منشی و کلاه بردار

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
گنگستر

گنگستر

رئیس تیم مافیا هست . یک شیلد دارد .هرشب هم یک گان جنگی پخش میکند.درروند بازی یک شب هم به خودش میتواند گان جنگی بدهد. زننده شات مافیا است و یاراش هم نمیشناسد. ولی تیم مافیا گنگستر را میشناسند.

کلاه بردار

کلاه بردار

کلاه بردار : 
شب معارفه اسم یک نفر را به گرداننده میدهد و نقش آن شخص را میگیرد و سپس وارد گروه مافیا میشود و در گروه مافیا نمیتواند بگوید چه کسی را لمس کرده ولی میگوید من کلاه بردار بوده ام الان نقش ... را دارم .
اگر اسم زره پوش یا گنگستر را به گرداننده بدهد، گرداننده به او نقش زره پوش میدهد .

ترور

ترور

ترور : 
نقش مقابل ندارد .با هر اتفاقی در روز اکتش فعال میشود .(اگر گان بخورد یا اجماع شود یا در دوئل خارج شود) یا خود گرداننده اعلام کند اکتت آزاد هست

پاروزن

پاروزن

پارو زن: 
هرجای بازی ب دفاع بیاید و خارج نشود ، شب یک نفر را دست کجی میکند و تا آخر آن شخص به ساده تبدیل میشود . دستکجی روی نقشهای مستقل اعمال نمیشود

دزد

دزد

دزد یار خاموش مافیا می باشد به هر کسی بزند 24 ساعت صاحب نقش او می شود اگر به نگهبان بزند از روند بازی خارج می شود.

مافیای ویژه

مافیای ویژه

مافیا ویژه : 
در صورت خروج در روز از روند بازی اسحله اش فعال میشود و به یک نفر گان میزند و ان شخص از بازی خارج میشود به جز زره پوش و کسانی ک شیلد دارند

مافیای ایکس

مافیای ایکس

مافیا × : 
دو قابلیت دارد : قابلیت ۱: نقش دکتر لکتر میگیرد و یک نفر را سیو میدهد.
قابلیت ۲: در روند بازی شب نقش یکی از یارهاش رو میگیرد و از آن استفاده میکند .

سم ساز

سم ساز

سم ساز : 
می‌تواند به تعداد محدودی که تعیین شده سم بسازد و به کسی تزریق کند. شخصی که سم دریافت کرده بعد از سه روز می‌میرد

خفن

خفن

خفن :  (دک ۲۰ نفره به بالا)
عضو تیم مافیاست .این بازیکن توانایی های مختلفی در اختیار دارد هرچند که بیشتر اوقات این توانایی ها فقط یک بار در هر بازی قابل استفاده می باشند. این توانایی ها شامل ساکت کردن، کشتن، تحقیق کردن، محافظت کردن و مسدود کردن نقش است.

روانکاو

روانکاو

روانکاو: 
یک شب به جز شب اول بازی، یک نفر را انتخاب می کند. آن شخص با حفظ قابلیت هایش به یک مافیا تبدیل می شود. (به غیر از جانی و شخصیت های مستقل)

بمب ساز

بمب ساز

بمب ساز : 
عضو گروه مافیا می باشد، یک روز در طول بازی تا قبل از پایان مرحله اول رای گیری با اعلام کلمه بمب ساز بلند می شود. و با نزدیک شدن به یک نفر، او را بصورت انتحاری همراه با خود از بازی خارج می کند.

