وندتا

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
ارازل و اوباش

ارازل و اوباش

لشگر بیخودی و باخودی :

یک شب یک اسم به گرداننده میدهد اگر آن اسم یاکوزا باشد به تیم یاکوزا اضافه خواهد شد و آن شب حق شلیک خواهد داشت،یا او یاکوزا

را بشناسد و یا یاکوزا او را ، در غیر اینصورت جز, تیم شهروندی میباشد . 

هر زمانی وکیل از بازی خارج شود میتواند از اراذل و اوباش به گروه خود اضافه نماید .

 

 

ارازل و اوباش *

ارازل و اوباش *

لشگر بیخودی و باخودی :

یک شب یک اسم به گرداننده میدهد اگر آن اسم یاکوزا باشد به تیم یاکوزا اضافه خواهد شد و آن شب حق شلیک خواهد داشت،یا او یاکوزا

را بشناسد و یا یاکوزا او را ، در غیر اینصورت جز, تیم شهروندی میباشد . 

هر زمانی وکیل از بازی خارج شود میتواند از اراذل و اوباش به گروه خود اضافه نماید .

ارازل و اوباش **

ارازل و اوباش **

لشگر بیخودی و باخودی :

یک شب یک اسم به گرداننده میدهد اگر آن اسم یاکوزا باشد به تیم یاکوزا اضافه خواهد شد و آن شب حق شلیک خواهد داشت،یا او یاکوزا

را بشناسد و یا یاکوزا او را ، در غیر اینصورت جز, تیم شهروندی میباشد . 

هر زمانی وکیل از بازی خارج شود میتواند از اراذل و اوباش به گروه خود اضافه نماید .

گادفادر

گادفادر

قلدری به تمام معنا  :

عضو مهم مافیایی !

ئیس مافیا تصمیم میگیرد در شب به چه کسی شلیک کند و کدام یک از اشخاص تیم شهروندان کشته شوند

نکته ۱: استعلام رئیس مافیا برای ژورنالیست همیشه منفی است .

نکته۲: هر زمانی وکیل از بازی خارج شود میتواند از اراذل و اوباش به گروه خود اضافه نماید و در آن شب تیم مافیا شات ندارد ولی ابیلیتیهای دیگر مافیاها فعال است .

جراح

جراح

دکتر قلابی :

عضو مهم مافیایی !

هر شب جان یک نفر از اعضای تیم مافیا را از شلیک کلانتر و شمشیر یاکوزا نجات میدهد و همچنین هر شب اسم یک نفر را به گرداننده میدهد که دست آنرا قطع خواهد کرد و گرداننده قبل از رأی گیری اعلام میکند که آن شخص در رأی گیری شرکت نخواهد کرد و دست آن شخص از طرف جراح قطع شده است و او میتواند دست هم تیمی های خود را نیز برای گمراهی شهروندها قطع نماید

نکته ۱: اگر کشیش شخصی را که جراح انتخاب کرده است را در شب سیو نماید گرداننده اسم آن شخص را قبل از رای گیری اعلام نمیکند .

نکته۲: جراح نمیتواند دست کشیش را قطع نماید و فقط جراح یک ابیلیتی خود را از دست خواهد داد . 

 

دزد

دزد

دزد واقعی :

عضو مهم مافیایی !

دزد در پلن 2 :

هر شب بعد از پریچهر و هیپنوتیزور یک اسم را به گرداننده میدهد و ابیلیتی آن شخص را از او خواهد گرفت ولی نمیتواند خود او اجرا نماید .

نکته ۱: دزد با تیم خود چشم باز نخواهد کرد ولی بقیه مافیاها را میشناسد ولی اعضا مافیا او را نمی شناسند .

نکته۲: نقش آن شخص مورد نظر به دزد اعلام نخواهد شد فقط ابیلیتی را خواهد گرفت. 

نکته۳: او نمیتواند در روند بازی ۲ بار نقش یک شخص را دریافت نماید.

دزد در پلن 3 :

هر شب یک اسم را به گرداننده میدهد و ابیلیتی آن شخص را از او خواهد گرفت . 

دزد با تیم خود چشم باز نخواهد کرد و میتواند ابیلیتی هم تیمیهای خود را هم بگیرد . 

نکته ۱: نقش آن شخص مورد نظر به دزد اعلام نخواهد شد فقظ ابیلیتی را خواهد گرفت .

نکته ۲: او نمیتواند در روند بازی ۲ بار نقش یک شخص را دریافت نماید . 

دیکتاتور

دیکتاتور

قدرتمند و عجیب :

عضو مهم مافیایی !

