سرخپوست

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
رئیس مافیا

رئیس مافیا

قلدر به تمام معنا :

رئیس مافیا تصمیم میگیرد در شب به چه کسی شلیک کند و کدام یک از اشخاص تیم شهروندان کشته شوند.

استعلام رئیس مافیا برای ژورنالیست همیشه منفی است . 

قمارباز

قمارباز

دنبال پول مردم میگرده :

هر شب اولین نفر از طرف گرداننده بیدارشده و با یک شهروند به قمار بپردازد و اگر در قمار پیروز شود آن شهروند برای آن شب ابیلیتی خود را از دست خواهد داد بدین صورت که نام یک شهروند را به همراه یک گزینه سنگ یا کاغذ یا قیچی به گرداننده میدهد و گرداننده هم به شهروند مذکور میگوید قمار دارد و شهروند باید بین گزینه های سنگ و کاغذ و قیچی یکی را انتخاب کند اگر شهروند پیروز شود یا قمار باز به هیچکدام نتیجه گفته نمیشود که کدام یک برنده قمار شده اند ولی اگر ژورنالیست باشد به او جواب استعلام را نمیدهد و میگوید که در بازی قمار بازنده شده است.
در مواقعی که مانند سرخپوست و ژورنالیست در قمار بازی را ببازند , گرداننده به آن دو نقش اطلاع میدهد .
قمارباز مجاز است هر بار فقط با یک شهروند قمار کند و به هیچ وجه تکراری نمیتواند انتخاب کند.

نکته : اگر ۲ بار قمار باز و شهروندی که قمار روی آن شده است باهم برابر شوند شهروند قمار را می برد .

خبرچین

خبرچین

یک فضول به تمام معنا :

آخرین نفر در فاز شب توسط گرداننده بازی بیدارشده و استعلام هایی که ژورنالیست در شب گذشته گرفته است را از گرداننده دریافت میکند . 
و این استعلام فقط به او گفته میشود تا موقعی که شب میشود و میتواند برای بقیه اعضا گروه مافیا بگوید که ژورنالیست در شب گذشته چه استعلامهایی گرفته و به هیچ وجه در طول بازی نمیتواند به هم تیمی های خود چیزی بگوید.
او وظیفه دارد که ژورنالیست را پیدا کند و به دیکتاتور معرفی نماید . 

دیکتاتور

دیکتاتور

قدرتمند عجیب :

نقش مافیایی عجیبی است ترکیبی از ریدلر و سیاستمدارو دارای ۲ ابیلیتی میباشد :

۱- هر زمان در طی بازی نقش یک شهرووندی را حدس بزند آن شهروند از بازی خارج خواهد شد و دوبار میتواند از ابیلیتی خود استفاده نماید( او فقط دوبار جای خطا دارد و اگر درست حدس نزده باشد , خود او از بازی خارج خواهد شد ) .

۲- هر زمانی که شخصا به سه نفر آخر ( کی آس ) برسد مافیا برنده بازی خواهد بود .

جان ویک

جان ویک

غول مافیا :

یکبار در فاز شب با شلیک او هر شهروندی با هر نقشی و حتی اگر هم سیو دکتر باشد از بازی خارج میشود . تیر جانویک از جان سخت هم رد شده و جان سخت هم از بازی خارج میشود .

 در شبی که جان ویک از نقش خود استفاده میکند مافیا شات گروهی ندارد و گرداننده اعلام شات جان ویک را خواهد کرد . 

سرخپوست

سرخپوست

پیام رسانی سریع :

در۲ شب بازی در سناریو ۱۲ نفره و ۳ بار در سناریو ۱۵نفره یک نفر پیام ارسال میکند اگر مافیا باشه پیام ارسال نخواهد شد و اگر شهروند باشد پیام ارسال خواهد شد و فردای آنروز برای تشکیل تیم شهروندی در صحبتهاش اون پیام را میگوید و سرخپوست هم با گفتن همان پیام با زیرکی که بقیه نفهمند به او اشاره خواهد کرد که سرخپوست است  . ( برای مثال : محمد که از بازی خارج شد سایدش مشکوک بود میتونست مافیا باشه ) . 