سایرن

سایرن

سایرن: 
هرجای بازی میتواند از گرداننده تایید نقش کند . یک جیغ میزد و همان موقع شب میشود و کل شهر اون شب هیچ اکتی ندارند . هر اتفاقی در روز بر رویش انجام شود(گان بخورد.اجماع شود) اکت سایرن فعال میشود

سایه

سایه

سایه : )
عضو خاموش تیم مافیاست که به تنهایی در فاز شب بیدار می شود. سایه فقط لایک گادفادر را در شب معارفه خواهد دید. سایر اعضای بیدار تیم مافیا سایه را نمی شناسند. سایه یک توانایی به اسم “پوش” دارد که تا این توانایی عمل نکرده باشد برای او باقی خواهد ماند. سایه هر شب اسم یک نفر را به راوی اعلام خواهد کرد. در روز بعد اگر فرد انتخاب شده وارد دفاعیه شود (چه در دوئلِ  و چه در دفاعیه در فاز رای گیری)، در صورتیکه رای خروج نیاورده باشد، با اعلام راوی از بازی پوش شده و خارج می گردد. اگر فرد منتخب وارد دفاعیه نشود اتفاقی نخواهد افتاد. دقت شود که اگر فرد مورد نظر توسط رای بازیکنان از بازی خارج شود، پوش عمل نخواهد کرد و این قابلیت هنوز برای سایه باقی خواهد ماند. دقت شود که مافیای انتخاب شده در دفاعیه (توسط قابلیت سایه) پوش نخواهد شد. از آنجا که این موضوع به معنای شناسایی فرد مورد نظر توسط سایه است، پس پوش سایه عمل کرده و دیگر سایه قابلیت پوش نخواهد داشت. البته سایه نمی تواند پوش را هم روی خود قرار دهد.
پوش سایه در 3 نفر انتهای بازی عمل نخواهد کرد!
سایه توسط شات شب تیم مافیا از بازی خارج خواهد شد!

میتواند یک شخص را مومیایی کند و استعلام آن شخص تا انتهای بازی خوانده نمی شود

لجباز

لجباز

لجباز
کلا کارش لجبازیه اگ دو تا بیان تو دفاعیه یکیش مافیا باشه 
لج میکنه رای خروج ب شهرونده میده 
اگ دو تا هم مافیا باش از ابیلیتش استفاده نمیکنه 
اگ خودش هم اجماع شه یکاری میکرد

دکتر لکتر

دکتر لکتر

دکتر تیم مافیا می باشد.

خرابکار

خرابکار

خرابکار :
جز تیم مافیا هست و هر شب به ازای هر تفنگی که تفنگدار به شهر می دهد می تواند روی افراد خرابکاری کند ! یعنی اگر آن شخص تفنگ جنگی داشته باشد و در روز تیر بزند و خربکار آن روز روی آن شخص خرابکاری کرده باشد خود شخص از بازی خارج می شود

معشوقه

معشوقه

معشوقه مافیا : 
این نقش ابیلیتی یا توانایی خاصی ندارد و صرفا معشوقه گنگستر به حساب می آید.
همچنین در صورتی که معشوقه به هر دلیلی از جمله: رای گیری یا تیر های شهروندان از بازی خارج شود، احساسات پدر خوانده جریحه دار شده و در شب بعد از کشته شدن معشوقه اش به دو نفر از شهروندان شلیک خواهد کرد.
عملکرد او دقیقا مانند مافیای ساده میباشد. با این تفاوت که اگر گنگستر قبل از معشوقه از بازی خارج شود، اختیار شلیک به دست معشوقه خواهد افتاد. در واقع اولین مافیای نقش دار بعد از گنگستر معشوقه میباشد.

دینامیت

دینامیت

دینامیت : 
دینامیت جز تیم مافیا هست و در طول بازی یکبار می تواند به تیم خودی و یا شهروندان یک دینامیت ببندد.اول صبح راوی اعلام می کند به شما دینامیت بسته شده آن شخص اعلام می کند آیا فدایی فدا می شود یا نه اگر فدایی فدا نشود سه سیم که مافیا تعیین کرده اند می تواند انتخاب کند اگر سیم اشباه انتخاب کند می ترکد و از بازی خارج می شود.