ترکیبی از ریدلر و سیاستمدارو دارای ۲ ابیلیتی میباشد .

نکته ۱: هر زمان در طی بازی نقش یک شهروندی را حدس بزند آن شهروند از بازی خارج خواهد شد درصورت اشتباه حدس زدن نقش بعد از دوبار خود او از روند باز خارج خواهد شد فقط دوبار جای خطا دارد .

نکته۲: هر زمانی که به مرحله پایانی و به مرحله دست دادن ( کی آس ) برسد مافیا برنده بازی خواهد بود.

 

وکیل

وکیل

وکیل پولکی و درس نخونده وکیل شده :

عضو مهم مافیایی !

هر شب اسم یک نفر را به گرداننده میدهد که از طرف گرداننده استعلام او برای ژورنالیست بصورت معکوس ارائه میگردد . او نمیتواند هم

تیمی های خود را انتخاب نماید و ساید او چه مستقل و چه شهر میشود مافیا میشود برای ژورنالیست .

نکته ۱: دوبار در روند بازی میتواند استعلام یکنفر را از گرداننده میخواهد اگر از اراذل و اوباشها باشد گرداننده تایید مینماید در غیر اینصورت

دیسلایک خواهد گرفت .

نکته۲: با خروج وکیل از بازی هرزمانی رئیس مافیا در بازی باشد میتواند یکشب از بازی یک نفر را به گروه خود از اراذل و اوباشهای بازی که به

گروه یاکوزایی اضافه نشده اند را اضافه نماید و از آن زمان به بعد بصورت مافیا ساده خواهد بود .

خبرچین

خبرچین

یک فضول به تمام معنا :

عضو مهم مافیایی !

خبرچین مافیا در موقع اعلام روز توسط گرداننده بازی بیدارشده و استعلام هایی که ژورنالیست (کاراگاه ویژه)در شب گذاشته گرفته است را

از گرداننده میگیرد و این استعلام فقط برای او گفته میشود و او نباید به اعضای تیم خود استعلام ژورنالیست را انتقال دهد و فقط با پیدا

کردن ژورنالیست میتواند به دیکتاتور بازی او را معرفی نماید .

خبرچین مافیا نقش مقابل ژرونالیست مییاشد.

چاقوزن

چاقوزن

دستش تیزی داره!

عضو مهم مافیایی !

یاکوزا

یاکوزا

کارش حرف نداره :

یاکوزا در پلن 2 :

هر شب یک اسم به گرداننده میدهد – اگر آن شخص اراذل و اوباش باشد وارد گروه یاکوزا شده و از آن شب میتواند یکنفر را مورد حمله قرار دهد او به تعداد اضافه شدن اراذل و اوباش به گروهش تیر شبانه خواهد داشت . برای مثال اگر ۲ اراذل و اوباش را اضافه نماید میتواند ۲ شلیک در شب انجام دهد .

یا او یاکوزا را بشناسد و یا یاکوزا او را . 

هر زمانی که اراذل و اوباش از بازی خارج شوند و او تنها در داخل بازی باشد هر شب یک شلیک میتواند بزند . 

نکته ۱: تا زمانی که نتواند اراذل و اوباش را به گروه خود اضافه نماید مورد حمله از طرف مافیا و کلانتر قرار نمیگیرد و هر زمانی که از بازی خارج شود یارهای جدید او وظیفه شلیک شب را به عهده خواهند داشت .

نکته ۲: شرط برد یاکوزا – بیرون رفتن تمام مافیاها از بازی میباشد و رسیدن به ۳ نفر آخر و یا تعداد بیش از نصف شهر 

نکته ۳: در شبی که یاکوزا شات میزند نمیتواند اسم دیگری از اراذل را اعلام نماید و یا به گروه خود اضافه نماید . ( یا اسم اراذل و اوباش و یا شلیک شب )

نکته ۴: اگر یاکوزا تیم تشکیل دهد و خود او به هر دلیلی از بازی خارج شود تیم یاکوزا فقط دارای یک شلیک در شب میباشد . 

یاکوزا در پلن 3 :

هر زمانی که بخواهد میتواند خود زنی نماید و تبدیل به شهر ساده شود و زمانی که خود زنی نماید از طرف گرداننده استعلام کشته های شب در فردای روز اعلام میشود .

تا زمانی که خودزنی نکرده باشد از حملات تیم مافیا در شب در امان خواهد بود .

پس از خودزنی گرداننده به او یک شمشیر خواهد داد که میتواند هر زمانی که خواست از آن در فاز روز استفاده نماید شمشیرش بر روی

همه خواهد نشست ولی اگر شخص مورد نظر شهروند باشد خود یاکوزا هم فردای آن روز از عذاب وجدان خواهد مرد.