نکته : قمارباز اگر قمار را از سرخپوست ببرد , گرداننده به سرخپوست اعلام مینماید که قمار را باخته است و  پیام سرخپوست به هیچ وجه ارسال نخواهد شد .

نکته : پیام سرخپوست باید از اتفاقات داخل بازی باشد و نمیتواند از ظاهر فیزیکی یک شخصی پیام برای خود بسازد ( برای مثال : محمد که از بازی خارج شد سایدش مشکوک بود میتونست مافیا باشه ) . 

پزشک

پزشک

حافظ جان مردم شهر :

هر شب وظیفه داره شهروندها رو از حمله تیم مافیا نجات دهد . پزشک یکی از مهم‌ترین نقش‌های تیم شهروند در بازی مافیا می‌باشد.  اگر پزشک سیو درست داشته باشه از تعداد شهروندهای حاضر در بازی کم نمیشود و تیم شهروند جلو میوفتد . پزشک اگه خوب بازی کنه مافیا فلج میشه و اعتماد به نفسشو از دست میدهد .

چه زمانی دکتر باید خودش را سیو دهد :

  • پزشک هر شب جان یکنفر را میتواند نجات دهد و جان خودش را یک شب در میان میتواند سیو دهد .
  • اگه بازی گنگ بود و پزشک شهروندهای زیادی نداشت و فقط یک شهروند داشت.
  • هر جای بازی که پزشک حس کرد خودش ممکنه شات مافیا باشه.
  • پزشک درطول روز با یک مافیا جنگیده و اون مافیارو از بازی خارج کرده.
  • پزشک ۲ الی ۳ تارگت مافیا داره و به همه کسایی که به نظرش مافیا هستند تارگت زده.
دادستان

دادستان

تصمیم گیرنده جدی :

دوبار میتواند در شب بیدار شده و نام یک نفر را به گرداننده میدهد که فردا در رای گیری دوم حاضر شود . حکم دادستان مشروط به تاییدیه قاضی میباشد ( یعنی اینکه بعد از بیدار کردن دادستان , قاضی از خواب بیدار می شود و درصورت تاییده اسم دادستان , آن شخص فردا در دفاعیه هواهد بود )

نکته ۱: اگر به کسی که در رای گیری او را برای دفاع آورده است رای دوم بدهد دیگر از ابیلیتی یا توانایی دوم خود نمیتواند استفاده کند ,
البته مشروط به اینکه در شب قمارباز مافیا با او قمار نکرده باشد و دادستان در قمار نباخته باشد.

نکته ۲: کشته شدن هرکدام از دادستان و یا قاضی تاثیری در روند تصمیم نخواهد داشت . 

ژورنالیست

ژورنالیست

تحقیق گری حرفه ای :

ژورنالیست در ۳ شب بازی در فاز شب اسم ۲ نفر را به گرداننده بازی اعلام مینماید , اگر هر ۲ نفر هم ساید باشن ( یعنی هر ۲ نفر شهروند و یا هر ۲ نفر مافیا ) از طرف گرداننده لایک و اگر یکی شهروند و یکی مافیا باشد از طرف گرداننده دیسلایک دریافت میکند. 

نکته ۱ : استعلام گادفادر برای ژورنالیست منفی میباشد و اگر گادفادر با یک شهروند به گرداننده معرفی نماید لایک دریافت میکند. 

جان سخت

جان سخت

هرکول واقعی :

مردطلایی شهر است . در فاز شب با هر اتفاقی از بازی خارج نمیشود مگر با شلیک جان ویک ولی در فاز روز شکننده و با هر اتفاقی از بازی خارج میشود ( اجماع شهروندی و یا تیر رولت روسی )

نکته ۱ : در طی بازی ۲ بار در ۱۲ نفر و ۳ بار در ۱۵ نفر میتواند استعلام ساید کشته های شهر را برای شهر خود بگیرد . 

