اپیک

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
گادفادر

گادفادر

دستور شات شب مافیا و مشورت با تک تک نقش های مافیایی را دارد . 

کانسورد

کانسورد

ابیلیتی یک شهروند را در فاز شب مسدود میکند به اصطلاح رول بلاک میکند . 

جنیتور

جنیتور

در بازی اپیک کسی که در فاز شب از بازی خارج میشود حق وصیعت دارد ، جنیتور یک شب در میان میتواند این حق وصیت رو از یک شخص بگیرد

شدو

شدو

یکی از مهم ترین نقش های مافیاییس ، شدو باید نقش یک شخص را درست حدس بزند اگر درست حدس بزند به جای ان شخص اکتش را انجام میدهد ، برای مثال اگر دکتر را شدویی کند به جای دکتر سیو میدهد به طور کلی یک روح هست که اگر نقش ان شخص را درست حدس بزند ان شخص را مجبور میکند کاری که شدو میخواهد انجام دهد . 

دوئل من

دوئل من

تعدادی تفنگ در بازی دارد اگر شخصی که تفنگ دوئل من دارد از تفنگش استفاده کند هم خودش هم کسی که با تفنگ زده هر دو باهم از بازی خارج میشوند . 

سایلنسر

سایلنسر

با تیم مافیا بیدار نمیشود و فقط رعیس مافیا خود را میشناسد سایلنسر هر شب بیدار میشود و یک نفر را سایلنت میکند در روز بعد هیچ کس حق صحبت در خصوص شخص سایلنت شده را ندارد رای گیری روی ان شخص انجام نمیشود نمیتواند تفنگی بزند یا بخورد حق رای ندارد ، داخل اتاق گاز جیکسا هم نمیاید

تروریست

تروریست

عضو خاموش تیم مافیا تروریست است و هیچ کدام از یاراش را نمیشناسه و یارانشم نمیشناسنش .

هر موقع از فاز روز تروریست میتواند اعلام کند که تروریست است و یک نفر را با خودش از بازی خارج کند . 

پابلو

پابلو

با تیم مافیا بیدار نمیشود ولی رئیس مافیا خود را میشناسد در صورتی که رئیس مافیا از بازی خارج شود چه در فاز شب یا فاز روز پابلو توسط گرداننده در شب بعدی بیدار میشود و یک نفر را به رئیس مافیا جدید تبدیل میکند آن شخص هر سایدی داشته باشد چه شهروند چه مافیا و حتی چه مستقل به رئیس مافیا تبدیل میشود ازین پس پابلو به عنوان مافیا ساده با تیم مافیا بیدار میشود . 

 

جیگساو

جیگساو

 در فاز شب نامیرا است

هر شب توسط گرداننده بازی بیدار شده و ۳ نفر را انتخاب میکند و به یک نفر انها به انتخاب خود ارّه میدهد ، در فاز روز وقتی نوبت صحبت هر کدام از انتخاب شده های جیگساو رسید انها به اتاق گاز جیگساو فرا خوانده میشوند بعد از رسیدن نفر سوم به اتاق گاز همه ی بازی استاپ میشود تا گرداننده اعلام کند اره دست کیست اره دست هر کس باشد ان ۲ نفر ۱ دقیقه فرصت دارند تا به طور ازاد از خود دفاع کنند بعد از ۱ دقیقه کسی که اره دارد باید یکی از ان ۲ نفر را با اره بزند و از بازی خارج کند جگساو هر شخص را فقط یکبار میتواند به اتاق گازش فرابخواند .

ورولف

ورولف

در شب های فرد نامیراس و در خانه خود میماند ولی در شب های زوج ۲ حق انتخاب دارد . 

1: در خانه بماند و هر کسی که به سمت ورولف بیاید خواهد مُرد . 

2: از خانه بیرون بیاید و یک نفر را زخمی کند ،هر کسی در فاز شب شخص زخمی شده را ملاقات کند او نیز دچار رمپیج ورولف میشد و صبح خود شخص زخمی شده و تمام کسانی که در فاز شب ان شخص را ملاقات کردنند از بازی خارج میشونددر شب های فرد نامیراس و در خانه خود میماند ولی در شب های زوج ۲ حق انتخاب دارد ۱: در خانه بماند و هر کسی که به سمت ورولف بیاید خواهد مُرد . 

