شب مافیا

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
جانی

جانی

آدمکش زنجیره ای :

جزء شهروندان است ولی به دلیل اختلالات روانی دارای شخصیت مستقلی است که ابتدا همراه با شهروندان باید بقیه بازیکنان را حذف کند و سپس اقدام به کشتن شهروندان کند تا پیروز بازی باشد .

شرط پیروزی او حذف مافیا و شخصیتهای مستقل و باقی ماندن بین ۲ نفر آخر است . 

جانی چون دارای دوگانگی شخصیت است هر ۲ شب یکبار یک نفر را انتخاب میکند تا از بازی خارج شود و در همین شب هم از حمله مافیا در امان است . 

نکته ۱ : دارای شخصیت پیچیده ای است چون در چند جبهه باید بجنگد تا پیروز بازی شود . 

نکته ۲ : در آمارگیری و شمارش جزء شهروندان محسوب میشود .  

نقطه ضعف ۱ : به جزء شبهای زوج که از حمله مافیا در امان است در بقیه مواقع همه میتوانند او را بکشند . 

نقطه ضعف ۲ : اگر دست کج به جانی حمله کند تبدیل به جانی ساده میشود و مافیا هر شب میتوانند او را بکشند ( قابلیت هر ۲ شب یکبار کشته شدن افراد توسط جانی همچنان پابرجاست )

مجهول

مجهول

بی رنگ :

شخصیتی است که بر خلاف تمام شخصیتها از ابتدای بازی رنگ ندارد و متعلق به هیچ گروهی نیست . هر گروهی اول انتخابش کند ( به هر قصد و نیتی ) با آن بازیکن هم گروه میشود و تا آخر بازی عضو همان گروه است . اولین بار که مجهول انتخاب می شود . اتفاقی برایش نمی افتد و فقط رنگ جدیدش مشخص می شود . در پایان شب گرداننده مجهول را بیدار می کند و با کارت گروهش را به او نشان می دهد . کلا شخصیت ساده دارد یعنی هر رنگی که پیدا کند قابلیت خاصی نخواهد داشت . به هیچ وجه نباید شخصیتش افشا شود چون بیشتر از همه به ضرر خودش خواهد شد ! مجهول باید همیشه آماده و منتظر باشد تا یک نفر انتخابش کند . 

نکته ۱: فقط اولین بار که انتخابش میشود هیچ اتفاقی برایش نمی افتد و اگر همان شب باز هم توسط بازیکنی انتخاب شود هر چیزی ممکن است برایش اتفاق بیوفتد.!

نکته ۲: اگر جانی برای اولین بار انتخابش کند مجهول تبدیل به یک جانی ساده میشود . ( به جای شهروند ساده ) . 

نکته ۳: لیست سیاه سندیکا استثنا است و اگر مجهول در لیست سیاه قرار بگیرد . هنوز بدون رنگ است و هر وقت نوبتش شود میمیرد . در واقع سندیکا شخصیتی است که تنها کار میکند و هم گروهی ندارد !

نکته ۴: اگر قاتل حرفه ای برای اولین بار انتخابش کند مجهول فقط مافیا میشود و ۳ روز بعد نمیمیرد قاتل حرفه ای هم تنها فرصت کشتنش را از دست میدهد . 

نکته ۵: اگر گرگ نما یا دورگه برای اولین بار انتخابش کند مجهول به گرگ نمای ساده تبدیل میشود یعنی گرگ نمایی میشود که قدرت تکثیر ندارد و توسط سیمین قابل شناسایی است . 

نکته ۶: اگر هزارچهره در قالب شخصیت دیگر برای اولین بار انتخابش کند اتفاق خاصی نمی افتد و مجهول باقی می ماند . 

نکته ۷: اگر روانکاو انتخابش کند به یک مافیای ساده تبدیل می شود . 

نقطه ضعف ۱: اگر فدایی یا بمب ساز بار اول انتخابش کنند مجهول همراه آنها حذف میشود .  

نقطه ضعف ۲: قهرمان نمیتواند جلوی مشخص شدن گروه مجهول را بگیرد مگر آنکه اولین بار انتخابش کرده باشد که در این صورت مجهول به شهروند ساده تبدیل می گردد . 

نقطه ضعف ۳: ممکن است تا آخر بازی هیچ کس انتخابش نکند و بی درنگ بماند!

 

جانان

جانان

جان جانی :

زوج جانی هست و در حد لیلی و مجنون عاشق همدیگرند . جانی بلاخره جفت خودش را پیدا کرده است و قرار است دوتایی شهر را بهم بریزند. جانان و جانی در شب معارفه باهم بیدار میشوند ولی در روزهای بعد هر کدام در شبهای جداگانه بیدار خواهند شد . جانان در شبهای فرد بیدار میشودو ۲ نفر را انتخاب میکند و متوجه نقش آنها میشود . در شب بعدش که زوج هست و جانی بیدار میشود جانی باید یکی از این ۲ نفر را انتخاب کند و بکشد . جانی اطلاعاتی از نقش آنها ندارد و فقط محکوم است یکی از آن دو را بکشد . اگر به هر دلیلی جانان کارش را انجام ندهد جانی میتواند هر کسی را خواست بکشد . جانان در شبهای فرد از حمله مافیا در امان است . جانان همانند جانی دارای شخصیت پیچیده ای است چون هم در چند جبهه باید بجنگد و هم شرط بردن راحتی ندارد.

شرط پیروزی او حذف مافیا و شخصیتهای مستقل و باقی ماندن خودش یا جانی بین ۲ نفر آخر است.

جانان ساده : شبهای فرد بیدار میشود و ۲ نفر را انتخاب میکند ولی از حمله گروهی مافیا در امان نیست . 

نکته ۱ : جانی باید بین ۲ نفری که جانان انتخاب میکند یکی را حذف نماید و نمیتواند بازیکن دیگری را انتخاب کند یا هیچ بازیکنی را انتخاب نکند.

نکته ۲ : تنها حالتی که جانی میتواند آزادانه هر کسی را انتخاب کند این است که جانان در شب قبلش کارش را انجام نداده باشد .   

نکته ۳ : جانان میتواند یک نفر را در شبهای مختلف انتخاب کند . 

نکته ۴ : دونفری که جانان انتخاب میکند فقط تا شب بعد در لیست جانی قرار دارند .  

نکته ۵ : به جزء استعلام کاراگاه ویژه جانان در سایر آمار شهروند محسوب میشود . 

نکته ۶ : جانان برای شیطان صفت هم مستقل و هم شهروند محسوب میشود . 

نکته ۷ : اگر روانکاو او را انتخاب کند فرصت روانکاو می سوزد و جانان مافیا نمیشود . 

نکته ۸ : اگر جانی از بازی حذف شود اتفاقی برای جانان نمی افتد و همینطور بالعکس . 

نکته ۹ : محافظ نمیتواند از رییس مافیا در برابر قابلیت جانان محافظت کند . 

نکته ۱۰ : اگر مجهول را برای بار اول انتخاب کند مجهول به جانان ساده تبدیل میشود . یعنی در شبهای فرد ۲ نفر را جانان و ۲ نفر را جانان ساده انتخاب میکنند و جانی ۴ گزینه برای کشتن خواهد داشت و مجهول به جانی و جانان معرفی میشود . 

نکته ۱۱ : اگر صبا در شب فرد به جانان بزند مانند جانان باید ۲ نفر را انتخاب کند و شب بعد ۴ نقش به جانی معرفی خواهد شد . ( ۲ نفر توسط صبا و ۲ نفر توسط جانان )

نکته ۱۲ : اگر همزاد به جانان تبدیل شود گرداننده دیگر جانی ها و جانان ها را به او معرفی خواهد کرد . 

نکته ۱۳ : اگر عماد او را به عنوان پیش مرگ انتخاب کند فقط همین جانان پیش مرگ خواهد شد و دیگر جانان و جانی ها عضو گروه عماد نمیشوند.

نقطه ضعف ۱ : کلانتر میتواند جانان را بکشد حتی اگر شب فرد باشد . 

نقطه ضعف ۲ : اگر در شب فرد توسط شب خسب انتخاب شود جانان نمیتواند از قابلیتش استفاده کند و جانی در شب بعد میتواند از بین تمام بازیکنان انتخاب نماید . 

نقطه ضعف ۳ : اگر هزار چهره را انتخاب کند خودش به همراه آن یکی بازیکن به جانی معرفی خواهند شد . 

نقطه ضعف ۴ : اگر به هر دلیلی جانی مجبور باشد جانان را بکشد جانی به همراه جانان از بازی حذف میشود . 

نقطه ضعف ۵ : اگر دو نفری که انتخاب کرده تا شب بعد از بازی حذف شوند جانی نمیتواند کسی را بکشد . 

نقطه ضعف ۶ : اگر کاراگاه ویژه او را انتخاب کند از گرداننده استعلام مثبت خواهد گرفت .  

نقطه ضعف ۷ : حنا میتواند جانان را در هر شبی بکشد . 

نقطه ضعف ۸ : اگر گرگ نما انتخابش کند جانان به گرگ نما تبدیل میشود . 

نقطه ضعف ۹ : اگر نایب را انتخاب کند نقش بدل به جانان گفته میشود و بدل به جانی معرفی خواهد شد .

نقطه ضعف ۱۰ : نایب و شیطان صفت در هر شبی میتوانند جانان را بکشند . 

نقطه ضعف ۱۱ : شاهکش در هر شبی میتواند جانان را بکشد . 

نقطه ضعف ۱۲ : قاتل حرفه ای در هر شبی به او بزند جانان ۳ روز بعد از بازی حذف میشود . 

نقطه ضعف ۱۳ : اگر آمپول زن او را انتخاب کند نقش جانان را میفهمد و همچنین به او گفته میشود که جانان کدام ۲ بازیکن را انتخاب کرده است . 

همزاد

همزاد

نیمه گمشده :

از ابتدای بازی هیچ رنگی ندارد و متعلق به هیچ گروهی نمی باشد . یک شب در طول بازی یک نفر را به عنوان همزاد خود انتخاب میکند . هر وقت آن بازیکن از بازی حذف شود همزاد جایش را میگیرد . انگار آن بازیکن از نو زنده شده است . یعنی تمام قابلیتهایی که آن بازیکن داشته همزاد هم خواهد داشت ( حتی اگر استفاده شده باشد ) تا زمانیکه هنوز شخصیت همزاد را دارد با حمله مافیا و جانی کشته نمیشود . آن بازیکن نمیداند که همزاد انتخابش کرده است و این به نظر همزاد بستگی دارد که بخواهد به آن بازیکن برساند که همزادش شده یا اینکه موضوع را مخفی نگه دارد توجه کنید که بازیکن تا حذف نشود همزاد نمیتواند جایش را بگیرد شرط پیروزی همزاد مشابه همان بازیکنی میشود که انتخاب کرده است . 

نکته ۱ : تا زمانی که به شخصیت جدیدش تبدیل نشده با حمله گروهی مافیا و جانی کشته نمیشود . ( بعد از اینکه به شخصیت جدیدش تبدیل شود قابلیت و ویژگی های شخصیت جدید را خواهد داشت )

نکته ۲ : تا زمانی که به شخصیت جدیدش تبدیل نشده اگر دست کج او را انتخاب کند اتفاقی نمی افتد . 

نکته ۳ : اگر وکیل را انتخاب کند و وکیل موکل داشته باشد . آن وکالت باطل میشود و همزاد میتواند وکیل شخص دیگری شود . 

نکته ۴ : اگر روانکاو او را انتخاب کند همزاد با حفظ قابلیتش تبدیل به مافیا میشود . 

نکته ۵ : اگر تبدیل به جانی شود و بیش از یک جانی در بازی باشد گرداننده جانی ها را به هم معرفی میکند .

نکته ۶ : اگر تبدیل به شهردار شود دکتر و جراح به او معرفی میشوند ( به صورتی که سایر بازیکنان متوجه چیزی نشوند ) 

نکته ۷ : نمیتواند نانوا را انتخاب کند و اگر انتخاب کند باید در یک شب دیگر فرد دیگری را به جایش انتخاب نماید . 

نکته ۸ : همزاد میتواند رئیس مافیا را انتخاب کند حتی اگر محافظ در بازی باشد . 

نکته ۹ : اگر ناقل را انتخاب کند همزاد آلوده نمیشود و فقط با مرگ ناقل همزاد جایش را میگیرد . 

نکته ۱۰ : اگر گرگ نما انتخابش کند با حفظ قابلیتش تا آخر گرگ نما میماند حتی زمانی که بازیکنی را که انتخاب کرده بود حذف شود همزاد قابلیتش را خواهد گرفت درحالی که هنوز گرگ نما است . 

نقطه ضعف ۱ : اگر شب خسب همان شبی که همزاد کارش را کرده انتخابش کند همزاد میمیرد.

نقطه ضعف ۲ : اگر هزار چهره سندیکا و مجهول را انتخاب کند همزاد میمیرد . 

نقطه ضعف ۳ : اگر عماد را انتخاب کند همزاد میمیرد . 

نقطه ضعف ۴ : اگر جادوگر انتخابش کند همزاد نمیتواند آن شب بیدار شود . 

نقطه ضعف ۵ : نمیتواند شخصی که قهرمان انتخاب کرده را انتخاب کند و باید یک شب دیگر فرد دیگری به جایش انتخاب کند . 