مجهول

مجهول

مجهول پس از شب معارفه یک نفر و به گرداننده میگه هر موقع که اون شخص خارج بشه گرداننده به اون ساید و میگه اگر شهروند باشه تبدیل به شهروند ساده میشه اگر مافیا باشه تبدیل به مافیا ساده

چاقو کش

چاقو کش

چاقوزن  : 
جزو شخصیت های خاکستری (gray) است.نقش های خاکستری یا third party به هیچ تیمی تعلق ندارند و باید به تنهایی پیروز بشوند. نامیرای شب میباشد . او هر شب توسط گاد بیدار میشود و یک نفر را چاقو میزند در ضمن دکتر نمیتواند آن شخص را نجات دهد و دو روز بعد از بازی خارج میشود . هدف چاقوزن در بازی حفظ خود تا آخر بازی و حذف همه بازيکنان ميباشد و در اين صورت ميتواند يک نفره برنده کل بازی شود. در بازی تعداد شهروند و مافيا برابر شود نیز بازی را میبرد.
ضربه چاقو بر روی زره پوش و گنگستر تاثیری ندارد .

شیمیدان

شیمیدان

شیمی دان : 
جزو شخصیت های خاکستری (gray) است.نقش های خاکستری یا third party به هیچ تیمی تعلق ندارند و باید به تنهایی پیروز بشوند. نامیرای شب میباشد . در روند بازی ۴ قابلیت دارد : 
قرص قرمز : به صورت رندوم توسط گرداننده یک شهروند خارج میشود .
قرص آبی: به صورت رندوم یک مافیا از بازی خارج میشود .
قرص بنفش : به هرکسی بدهد بعد از دو روز از روند بازی خارج میشود . 
قرص سیاه : با مصرف قرص وارد مغز شخص میشود و در صورت بیدار نشدن آن شخص در شب ، به خواب ابدی میرود و همان شب از روند بازی خارج میشود.
قرص های قرمز و آبی اگر  بر روی زره پوش و گنگستر قرار گیرد شیلد خود را از دست میدهند.

کیلر

کیلر

کیلر (قاتل) : 
کیلر یکی از خفن ترین و قوی ترین نقش های بازی مافیا میباشد. کیلر جزو شخصیت های خاکستری (gray) است.نقش های خاکستری یا third party به هیچ تیمی تعلق ندارند و باید به تنهایی پیروز بشوند. نامیرای شب میباشد . او هر شب توسط گاد بیدار میشود و یک نفر را به قتل میرساند در ضمن دکتر نمیتواند آن شخص را نجات دهد.هدف کیلر در بازی حفظ خود تا آخر بازی و حذف همه بازيکنان ميباشد و در اين صورت ميتواند يک نفره برنده کل بازی شود.البته بايد دقت کند که در بازی تعداد شهروند و مافيا برابر نشود که در اين صورت مافيا بازی را ميبرد.
شات کیلر بر روی زره پوش و گنگستر تاثیری ندارد .

مرد پلید

مرد پلید

مرد پلید : 
جزو شخصیت های خاکستری (gray) است.نقش های خاکستری یا third party به هیچ تیمی تعلق ندارند و باید به تنهایی پیروز بشوند. نامیرای شب میباشد . 
۴ قابلیت دارد : 
۱: یک بار میتواند با لمس یک نفر اکت او را همان شب اجرا کند 
۲: میتواند یک بار نقش قاضی را بگیرد و رای خروج به کسی بدهد 
۳: یک بار در روند بازی به گرداننده اعلام میکند اولین سیو دکتر را آغشته به زهر کند و آن شخص از بازی خارج شود‌
۴: یک بار در روند بازی میتواند یک نفر را سایلنت کند.آن شخص در آن روز هیچ اکتی ندارد و انگار در بازی وجود ندارد
اگر تعداد شهر و مافیا برابر شود یا به ۳ نفر آخر برسد به تنهایی برنده بازی میشود.

تروی

تروی

تروی (Troy)  : 
جزو شخصیت های خاکستری (gray) است.نقش های خاکستری یا third party به هیچ تیمی تعلق ندارند و باید به تنهایی پیروز بشوند. نامیرای شب میباشد . در شب اکتی ندارد .در روز اگر از بازی خارج شود یک نفر را به عنوان جانشین خود انتخاب میکند و آن شخص از آن به بعد ساید مستقل می باشد که نامیرای شب است و هر شب میتواند یک نفر را به قتل برساند.
اگر به سه نفر آخر برسد يک نفره برنده کل بازی شود. در بازی تعداد شهروند و مافيا برابر شود نیز بازی را میبرد.
شات او بر روی زره پوش و گنگستر تاثیری ندارد .