3: از خانه بیرون بیاید و یک نفر را زخمی کند ،هر کسی در فاز شب شخص زخمی شده را ملاقات کند او نیز دچار رمپیج ورولف میشد و صبح خود شخص زخمی شده و تمام کسانی که در فاز شب ان شخص را ملاقات کردنند از بازی خارج میشوند .

پویزنر

پویزنر

پویزنر در فاز شب نامیراس هر شب گرداننده پویزنر را بیدار میکند و او به یک نفر سم میدهد ان شخص در صورتی که فردا داخل بازی باشد بعد از ۱۰ دقیقه گذشتن از فاز روز سم اثر میکند و شخص مصموم میمیرد زمان سم پویزنر هر روز کمتر میشود . 

وکیل

وکیل

مانع دفاعیه امدن کسی یا باعث دفاعیه امدن کسی باشد به این صورت که صبح اعلام میشود مثلا اقای رضا شما با نظر وکیل امروز داخل دفاعیه هستید یا با نظر وکیل اقای محمد داخل دفاعیه نمیاید . 

روژاک

روژاک

نقش مقابل جیکسا روژاک است ، تا زمانی که جیکسا داخل بازی است روژاک نامیراست ، روژاک هر شب بیدار میشود و یک نفر را انتخاب میکند اگر انتخاب او با یکی از ۳ انتخاب جیکسا یکی باشد به جای ان شخصی که روژاک نجات داده خود جیکسا به اتاق گازش فراخانده میشود و ارّه به دست یکی از دو نفر دیگر داده میشود ( ارّه هیچگاه دست خود جیکسا قرار نمیگیرد ) . 

کروسایدر

کروسایدر

یکی از هیلر های شهروندی است نقش مقابل ورولف نیز هست در صورتی که کروسایدر کسی را نجات دهد هیچ اکت منفی ای روی ان شخص اتفاق نمیافتد ( حتی سایلنت نمیشود ) روی اکت جیکسا تاثیری ندارد ولی اکت پویزنر را خنثی میکند اگر ورولف کسی را انتخاب کند در شب زوج کروسایدر هم ان را انتخاب کند اکت ورولف را خنثی میکند و رمپیج به خود ورولف بر میگردد . 

دکتر

دکتر

نجات دهنده شهروند ها در فاز شب است هر شب یک سیو دارد و میتواند یک نفر را نجات دهد . 

هایپر

هایپر

هایپر یک سپر دفاعی دارد هر شب میتواند ان را رو به روی کسی که میخاهد ازش دفاع کند بزارد اگر هر اکت منفی ای به جز مستقل سمت ان شخص برود به سمت انجام دهنده اکت بر میگردد برای مثال اگر ناتاشا کسی را سایلنت کند و هایپر روی ان شخص سپر گذاشته باشد خود ناتاشا سایلنت میشود . 

بادی گارد

بادی گارد

جان خود را فدا میکند تا شهروند ذهنی اش از بازی بیرون نرود ، یک سپر جلوی کسی میگذارد اگر ان شخص در فاز شب بمیرد بادیگارد به جایش میمیرد

کشیش

کشیش

وضیفه انسایلنت کردن سایلنت شده توسط ناتاشا را دارد اگر کشیش از بازی خارج شود چه در شب چه در روز ( در صورتی که وصیعت کش نشده باشد ) میتواند اعتراف ساید از یک شخص بگیرد . 

تفنگدار

تفنگدار

تعدادی تفنگدارد ، مشقی یا جنگی بودن تفنگ را شانس تایین میکند . 

بابانوئل

بابانوئل

کادو هایی دارد که در فاز شب به پلیرا میدهد پلیر ها میتوانند کادو را قبول کنند و ازش استفاده کنند یا قبول نکنند کادو های بابانوعل تعدادی بمب تعدادی سیو دکتر تعدادی تفنگ . 

جاسوس

جاسوس

وظیفه اش رخنه در تیم شهروندی فاز شب (ماسون ) است زمانی که جاسوس در ماسون باشد تا زمانی که بخاهد میتواند شهروند بیدار کند زمانی که بخواهد میتواند با اعلام اینکه میخاهم مرگ ماسون بگیرم و لایک بدهد تمام اعضا ماسون میمیرند و اعلام مرگ ماسون میشود . 