آفتاب پرست

آفتاب پرست

آفتاب پرست

هفت رنگ! مثل مجهول از ابتدا به هیچ گروهی تعلق ندارد و با اولین کسی که انتخابش کند، هم گروه و به اصطلاح همرنگ می شود. اما روی رنگش نمی توان حساب کرد چون بر خلاف مجهول، هر لحظه ممکن است تغییر کند. به این صورت که هر بار که در شب انتخاب می گردد، با آن بازیکن هم گروه (همرنگ) می شود و به دنبالش، قابلیت آن بازیکن روی او اجرا نخواهد شد. عضو هر گروهی که شود، قابلیتی خاصی نخواهد گرفت و فقط بر روی آمار تأثیر دارد.

آفتاب پرست یک ویژگی خیلی خاص و در نوع خود، منحصر به فرد نیز دارد. هم می تواند همراه با گروهی که به آن تعلق دارد برنده بازی شود، هم می تواند به صورت انفرادی برنده شود. شرط پیروزی انفرادی او این است که در طول بازی، حداقل یک بار شهروند، مافیا و مستقل شده باشد و بیشتر از ۷ بار رنگ عوض کرده باشد.

او همچنین یک ویژگی منفی نیز دارد. اگر در یک شب ۳ بار رنگ عوض کند، بلافاصله حذف خواهد شد.

نکته ۱: حمله گروهی مافیا اثری بر روی آفتاب پرست ندارد و فقط او را به یک مافیای ساده تبدیل می کند.

نکته ۲: قاتل حرفه ای نمی تواند او را بکشد و اگر انتخابش کند، فقط فرصتش از دست می رود.

نکته ۳: جادو و دستکجی نمی شود ولی اعلام می شود که شده است.

نکته ۴: اگر جانی او را انتخاب کند، به جانی ساده تبدیل می گردد. (رنگ زرد محسوب می شود)

نکته ۵: اگر توسط سندیکا انتخاب گردد، تغییر رنگ نخواهد داد.

نکته ۶: اگر توسط گرگ نما، دورگه یا گَرگ انتخاب گردد، به گرگ نمای ساده تبدیل خواهد شد.

نکته ۷: قابلیت شارلاتان تأثیری بر روی آفتاب پرست ندارد و فقط او را به مافیای ساده تبدیل می کند.

نکته ۸: روانکاوی نمی شود ولی اگر توسط روانکاو انتخاب گردد، آفتاب پرست به مافیای ساده تبدیل می شود.

نکته ۹: قابلیت شب خسب تأثیری بر روی آفتاب پرست ندارد و فقط او را به مافیای ساده تبدیل می کند.

نکته ۱۰: اگر هزار چهره انتخابش کند، اتفاق خاصی نمی افتد و آفتاب پرست رنگ عوض نمی کند.

نکته ۱۱: اگر توسط همزاد انتخاب گردد، همزاد حذف خواهد شد.

نکته ۱۲: اگر عماد او را انتخاب کند، آفتاب پرست پیشمرگ می شود ولی همچنان قابلیت تغییر رنگ خواهد داشت.

نکته ۱۳: راوی می تواند بعد از آفتاب پرست دست بلند کند.

نکته ۱۴: اگر نخبه برای اولین بار انتخابش کند، هم آفتاب پرست به شهروند ساده تبدیل می گردد و هم نخبه او را کامل شناسایی خواهد کرد.

نکته ۱۵: اگر توسط صبا انتخاب گردد، صبا به مدت ۲۴ ساعت قابلیت آفتاب پرست را خواهد گرفت و اگر در آن شب توسط بازیکن دیگری انتخاب شود، تغییر رنگ و نقش خواهد داد.

نکته ۱۶: اگر توسط افشاگر انتخاب شده باشد و حذف گردد، هم نقش آفتاب پرست اعلام می گردد هم نقش جدیدش.

نکته ۱۷: اگر شیطان صفت او را انتخاب کند، آن شب موفق به کشتن نخواهد شد و آفتاب پرست تغییر رنگ نخواهد داد.

نکته ۱۸: اگر حنا انتخابش کند، برای حنا خطا محسوب خواهد شد.

نکته ۱۹: اگر پیوند او را برای اولین بار انتخاب کند، پیوند بر قرار نخواهد شد و فرصتش می سوزد.

نکته ۲۰: اگر جانان او را انتخاب کند، به جانان ساده تبدیل می گردد. (رنگ زرد محسوب می شود)

نکته ۲۱: نفس گیر نمی تواند او را بکشد و اگر انتخابش کند، فقط فرصتش از دست می رود. (آفتاب پرست به شهروند ساده تبدیل می گردد)

نکته ۲۲: اگر تردست او را برای بار اول انتخاب کند، آفتاب پرست مافیای ساده می شود و همچنین فرصت تردست می سوزد.

نکته ۲۳: اگر جزو انتخاب های آنالیزور باشد، استعلامش منفی خواهد بود. (مگر آنکه ۳ نفر دیگر مجهول و همزاد باشند!)

نکته ۲۴: آفتاب پرست در عددی که به کدنویس گفته می شود قرار نمی گیرد، حتی اگر به مافیای ساده تبدیل شده باشد.

نکته ۲۵: اگر افسونگر او را برای بار اول انتخاب کند، آفتاب پرست مافیای ساده می شود و همچنین فرصت افسونگر می سوزد.

نکته ۲۶: رمال نمی تواند نقش آفتاب پرست را انتخاب کند.

نکته ۲۷: بینام نمی تواند نقش آفتاب پرست را انتخاب کند.

نکته ۲۸: شهروند یا مافیای خاص نمی توانند نقش آفتاب پرست را انتخاب کنند.

نکته ۲۹: دوال پا می تواند آفتاب پرست را به عنوان میزبان انتخاب کند.

نکته ۳۰: اگر گَرگ او را انتخاب کند، فقط آفتاب پرست به گرگ نمای ساده تبدیل می گردد و فرصت گَرگ می سوزد.

نقطه ضعف ۱: اگر بمب ساز یا فدایی انتخابش کنند، آفتاب پرست حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۲: اگر کارآگاه برای اولین بار او را انتخاب کند، استعلامش منفی خواهد بود.

نقطه ضعف ۳: اگر کارآگاه ویژه برای اولین بار او را انتخاب کند، استعلامش مثبت خواهد بود.

نقطه ضعف ۴: اگر قهرمان انتخابش کند، آفتاب پرست فقط به یک شهروند ساده تبدیل می گردد.

نقطه ضعف ۵: اگر توسط دندانپزشک انتخاب گردد، لال می شود و به شهروند ساده تبدیل می گردد.

نقطه ضعف ۶: اگر توسط زندانبان انتخاب گردد، زندانی می شود و به شهروند ساده تبدیل می گردد.

نقطه ضعف ۷: شاه کش می تواند با حدس نقش، او را حذف کند. هر رنگی که داشته باشد، شاه کش فقط باید نقش آفتاب پرست را اعلام کند. اگر به صورت اتفاقی آفتاب پرست را برای اولین بار انتخاب کند، آفتاب پرست به مافیای ساده تبدیل می گردد.

نقطه ضعف ۸: اگر افیون از قابلیتش استفاده کند، آفتاب پرست در آن شب بیدار نخواهد شد.

نقطه ضعف ۹: اگر نایب او را مورد هدف قرار دهد، آفتاب پرست حذف خواهد شد. (هر زمان که باشد)

نقطه ضعف ۱۰: آلوده می گردد.

نقطه ضعف ۱۱: اگر توسط ساغر انتخاب گردد، تغییر رنگ نخواهد داد و معجون بر روی او تأثیر خواهد داشت.

نقطه ضعف ۱۲: نقش هایی مانند دکتر، دکتر ویژه، قرنطینه چی، داروساز، سیاه زخم و اهداگر نمی توانند به او کمک کنند و فقط باعث تغییر رنگ آفتاب پرست خواهند شد.

نقطه ضعف ۱۳: اگر توسط دام انتخاب گردد، تله گذاری صورت نمی گیرد و آفتاب پرست به مافیای ساده تبدیل می گردد. (فرصت دام می سوزد)

نقطه ضعف ۱۴: اگر توسط هزارپا انتخاب گردد، آفتاب پرست حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۱۵: با تفنگِ تفنگ ساز حذف می گردد.

نقطه ضعف ۱۶: بازرس می تواند او را حذف کند.

نقطه ضعف ۱۷: اگر روح دزد او را انتخاب کند، آفتاب پرست بدون آنکه متوجه شود تسخیر خواهد شد.

نقطه ضعف ۱۸: ممکن است تا آخر بازی انتخاب نشود و بی رنگ بماند!

جانی *

جانی *

آدمکش زنجیره ای :

جزء شهروندان است ولی به دلیل اختلالات روانی دارای شخصیت مستقلی است که ابتدا همراه با شهروندان باید بقیه بازیکنان را حذف کند و سپس اقدام به کشتن شهروندان کند تا پیروز بازی باشد .

شرط پیروزی او حذف مافیا و شخصیتهای مستقل و باقی ماندن بین ۲ نفر آخر است . 

جانی چون دارای دوگانگی شخصیت است هر ۲ شب یکبار یک نفر را انتخاب میکند تا از بازی خارج شود و در همین شب هم از حمله مافیا در امان است . 

نکته ۱ : دارای شخصیت پیچیده ای است چون در چند جبهه باید بجنگد تا پیروز بازی شود . 

نکته ۲ : در آمارگیری و شمارش جزء شهروندان محسوب میشود .  

نقطه ضعف ۱ : به جزء شبهای زوج که از حمله مافیا در امان است در بقیه مواقع همه میتوانند او را بکشند . 

نقطه ضعف ۲ : اگر دست کج به جانی حمله کند تبدیل به جانی ساده میشود و مافیا هر شب میتوانند او را بکشند ( قابلیت هر ۲ شب یکبار کشته شدن افراد توسط جانی همچنان پابرجاست )

 

مریض

مریض

دست خودش نیست!

از ابتدای بازی رنگ ندارد و متعلق به هیچ گروهی نیستاما آلوده به کرونا است. بیماری در بدن او به دلایل نامعلومی در حال از بین رفتن

است ولی هنوز قابلیت سرایت دارد. او دنبال به دام انداختن یک نفر هست تا بتواند تصاحبش کنداولین بار که توسط بازیکنی انتخاب می

شود، بدون اینکه اتفاقی برایش بیفتد نقش او را کامل تصاحب می کند و آن بازیکن به یک شخصیت ساده تبدیل می شود و همچنین

آلوده به کرونا می شود و جالب تر این است که بازیکن نمی داند قابلیتش را از دست داده است یا اینکه آلوده شده است. فکر می کند

دارد کارش را انجام می دهد ولی در حقیقت قابلیتش اجرا نمی شود! همچنین بازیکن هیچ نوع علایمی از خود نشان نمی دهد و ۳روز بعد

یکدفعه از بازی حذف می شود.

نکته ۱: لحظه ای که شخصیت جدیدش را تصاحب می کند، بیماری هم کاملا از بدن او خارج می شود و دیگر آلوده نیست.

نکته۲: اگر برای بار اول مورد حمله مافیا قرار بگیرد، اولویت آلوده شدن به ترتیب زیر است: رئیس مافیا،معشوقه و جانشین

نکته۳: فرقی ندارد اولین انتخاب شب صورت بگیرد یا روز.

نکته۴: شاه کش نمی تواند شخصیت مریض را حدس بزند.

نکته۵: اگر صبا بار دوم انتخابش کند، صبا نقش جدید مریض را می گیرد. اگر بار اول انتخاب کند، مریض قابلیتش را روی صبا

انجام می دهد.

نکته: اگر افشاگر او را انتخاب کند و مریض از بازی حذف شود، هم نقش مریض اعلام می شود هم نقش جدیدش اعلام می گردد.

نکته: اگر پرستار بار اول او را انتخاب کند، مریض قابلیت پرستار را می گیرد و پرستار به شهروند ساده و آلوده تبدیل می شود.

نکته: اگر قرنطینه چی بار اول او را انتخاب کند، مریض قابلیت قرنطینه چی را می گیرد و قرنطینه چی به شهروند ساده و آلوده

تبدیل می شود. 

نقطه ضعف۱: مریض در مقابل شخصیت های مستقل و جانی، فقط می تواند بیماری را سرایت بدهد و قابلیت یا ویژگی

دیگری ندارد و در صورت زنده ماندن، همچنان مریض می ماند.

نقطه ضعف۲: اگر توسط همزاد انتخاب شود، همزاد و مریض هر دو حذف خواهند شد.

نقطه ضعف۳: نمی تواند روی بازیکنی که توسط قهرمان انتخاب شده است، قابلیتش را انجام بدهد.

نقطه ضعف۴: نمی تواند بازیکنی که داروی داروساز را مصرف کرده است، آلوده کند.

نقطه ضعف۵: نمی تواند راوی را آلوده کند.

نقطه ضعف ۶: اگر تا پایان کسی او را انتخاب نکند، همانطور بدون گروه می ماند و جزو آمار شمرده نمی شود.