هالک

هالک

هالک : 
جزو شخصیت های خاکستری (gray) است.نقش های خاکستری یا third party به هیچ تیمی تعلق ندارند و باید به تنهایی پیروز بشوند. نامیرای شب میباشد . شبهای فرد نامیراست ولی در شب های زوج هر سایدی به سمت او بیایند خودشان کشته بازی میشوند و از بازی خارج میشوند. همچنین در شب های زوج قابلیت این را دارد که شخصی را از روند بازی خارج کند .
اگر به سه نفر آخر برسد يک نفره برنده کل بازی میشود.
شات او بر روی زره پوش و گنگستر تاثیری ندارد .
نقطه ضعف : اگر به بمب ساز ، سم ساز تیم مافیا بزند ، خودش دچار ضعف میشود و دوشب بعد از بازی خارج میشود .

کودتاچی

کودتاچی

کودتا چی : 
جزو شخصیت های خاکستری (gray) است.نقش های خاکستری یا third party به هیچ تیمی تعلق ندارند و باید به تنهایی پیروز بشوند. نامیرای شب نمیباشد . 
در شب معارفه یک نفر را به عنوان پیش مرگ خود انتخاب کند ؛  در صورتی ک زره پوش یا گنگستر نباشد از روند بازی خارج میشود.
وظیفه او تفرقه در بین سایدهای بازی است، او می‌تواند به‌مدت ۱ شب نقش ۲ نفر را با هم جابه‌جا کند. مثلا اگر نقش حرفه‌ای و دکتر جابه‌جا شود، کسی که دکتر انتخاب کرده است، تیر می‌خورد و کسی که حرفه‌ای انتخاب کرده است، نجات پیدا می‌کند! آن هم بدون اینکه خودشان از این قضیه اطلاع داشته باشند.
از دیگر توانایی های او میتواند دو نفر را با هم پیوند دهد ، درصورت خروج یکی دیگری نیز بهمراه اوخارج میشود.
توانایی دیگر او هرزمانی که از بازی خارج شود نیز میتواند یک نفر را با خود از روند بازی خارج کند. اگر  بر روی زره پوش و گنگستر قرار گیرد شیلد خود را از دست میدهند.
اگر تعداد شهر و مافیا برابر شود یا به ۳ نفر آخر برسد به تنهایی برنده بازی میشود.

ویرانگر

ویرانگر

ویرانگر : 
جزو شخصیت های خاکستری (gray) است.نقش های خاکستری یا third party به هیچ تیمی تعلق ندارند و باید به تنهایی پیروز بشوند. نامیرای شب میباشد . 
۴ قابلیت دارد : 
۱ : بمب جلو خانه شخصی به عنوان تله میگذارد  و آن شب  کسی که نزدیک او آید منفجر و از بازی خارج میشود .
۲ : یک نفر را به دلخواه انتخاب میکند در صورتی که آن شب اکتی اجرا کند هم خودش هم آنهایی که مورد توجه قرار گرفتند از بازی خارج میشوند .بجز گنگستر 
۳: یک بمب روی یک نفر میبندد و اگر آن شخص رنگ خنثی را حدس نزد میترکد.
۴:یک بمب بین دو شخصی ک کنار هم هستند میگذارد در صورت خروج هر یک دیگری نیز با او منفجر میشود. اگر  بر روی زره پوش و گنگستر قرار گیرد شیلد خود را از دست میدهند.
اگر تعداد شهر و مافیا برابر شود یا به ۳ نفر آخر برسد به تنهایی برنده بازی میشود.

همزاد

همزاد

همزاد :
در ابتدای بازی متعلق به هیچ جناحی نیست و شب معارفه یک نفر را نشان می دهد و هر زمان از بازی که آن شخص حذف شود قابلیت او را دارا می شود.