 

یاکوزا *

یاکوزا *

کارش حرف نداره :

 

یاکوزا در پلن 2 :

هر شب یک اسم به گرداننده میدهد – اگر آن شخص اراذل و اوباش باشد وارد گروه یاکوزا شده و از آن شب میتواند یکنفر را مورد حمله قرار دهد او به تعداد اضافه شدن اراذل و اوباش به گروهش تیر شبانه خواهد داشت . برای مثال اگر ۲ اراذل و اوباش را اضافه نماید میتواند ۲ شلیک در شب انجام دهد .

یا او یاکوزا را بشناسد و یا یاکوزا او را . 

هر زمانی که اراذل و اوباش از بازی خارج شوند و او تنها در داخل بازی باشد هر شب یک شلیک میتواند بزند . 

نکته ۱: تا زمانی که نتواند اراذل و اوباش را به گروه خود اضافه نماید مورد حمله از طرف مافیا و کلانتر قرار نمیگیرد و هر زمانی که از بازی خارج شود یارهای جدید او وظیفه شلیک شب را به عهده خواهند داشت .

نکته ۲: شرط برد یاکوزا – بیرون رفتن تمام مافیاها از بازی میباشد و رسیدن به ۳ نفر آخر و یا تعداد بیش از نصف شهر 

نکته ۳: در شبی که یاکوزا شات میزند نمیتواند اسم دیگری از اراذل را اعلام نماید و یا به گروه خود اضافه نماید . ( یا اسم اراذل و اوباش و یا شلیک شب )

نکته ۴: اگر یاکوزا تیم تشکیل دهد و خود او به هر دلیلی از بازی خارج شود تیم یاکوزا فقط دارای یک شلیک در شب میباشد . 

یاکوزا در پلن 3 :

هر زمانی که بخواهد میتواند خود زنی نماید و تبدیل به شهر ساده شود و زمانی که خود زنی نماید از طرف گرداننده استعلام کشته های شب در فردای روز اعلام میشود .

تا زمانی که خودزنی نکرده باشد از حملات تیم مافیا در شب در امان خواهد بود .

پس از خودزنی گرداننده به او یک شمشیر خواهد داد که میتواند هر زمانی که خواست از آن در فاز روز استفاده نماید شمشیرش بر روی

همه خواهد نشست ولی اگر شخص مورد نظر شهروند باشد خود یاکوزا هم فردای آن روز از عذاب وجدان خواهد مرد.

پرستار

پرستار

حافظ جان مردم شهر :

عضو مهم شهروندی !

هر شب یک اسم به گرداننده میدهد تا از حمله تیم مافیا در فاز شب نجات دهد

نکته ۱: اگر پرستار به اشتباه از تیم مافیا سیو دهد و در همان شب آن مافیا مورد حمله قرار بگیرد آن مافیا از بازی بیرون نخواهد رفت 

نکته ۲: اگر دیکتاتور نقش کسی را حدس بزند و پرستار در آن شب اسم آن شخص را به گرداننده داده باشد از بازی خارج خواهد شد

 

زندانبان

زندانبان

اصلا شوخی نداره :

عضو مهم شهروندی !

یک بار در شب میتواند یک نفر را به داخل زندان ببرد و شخصی که داخل زندان است تا زمانی که زندانبان داخل بازی باشد نمیتواند از ابیلیتی خود استفاده نماید و هرزمان که زندانبان از بازی خارج شود چه در روز و چه در شب شخص داخل زندانی هم با خود از بازی خارج خواهد کرد. 

نکته ۱ : اگر تحت هر شرایطی شخص داخل زندان از بازی خارج شود زندانبان مجددا میتواند در شب بعد یک نفر را به داخل زندان بیاندازد.

کلانتر

کلانتر

اقتدار شهر :

عضو مهم شهروندی !

کلانتر درپلن 2 :

هر شب اسم یک نفر را به گرداننده میدهد و اگر آن نفر مافیا باشد از بازی خارج میشود و اگر شهروند باشد خود کلانتر از بازی خارج میشود.

نکته ۱: شات کلانتر بر روی گادفادر تأثیری ندارد و هیچکس از بازی خارج نمیشود.

نکته۲: شات کلانتر تا زمانی که یاکوزا یار خود را پیدا نکرده باشد بر روی یاکوزا تاثیری نخواهد داشت و از بازی خارج نمیشود.

نکته۳: گروه اراذل و اوباش تا زمانی که عضو تیم شهروندی باشند برای کلانتر شهروند میباشند و در صورت شلیک خود او از بازی خارج خواهد شد.