خشاب

خشاب

--

رییس مافیا

رییس مافیا

سرکرده و دان مافیا :

تصمیم گیرنده نهایی و اصلی گروه مافیا است . هر شب با تصمیم و اشاره او فرد منتخب مافیا برای کشته شدن به گرداننده اعلام میشود . در شب ویژگی خاص او این است که اگر توسط کاراگاه انتخاب شود شهروند به نظر میرسد و هویتش فاش نمیشود . او شخصیت کلیدی گروه مافیاست و باید حواسش به همه باشد و سعی کند از بین شهروندان شخصیتهای مهم را از بازی خارج کند . باید نظر بقیه اعضا مافیا را هم در نظر بگیرد تا در نهایت بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.

نکته ۱ : اگر رئیس از بازی خارج شود بقیه اعضا مافیا باهم تصمیم میگیرند چه کسی را از بازی خارج شود.

نکته ۲ : او دارای محافظی است که اگر در بازی باشد جانی و گرگ نما و سندیکا و فدایی و دستکج نمیتواند به رییس حمله کنند.

نقطه ضعف ۱ : اگر در شب به سندیکا حمله کند حمله مافیا بی اثر بوده و سندیکا از بازی خارج نمیشود .

نقطه ضعف ۲ : اگر جادو شود یا دستکج به او حمله کند توسط کاراگاه قابل شناسایی خواهد بود و از این لحظه همه افراد مافیا تصمیم میگیرند چه کسی در شب کشته شود ( در این حالت محافظ از سمت خود برکنار میشود )

جلب

جلب

دست پشت پرده مافیا در رای گیری :

شخصیت پنهان و مرموزی دارد که میتواند در رای گیری دست ببرد و به شیوه های مختلف آرا را به نفع مافیا تغییر دهد . 

جلب دارای ۲ قابلیت است . یکبار میتواند با انتخاب یک نفر در شب رای آن شخص را فردا بسوزاند . بدون اینکه خود شخص بداند . او همچنین میتواند در مرحله دوم رای گیری به یک نفر ۲ رای یا به هر دو نفر ۱ رای دهد. اگر با آگاهی و با سیاست درست کار خود را انجام دهد به مافیا کمک بسیاری میکند زیرا مافیا در طول روز توانایی کمتری برای انجام کار دارد و با سوزاندن رای یک نفر از اعضای غیر مافیا میتواند نتیجه رای گیری را به نفع آنها برگرداند.

نکته :  از هر قابلیت یکبار میتواند استفاده کند بنابراین بهتر است قابلیتهایش را خیلی زود هدر ندهد.

نقطه ضعف : زمانی که خودش متهم باشد نمیتواند از قدرتش در روز استفاده نماید.

 

محافظ

محافظ

بادیگارد شخصی رییس مافیا :

وظیفه محافظت از رییس مافیا را در طول بازی بر عهده دارد و باید تا پای جان برای حفظ رییس در بازی تلاش کند . کار خاصی انجام نمیدهد ولی تا زمانی که در بازی حضور دارد. کسی نمیتواند در شب و روز به رییس مافیا حمله کند . بنابراین نقش کلیدی برای مافیا دارد چون میتواند بارها جان رییس مافیا را از حمله نجات دهد. محافظ فقط نقش محافظت فیزیکی ندارد و اگر ببیند در طول روز شرایط به گونه ای پیش میرود که ممکن است رییس از بازی حذف شود با یک سیاست جدید باید از حذف شدن رییس در رای گیری جلوگیری کند . چون طبیعتا با حذف رییس محافظ قابلیت خاصی نخواهد داشت . 

نکته ۱ : محافظ از رییس در برابر حمله جانی - سندیکا - گرگ نما - دست کج و فدایی محافظت میکند .

نکته ۲ : با حذف شدن رییس مافیا همین نقش را در قبال معشوقه خواهد داشت . 

نقطه ضعف ۱ : محافظ تا زمانی که رییس یا معشوقه در بازی باشند نقش دارد و بدون آنها یک مافیای ساده است . 

نقطه ضعف ۲ : محافظ توانایی مقابله با جادوگر را ندارد و نمیتواند رییس مافیا را از جادو نجات دهد.

نقطه ضعف ۳ : زمانی که جادو شود به زندان برود یا دست کج به محافظ حمله کند توانایی محافظت از رییس مافیا را نخواهد داشت . 

شارلاتان

شارلاتان

گنجشک و رنگ میکنه جای قناری میفروشه :

شخصیت موذیانه و دروغگویی دارد . توانایی او این است که شهروند را جای مافیا به کاراگاه قالب کند و یا به صورت بر عکس با انتخاب یکی از اعضای مافیا غیر از رییس میتواند در صورت پرسش کاراگاه مافیا را شهروند جلوه دهد . اگر هوشمندانه از توانایی هایش استفاده کند میتواند نقش موثری در پیروزی مافیا داشته باشد.

نکته ۱ : گرداننده از او هر شب سوال میکند که آیا میخواهد کاری انجام دهد یا نه .

نکته ۲ : شارلاتان کلا ۲ شب در طول بازی میتواند کارش را انجام دهد.

نکته ۳ : اگر جاسوس را انتخاب کند جاسوس از بازی خارج میشود.

نکته ۴ : او میتواند خودش را هم انتخاب کند .

نقطه ضعف ۱ : روی شخصیتهای مستقل نمیتواند تاثیری بگذارد ( جانی جزء شهروندان است ) . 

نقطه ضعف ۲ : اگر کاراگاه را انتخاب کند شارلاتان فقط یک نوبتش را از دست میدهد.

نقطه ضعف ۳ : روی بازیکنی که قهرمان انتخاب کرده است نمیتواند تأثیری بگذارد.

 

بمب ساز

بمب ساز

هر کیو بخواد میترکونه :

نیروی فدایی مافیاست . او میتواند تا قبل از پایان مرحله اول رأی گیری شخصی را به صورت انتحاری از بازی خارج کند.

نحوه اجرا به این صورت است که در روز بلند میشود بلند اعلام میکند بمب ساز و پس از ۷ ثانیه به یک نفر نزدیک میشود و با انفجار خودش - او را به همراه خود از بازی خارج میکند .

نکته ۱ : بهتر است در یکی از این ۲ حالت کارش را انجام دهد

۱- مطمعن باشد شخصی را که میخواهد حذف کند شخصیت مهمی دارد

۲- زمانی که احساس کرد خودش دارد از بازی خارج میشود تا قبل از پایان رأی گیری یک نفر را انتخاب کند تا با خارج کردن یک شهروند  آنها را ضعیفتر کند.

نکته ۲ : وقتی بمب ساز بلند میشود و نقشش را اعلام میکند همان لحظه هدفش را اعلام نمیکند صبر میکند تا ۷ ثانیه تمام شود و اگر فدایی کاری نکرد هدفش را اعلام میکند یا به سمت هدفش میرود.

نکته ۳ : بر خلاف فدایی کارت شخصی که همراه بمب ساز از بازی خارج شده است تا آخر بازی رو نمیشود ( تحت هیچ شرایطی ).

نکته ۴ : اگر فضای بازی به اندازه کافی باشد بهتر است بمب ساز پس از ۷ ثانیه مکث از جایش حرکت کند و به سمت هدفش برود . ولی اگر جای کافی برای حرکت نبود میتواند فقط هدفش را اعلام کند . 

نقطه ضعف : اگر اعلام نکند که بمب ساز است - حرکتش قابل قبول نخواهد بود و خودش به تنهایی از بازی خارج میشود. 

 

بمب ساز*

بمب ساز*

هر کیو بخواد میترکونه :

نیروی فدایی مافیاست . او میتواند تا قبل از پایان مرحله اول رأی گیری شخصی را به صورت انتحاری از بازی خارج کند.

نحوه اجرا به این صورت است که در روز بلند میشود بلند اعلام میکند بمب ساز و پس از ۷ ثانیه به یک نفر نزدیک میشود و با انفجار خودش - او را به همراه خود از بازی خارج میکند .

نکته ۱ : بهتر است در یکی از این ۲ حالت کارش را انجام دهد

۱- مطمعن باشد شخصی را که میخواهد حذف کند شخصیت مهمی دارد

۲- زمانی که احساس کرد خودش دارد از بازی خارج میشود تا قبل از پایان رأی گیری یک نفر را انتخاب کند تا با خارج کردن یک شهروند  آنها را ضعیفتر کند.

نکته ۲ : وقتی بمب ساز بلند میشود و نقشش را اعلام میکند همان لحظه هدفش را اعلام نمیکند صبر میکند تا ۷ ثانیه تمام شود و اگر فدایی کاری نکرد هدفش را اعلام میکند یا به سمت هدفش میرود.

نکته ۳ : بر خلاف فدایی کارت شخصی که همراه بمب ساز از بازی خارج شده است تا آخر بازی رو نمیشود ( تحت هیچ شرایطی ).

نکته ۴ : اگر فضای بازی به اندازه کافی باشد بهتر است بمب ساز پس از ۷ ثانیه مکث از جایش حرکت کند و به سمت هدفش برود . ولی اگر جای کافی برای حرکت نبود میتواند فقط هدفش را اعلام کند . 

نقطه ضعف : اگر اعلام نکند که بمب ساز است - حرکتش قابل قبول نخواهد بود و خودش به تنهایی از بازی خارج میشود. 

بمب ساز**

بمب ساز**

هر کیو بخواد میترکونه :

نیروی فدایی مافیاست . او میتواند تا قبل از پایان مرحله اول رأی گیری شخصی را به صورت انتحاری از بازی خارج کند.

نحوه اجرا به این صورت است که در روز بلند میشود بلند اعلام میکند بمب ساز و پس از ۷ ثانیه به یک نفر نزدیک میشود و با انفجار خودش - او را به همراه خود از بازی خارج میکند .

نکته ۱ : بهتر است در یکی از این ۲ حالت کارش را انجام دهد

۱- مطمعن باشد شخصی را که میخواهد حذف کند شخصیت مهمی دارد

۲- زمانی که احساس کرد خودش دارد از بازی خارج میشود تا قبل از پایان رأی گیری یک نفر را انتخاب کند تا با خارج کردن یک شهروند  آنها را ضعیفتر کند.

نکته ۲ : وقتی بمب ساز بلند میشود و نقشش را اعلام میکند همان لحظه هدفش را اعلام نمیکند صبر میکند تا ۷ ثانیه تمام شود و اگر فدایی کاری نکرد هدفش را اعلام میکند یا به سمت هدفش میرود.

نکته ۳ : بر خلاف فدایی کارت شخصی که همراه بمب ساز از بازی خارج شده است تا آخر بازی رو نمیشود ( تحت هیچ شرایطی ).

نکته ۴ : اگر فضای بازی به اندازه کافی باشد بهتر است بمب ساز پس از ۷ ثانیه مکث از جایش حرکت کند و به سمت هدفش برود . ولی اگر جای کافی برای حرکت نبود میتواند فقط هدفش را اعلام کند . 

نقطه ضعف : اگر اعلام نکند که بمب ساز است - حرکتش قابل قبول نخواهد بود و خودش به تنهایی از بازی خارج میشود. 

معشوقه

معشوقه

عشق و سوگولی رییس مافیا :

به دلیل علاقه بیش از حد رییس به او اگر از بازی خارج شود . مافیا از خشم و ناراحتی آن شب دو نفر را میکشند . اگر رییس زودتر از او کشته شود جانشین رییس میشود و به جای رییس تصمیم گیری میکند . در این حالت محافظ از او محافظت خواهد کرد . 

نکته ۱ : اگر قرار باشد مافیا یکی از افراد خود را تابلو کنند بهتر است معشوقه باشد چون با حذف او مافیا دو نفر را میکشند.

نکته ۲ : بهتر است در تعداد بالا از معشوقه استفاده شود.  

نکته ۳ : اگر رییس مافیا به هر دلیلی به مافیای ساده یا گرگ نما تبدیل شود معشوقه جانشین رییس میشود. 

نقطه ضعف : اگر معشوقه جادو شود یا دستکج به او حمله کند با کشته شدنش مافیا فقط یک نفر را میکشند ( مثل همیشه ) و معشوقه نمیتواند جایگزین رییس مافیا شود. 

آمپول زن

آمپول زن

سنگم به حرف میاره :

شکنجه گر مافیاست و با استفاده از روشهای عجیب میتواند با انتخاب یک نفر در شب از او اعتراف کامل بگیرد. یعنی در شب یک نفر را انتخاب می کند و گرداننده دو ویژگی آن شخص را به آمپول زن میگوید : 

۱- شخصیت آن فرد

۲- در شب چه کاری انجام داده است . 

اگر شخصیت مهمی را پیدا کند باید در حمله شبانه مافیا از آن استفاده کند . 

نکته ۱ : بهتر است در اوایل بازی این کار را انجام دهد چون نقش شناسایی کننده را برای مافیا دارد .

نکته ۲ : میتواند وسیله خوبی برای شناسایی شخصیتهای مستقل و جانی باشد . 

نقطه ضعف ۱ : بازیکنی که قهرمان انتخابش کرده باشد را نمیتواند شناسایی کند . 

قاتل حرفه ای

قاتل حرفه ای

هرجا باشی می کشتت :

قاتلی خبره و بی رحم است . مافیا از او برای قتلهای دشوار استفاده میکند و شخصی که توسط قاتل حرفه ای انتخاب شود ۳ روز بعد وسط ظهر تحت هر شرایطی می میرد . در بین اعضای مافیا قاتل حرفه ای تنها کسی است که میتواند در شب به سندیکا حمله کند پس بهتر است در پی شناسایی سندیکا باشد تا او را از بازی خارج کند . 