شیشه بر

شیشه بر

شیشه بر : 
۳ ابیلیتی دارد :
ابیلیتی ۱ : یک شب میتواند یک شیشه به کسی بدهد و آن شخص با تکه شیشه کسی را میکشد . 
ابیلیتی ۲ : یک شیشه جلو کسی میگذارد و آن شخص ، شب کاری نمیتواند انجام دهد .(مثل گروگانگیر)
ابیلیتی ۳ : یک شیشه محافظ یک شبه به یک نفر میدهد.

ارباب حلقه

ارباب حلقه

یک حلقه دارد که میتواند یک باز از شات مافیا یا در روز از اجماع و گان جنگی شخص را نجات دهد . 
یک شب میتواند حلقه را نزد خود نگه دارد ، ولی از شب بعد باید حلقه را به شهروند ذهنی خود بدهد

ساده لوح

ساده لوح

ساده لوح : 
شهروندی است کهاگر کسی به رای گیری آمد، حتی با وجود اینکه کسی را شهروند هزار دارد موظف است به او رای ۲ هم بدهد .

ناجی

ناجی

ناجی : 
در روند بازی یک بار میتواند شخصی که از بازی در رای گیری میخواد خارج شود را در بازی نگه دارد ‌ حتی اگر رای خروج مستقیم قاضی را داشته باشد 

بی باک

بی باک

بی باک :
شهروندی است که هیچ سایدی ندارد . اگر توسط مافیا تاچ شود به تیم مافیا اضافه میشود و زمانی ک مافیا ساده شد در صورت خروج از بازی تیم مافیا همان لحظه بازی را میبازند و ساید شهروند برنده میشود . 

احیا کننده

احیا کننده

احیاء کننده : 
این بازیکن می تواند به دفعات مشخص در هر دور بازی که معمولاً یک دفعه است، یک بازیکن کشته شده را احیاء کند. بازیکن احیاء شده در اکثر مواقع نقش و عنوان زمان کشته شدن خود را بازمی یابد و متعاقباً به این دلیل که همه ی بازیکنان دیگر از عنوان و نقش او خبر دارند در معرض عواقب یا فواید آن قرار می گیرد.

پیر

پیر

پیر : 
شهروند کهنسالی که در صورت خروج از بازی(به هردلیلی) ، شهر در سکوت فرو میرود و عزادار میباشد و در شب هیچ کدام از شهروندان اکتی ندارند و همان لحظه شب میشود ‌.

آهنگساز

آهنگساز

شهر ساده (آهنگساز) : 
در پایان روز معارفه اگر شهروند ساده دیگر داخل بازی را به گرداننده اعلام کند لینک ماسون تشکیل میشود و با هم شب همگروه میشوند.

خواننده

خواننده

شهر ساده (خواننده) : 
در پایان روز معارفه اگر شهروند ساده دیگر داخل بازی را به گرداننده اعلام کند لینک ماسون تشکیل میشود و با هم شب همگروه میشوند

فرشته نجات

فرشته نجات

فرشته نجات : 
بازیکنی که هنگام خروج فرشته نجات را درست حدس بزند از بازی خارج نمیشود و فرشته نجات به شهروند عادی تبدیل می شود و او نمی تواند خود را انتخاب کند.

ضامن

ضامن

ضامن : 
در شب معارفه یک اسم به گرداننده میدهد و آن شخص تا زمانی که ضامن در بازی باشد در بازی میماند.

منشی

منشی

منشی : 
شب معارفه اسم یک نفر را به گرداننده میدهد و نقش آن شخص را میگیرد ، اگر اسم زره پوش یا گنگستر را به گرداننده بدهد، گرداننده به او نقش زره پوش میدهد . اگر اسم مافیا را به گرداننده بدهد میگوید شهر ساده تبدیل شدی

دلربا

دلربا

دلربا : 
بدین منظور در شب یک پیغام خصوصی به ناظر بازی می دهند و اسم فرد مورد نظرش است را اعلام می کند . هروقت یکی از آنان بمیرد دیگری نیز در شب بعدش خودکشی می کند. اما اینکه بتوانند باهم ارتباط برقرار کنند یا نه بستگی به عقیده ی ناظر هر بازی دارد. گاهی اوقات یکی از آنان شهروند و دیگری عضو مافیاست.