نکته ۲ : در طی بازی یکبار میتواند استعلام ویژه برای ساید یک نفر که از بازی خروج کرده است را از گاد بازی بگیرد و اگر از استعلام ویژه استفاده نماید دیگر نمیتواند استعلام کلی را بگیرد .

نکته ۳ : اگر به هر دلیلی که قبل از استفاده از ابیلیتی خود از بازی خارج شود یک استعلام به قاضی تعلق میگیرد که از طرف گرداننده به او اشاره خواهد شد در فاز شب. 

حرفه ای

حرفه ای

تک تیرانداز واقعی :

شهروندی است باهوش که در شب کار خود را انجام میدهد .

او ۲ بار میتواند از تفنگ خود در روند بازی استفاده نماید و شلیک کند .

نکته ۱ : اگر به گادفادر شلیک نماید هر ۲  در بازی میمانند ولی حق ندارد فردا تک تارگتی به آن حمله کرده و یا گردن گیری نماید .

نکته ۲ : اگر به شهروند شلیک نماید خود او از بازی خارج خواهد شد .

نکته ۳ : اگر به مافیاهای دیگر شلیک نماید آن مافیا در صورتی که سیو پزشک نباشد از بازی خارج خواهند شد.

رولت روسی

رولت روسی

تیر چرخشی :

کلتی است با ۷ گلوله که برای مشخص شدن سایت ۲ نفر در بازی از آن استفاده میشود.

یکبار در بازی در شب از عدد ۳ تا ۷ میتواند ست کند و به گرداننده اسم شخص را به همراه عدد کلت اعلام نماید . گرداننده به آن شخص اعلام مینماید که تیر دارد و فردای آنروز در روند روز با شلیک نفرات به هم و رسیدن به عدد نهایی گلوله آن شخص از بازی خارج میشود و ساید آن شخص با اعلام کشته های فردا خوانده خواهد شد . 

نکته : شلیک تیر رولت اجباری میباشد و درصورت عدم شلیک با کشته های شب بعد از بازی خارج خواهد شد . 

نکته : هیچ شخصی در زمان بازی نمیتواند به رولت روسی مسیر و یا عدد خواصی را اعلام نماید . 

شهردار

شهردار

هوای شهر و داره :

دارای ۲ ابیلیتی میباشد :

۱- یکبار در طی بازی میتواند شخصی که توسط زندنبان به داخل زندان رفته است را اگر احساس کند شهروند است فردای روز  قبل از مرحله رأی گیری آزاد مینماید . آن شخص بعد از آزاد شدن یک دقیقه حق صحبت دارد و بعد رأی گیری صورت خواهد گرفت .  

۲- یکبار هم در طی بازی به شخصی که زندان بان داخل زندان میباشد را میتواند رای خروج مستقیم بدهد و آن شخص بدون وصیت کردن از بازی خارج میشود . 

زندانبان

زندانبان

تمام کلیدها دستشه :

در طی بازی ۲ بار میتواند از نقش خود استفاده نماید :

در فاز شب یک اسم به گرداننده میدهد فردای روز گرداننده اعلام میکند که آن شخص داخل زندان میباشد و کلا از بازی آن شخص برای یکروز خارج میشود و نمیتواند هیچ اکتی چه در روز و چه در شب بعد داشته باشد و در آخر روز , قبل از رای گیری توسط شهردار تعیین تکلیف خواهد شد .  

قاضی

قاضی

اقتدار شهر :

نقش شهروندی بسیار مهمی دارد.