نکته ۱ : از آنجایی که مافیا هر شب یک نفر را میکشد بهتر است قاتل حرفه ای در تعداد بالا حضور داشته باشد . 

نکته ۲ : بازیکنی که انتخاب میگردد حتما از بازی خارج میشود حتی اگر قاتل از بازی خارج شده باشد . هدف در زندان باشد یا حتی قهرمان انتخابش کرده باشد . 

نکته ۳ : تنها شخصیتی است که میتواند در شب حتی بازیکنی که به زندان رفته است را هم انتخاب کند . 

نکته ۴ : قاتل حرفه ای تنها کسی است که میتواند گردن کلفت را در جا بکشد .  

نقطه ضعف ۱ : اگر به گرگ نما حمله کند قاتل حرفه ای از بازی خارج میشود . 

روانکاو

روانکاو

مختو میزنه  :

روی شهروندان کار میکند و با روشهای مریض و پیچیده آنها را شستشوی مغزی میدهد . از شخصیت های مهم مافیاست چون میتواند یک شهروند را به مافیا تبدیل کند . یعنی یک نفر به تعداد مافیا اضافه کند . به این ترتیب که در طول بازی یک شب به غیر از شب اول یک بازیکن انتخاب میکند و آن بازیکن با حفظ قابلیتهای قبلیش به مافیا تبدیل میشود . روانکاو باید دقت کند تا بهترین گزینه را انتخاب نماید و بازیکنی را انتخاب نکند که همه بتوانند زود حدس بزنند . جاسوس میتواند گزینه ریسکی اما جالبی برای انتخاب باشد . !

نکته ۱ : ابتدا باید هدف مافیا این باشد که روانکاو حداقل تا شب دوم زنده بماند تا کارش را انجام دهد.

نکته ۲ : قابلیتهای بازیکنی که توسط روانکاو به مافیا تبدیل میشود از نو صفر نمیشود . یعنی تعداد دفعات استفاده از قابلیت اگر تکمیل شده بود . مافیای جدید نمیتواند از قابلیتش استفاده کند . 

نکته ۳ : بازیکنی که روانکاو انتخابش کند هر قابلیتی که داشته باشد باید از قابلیتش به  نفع مافیا یا حداقل به ضرر سایرین استفاده کند . ( یا در مواردی کلا از قابلیتش استفاده نکند ) 

نکته ۴ : اگر وکیل را به مافیا تبدیل کند و او موکل داشته باشد تغییری در وکالتش به وجود نمی آید . 

نکته ۵ : اگر مجهول را انتخاب کند مجهول به یک مافیای ساده تبدیل میشود . 

نقطه ضعف ۱ : روی شخصیتهای مستقل و جانی نمیتواند کاری انجام دهد و فرصت روانکاو میسوزد . 

نقطه ضعف ۲ : اگر هزار چهره را انتخاب کند فردا صبح روانکاو مرده اعلام میشود . 

نقطه ضعف ۳ : بازیکنی که قهرمان انتخابش کرده باشد را نمیتواند به مافیا تبدیل کند و فقط فرصت روانکاو میسوزد  ( ولی اگر قهرمان را انتخاب کند قهرمان مافیایی میشود ) 

نقطه ضعف ۴ : اگر ناقل را انتخاب کند ناقل به مافیا تبدیل میشود و روانکاو هم آلوده میشود . 

 

جراح

جراح

معالج مافیا   :

وقتی مافیا تیر میخورند یا زخمی میشوند نمیتوانند مثل بقیه راحت به بیمارستان بروند بنابراین به یک جراح زیر زمینی نیاز دارند که در مواقع اورژانسی کارشان را راه بیاندازد . او در پشت آن ماسک یک دکتر معمولی به نظر میرسد . یعنی شهردار او را میبیند که همزمان با دکتر دست بلند میکند اما شهردار نمیداند کدام یک شهروند و کدام یک مافیاست . جراح میتواند به خوبی از این موضوع استفاده کند و شهروندان را به جان هم بیاندازد . 

جراح هر شب بیدار میشود و یک مافیا را انتخاب میکند . اگر کسی شبانه به آن مافیا حمله نماید نجات پیدا میکند . شخصیتهایی که در شب میتوانند به مافیا حمله کنند عبارتند از کلانتر و جانی . 

جراح باید حواسش به هم گروهی هایش باشد و آنهایی که بیشتر در معرض خطر هستند را بشناسند بهتر است دل شهردار را به دست آورد تا دکترهای شهروند قربانی شوند.!

نکته ۱ : باید دقت کند که همزمان با دکتر در شب معارفه دست بلند کند . 

نکته ۲ : برخلاف دکتر که نمیتواند کی که مورد حمله چند نفر قرار گرفته است را نجات دهد جراح میتواند مافیایی را که چند نفر همزمان به او حمله کرده اند نجات دهد . 

نکته ۳ : در صورتی که بخواهد میتواند یک نفر غیر مافیایی را در شب انتخاب کند و نجات دهد این مورد در مواقع خاص پیش می آید . 

نکته ۴ : جراح تحت هیچ شرایطی آلوده نمیشود . 

نقطه ضعف ۱ : مانند دکتر یکبار بیشتر نمیتواند خودش را انتخاب کند . 

نقطه ضعف ۲ : جراح فقط در شب میتواند یک مافیا را از حمله مرگبار نجات دهد و در طول روز نمیتواند برای مافیایی که مورد حمله قرار گرفته است کاری کند . 

نقطه ضعف ۳ : جراح نمیتواند مافیای آلوده شده توسط ناقل را نجات دهد . 

نقطه ضعف ۴ : از بین افراد مافیا جزء شخصیتهایی است که معمولا زودتر از بقیه شناسایی میشود . 

 

شب خسب

شب خسب

کابوس زیبا   :

جزء شخصیتهای قوی مافیاست . هرشب به خواب یک نفر می آید و تسخیرش میکند . به این ترتیب که هر شب یک بازیکن را انتخاب میکند و تا ۲۴ ساعت هر کاری که آن شخص انجام دهد به خود بازیکن بر میگردد . به عبارتی انگار روی خودش آن کار را انجام داده است . شب خسب اگر کارش را درست انجام دهد به راحتی میتواند شهر را به هم بریزد . بازیکنی که توسط شب خسب انتخاب میشود . تا یک روز بعد به حالت آماده باش است . یعنی شب خسب نمیتواند دو شب پشت سر هم به یک بازیکن حمله کند و حتما باید یک روز بین آن فاصله باشد . برای بازیکنانی که طی ۲۴ ساعتی که توسط شب خسب انتخاب شده اند کارشان را انجام میدهند اتفاقات زیر می افتد :

 • جانی - فدایی و کلانتر می میرند و لیست سندیکا تا آخر بازی متوقف می شود . 
 • کاراگاه و سیمین انگار از خوشان استعلام گرفتند و نتیجه آن منفی خواهد شد . 
 • قهرمان . دکتر و جراح خودشان را نجات می دهند . ( علاوه بر یکباری که میتوانند ) 
 • شهردار - قاضی - وکیل -  دست کج - گورکن - شکارچی - کشیش - گرگ نما کارشان بینتیجه میشود . 
 • زندانبان خودش به زندان میرود و دندانپزشک خودش لال میشود . 
 • دورگه آن شب توسط سیمین قابل شناسایی میشود . 

نکته ۱ : شب خسب فقط روی شخصیتهایی که کاری انجام میدهند میتواند اثر بگذارد . 

نکته ۲ : اگر ناقل را انتخاب کند اتفاقی برای شب خسب نمی افتد و فقط ناقل کشته میشود . 

نکته ۳ : اگر گردن کلفت - فرشته نجات - نانوا و جاسوس را انتخاب کند هیچ اتفاقی نمی افتد . 

نقطه ضعف ۱ : اگر هزار چهره یا جادوگر را انتخاب کند . شب خسب از بازی حذف میشود . 

نقطه ضعف ۲ : اگر جادوگر انتخابش کند شب خسب از بازی حذف میشود . 

نقطه ضعف ۳ : دو شب پشت سر هم نمیتواند یک بازیکن را انتخاب کند . 

نقطه ضعف ۴ : شب خسب نمیتواند روی بازیکنی که قهرمان انتخاب کرده است کاری انجام دهد . 

کابوس

کابوس

خواب ابدی :

خواهر شب خسب و عضو جدید مافیا . همانند شب خسب به راحتی میتواند از طریق خواب وارد مغزتان شود ولی برعکس شب خسب نمیتواند هدفش را انتخاب کند . در واقع هر کسی کابوس را انتخاب کند تا پایان بازی اسیر کابوس خواهد شد . اگر آن بازیکن در شب بیدار نباشد به خواب ابدی خواهد رفت و هرگز بیدار نخواهد شد . یعنی از شب بعدش تا آخر بازی اگر در شبی بیدار نشود همان شب داخل خواب از بازی حذف خواهد شد . او باید سعی کند کاری انجام دهد که بازیکنهای بیشتری انتخابش کنند و اسیرش شوند.

نکته ۱ : حتی اگر کابوس از بازی حذف شود . بازیکنی که توسط او انتخاب شده تا پایان بازی اسیر کابوس خواهد شد . 

نکته ۲ : اگر هزار چهره به هر طریقی انتخابش کند و در یکی از شبهای بعدی بیدار نشود هزار چهره از بازی حذف خواهد شد . 

نکته ۳ : اگر کلانتر به کابوس بزند کابوس از بازی حذف میشود ولی کلانتر هم اسیر کابوس خواهد شد . 

نکته ۴ : اگر همزاد به کابوس بزند و در شب بعدی همزاد بیدار نشود همزاد از بازی حذف خواهد شد . 

نکته ۵ : اگر نایب به هر طریقی در شب انتخابش کند نایب اسیر کابوس خواهد شد .  

نکته ۶ : قابلیتهای دکتر جراح و پرستار نمیتوانند جلوی حذف بازیکنی که اسیر کابوس میشود را بگیرند . 

نکته ۷ : عماد میتواند کابوس را به عنوان پیش مرگ انتخاب کند و اسیر کابوس هم نخواهد شد .  

نکته ۸ : صرفا جهت یاد آوری جاسوس شهروند و دورو مافیا است . 

نقطه ضعف ۱ : دقت کنید که هیچ کس نباید در شب انتخابش کند و اگر انتخابش کرد باید پای عواقبش بایستد حتی مافیا .

نقطه ضعف ۲ : اگر در شبی شخصی به کابوس بزند قهرمان آن بازیکن را انتخاب کند کابوس نمیتواند به خواب آن بازیکن برود و آن بازیکن اسیر کابوس نمیشود . 

نقطه ضعف ۳ : اگر کورونا او را انتخاب کند کابوس آلوده میشود و کرونا اسیر کابوس نمیشود . 

نقطه ضعف ۴ : اگر گرگ نما او را انتخاب کند کابوس به گرگ نما تبدیل میشود و اگر گرگ نما شب بعدش بیدار نشود ( که به احتمال زیاد بیدار نمیشود ) از بازی حذف خواهد شد . 

نقطه ضعف ۵ : اگر کابوس در لیست سندیکا باشد سندیکا اسیر کابوس نخواهد شد . 

تردست

تردست

شعبده باز :

در تمامی فنون و مهارت های تردستی و چشم بندی خبره است. بسیار زیرک و زبردست است و در کار خودش بی نظیر. او عضو خطرناک و رمزآلود مافیاست و طوری با ذهن شما بازی می کند که متوجه نمی شوید. تردست در شب اول بیدار می شود و ۲ شهروند را انتخاب می کند. قابلیتی که این دو نفر انجام می دهند، با هم جابجا می شود، بدون اینکه خودشان متوجه شوند. مثلا اگر کلانتر و دکتر را انتخاب کند، هر بار که دکتر بیدار می شود و یک نفر را انتخاب می کند انگار تیر کلانتر را می زند و اگر به شهروند بزند دکتر حذف می شود. همچنین هر بار کلانتر یک نفر را انتخاب، انگار که دارد نجاتش می دهد. قابلیت ها فقط در زمان اجرا جابجا می شوند و به غیر از آن، نقش ها خودشان هستند. دکتر همان دکتر است و کلانتر همان کلانتر.

تردست می تواند نقش بسیار کشنده ای داشته باشد زیرا اگر بازیکنی زمانی بیدار شود که نباید بیدار شود، طبیعتا توسط گرداننده حذف خواهد شد! همچنین اگر بتواند تردستی موفقیت آمیزی داشته باشد، تا حدودی می تواند نقشِشان را متوجه شود.

قابلیت ویژه: مربوط به سناریو خاص دو اتاق می شود. اگر با این سناریو بازی کردید، تردست یک بار در شب می تواند دو نفر را با هم، از دو اتاق جابجا کند. سناریوی دو اتاق همان سناریویی است که در ایونت ۲۰ اسفند برگزار شد. در این سناریو کارت ها تقسیم می شوند و بازیکنان به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و گروه ها در اتاق های جدا از هم هستند. زمانی که مجموع بازیکنان دو اتاق به نصف تعداد در شروع بازی رسید، بازیکنان به هم ملحق می شوند و بازی در یک اتاق ادامه پیدا می کند.

نکته ۱: در مورد قابلیت اصلیش، تردست نمی تواند خودش را انتخاب کند ولی در مورد قابلیت ویژه اش، می تواند خودش را انتخاب نماید.

