : ۲دفاع و ۲ خروج 

۹- در این بازی دوئل توسط ۲ نفر در دفاع اجرا میشود. به این صورت که اگر دو نفر به رای گیری دور دوم راه پیدا کرده باشند به جای دفاع از خود به مدت یک دقیقه)۴ تایم ۳۰ ثانیه،رفت و برگشتی( به صورت پرسش و پاسخ یکدیگر را به چالش میکشند به امید انکه شهروندان از گفتمان آنان مافیا را پیدا کند.

۱۰- این سناریو هر پلیری که رای خروج از بازی را بیاورد دارای وصیت آخر نمیباشد و از طرف گرداننده باید کارتهای حرکت آخر را بکشد که در قسمت کارتهای حرکت آخر به توضیحات آنها اشاره کرده ایم در بالای قوانین بازی که به جهت دریافت هر کارت موظف به اجرای آن میباشد نکته مهم :

کارتهای حرکت آخر ( سکوت بره ها – دستبند و کارت تغییر چهره یا فیس آف باید به صورت مخفی و در فاز شب به خود گرداننده اعلام شود و اگر به شخصی طی روند بازی بعد از دریافت کارت اشاره شود ماهیت کارت از بین رفته و پلیر به تنهایی از بازی و بدون اجرای کارت حرکت آخر خارج میشود ولی کارتهای حرکت آخر ( افشای نقش – ذهن زیبا ) در حضور تمامی افراد بازی انجام خواهد شد.

۱۱- در بازی ۲ استعلام وضعیت وجود دارد که با اعلام ساید انجام میگیرد . نوستراداموس با ساید مستقل اعلام میشود.

۱۲- مافیا در شب٬ باید از میان قابلیت های ساول و پدرخوانده یکی را انتخاب کند:

 • ۱ -شات یا شلیک شب .
 • ۲ -حس ششم یا ناتویی ( ریدلری )
 • ۳ -یا فقط ساول گودمن با شرط حضور در بازی از ابیلیتی خود استفاده نماید .

۱۳- در شبی که قرار است سائول گود من خریداری کند،گرداننده اعلام میکند که قرار است خریداری توسط تیم مافیا انجام گیرد.

۱۴- در هر شب و با هر اعلام حرکت تیم مافیا . گرداننده تمامی پلیرهای داخل بازی را ازخواب بیدار کرده تا ابیلیتی خود را انجام دهند . حتی در هنگام استفاده از حس ششم ( ممکن است دکتر در همان شب یک مافیا بازی را سیو داده باشد و همان مافیا شات لئون بازی که در اینصورت مافیا در بازی باقی خواهد ماند )

۱۵- سیو دکتر به تمام ابیلیتیهای بازی بعد از اجماع روز اولویت دارد و حتی میتواند مافیا بازی را هم سیو دهد . 

۱۶- اگر در شب یک بازی لئون بازی یک مافیا را شات نماید و تیم مافیا هم لئون بازی را شات نماید در اینصورت لئون از بازی خارج نمیشود چون در لحظه شلیک شیلد خود را دارا میباشد و مافیا شات شده در صورت نداشتن سیو دکتر از بازی خارج میشود بغیر از گادفادر ( گادفادر دارای شیلد شب میباشد )

۱۷– همشهری کین موظف به پیدا کردن شهروند در بازی میباشد و اگر کارتش را برای مافیا بازی استفاده نماید در شب بعد با کشته های شب از بازی خارج خواهد شد و کنستانتین میتواند در صورت حضور در بازی او را مجدد به بازی برگرداند . 

۱۸- تیم مافیا در شبی که از کارت ماتادور برای شخصی در بازی استفاده نماید تیم مافیا نمیتواند آن شخص را شات نماید ( شات گرو ممنوع میباشد ).

۱۹- اگر کارت حرکت آخر تغییر چهره باشد . شخصی که تغیرچهره بر روی او صورت گرفته است تا صبح بلاتکلیف خواهد بود چه شهروند و چه مافیا و وقتی تیم مافیا متوجه شود که یار آنها تغییر کرده است تیم مافیا در آن شب شات نداشته و موظف به خودزنی مینمایدبا هر کارتی چه شیلد داشته باشد و یا نه . اما از فردای صبح اون تغییر چهره صورت خواهد گرفت و نقش متعلق به آن شخص خواهد بود( مثال : اگر لئون از بازی خارج شود و کارت تغییر چهره را بکشد و جلوی گادفادر بزارد و همان شب گرداننده گادفادر را از گروه حذف مینماید و تیم مافیا مجبور به شات گادفادر سابق و لئون فعلی خواهد کرد حتی اگر لئون دارای شیلد باشد چون کارت لئون از صبح به او تعلق خواهد گرفت و شب فقط در حالت اغما میباشد ) . حتی نوستراداموس شیلددار بازی

۲۰- هرجای بازی تعداد شهروندها و مافیاها باهم برابر شوند بازی به نفع مافیا تمام خواهد شد .