۱- زمانی که دادستان بازی اسم هر شخصی را برای دفاعیه فردا به گرداننده ارائه مینماید . گرداننده با قاضی اسم را اعلام مینماید و فردای آنروز در صورت تایید قاضی قبل از رای گیری روز در مرحله اول اسم شخص هم اعلام میشود تا شخص به دفاع بیاید و از خود دفاع مینماید .

۲- یکبار هم در طی بازی میتواند درصورتی که حس نماید ۲ شهروند به دفاعیه آمده اند در خواب نیمروز با اعلام گرداننده میتواند رای گیری را ملغی نماید .

نکته ۱ : اگر خود او در دفاعیه باشد نمیتواند از ابیلیتی ملغی خود استفاده نماید .

نکته ۲ : اگر به هر دلیلی جان سخت بازی قبل از استفاده از ابیلیتی خود از بازی خارج شود قاضی میتواند یک استعلام کشته های شهر را از گرداننده بگیرد ولی به هیچ وجه حق اشاره به خروج جان سخت را نخواهد داشت .

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

۱ -قمارباز

۲ -مافیا

۳ -پزشک

۴ -ژورنالیست

۵ -سرخپوست 

۶ -دادستان

۷ -قاضی

۸ -رولت روسی

۹ -حرفه ای

۱۰ -زندانبان

۱۱ -خبرچین قبل از صبح شدن 

قوانین بازی

۱ -تک تیرانداز فقط دوبار مجاز به شلیک است.

۲ -اگر تک تیرانداز  رییس مافیا بزند هیچکس از بازی بیرون نمی رود و اگر مافیا بزند که دکتر شهر به اشتباه سیو نداده باشد آن مافیا از بازی خارج خواهد شد و در صورت شلیک به شهروند خودش از بازی خارج می شود.

۳ -دادستان در صورتی که اسم مورد نظرش در دفاعیه قرار نگرفت قطعا نمیتواند مافیا بداند .

۴ -دکتر شهر جان خودش را یک شب درمیان میتواند در بازی سیو نماید.

۵ -ژورنالیست حق تک تارگت زده را ندارد .

۶ -جان سخت ۲ بار در ۱۲ نفر و ۳ بار در ۱۵ نفرمیتواند استعلام برای شهر بگیرد و یکبار هم میتواند استعلام ویژه با نقش یک نفر را بگیرد , استعلام جان سخت بصورت سایدی خوانده میشود و نه نقشی . 

۷ -اگر دیکتاتور بازی بخواهد از ابیلیتی ریدلری خود استفاده نماید و در صورت درست بودن نقش آن شخص میتواند از ابیلیتی خود استفاده نماید و بعد از بازی خارج خواهد شد  به دلیل دو نقشه بودن کارت دیکتاتور .

۸ - در روند شلیک تیر رولت , هیچ پلیری نمیتواند مسیر داده به تیر و یا خارج از روند بازی صحبت نماید . 

۹ -اگر افراد داخل دفاع بیش از ۲ نفر باشد خود افراد به هم امکان رای دارند.

۱۰ -اگر فرد داخل دفاع یک نفر باشد می تواند انتخاب کند که درباره آن نفر صحبت کند .

۱۱ -هیچ شخصی در طی بازی نمیتواند برای رولت روسی عدد و مسیر مشخص کند . 

۱۲- اطلاق به نقش چه به خود و چه به دیگران در این سناریو حرام است . 

۱۳ -سرخپوست باید برای ارسال جمله برای هر شخصی از جملات راجع در بازی ارسال نماید و نه خارج از آن .

روش رای گیری

برای رای گیری در آخر هر روز تعداد نصف آرا شهر رو به بالا برای هر شخص دفاع و نصف شهر منهی یک خروج

۱۵ نفر / ۸ دفاع و ۷ خروج

۱۴ نفر / ۷ دفاع و ۷ خروج

۱۳ نفر / ۷ دفاع و ۶ خروج

۱۲ نفر / ۶ دفاع و ۶ خروج

.... تا انتها به همین صورت .