نکته ۲: تردست باید ۲ شهروند انتخاب کند و اگر مافیا یا مستقل انتخاب کند، کارش انجام نمی شود و فرصت تردست می سوزد.

نکته ۳: اگر یکی از آن دو نفری که انتخاب شدند حذف شود، تردستی تمام می شود و بازیکن دوم به حالت عادی برمی گردد. در واقع تردستی تا زمانی پابرجاست که هر دو بازیکن انتخابی در بازی باشند.

نکته ۴: تردست نمی تواند خودش یا یک مافیا را انتخاب کند.

نکته ۵: قهرمان نمی تواند جلوی تردستی را بگیرد.

نکته ۶: جانی برای تردست، شهروند محسوب می شود و تردست می تواند انتخابش کند.

نکته ۷: نخبه اطلاعاتی در مورد تردستی شدن به دست نمی آورد.

نکته ۸: افشاگر اطلاعاتی در مورد تردستی شدن فاش نمی کند.

نکته ۹: اگر صبا به تردست بزند، نقشِش را می فهمد ولی نمی تواند از قابلیت تردست استفاده کند.

نکته ۱۰: اگر ۲ بازیکنی که تردست انتخاب می کند صبا و یک شهروند باشد، آن شهروند حذف می شود و به دنبالش تردستی تمام می شود. (اتفاقی برای صبا نمی افتد). در واقع شهروندی که همراه صبا تردستی می شود باید از بازی حذف شود.

نکته ۱۱: هزارچهره در مقابل قابلیت ویژه تردست حالت آینه ای ندارد و قابل انتقال به اتاق دوم است.

نکته ۱۲: اگر شاه کش بازیکنی که تردستی شده است را انتخاب کند، باید نقش اصلی آن بازیکن را بگوید و کاری به تردستی ندارد.

نکته ۱۳: اگر یکی از بازیکنان تردستی شده وکیل باشد، بازیکن دوم انتخاب را می کند ولی وکیل واقعی خود وکیل است.

نکته ۱۴: اگر یکی از بازیکنان تردستی شده کاراگاه ویژه باشد، پس از ۳ استعلام منفی، بازیکن دوم که قابلیت را اجرا می کند حذف خواهد شد.

نکته ۱۵: اگر یکی از بازیکنان تردستی شده آنالیزور باشد، پس از ۳ استعلام منفی، بازیکن دوم که قابلیت را اجرا می کند حذف خواهد شد.

نکته ۱۶: راوی قابل تردستی است.

نکته ۱۷: صرفا جهت یادآوری: جاسوس شهروند و دورو مافیاست.

 

نقطه ضعف ۱: اگر یکی از نقش های انتخابی قابلیت ۲۴ ساعته داشت، تردستی انجام نمی شود و فرصت تردست هم می سوزد. در واقع تردست روی نقش هایی که کاری انجام می دهند، می تواند تأثیرگذار باشد.

نقطه ضعف ۲: اگر هزار چهره را انتخاب کند، تردست از بازی حذف می شود. اگر سایر مستقل ها را انتخاب کند، اتفاقی برایش نمی افتد و فقط فرصت تردست می سوزد.

نقطه ضعف ۳: تردست باید کارش را در شب اول انجام بدهد. اگر به هر دلیل نتواند، فرصت تردستی او تا آخر بازی می سوزد.

نقطه ضعف ۴: گر یکی از بازیکنان تردستی شده دستکجی بشود، تردستی تا آخر بازی متوقف می شود.

نقطه ضعف ۵: اگر یکی از بازیکنان تردستی شده جادو شود یا زندان برود، تردستی فقط به مدت ۲۴ ساعت متوقف می شود.

نقطه ضعف ۶: اگر مجهول را برای بار اول انتخاب کند، مجهول مافیای ساده می شود و همچنین فرصت تردست می سوزد.

نقطه ضعف ۷: اگر همزاد را انتخاب کند، فرصت تردست می سوزد و کارش انجام نمی شود.

نقطه ضعف ۸: اگر ناقل یا کرونا را انتخاب کند، تردست آلوده می شود و فرصت تردست نیز می سوزد.

نقطه ضعف ۹: اگر فرد آلوده به کرونا را انتخاب کند، آلوده می شود.

نقطه ضعف ۱۰: اگر مریض را برای بار اول انتخاب کند، تردست آلوده می شود و مریض به تردست تبدیل می شود. همچنین فرصت تردست می سوزد و کارش انجام نمی شود.

نقطه ضعف ۱۱: تردست نمی تواند آنالیزور را در دوره ۲۴ ساعت نامیرایی انتخاب کند و فرصت تردست می سوزد.

سلاخ

سلاخ

پاک کننده.

کار با ساطورش حرف ندارد و هرچیزی که جلویش قرار گیرد، در کسری از ثانیه قیمه قیمه خواهد شد. مافیا از سلاخ برای پاک کردن رد خون و از بین بردن اجسادشان استفاده می کنند. سلاخ می تواند اجساد را به صورت کامل از صفحه روزگار محو کند. به این شکل که تا وقتی سلاخ زنده باشد، هر مافیایی که می میرد، توسط او پاکسازی می شود و جسدش از بین می رود. یعنی اگر گورکن نبش قبر کند، جزو آمار حذف شدگان قرار نخواهد گرفت. همچنین در شب ۱ باید یک بازیکن غیر مافیایی را انتخاب کند و هر وقت آن بازیکن حذف گردد، جسدش کامل از بین می رود (سلاخی می شود) و جزو آمار حذف شدگان قرار نمی گیرد. یعنی اگر گورکن نبش قبر کند، توسط گرداننده اعلام نمی گردد.

همانطور که می دانید، شهروند ها از ابتدای بازی ناآگاه هستند و باید در طول بازی اطلاعات به دست بیاورند. یکی از روش هایی که شهروند ها آگاه تر می شوند، نبش قبر گورکن است که با وجود سلاخ، این کار برایشان دشوارتر خواهد شد. طبیعتا از روی ناهماهنگی تعداد نفرات حذفی که گرداننده اعلام می کند با تعداد نفراتی که واقعا حذف شده اند، میتوان فهمید که چه تعدادی از مافیا حذف شده ولی نمی توان متوجه شد کدام نقش های مافیایی خارج شده اند.

مثال: گورکن برای بار اول در شب ۲ از قابلیتش استفاده می کند و در شروع روز ۳، گرداننده اعلام می کند که قاضی، دکتر، زندانبان از بازی حذف شده اند در حالی که ۵ نفر تا به این لحظه از بازی حذف شده اند. این ۲ عدد اختلاف نشان می دهد که حد اقل یک نقش مافیایی هم از بازی خارج شده است ولی چون سلاخی شده، جزو آمار حذف شدگان قرار نمی گیرد. چون ممکن است اختلاف عدد ۲ نشان دهنده یک مافیا و ۱ نقش غیر مافیایی باشد که سلاخ در شب ۱ انتخاب کرده است .

نکته ۱: هر لحظه که سلاخ حذف گردد، قابلیتش نیز همان لحظه از بین می رود. یعنی اگر در روز حذف گردد، هر مافیایی که از آن روز به بعد حذف می شود در آمار گورکن قرار خواهد

گرفت و اگر در شب حذف گردد، هر مافیایی که از آن شب به بعد حذف می شود در آمار گورکن قرارخواهد گرفت.

نکته ۲: از لحظه ای که سلاخ حذف می گردد، دیگر سلاخی جدیدی صورت نمی گیرد ولی سلاخی های قبلی همچنان سر جایشان هستند.

نکته ۳: بازیکنی که سلاخی می شود، تا پایان بازی جزو آمار گورکن و حذف شدگان قرار نمی گیرد (حتی اگر سلاخ حذف شده باشد). یعنی کلا کارتش از بازی خارج می شود.

نکته ۴: فرقی ندارد که بازیکن چه زمانی و چگونه حذف شده است. اگر سلاخ زنده باشد، بازیکن در زمان مرگش سلاخی خواهد شد و جزو آمار گورکن قرار نخواهد گرفت.

نکته ۵: بازیکنی که توسط سلاخ انتخاب می گردد خودش متوجه نمی شود که انتخاب شده است.

نکته ۶: توجه داشته باشید که سلاخی بلافاصله پس از حذف شدن بازیکن اتفاق می افتد، نه در زمانی که بازیکن توسط سلاخ انتخاب می گردد.

نکته ۷: قابلیت افشاگر و سلاخ هیچ تداخلی با یکدیگر ندارند و افشاگر می تواند بازیکنی که سلاخی شده است را فشا کند.

نکته ۸: هزار چهره نمی تواند نقش سلاخ را تصاحب کند و فقط از نقشِش مطلع خواهد شد.

نکته ۹: صبا نمی تواند نقش سلاخ را تصاحب کند و اگر انتخابش کند، فقط از نقشِش مطلع خواهد شد.

نکته ۱۰: اگر نایب را انتخاب کند، نایب خودش سلاخی خواهد شد. (بدل سلاخی نمی شود)

نکته ۱۱: جاسوس بدون انتخاب شدن، سلاخی می شود چون در ظاهر مافیا است و همانند دیگر اعضای مافیا، سلاخی می شود.

نکته ۱۲: سلاخ می تواند دورو را در شب ۱ انتخاب کند.

نکته ۱۳: نقش جان سخت برگرفته از گورکن می باشد و هرجا که نوشتیم گورکن، قوانین شامل حال جان سخت نیز خواهد شد. (هر دو نبش قبر می کنند)

نکته ۱۴: جهت یادآوری، جادو شدن و دستکجی همان لحظه اِعمال نمی گردد و از شب یا روز بعد شروع می شود.

نکته ۱۵: اگر کارت حرکت آخر آماری از حذف شدگان بدهد، نقش هایی که سلاخی شده اند جزو آمار قرار نمیگیرند.

نقطه ضعف ۱: سلاخ از نقش بازیکنی که انتخاب می کند، مطلع نخواهد شد.

نقطه ضعف ۲: اگر بازیکنی توسط فدایی حذف گردد، سلاخی نمی شود. یعنی نقشِش همان لحظه افشا خواهد شد.

نقطه ضعف ۳: اگر هزار چهره را انتخاب کند، سلاخ بلافاصله حذف می شود.

نقطه ضعف ۴: دورو برخلاف سایر مافیا، سلاخی نمی شود. (مگر آنکه سلاخ انتخابش کند)

نقطه ضعف ۵: سلاخ آلوده و مریض می شود.

نقطه ضعف ۶: اگر بازیکنی را که سلاخ انتخاب می کند، هنگام انتخاب شدن و یا در لحظه مرگش مبتلا به کرونا باشد، سلاخ آلوده می شود.

نقطه ضعف ۷: افروز سلاخی نمی شود و اگر انتخاب شود، فقط فرصت سلاخ می سوزد.

نقطه ضعف ۸: جیم فنگ سلاخی نمی شود و اگر انتخاب شود، فقط فرصت سلاخ می سوزد.

نقطه ضعف ۹: به جز نقش های نام برده شده، سایر نقش ها سلاخی می شوند.

 

دورو

دورو

شهروند نما :

مافیای قدیمی و وفادار که از اول توسط اولین رئیس مافیا انتخاب شده و باید هویتش برای همیشه پنهان بماند . هیچکس حتی رئیس مافیای کنونی هم او را نمی شناسد اما دورو تمام افراد مافیا را میشناسد . ویژگیهای اصلی او این است که مانند یک شهروند به نظر می رسد . یعنی چه در استعلام کاراگاه و چه در آمار کارتهای حرکت آخر همیشه به عنوان شهروند در نظر گرفته میشود . دورو میتواند نقطه قوتی برای مافیا باشد چون آنها را نمی شناسند و به همین دلیل کمتر امکان تابلو شدن دارد و در نتیجه شهروندان کمتر به او شک میکنند . دورو به هر نحوی که شده باید به اعضای مافیا برساند تا بدانند که چه کسی دورو است . چون ممکن است مافیا به اشتباه انتخابش کنند . البته بهتر است تمام افراد مافیا او را نشناسند . اما حواستان باشد به هر دلیلی که مافیا او را انتخاب کند . در واقع خود زنی کرده اند یا سوخت داده اند . 

نکته ۱ : فقط در آمار شرایط برد مافیا به حساب می آید و در آمار کارتهای حرکت آخر شهروند به نظر میرسد . 

نکته ۲ : در شب به هیچ وجه همراه مافیا بیدار نمیشود . مگر آنکه آخرین مافیای باقیمانده باشد که در این صورت بیدار میشود ویک نفر را برای حذف کردن انتخاب می کند . 

نکته ۳ : در حالت معمولی دورو در شب معارفه به سندیکا معرفی نمیشود مگر اینکه در لیست نقره ای قرارگرفته باشد . 

نکته ۴ : اگر شب خسب انتخابش کند اتفاق خاصی نمی افتد.

نکته ۵ : اگر روانکاو انتخابش کند از شب بعد همراه با افراد مافیا چشم باز میکند . 

نکته ۶ : اگر جاسوس در بازی باشد دورو همه مافیاها را ( به همراه جاسوس ) میشناسد اما بدون دانستن شخصیتشان . 

نکته ۷ : اگر به هر دلیلی دورو به یک شهروند تبدیل شود این حق را دارد که هر اطلاعاتی دارد در اختیار شهروندان بگذارد و این موضوع ربطی به بحث اخلاقی و غیر اخلاقی ندارد.!