اهدا کننده

اهدا کننده

اهداگر : 
در صورت شات شب توسط مافیا اعضای بدنش را هدیه میدهد. بسته به گرداننده عضوهای اهدایی مشخص میشود

اغتشاشگر

اغتشاشگر

اغتشاشگر: 
یک ابیلیتی دارد که یک بار در بازی میتواند به گرداننده اعلام کند که در همان روز دو بار رای گیری انجام میشود .

پرستار

پرستار

پرستار : 
تا زمانی ک دکتر در بازی است شهروند ساده است. با خروج دکتر از بازی ، پرستار تبدیل به دکتر میشود و در روند بازی نمیتواند خودش را نجات دهد.

بی خاصیت

بی خاصیت

بی خاصیت : 
شهروندی است که خاصیتی در بازی ندارد و رای های او اصلا حساب نمیشود .

دیازپام

دیازپام

دیازپام : 
اکت شب دارد و هر کسی را شب لمس کند آن شخص در شب بیهوش شده و اکتش اجرا نمیشود. اکت دیازپام روی زره پوش و گنگستر کاربرد ندارد.

وروجک

وروجک

وروجک : 
در شب اول شات شود تبدیل به اسنایپر میشود . 
درشب دوم شات شود تبدیل به کابوی میشود و قبل از رای گیری فردا باید اکت کابوی کند

قاضی

قاضی

قاضی :
یکی از نقش‌های گروه شهروندان می‌باشد که رای او ۲ بار شمارش می‌شود. از آن جایی که اعضای مافیا یکدیگر را میشناسند قدرت رأی‌گیری آنها معمولا در روز بیشتر است

تفنگدار

تفنگدار


بسته به تعداد نفرات دک قابلیت پخش گان دارد 

تکاور

تکاور

تکاور : 
درشب توسط شات مافیا، گرداننده به او اعلام میکند که ابیلیتیت فعال شده و یک نفر را مورد هدف قرار میدهد . اگر شهروند بزند خودش از بازی خارج میشود ‌اگر مافیا بزند، مافیا خارج میشود، اگر گنگستر را شات کند هر دو در بازی میمانند

زره پوش

زره پوش

زره پوش : 
در روند بازی نامیرای شب میباشد ، در روز یک شیلد دارد ک در صورت اجماع یا گان شیلدش میافتد.
ابیلیتی ۲ : دوئلیست زمانی که دو نفر را به دفاعیه میاورد سپس زره پوش موظف است به یکی از این دو نفر رای خروج بدهد.

دکتر

دکتر

دکتر : 
دکتر یکی از اعضای شهروند می‌باشد که در فاز شب بازی به فرمان گرداننده بازی چشم‌هایش را باز کرده و می‌تواند خود یا یکی از بازیکنان را از حذف شدن و کشته شدن در فاز شب بازی نجات دهد.

دندان پزشک

دندان پزشک

دندان پزشک:
دندانپزشک فقط یک بار در طول بازی حق این را دارد که قابلیتش را به اجرا بگذارد. همچنین دندانپزشک در طول شب این است که شهروند تبر و یا ساید غلط بازی را سایلنت کند. شهروند تبر شهروندی است که بر خلاف تلاش دیگران در جهت شفافسازی نقش ها، آنها را گمراه می کند. شهروند ساید شهروندی است که با حرف هایی که می زند دیگران را تحریک کرده و باعث می شود از موضع خود کوتاه بیایند و به سمت موضع او بروند یا شهروندانی را که زیاد حرف می زند یا مافیایی که در نقش یک شهروند، سعی می کند روند شناسایی مافیا را در بین شهروندان به بیراهه بکشاند.
نقطه ضعف : گادفادر را نمیتواند سایلنت کند