۲۱- نوستراداموس انتخاب مینماید که کدوم ساید میبرد و برای آن ساید تلاش مینماید و جز آمار آن ساید محاسبه نخواهد شد ( برای مثال : ۳ شهروند و ۳ مافیا باشند و نوستراداموس در بازی برای ساید مافیا بازی خواهد کرد ولی بازی کماکان ادامه خواهد داشت و تا اتمام رای گیری ادامه دارد و اگر شهروندی خروج کرد روند بازی به اتمام میرسد ) . 

۲۲- ساید شخصی که از بازی از طرف گرداننده کیک میشود بصورت تنها و جداگانه خوانده نمیشود و فقط با کشته های شب اعلام کلی میشود و آن شخص از طرف کنستانتین به بازی بر نمیگردد . 

۲۳- اگر هر شخصی که با حرکت اشتباه خود ( برای مثال : لئون که شاتش شهروند باشد و یا همشهری کین که از بازی خارج شود مجددا اگر به بازی برگردند ابیلیتی خود را از دست داده و بصورت همان نقش ولی بی ابیلیتی در بازی میباشند ولی دکتر به دلیل اینکه میتواند همه حتی مافیا را در بازی سیو نماید با حفظ ابیلیتی به بازی برمیگردد از طرف کنستانتین ( درصورتی که در بازی باشد ).

۲۴- اگر همشهری کین به شخصی بزند و در همان شب مورد حمله از هر سایدی قرار بگیرد اولویت با شات تیم مافیا و لئون میباشد . و اکت همشهری کین محاسبه نخواهد شد و مجددا ابیلیتی خواهد داشت . 

۲۵- اگر همشهری کین از بازی خارج شود و از ابیلیتی خود استفاده کرده باشد دیگر نمیتواند از ابیلیتی خود استفاده نماید . حتی در صورت کشیدن کارت تغییر چهره ( و تغییر چهره بر روی شخص جدید صورت پذیرد . )شهروند ساده نمیشود و فقط با حفظ نام و بدون ابیلیتی .

۲۶- اگر کارت افشای نقش به شخصی برسد فقط ساید آن شخص خوانده میشود نه نقش آن .

۲۷- کارت همشهری کین برای همه مشخص و واضح است ( حتی اگر به گادفادر بزند از طرف گرداننده ساید او مافیا خوانده خواهد شد . )

۲۸- اگر همشهری کین در شبی که از استعلام خودش استفاده میکند همان شب مورد حمله تیم مافیا قرار گیرد استعلام او اعمال نخواهد شد و اگر مجددا کنستانتین او را به بازی برگرداند میتواند مجددا از ابیلیتی خود استفاده نماید . 

۲۹- اگر نوستراداموس ساید شهروند را انتخاب کرده باشد و فردا از طرف حرفه ای مورد حمله قرار بگیرد خود حرفه ای از بازی خارج میشود و اگر ساید مافیا انتخاب نماید و مورد حمله حرفه ای قرار بگیرد نوستراداموس شیلد دارد و اتفاقی برای هیچکدام از آنها نخواهد افتاد . 

۳۰- در این سناریو دارک شات ( شات زدن یکی از اعضای مافیا از طرف خود مافیاها در فاز شب بجای شات کردن شهروندها ) ممنوع میباشد . 

۳۱- اگر کارت تغییر چهره برای لئون و یا نوستراداموس باشد و روبروی یک مافیا بگذارد شیلدی دیگر نخواهند داشت و کارت تغییر چهره بدون شیلد به آن مافیا تعلق میگیرد.

روش رای گیری
 • ۱۱ نفر : ۵ دفاع و ۵ خروج
 • ۸-۱۰ نفر : ۴ دفاع و ۴ خروج
 • ۵-۷ نفر : ۳دفاع و ۳ خروج
 • ۴ نفر : ۲دفاع و ۲ خروج 
 • در این بازی دوئل توسط ۲ نفر در دفاع اجرا میشود. به این صورت که اگر دو نفر به رای گیری دور دوم راه پیدا کرده باشند به جای دفاع از خود به مدت یک دقیقه)۴ تایم ۳۰ ثانیه،رفت و برگشتی( به صورت پرسش و پاسخ یکدیگر را به چالش میکشند به امید انکه شهروندان از گفتمان آنان مافیا را پیدا کند .