نقطه ضعف ۱ : اگر کلانتر انتخابش کند دورو میمیرد . ( چون در هر صورت مافیاست )

نقطه ضعف ۲ : اگر همزاد دورو را انتخاب کند همزاد از بازی حذف میشود . 

نقطه ضعف ۳ : اگر دستکج یا جادوگر انتخابش کنند دورو به یک مافیای ساده تبدیل میشود و تمام ویژگیهایش را از دست میدهد ( شهروند نمایی دورو از بین میرود ) ولی باز همراه مافیا بیدار نمیشود ( برای دست کج تا آخر بازی و برای جادوگر فقط به مدت ۲۴ ساعت )

نقطه ضعف ۴ : اگر شارلاتان او را انتخاب کند استعلام کاراگاه برای مافیا بودن آن شب مثبت اعلام میشود . در غیر اینصورت همیشه در استعلام ها شهروند به نظر می آید . 

مافیا خاص

مافیا خاص

تیم ساده . تیم قوی   :

از ابتدای بازی هماهنگ یک مافیای ساده می باشد و قابلیت خاصی ندارد فقط در شب همراه با دیگر مافیا بیدار میشود و میتواند همفکری کند و نظر دهد . لحظه ای که تعداد بازیکنان بازی به نصف بررسد در شب بیدار میشود و یکی از نقشهای مافیایی بیرون رفته را تصاحب میکند . از آن لحظه به بعد صاحب قابلیتهای جدید و تابع قوانین آن نقش خواهد شد ولی همچنان عنوانش مافیای خاص میباشد . درست است که در ابتدای بازی نقش و قابلیت خاصی ندارد ولی میتواند در نیمه دوم و انتهای بازی نقش بسیار مهمی داشته باشد و بسیار تأثیر گذار باشد . 

مثال : اگر ۲۰ نفر داخل بازی باشند هرگاه تعداد بازیکنان داخل بازی به ۱۰ برسد مافیای خاص بیدار میشود تا نقش جدیدش را تصاحب کند توجه کنید اگر تعداد بازیکنان فرد باشد عدد حاصل را پس از نصف کردن به بالا گرد کنید .

نکته ۱ : هیچ نقش مافیایی استثنا نیست و هر نقش حذف شده ای را میتواند انتخاب کند . 

نکته ۲ : هنگامی که نقشش را تصاحب میکند در صورت امکان میتواند همان لحظه از قابلیتش استفاده کند . 

نکته ۳ : اگر به دلایلی نتواند در شبی که باید بیدار گردد بیدار شود در شبهای بعدی میتواند بیدار شود و نقشش را تصاحب کند یعنی قابلیت مافیای خاص تا آخر نمیسوزد . 

نکته ۴ : هزار چهره نمیتواند از قابلیتهای مافیای خاص استفاده کند و اگر نقشش را تصاحب کند فقط از نقشش آگاه خواهد شد . توجه کنید که فقط نقش مافیای خاص اعلام میگردد و هیچی در مورد نقشی که تصاحب کرده است گفته نمیشود . 

نکته ۵ : صبا نمیتواند از قابلیت مافیای خاص استفاده کند و اگر انتخابش کند فقط از نقشش آگاه خواهد شد . توجه کنید که فقط نقش مافیای خاص اعلام میگردد حتی اگر مافیای خاص نقش جدید تصاحب کرده باشد . 

نکته ۶ : افیون بعد از مافیای خاص بیدار میشود . بنابراین قابلیتش تأثیری بر روی مافیای خاص نخواهد داشت . 

نقطه ضعف ۱ : اگر در شبی که باید بیدار گردد جادو باشد شب بعد از آن بیدار میگردد.

نقطه ضعف ۲ : اگر در شبی که باید بیدار گردد زندانی باشد شب بعد از آن بیدار میگردد.

نقطه ضعف ۳ : اگر دستکجی شود تا پایان بازی قابلیت خاصی نخواهد داشت همانند یک مافیای ساده خواهد شد . 

دام

دام

تله گذار   :

از کودکی تنهایی در طبیعت بزرگ شده و توانایی زندگی در ظرایط سخت را دارد . همین باعث شد که به یک شکارچی ماهر تبدیل شود . برای دفاع از خود و شکار حیوانات یاد گرفت چگونه تله بسازد و حالا که عضوی از مافیا شده میتواند از این توانایی اش استفاده کند . به این صورت که یک شب در طول بازی میتواند یک نفر انتخاب کند و برای او تله بگذارد . البته این تله هیچ آسیبی به آن شخص را انتخاب میکند . یعنی اولین بازیکنی که شخص تله گذاری شده را انتخاب کند از بازی حذف خواهد شد . بدون آنکه بتواند قابلیتش را استفاده کند . دام میتواند تله خود را هم بر روی یکی از اعضای مافیا استفاده کند هم بر روی یک بازیکن غیر مافیایی این به استراتژی دام و اعضای مافیا بستگی دارد . 

نکته ۱ : تله ای که کار گذاشته میشود تا زمانی که فعال نشود پا برجاست . یعنی حتی اگر دام از بازی حذف گردد تله همچنان کار خواهد کرد . 

نکته ۲ : تله فقط در شب میتواند فعال گردد.

نکته ۳ : اگر یک مافیا تله گذاری گردد همچنان اگر کسی ( به غیر از استثنا ) انتخابش کند آن بازیکنن حذف خواهد شد . حتی اگر مافیا باشد . 

نکته ۴ : تله یکبار مصرف است و به محض آنکه فعال شود دیگر کارایی نخواهد داشت . 

نکته ۵ : بازیکنی که تله گذاری میشود خودش متوجه نمیشود که تله دارد . 

نکته ۶ : لزوما نباید به بازیکن تله گذاری شده حمله صورت گیرد تا تله فعال گردد . هر قابلیتی میتواند باعث فعال شدن تله شود . 

نکته ۷ : فدایی و بمب ساز میتوانند بازیکن تله گذاری شده را حذف کنند . 

نکته ۸ : گرگ نما و دورگه گرفتار تله میشوند . 

نکته ۹ : اگر هزار چهره نقش دام را تصاحب کند میتواند یک نفر را تله گذاری کند . 

نکته ۱۰ : فعال شدن تله حمله محسوب نمیشود چون خود بازیکن گرفتار تله میشود . به همین دلیل کشیش و جان سخت قابلیت خاصی در برابر تله ندارند.

نکته ۱۱ : اگر مجهول را برای اولین بار انتخاب کند مجهول به مافیای ساده تبدیل میگردد و تله دام میسوزد . 

نکته ۱۲ : دوربین مخصوص نخبه نمیتواند تصویر دام را نشان دهد . 

نکته ۱۳ : اگر صبا نقش دام را تصاحب کند باید یک نفر را تله گذاری کند . 

نکته ۱۴ : ساغر گرفتار تله میشود . 

نکته ۱۵ : آنالیزور گرفتار تله میشود . 

نکته ۱۶ : زرافشان گرفتار تله میشود . 

نکته ۱۷ : سایر نقشهایی که در شب قابلتی دارند و اینجا و پایین نام برده نشدند قابلیت خاصی در برابر تله ندارند و گرفتار تله خواهند شد . 

نقطه ضعف ۱ : دکتر - جراح و قهرمان میتوانند بازیکنی که گرفتار تله شده است را نجات دهند . 

نقطه ضعف ۲ : جادوگر گرفتار تله نمیشود .

نقطه ضعف ۳ : شکارچی گرفتار تله نمیشود . 

نقطه ضعف ۴ : نمیتواند بازیکنی که قهرمان انتخاب کرده است را تله گذاری کند و در این صورت فقط فرصت دام میسوزد . 

نقطه ضعف ۵ : نمیتواند همزاد را تله گذاری کند و در این صورت فقط فرصت دام میسوزد . 

نقطه ضعف ۶ : بلزیکنی که توسط قهرمان انتخاب شده است گرقتار تله نخواهد شد . 

نقطه ضعف ۷ : اگر هزار چهره را انتخاب کند تله روی خود دام کار گذاشته خواهد شد . ( بدون آنکه دام متوجه شود )

نقطه ضعف ۸ : سندیکا گرفتار تله نمیشود.

نقطه ضعف ۹ : راوی گرفتار تله نمیشود . 

نقطه ضعف ۱۰ : نایب - شیطان صفت و هزارپا گرفتار تله نمیشوند.

نقطه ضعف ۱۱ : کرونا گرفتار تله نمیشود . 

نقطه ضعف ۱۲ : آلوده و مریض میشود . 

نقطه ضعف ۱۳ : اگر مریض را انتخاب کند دام آلوده خواهد شد و مریض نقش دام را تصاحب خواهد کرد . 

نقطه ضعف ۱۴ : جیم فنگ تله گذاری نمیشود و اگر انتخابش کند فقط فرصت دام میسوزد . 

نقطه ضعف ۱۵ : تله دام تأثیری بر روی قابلیت بازپرس ندارد. 

نقطه ضعف ۱۶ : دام در برابر سایر نقشهایی که نام برده نشدند توانایی خاصی ندارد.

افسونگر

افسونگر

کم و بیش!

به راحتی می تواند با قدرت های عجیبی که دارد، بازیکنان را افسون کند و با افسونی که انجام می دهد، قابلیت مافیا را افزایش و قابلیت شهروند ها را کاهش دهد.

به این صورت که دو شب در بازی می تواند بیدار شود و هر بار، یکی از ۲ قابلیتش را استفاده کند.

قابلیت ۱: هر بازیکنی را انتخاب کند، یک عدد به تعداد قابلیت هایش افزوده خواهد شد. یعنی بازیکنی که افسون می شود، یک بار در طول بازی می تواند یک عدد به تعداد قابلیت هایی که دارد اضافه کند. افسونگر این قابلیت را فقط بر روی اعضای مافیا می تواند انجام دهد.

مثال: اگر قاتل حرفه ای را انتخاب کند، قاتل حرفه ای می تواند ۲ بازیکن را انتخاب کند و مورد حمله قرار دهد. ۳ روز بعد، ۲ نفر در روز حذف خواهند شد.

قابلیت ۲: هر بازیکنی را انتخاب کند، قابلیتش نصف خواهد شد. این قابلیت فقط بر روی نقش هایی که هر شب از قابلیتشان استفاده می کنند اثر می کند و آن بازیکن از لحظه ای که افسون می گردد، یک شب در میان بیدار خواهد شد. افسونگر نمی تواند این قابلیت را بر روی اعضای مافیا انجام دهد.

مثال: اگر کاراگاه را انتخاب کند، کاراگاه از شب بعد، یک شب در میان بیدار خواهد شد. این روند با بیدار نشدن، شروع می گردد. یعنی شب بعد از افسون شدن، کاراگاه بیدار نمیشود. شب بعد از آن، بیدار می گردد و همین چرخه تا پایان بازی ادامه خواهد داشت.

نکته ۱: از هر قابلیت، فقط یک بار می تواند استفاده کند.

نکته ۲: نمی تواند در یک شب، از هر دو قابلیتش همزمان استفاده کند.

نکته ۳: هیچ گونه ترتیبی در اجرای قابلیت افسونگر وجود ندارد. یعنی افسونگر می تواند قابلیت ۲ را اول و قابلیت ۱ را آخر استفاده کند.

نکته ۴: هر زمان که بازیکن افسون شده از قابلیت اضافه اش استفاده کند، دیگر افسون نخواهد بود و به حالت عادی برخواهد گشت.

نکته ۵: توجه کنید که افسونگر قابلیت را ۲ برابر نمی کند. یعنی مثلا اگر معشوقه را انتخاب کند و معشوقه حذف گردد، مافیا ۳ بازیکن را مورد حمله قرار خواهند داد.

نکته ۶: اگر بمب ساز را انتخاب کند، بمب ساز می تواند ۲ بازیکن کنار هم را از بازی خارج کند. البته اگر فدایی زودتر بلند نشود! چون در این صورت، بمب ساز خارج خواهد شد و نمی تواند از دو قابلیتش استفاده کند.

نکته ۷: بازیکنی که توسط افسونگر انتخاب می گردد، از شروع روز بعد به صورت رسمی افسون شده خواهد بود.

نکته ۸: اگر جلب را انتخاب کند، جلب یک شب می تواند ۳ رأی بدهد و همچنین یک بار می تواند رأی ۲ نفر را بسوزاند.

نکته ۹: اگر شب خسب را انتخاب کند، شب خسب یک شب می تواند ۲ نفر جدید را انتخاب کند و نمی تواند بازیکنی را که شب قبل از آن انتخاب کرده را انتخاب کند.

نکته ۱۰: اگر سیمین را انتخاب کند، سیمین از شب بعد از آن، یک شب در میان بیدار خواهد شد. توجه داشته باشید که سیمین، همچنان قابلیت کشتن گرگ نما ها را خواهد داشت.

نکته ۱۱: اگر دورگه را انتخاب کند، دورگه از شب بعد از آن، یک شب در میان بیدار خواهد شد.

نکته ۱۲: هزار چهره می تواند نقش افسونگر را تصاحب کند ولی فقط از یک قابلیت در شب می تواند استفاده کند.

نکته ۱۳: اگر شیطان صفت را انتخاب کند، شیطان صفت از شب بعد از آن، یک شب در میان بیدار خواهد شد.