کلانتر در پلن 3 :

هر شب اسم یک نفر را به گرداننده میدهد و اگر آن نفر مافیا باشد از بازی خارج میشود و اگر شهروند باشد خود کلانتر از بازی خارج میشود . 

شات کلانتر بر روی گادفادر تأثیری ندارد و هیچکس از بازی خارج نمیشود .

ژورنالیست

ژورنالیست

گزارش گری حرفه ای :

عضو مهم شهروندی !

هر شب اسم ۲ نفر را به گرداننده میدهد اگر هر ۲ اسم هم ساید باشند از گرداننده لایک دریافت میکند( یاهردو شهر و یا هردو مافیا ) اگر یکی شهروند و یکی مافیا باشد از گرداننده دیسلایک دریافت میکند.

نکته ۱: استعلام گادفادر برای ژورنالیست شهروندی میباشد.

نکته۲: استعلام یاکوزا و تیم اراذل برای ژورنالیست منفی میباشد.

محافظ

محافظ

بادیگارد شخصی افراد  :

عضو مهم شهروندی ! 

محافظ هر شب از یک بازیکن محافظت کند، اگر بازیکن محافظت شده در آن شب کشته شود، او زنده می ماند، و بادیگارد در عوض کشته می شود. قاتل متوجه نمی شود که هدف او محافظت شده است و به بازیکن محافظت شده نیز گفته نمی شود سوء قصد به جان او صورت گرفته است.

نکته ۱: اگر اسم شخصی را که به گرداننده بدهد مافیا باشد و در همان شب مورد حمله قرار بگیرد بادیگارد از بازی خارج خواهد شد.

نکته۲: اگر خود او مورد حمله هر سایدی قرار گیرد از بازی خارج نخواهد شد.

 

هیپنوتیزور

هیپنوتیزور

خوابگردی میکنه  :

عضو مهم شهروندی !

۲ شب در روند بازی یک اسم به گرداننده میدهد و آن شخص به خواب عمیقی میرود و نقش او را گرفته و باید خود هیپنوزیتور اجرا مینماید  . نقشی را که دریافت میکند موظف است تا آخر روز اجرا نماید . 

اگر مورد حمله مافیا و یا یاکوزا قرار بگیرد در فاز شب اگر نقش گادفادر و یا یاکوزا را بتواند حدس بزند در داخل بازی میماند و آن شخص از بازی خارج میشود در غیر اینصورت از بازی خارج میشود . 

کشیش

کشیش

مرد باخدا شهر  :

عضو مهم شهروندی !

هرشب یکنفر را هم از حمله جراح برای قطع کردن دست برای رای گیری نجات خواهد داد.

نکته ۱: کشیش یکبار میتواند در شب اسم یک یکنفر را که از بازی خارج شده است را به گرداننده بدهد و مجددا به بازی برگرداند و او را زنده کند.

نکته ۲: هرشب یکنفر را از حمله جراح برای قطع کردن دست شهروندان برای رای گیری نجات خواهد داد.

نکته ۳: حمله جراح بر روی کشیش تاثیری ندارد.

 

پریچهر

پریچهر

اغوا کننده واقعی که همه جذب او میشوند  :

عضو مهم شهروندی !

و شب در روند بازی اسم یک نفر را به گرداننده اعلام میکند .

بازیکن منتخب نمی تواند از توانایی خود در آن شب استفاده کند، نکته اینکه بازیکن منتخب در فاز شب هم کشته نخواهد شد . اگر مورد

حمله تیم مافیا و یا کلانتر قرار بگیرد از بازی خارج نخواهد شد اگر تنها بازیکن مافیایی را که در بازی باقی مانده است را انتخاب کند، مافیا در

آن شب کسی را نمیتواند مورد حمله قرار دهد . 

 

قاضی

قاضی

مصمم در تصمیم  :

عضو مهم شهروندی !

اضی در طی روند بازی هرشب اسم یک شخص را انتخاب میکند و در زمان رای گیری گرداننده رای آن شخص را محاسبه نکرده و رای قاضی دوبرابر محاسبه خواهد شد. ولی هویت قاضی اعلام نمیگردد .

قاضی یکبار در روند بازی که ۲ نفر به بالا در دفاعیه باشند میتواند رای گیری دوم را ملقی نماید . 

 

کلانتر*

کلانتر*

اقتدار شهر :

عضو مهم شهروندی !

کلانتر درپلن 2 :

هر شب اسم یک نفر را به گرداننده میدهد و اگر آن نفر مافیا باشد از بازی خارج میشود و اگر شهروند باشد خود کلانتر از بازی خارج میشود.