اسنایپر

اسنایپر

تیر های نامحدودی دارد اگر شهروند بزند شهروند از بازی خارج میشود ولی به دلیل اینکه شهروند زده شب بعدی خودکشی میکند و میمیرد اگر مافیا بزند مافیا از بازی خارج میشود . 

سامورایی

سامورایی

نقش جذاب شهروندی سامورایی است اینگونه که در فاز شب بیدار میشود یک نفر را به گرداننده نشان میدهد شمشیرش را بر‌گردن ان شخص میگذارد ، گرداننده ان شخص را بیدار میکند و میگوید سامورایی شمشیرش را بر گردن تو گذاشته باید چیزی بگی که رازی بشه شهروندی ، هر چیزی که ان شخص به گرداننده بگوید گرداننده به سامورایی انتقال میدهد بعد از ان سامورایی ۲ حق انتخاب دارد ، اول اینکه گردن ان شخص را بزند دوم اینکه به ان شخص تا شب بعدی فرصت دهد شخص فردا میتواند اعلام کند سامورایی سراغش امده و باز هم سامورایی را قانع کند که شهرونده در شب بعد سامورایی یا میتواند گردن ان شخص را بزند یا از او بگذرد و بدون پرسش یک نفر دیگر را مستقیم بکشد . 

غول

غول

اگر شات بشه شات رو به یک نفر دیگه بر میگردونه ، اکت غول شات مرد قوی شه و مستقل ها ام تاثیر میزاره فقط شات و بر میگردونه

خان

خان

یک نفر را در فاز شب انتخاب میکند شخصی که خان انتخاب کرده ابیلیتی یا توانایی اش در فاز شب ۲ برابر میشود برای مثال اگر به رعیس مافیا بزند رئیس ۲ تا شات میزند اگر به دکتر بزند دکتر ۲ تا سیو میدهد

کلیدساز

کلیدساز

در فاز شب بیدار میشود که کلید خانه خود که امن ترین جای شهر است در اختیار شخصی که انتخاب میکند بدهد اگر ان شخص کلید را قبول کند در فاز شب هیچ اکتی روش انجام نمیشه و خودش هم نمیتونه هیچ اکتی انجام بده و کل فاز شب باید خواب باشد اگر کلید را قبول نکند خودش میتواند کارش را انجام دهد . 

وترن

وترن

یکی از جذاب ترین نقش های شهروندی وترن است ، درخت اصلی شهر که دارای میدان الکتریسیته خیلی قوی ای است میتواند میدان خود را به تعداد محدودی روشن کند در فاز شب اولین نفر بیدار میشود و گرداننده ازش میپرسد که روشن یا خاموش و او اعلام میکند اگر خاموش باشد که مثل یک شهروند ساده است اگر روشن باشد هر کسی با هر اکتی چه مثبت چه منفی چه مستقل به سراقش بیاید کشته میشود و از بازی خارج میشود . 

قاضی

قاضی

نقش شهروندی بازی نقش قاضی است قاضی یکبار میتواند رای گیری را ملقی کند و کسی که با راگیری از بازی خارج شده است را به بازی برگرداند . 

شهردار

شهردار

شهردار ۲ شب اول بازی نامیرا است و از شب ۳ به بعد میرا میشود ، شهردار هر زمان در فاز روز میتواند اعلام کند که شهردار است و ۳ رای خروج اضافی به یک شخص بدهد بعد از اعلام شهرداری میرا میشود . 

ماسون

ماسون

مسئول تشکیل دهنده تیم شهروندی در فاز شب

تایلر

تایلر

معاون ماسون برای تشکیل تیم شهروندی . 

لوک اوت

لوک اوت

اخرین نفر از تیم شهروند بیدار میشه میبینه چه کسایی به ملاقات این شخص اومدن ( چه کسایی اکت رو این شخص انجام دادن ) هر چند نفر اکت انجام دادن باید نشون داده بشه . 

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

مستقل

مافیا

شهروند 

قوانین بازی

مافیا - مستقل و شهروند 

روش رای گیری

نصف شهر دفاع و نصف شهر خروج