نکته ۱۴: اگر مجهول را برای اولین بار انتخاب کند، مجهول به مافیای ساده تبدیل می گردد و اتفاقی برای او نمی افتد.

نکته ۱۵: اگر مریض را برای اولین بار انتخاب کند، مریض به افسونگر تبدیل می گردد و افسونگر آلوده خواهد شد و به یک مافیای ساده تبدیل می گردد.

نکته ۱۶: اگر راوی را انتخاب کند، راوی از شب بعد از آن، یک شب در میان دستش را بلند خواهد کرد.

نکته ۱۷: اگر صبا انتخابش کند، باید آن شب یک نفر انتخاب و افسون کند. توجه داشته باشید که فقط می تواند یکی از قابلیت های افسونگر را استفاده کند.

نکته ۱۸: اگر قرنطینه چی را انتخاب کند، قرنطینه چی از شب بعد از آن، یک شب در میان بیدار خواهد شد.

نکته ۱۹: اگر تردست را انتخاب کند، تردست ۲ بار از قابلیتش استفاده خواهد کرد. یعنی در مجموع ۴ نفر را انتخاب خواهد کرد. (۲ جفت)

نکته ۲۰: اگر هزارپا را انتخاب کند، هزارپا از شب بعد از آن، یک شب در میان بیدار خواهد شد.

نقطه ضعف ۱: اگر بازیکنی که افسون شده است حذف گردد، افسونگر نیز حذف می گردد ولی برعکسش صدق نمی کند.

نقطه ضعف ۲: افسونگر نمی تواند قابلیت ۲ را بر روی نقش هایی که هر شب بیدار نمی شوند، انجام دهد و اگر انتخاب کند، فقط فرصت استفاده از آن قابلیت می سوزد. به عنوان مثال، نمی تواند کلانتر، جانی یا نفس گیر را انتخاب کند.

نقطه ضعف ۳: افسونگر نمی تواند قابلیت ۲ را بر روی نقش هایی که آیکون ۲۴ ساعت دارند، انجام دهد و اگر این اتفاق بیفتد، فقط فرصت استفاده از ان قابلیت میسوزد.

نقطه ضعف ۴: حمله شبانه مافیا به صورت گروهی می باشد و مختص نقش خاصی نیست. به همین دلیل، افسونگر نمی تواند رئیس مافیا را انتخاب کند و یک حمله شبانه اضافه به مافیا بدهد.

نقطه ضعف ۵: افسونگر نمی تواند بر روی بازیکنی که قهرمان انتخابش کرده است قابلیتی انجام دهد و فقط فرصت استفاده از آن قابلیت می سوزد.

نقطه ضعف ۶: افسونگر نمی تواند بر روی سندیکا قابلیتی انجام دهد و اگر انتخابش کند، فقط فرصت استفاده از آن قابلیت می سوزد.

نقطه ضعف ۷: اگر هزار چهره را انتخاب کند، افسونگر حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۸: اگر ناقل را انتخاب کند، اتفاق خاصی برای ناقل نمی افتد و فقط افسونگر آلوده خواهد شد.

نقطه ضعف ۹: افسونگر نمی تواند بر روی روح دزد قابلیتی انجام دهد و اگر انتخابش کند، فقط فرصت استفاده از آن قابلیت می سوزد.

نقطه ضعف ۱۰: افسونگر نمی تواند بر روی دوال پا قابلیتی انجام دهد و اگر انتخابش کند، فقط فرصت استفاده از آن قابلیت می سوزد.

نقطه ضعف ۱۱: افسونگر نمی تواند بر روی جیم فنگ قابلیتی انجام دهد و اگر انتخابش کند، فقط فرصت استفاده از آن قابلیت می سوزد.

 

سیاه زخم

سیاه زخم

  مریض :

سالیان سال است که با بیماری سیاه زخم دست و پنجه نرم میکند و با دارویی که ساخته توانسته با بیماری همزیستی پیدا کند . داروساز بسیار ماهری است که یک محلول بخصوص دارد که هم میتواند ناقل را درجا بکشد و هم یک بازیکن آلوده را نجات دهد. ساخت این محلول بسیار سخت است چون از مواد کمیاب تشکیل شده است و همچنین فرآینده پیچیده و زمانبری دارد . به همین خاطر فقط یکبار میتواند از آن استفاده کند . او یکبار در شب میتواند یک بازیکن آلوده را نجات بدهد و یا ناقل را بکشد . به همین خاطر باید بسیار هوشمندانه از قابلیتش استفاده کند این محلولی که در خونش جاری است تا همیشه در برابر حمله گرگ نماها نمیرود ولی اگر مورد حمله آنها قرار بگیرد به خاطر خون خاصش گرگ نماها کشته خواهند شد سیاه زخم از حمله گرگ نما با خبر میشود در نتیجه میداند که یک گرگ نما از بازی حذف خواهد شد . 

نکته ۱ : تحت هیچ شرایطی آلوده نمیشود .

نکته ۲ : بازیکنی که انتخاب میکند اگر ناقل نباشد اتفاقی برایش نمی افتد و فقط فرصت سیاه زخم میسوزد .

نکته ۳ : زمانی که ناقل را انتخاب میکند ناقل تحت هر شرایطی از بازی حذف میشود و نجات نمی یابد.

نکته ۴ : گرگ نمایی که سیاه زخم را انتخاب کند تحت هیچ شرایطی قابل نجات نیست و بلافاصله حذف میشود .

نقطه ضعف ۱ : اگر هزار چهره را انتخاب کند سیاه زخم از بازی حذف میشود . 

نقطه ضعف ۲ : فقط در مقابل گرگ نما میتواند مقابله کند و در برابر دورگه قابلیت خاصی ندارد. 

شاه کش

شاه کش

همه فن حریف   :

متخصص در کشتن | هرکسی را درست هدف قرار دهد سر به نیست میکند . ۲ بار در طول بازی میتواند بازیکنی را انتخاب کند . و نقشش را مخفیانه به گرداننده بگوید . اگر درست حدس زده باشد . آن بازیکن از بازی حذف میشود . هم در شب میتواند کارش را انجام بدهد و هم در روز ( مرحله دوم رای گیری ) اگر بازیکنی بخواهد نقشش را به طریقی به بعضی از بازیکنان برساند باید حواسش به شاهکش باشد چون از حالا مافیا شخصیتی دارند که میتواند از این موضوع به نفع مافیا استفاده کند او نمیتواند نقشهایی که توسط بازی برای همه رو میشوند را حدس بزند کشتن قابلیت اصلی شاه کش است اما اگر اشتباه حدس بزند لاقل میتواند نسبت به شخصیتهای غیر مافیایی آگاهی بیشتری پیدا کرده و از آن به نفع مافیا استفاده کند .   

نکته ۱ : میتواند از هر ۲ قابلیتش به صورت پشت سر هم و در یک شب و روز هم استفاده کند ( نمیتواند در یک شب و با یک روز از ۲ قابلیتش همزمان استفاده کند . ) 

نکته ۲ : نقشی که مورد حمله او قرار میگیرد توسط دکتر یا جراح نجات پیدا نمیکند . 

نکته ۳ : اگر نقش فرد انتخاب شده را اشتباه حدس بزند فرصتش را از دست میدهد و هیچ اتفاقی نمیافتد. 

نکته ۴ : هر نقشی را درست حدس بزند حتی مستقل و ناقل آن نقش از بازی حذف خواهد شد .

نکته ۵ : میتواند جاسوس را انتخاب کند .  

نکته ۶ : اگر عماد را درست حدس بزند عماد به همراه پیش مرگ هایش از بازی حذف میشوند . 

نکته ۷ : اگر نقش صبا را درست حدس بزند نایب تحت هر شرایطی از بازی حذف میشود .

نکته ۸ : اگر نایب را درست حدس بزند نایب تحت هر شرایطی از بازی حذف میشود .

نکته ۹ : مجهول را نمیتواند اعلام کند اما اگر به صورت اتفاقی مجهول را برای بار اولش انتخاب کرد مجهول به مافیای ساده تبدیل میشود . 

نکته ۱۰ : همزاد را میتواند قبل از تبدیل شدن به نقش جدیدش بکشد اما زمانی که همزاد به نقشش تبدیل میشود شاه کش باید نقش جدید او را حدس بزند . 

نقطه ضعف ۱ : اگر هزار چهره را انتخاب کند شاه کش از بازی حذف میشود . 

نقطه ضعف ۲ : اگر ناقل را انتخاب کند شاه کش آلوده میشود و ناقل هم حذف میشود . 

نقطه ضعف ۳ : نمیتواند بازیکنی که قهرمان انتخاب کرده است را بکشد . 

نقطه ضعف ۴ : اگر گردن کلفت را درست حدس بزند گردن کلفت بلافاصله حذف نمیشود و فردا بعد از رای گیری حذف خواهد شد . 

نقطه ضعف ۵ : اگر شاه کش اولین حمله کننده به کشیش باشد کشیش حذف نمیشود . 

 

بینام مافیایی

بینام مافیایی

قرمزنه   :

این نقش یک نقش کامپیوتری و برنامه نویسی شده است که از ترلیون ها الگوریتم و کد تشکیل شده است . هویت مشخص و معلومی ندارد و میتواند به هر شکلی که میخواهد تبدیل گردد . به این صورت که ۱ بار در طول بازی یک نقش شهروندی یا مافیایی را به مدت ۲۴ تصاحب و ۱ بار قابلیتش استفاده میکند . دو نوع بینام وجود دارد. 

بینام مافیایی و بینام شهروندی ولی در هر بازی فقط یک بینام میتوان قرارداد یعنی یا بینام مافیایی باید داخل بازی باشد یا بینام شهروندی به همین دلیل نحوه قراردادن بینام با دیگر نقشهای شب مافیا تفاوت دارد .. 

هنگام سناریو چیدن گرداننده از بین بینام مافیایی و بینام شهروندی یکی را به صورت تصادفی انتخاب میکند و داخل بازی قرار میدهد اما اعلام نمیکند که کدام بینام داخل بازی است . 

هیچ کدام از بازیکنان داخل بازی از ابتدا متوجه نمیشوند که کدام بینام داخل بازی است البته ممکن است در طول بازی به دنبال بعضی از اتفاقات مشخص گردد . 

نکته ۱ : بینام مافیایی همراه با مافیا بیدار نمیشود و نه او اعضای مافیا را میشناسد و نه مافیا او را میشناسند . 

نکته ۲ : بینام مافیایی میتواند نقش شهروندی انتخاب کند . 

نکته ۳ : فرقی ندارد که نقش داخل بازی باشد و یا حذف شده باشد . بینام میتواند هر نقش از سناریوی بازی شده ( غیر از نقش مستقل ) را انتخاب کند . 

نکته ۴ : اگر بینام شهروندی نقش مافیایی تصاحب کند همراه با مافیا بیدار نخواهد شد و از هویت اعضای مافیا مطلع نخواهد شد . 

نکته ۵ : بینام نمیتواند همزاد و مجهول را انتخاب کند . 

نکته ۶ : اگر ناقل را انتخاب کند بینام از آن لحظه به مدت ۲۴ ساعت ناقل خواهد بود و هر کسی در آن فاصله انتخابش کند آلوده خواهد شد . 

نکته ۷ : هزارچهره میتواند از قابلیت بینام استفاده کند . 

نکته ۸ : درصورتی که توسط گرگ نما انتخاب گردد به گرگ نما تبدیل خواهد شد .

نکته ۹ : شهروندخاص و مافیای خاص نمیتوانند نقش بینام را انتخاب کنند . 

نکته ۱۰ : نخبه نمیتواند نقش بینام را انتخاب کند ولی اگر بازیکنی که انتخاب میگردد بینام باشد متوجه نقش بینام خواهد شد اما نمیداند که مافیایی است یا شهروندی . 

نکته ۱۱ : اگر صبا انتخابش کند صبا از بازی حذف خواهد شد . 

نکته ۱۲ : تردستی میشود .

نقطه ضعف ۱ : بینام نمیتواند رئیس مافیا و شهردار را انتخاب کند . 

نقطه ضعف ۲ : بینام نمیتواند نقش مستقل انتخاب کند . 

نقطه ضعف ۳ : بینام نمیتواند نقش چارچشم را انتخاب کند . 

نقطه ضعف ۴ : دستکجی و زندانی و جادو میشود . 

نقطه ضعف ۵ : اگر آمپول زن انتخابش کند گرداننده قثط می گوید که بینام است و هیچ گونه اشاره ای به رنگش نخواهد کرد .

نقطه ضعف ۶ : اگر شب خسب انتخابش کند و بینام از قابلیتش استفاده کند بینام حذف خواهد شد .

نقطه ضعف ۷ : دورو - بینام ماقیایی را نمیشناسد .

نقطه ضعف ۸ : بینام میتواند آلوده و بیمار شود .

مزدور

مزدور

نون به نرخ روز خوار ! :

یک مافیای کثیف و دارای روابط که خیلی خوب نقش بازی میکند . به راختی میتواند در میان شهروندان باشد و به هدف هود برسد،بدون آنکه کسی متوجه بشود قابلیت او این است که در آمار شهر، 2 نفر محسوب میشود .

با حضور مزدور ، مافیا از ابتدا یک نفر از لحاظ آماری جلو میباشند و تا زمانی که در بازی باشد ، همین روند ادامه خواهد داشت . یعنی امکان دارد تعداد مافیا و شهروند در ظاهر برابر نباشند ولی به دلیل حضور مزدور مافیا برنده شود . به همین دلیل مافیا حساب ویژه ای روی او باز کردند.