نکته ۱: شات کلانتر بر روی گادفادر تأثیری ندارد و هیچکس از بازی خارج نمیشود.

نکته۲: شات کلانتر تا زمانی که یاکوزا یار خود را پیدا نکرده باشد بر روی یاکوزا تاثیری نخواهد داشت و از بازی خارج نمیشود.

نکته۳: گروه اراذل و اوباش تا زمانی که عضو تیم شهروندی باشند برای کلانتر شهروند میباشند و در صورت شلیک خود او از بازی خارج خواهد شد.

کلانتر در پلن 3 :

هر شب اسم یک نفر را به گرداننده میدهد و اگر آن نفر مافیا باشد از بازی خارج میشود و اگر شهروند باشد خود کلانتر از بازی خارج میشود . 

شات کلانتر بر روی گادفادر تأثیری ندارد و هیچکس از بازی خارج نمیشود .

تماشاچی

تماشاچی

باهوش و زیرک :

عضو مهم شهروندی !

( نقش پیداکن تیم شهروندی ) در فاز شب یکبار میتواند از ابیلیتی خود استفاده نماید و هر زمان نقش شهروندی را درست حدس بزند میتواند شهر خود را نجات دهد و ابیلیتی مهم شهر را نگه دارد . هر زمانی نقشی را درست حدس بزند نقش آن شخص را تصرف کرده و آن شخص به شهر ساده تغییر خواهد کرد . تماشاچی نقش مقابل دیکتاتور میباشد.

 

تماشاچی *

تماشاچی *

باهوش و زیرک :

​​​​​​​عضو مهم شهروندی !

 نقش پیداکن تیم شهروندی ) در فاز شب یکبار میتواند از ابیلیتی خود استفاده نماید و هر زمان نقش شهروندی را درست حدس بزند میتواند شهر خود را نجات دهد و ابیلیتی مهم شهر را نگه دارد . هر زمانی نقشی را درست حدس بزند نقش آن شخص را تصرف کرده و آن شخص به شهر ساده تغییر خواهد کرد . تماشاچی نقش مقابل دیکتاتور میباشد.

کاراگاه

کاراگاه

آدم تیز بین !

عضو مهم شهروندی !

​​​​​​​

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

پلن 2 وندتا!

۱. پریچهر 

۲. هیپنوزیتور 

۳. دزد 

۴. مافیا 

۵. تیم شهروندی 

۶. یاکوزا

۷. اراذل و اوباش 

۸. خبرچین ( در صبح قبل از اعلام روز )

پلن 3 وندتا!

 

۱. پریچهر 

۲. دزد 

۳. مافیا 

۴. تماشاچی 

۵. تیم شهروندی 

۶. یاکوزا 

۷. خبرچین ( در صبح )

 

قوانین بازی

۱. کلانتر تا زمانی که درست شلیک نماید میتواند از ابیلیتی خود استفاده نماید .

۲. اگر کلانتر به مافیا شلیک نماید و در آن شب از طرف پرستار یا محافظ سیو شده باشند مافیا از بازی خارج نشده و پرستار و یا محافظ از بازی خارج خواهد شد . 

۳. اطلاق به نقش در این سناریو ممنوع میباشد چه به خود و چه به دیگران ولی اطلاق به کشته های بازی آزاد میباشد .

۴. پرستار شهر جان خودش را یک شب درمیان میتواند سیو نماید.

۵. ژورنالیست حق تک تارگت زدن را ندارد .

۶. بازی دارای ۳ استعلام میباشد .

۷. اگر دیکتاتور بازی بخواهد از ابیلیتی ریدلری خود استفاده نماید و در صورت درست بودن نقش آن شخص میتواند از ابیلیتی خود

استفاده نماید و بعد از بازی خارج خواهد شد .

۸. تعداد آرا برای دفاع و خروچ نصف آرا موجود در شهر بعلاوه یک و مساوی رو به پایین به مانند قوانین استاندارد رأی گیری بازی مافیا

۹. اگر افراد داخل دفاع بیش از ۲ نفر باشد خود افراد به هم امکان رای دارند.

۱۰. اگر فرد داخل دفاع یک نفر باشد می تواند انتخاب کند که درباره آن نفر صحبت کند .

روش رای گیری

برای رای گیری در آخر هر روز تعداد نصف آرا شهر رو به بالا برای هر شخص دفاع و نصف شهر منهی یک خروج .

۱۸ نفر / 9 دفاع و 8 خروج .

۱7 نفر / 9 دفاع و 8 خروج . 

۱6 نفر / 8 دفاع و 7 خروج .

۱5 نفر / 7 دفاع و 7 خروج .

.... تا انتها به همین صورت .