مسیح

مسیح

مسیح در روند بازی یک بار می‌تواند یک نفر که نقشش شو نشده رو به بازی برگردونه

دوئلیست

دوئلیست

دوئلیست: 
بسته به تعداد نفرات و با تشخیص گرداننده اکتش فعال میشود ، دو نفر را به انتخاب به دفاعیه میاورد و آن دو با هم دوئل میکنند. سپس زره پوش موظف است به یکی از این دو نفر رای خروج بدهد

حیله گر

حیله گر

حیله گر : 
ساید شهروندی میباشد و نقش مقابل دزد در تیم مافیاست .در واقع مسدود کننده اعصای تیم مافیاست ( گروگانگیر ساید شهروند)

هفت تیرکش

هفت تیرکش

هفت‌تیر کش در صورتی که به هر صورتی از بازی خارج بشه یک تیر داره و به هر کسی شلیک کنه از بازی خارج خواهد شد 
نکته:تير به سمت گنگستر و زره پوش فقط شیلد هر دو را از آنها میگیرد

نگهبان

نگهبان

نگهبان هر شب از خواب نفر دوم بیدار می‌شود و از شهروند ها محافظت میکنه در برابر دزد بازی اگر از دزد نگهبانی بده اتفاقی نمی افته

ژورنالیست

ژورنالیست

ژورنالیست هر شب بین دو نفر از گرداننده استعلام میگیره اگر استعلام دو شهروند یا یک شهروند و گنسگتر و بگیره بهش همساید گفته میشه اما استعلام یک شهروند یک مافیا یا یک مافیا و گنگستر رو بگیره بهش غیر همساید داده میشه.

جن گیر

جن گیر

جن گیر : 
ساید شهروند می باشد . یک بار در طول بازی وظیفه او این است ک روح شخصی را که از بازی خارج شده است را به بازی برمیگرداند و آن شخص میتواند تمام حقیقت را درباره نقش خود و اکتای شبش بگوید ‌. روح تا قبل از رای گیری داخل بازی میماند و سپس از روند بازی خارج میشود.

روانشناس

روانشناس

روان شناس در شب یک نفر را به عنوان شاهد مشخص می‌کند و مافیا ذهنی خود را مورد هدف قرار می دهد
 نکته شات روان شناس روی مستقل می‌نشیند اما روی گنسگتر و زره پوش اثری ندارد

باکره

باکره

باکره : 
شهروندی است که هرکجا از بازی خارج شود . مافیا آن شب بیدار نمیشود

ژوپیتر

ژوپیتر

ژوپیتر : 
از شهروندها در مقابل روانکاوی شدن و پیوستن به تیم مافیا جلوگیری میکند.هر شب فقط از یک نفر می تواند محافظت کند .

کابوی

کابوی

کابوی (فدایی) : 
جز تیم شهروندان است و در هر جای بازی که حس کند ممکن است در روز با رای گیری از بازی خارج شود می تواند قبل از شروع رای گیری با اعلام کابوی می تواند به انتخاب گرداننده از چند نفر بازجویی کند و سپس یک نفر را با خود از بازی بیرون ببرد البته پس از خروج ساید آن شخص توسط خودش بلند اعلام می شود.
یا در مقابل دینامیت خودش را فدا میکند .

جبار

جبار

در صورت خروج از بازی یکی را به همراه خود از بازی خارج میکند ‌.
یا شب معارفه یک اسم به گرداننده میدهد .در صورت خروج جبار شخص انتخاب شده هم خارج میشود .به جز کسانی ک شیلد دارند
(بسته به انتخاب گرداننده که کدوم اکت استفاده کند)

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

دیازپام 

دزد

نگهبان

تیم مافیا 

تیم شهروند

قوانین بازی

گنگستر و زره پوش هر دو شیلد دارد.

اطلاق بجز دزد و ترور و مستقل نداریم و کیک مستقیم.

اگر شخصی که گان دارد گان بخورد می تواند از گان خود استفاده کند.

گنگستر یار هایش را نمی شناسد اماااا یارهاایش آن را می شناسد.

روش رای گیری

نصف +1  دفاع 

نصف گرد به پایین خروج