مزدور نقش مهم و خاصی است که اگربا این نقش درست بازی کنید بسیار قوی خواهد بود . درست است که در شب بیدار نمیشود و قابلتی را انجام نمیدهد ولی حضورش در بازی میتواند شهر را غافلگیر کند.!

نکته 1: فقط آمار شهر ، 2 نفر محسوب میشود و همچنان همانند دیگر نقشها یک رای دارد . 

نکته 2: فقط در آمار شهر ، 2 نفر محسوب میشود و همچنان همانند اکثر نقشها یک جان دارد . 

نکته 3: در صورتی که به همراه حداقل 2 نفر دیگر به مرحله دوم رای گیری برود،حتی اگر بیشترین رای را هم بیاورد ، حذف نخواهد شد .

نکته 4: اگر هوادار انتخابش کند ، هوادار از بازی حذف خواهد شد . 

نکته 5: هزارچهره نمیتواند نقش مزدور را تصاحب کند و فقط از حذف شدنش اطلاع پیدا میکند . 

نکته 6: صبا نمیتواند نقش مزدور را تصاحب کندوفقط از نقشش اطلاع پیدا میکند . 

نکته 7: قابلیت افیون تاثیری برروی قابلیت مزدور ندارد .

نکته 8: در کدی که به کدنویس داده میشود،مزدور همانند دیگر افراد مافیا یکنفر محسوب میشود .

نکته 9: اگر بازپرس او را انتخاب کند گرداننده به جای مزدور ، یک نقش شهروندی زنده را به بازپرس خواهد شد . 

نکته 10: اگر افسونگر او را انتخاب کند ، در آمار شهر 3 نفر محسوب میشود . 

نکته 11: مافیای خاص میتواند نقش مزدور را انتخاب کند.

نکته 12: بینام میتواند نقش مزدور را تصاحب کند .

نقطه ضعف 1: استعلام اوبرای کاراگاه مثبت است .

نقطه ضعف 2: درصورت جادو شدن ، دستکجی شدن ، زندانی شدن یا هر دلیل مشابه ، به صورت موقت یا دائمی یکنفر محسوب خواهد شد .

نقطه ضعف 3: اگر به گرگ نماها تبدیل شود ، در آمار شهر ک گرگ نما محسوب خواهد شد . 

نقطه ضعف 4: اگر پیشمرگ عماد شود ، در آمار شهر یکنفر محسوب خواهد شد .

نقطه ضعف 5: اگر توسط روح دزد تسخیر شود در آمار تسخیرشدگان یکنفر محسوب خواهد شد .

نقطه ضعف 6: نخبه میتواند اورا شناسایی کند . 

 

پریش

پریش

قمر در عقرب !

قابلیتش شبیه قابلیت هیچ نقشی نیست . قابلیت او فراتر از تاثیرگذاری بر روی یک یا چند بازیکن است.او میتواند در کار گرداننده دخالت کند و روند بازی را تغییر دهد و این قدرت از سنگ های بنفشی که بر روی کلاهش قرار دارند سرچشمه میگیرد. او زمانی در تیم گرداننده و راوی بود ولی مدتی است که از آنها جداشده و با مافیاست.پریش 2باردر طول بازی ( به غیراز روز اول ) میتواند جای شب و روز را باهم و یا جای صحبت کردن و رای گیری در روز را باهم جابجا کند.

جابجایی روز و شب: درشب یا مرحله دوم رای گیری،میتواند به گرداننده بگوید که جای شب و روز بعد باهم عوض شود،به دنبال این جابحایی ،دوشب پشت سرهم و دوروز پشت سرهم خواهدشد.

مثال: پریش در شب 2 بیدار میشود و به گرداننده میگوید که روز و شب را جابجا کند،یعنی در 24 ساعت آینده، جای روز و شب باهم عوض میشود، بدین ترتیب،بعد از پایان روز2،روز3 آغاز می گردد و بعد از روز 3 ، شب 2 شروع میشود! پس از شب 2 ، شب 3 شروع میشود و همه چیز به روال عادی برمیگردد.

مثال: پریش در مرحله دوم رای گیری روز 2 بیدار میشود و به گرداننده میگوید که شب و روز را جابجا کند،یعنی در 24 ساعت آینده جای شب و روز باهم عوض میشود. بدین ترتیب، بعد از روز2،روز3 آغاز میگردد و بعد از روز3 ، شب 2 شروع میشود! پس از شب 2 ، شب 3 شروع میشود و همه چیز  به روال عادی برمیگردد.

 

داروساز

داروساز

مفید و مضر!

ساختن دارو تخصص اوست و کل عمرش را وقف این کار کرده است.برای شرکت ها و دولت های مختلفی دارو و واکسن ساخته و از این

طریق برای مافیادرآمدزایی کرده است. الان نوبت به کرونا رسیده. او توانسته است دارویی شبیه واکسن برای کرونا بسازد که هرکس یک

دوز از آن را مصرف کند، تا ۳ شبانه روز به کرونا آلوده نمی شود. تا الان بیشتر از ۴ دوز از این دارو نساخته است که ۳ شب در طول بازی

یک بازیکن را انتخاب می کند و دارو را به او می دهد. به هر بازیکنی می تواند دارو را بدهد، فقط شرطش ایـن است که نمی تواند پشت

سر هم به یک رنگ، دارو بدهد. (داروساز نمی تواند پشت سر هم به مافیا بدهد و حتما باید بینش به یک غیر مافیایی بدهد) به اولین

بازیکن غیرمافیایی هم که انتخابش کند، باید یک دوز از دارو را بدهد ولی نه به صورت رایگان. داروساز در ازای دارو، یک بار تا آخر بازی می

تواند از قابلیت آن بازیکن استفاده کند. (اگر بازیکن چند قابلیت داشت، فقط یکی را انتخاب می کند) داروساز باید دقت کند که در بهترین

زمان از قابلیتش استفاده کرده و همچنین بهترین گزینه غیرمافیایی را انتخاب نماید.

نکته ۱: اگر کرونا را انتخاب کند، کرونا صاحب دارو نمی شود و اتفاق خاصی نمی افتد.

نکته ۲: غیر از کرونا، هر شخصیتی را انتخاب کند، می تواند دارو را به او بدهد.

نکته ۴: به هر مافیایی می تواند دارو را بدهد و هیچ حالت خاصی وجود ندارد.

نکته ۴: داروساز می تواند دارو را خودش مصرف کند.

نکته ۵: اگر صبا انتخابش کند، صبا باید آن شب به یک نفر دارو بدهد. آن یک نفر می تواند خودش هم باشد.

نکته: قهرمان تأثیری روی قابلیت داروساز ندارد.

نکته : جاسوس از نظر داروساز، یک مافیاست. به همین خاطر می تواند به عنوان مافیا دارو را به او بدهد.

نکته: دورو از نظر داروساز، یک شهروند است. به همین خاطر می تواند به عنوان شهروند دارو را به او بدهد.

نکته4: طبیعتا داروساز اول باید یک مافیا انتخاب کند، بعد یک غیر مافیا و در آخر، یک مافیا.

نقطه ضعف ۱: در حالت عادی، در مقابل هیچ نوع آلودگی ایمن نیست. (چه ناقل باشد چه کرونا)

نقطه ضعف ۲: داروی او فقط نقش پیشگیری دارد و به هیچ وجه نمی تواند روی بازیکنی که آلوده است تأثیر بگذارد.

نقطه ضعف ۳: اگر اولین نفری که دارو ساز را انتخاب می کند از شخصیت های زیر باشد، داروساز نمی تواند از قابلیت آن بازیکن

استفاده کند، ولی مجبور است به آن ها دارو بدهد: هزارچهره، همزاد، عماد، صبا و کرونا . 

چهارچشم

چهارچشم

چار چشم

تله پاتی.
انرژی های خاصی از اطرافیانش دریافت می کند و اگر به اندازه کافی بتواند تمرکز کند، می تواند با آنها ارتباط برقرار کند و به هویتشان پی ببرد. به این صورت که گرداننده در شب معارفه، نقش کناردستی های چارچشم (بازیکن سمت چپ و راستش) را به او معرفی می کند. ولی یک شرط دارد، اعضـای مافیا به هیچ وجه نمی توانند قابلیت های انفرادیشان رابر روی آن دو بازیکنان اجـرا کنند. البته مافیا می توانند قابلیت گروهیشان(حمله گروهی شبانه) را بر روی آن دو بازیکن اجرا کنند ولی چارچشم دراین حالت به همراه آن بازیکن حذف خواهد شد. از لحظه ای که چارچشم حذف می گردد، مافیا می توانند قابلیت های فردیشان را بر روی کناردستی هایش اجرا کنند.
نکته ۱: رأی دادن شامل قابلیت انفرادی نمی شود. یعنی مافیا در روز می توانند به دو بازیکنی کناردستی، رأی دهند.
نکته۲:کارت های حرکت آخر شامل قابلیت های انفرادی نمی شوند. یعنی مافیا می توانند به واسطه کارت های حرکت
آخر، بر روی دو بازیکن کنار دستی تأثیر بگذارند.
نکته۳: اگر مافیا یا جاسوس کنارش باشد، گرداننده هیچ صحبتی در موردش نمی کند. یعنی نه نقشش را می گوید و نه
کلا حرفی درباره اش می زند.
نکته۴: طبیعتا اگر دورو کنار دستش باشد، چارچشم متوجه نقش او خواهد شد.
نکته۵: اگر به هر دلیلی قابلیت خودش را از دست دهد (موقت یا دائمی)، ارتباطش با کنار دستی هایش به صورت موقت یا دائمی قطع خواهد شد و هم مافیا می توانند قابلیت های انفرادیشان را بر روی کناردستی ها اجرا کنند و هم اینکه چارچشم با حذف آنها، از بازی خارج نخواهد شد. این اتفاق معمولا توسط دست کج، جادوگر و یا زندانبان اتفاق میافتد.
نکته۶: اگر چارچشم حذف گردد، اتفاق خاصی برای کنار دستی هایش نمی افتد ولی از آن لحظه به بعد، مافیا می توانند بر روی آن ها قابلیت انجام دهند.
نکته۷: در صورت حذف چارچشم، شاه کش می تواند کناردستی های چارچشم را بکشد.
نکته۸: اگر هزار چهره نقشش را تصاحب کند، هزار چهره از کناردستی هایش آگاه نمی شود و فقط از نقش چارچشم مطلع خواهد شد.
نکته۹: اگر صبا انتخابش کند، صبا از کناردستی هایش آگاه نمی شود و فقط از نقش چارچشم مطلع خواهد شد.
نکته۱۰: اگر مافیای خاص نقشش را تصاحب کند، از کناردستی هایش آگاه نمی شود.
نقطه ضعف ۱: اگر هزار چهره کنار دست چارچشم باشد، گرداننده به جای هزار چهره، یک شهروند به صورت تصادفی معرفی خواهد کرد.
نقطه ضعف ۲: اگر نایب کنار دست چارچشم باشد، گرداننده به جای نایب، یک شهروند به صورت تصادفی معرفی خواهد کرد.
نقطه ضعف ۳: اگر مجهول کنار دست چارچشم باشد، مافیا نمی توانند او را انتخاب کنند.
نقطه ضعف ۴: بمب ساز نمی تواند کناردستی هایش را انتخاب کند.
نقطه ضعف ۵: اگر همزاد کنار دست چارچشم باشد و همزاد چارچشم یا یکی از اعضای مافیا را انتخاب کند، همزاد و آن مافيا بلافاصله حذف خواهند شد.
نقطه ضعف ۶: اگر کرونا کنار دست چارچشم باشد، نقش کرونا به چارچشم گفته می شود ولی چارچشم آلوده خواهد شد.
یعنی از شروع بازی، آلوده خواهد بود.
نقطه ضعف ۷: اگر مریض کنار دست چارچشم باشد، نقش مریض به چار چشم گفته می شود و چارچشم آلوده نخواهد شد.
نقطه ضعف ۸: اگر طلخک کنار دست چارچشم باشد، گرداننده به جای طلخک، یک شهروند به صورت تصادفی معرفی خواهد کرد.
نقطه ضعف ۹: اگر جیم فنگ کنار دست چارچشم باشد، گرداننده به جای جیم فنگ، یک شهروند به صورت تصادفی معرفی خواهد کرد.
نقطه ضعف ۱۰: اگر بینام مافیایی کنار دست چارچشم باشد، گرداننده به جای بینام، یک شهروند به صورت تصادفی معرفی خواهد کرد.
نقطه ضعف ۱۱: در برابر سایر نقش هایی که نام برده نشده اند، قابلیت خاصی ندارد.
روانکاو *

روانکاو *

روانکاو

مختو میزنه  :

روی شهروندان کار میکند و با روشهای مریض و پیچیده آنها را شستشوی مغزی میدهد . از شخصیت های مهم مافیاست چون میتواند یک شهروند را به مافیا تبدیل کند . یعنی یک نفر به تعداد مافیا اضافه کند . به این ترتیب که در طول بازی یک شب به غیر از شب اول یک بازیکن انتخاب میکند و آن بازیکن با حفظ قابلیتهای قبلیش به مافیا تبدیل میشود . روانکاو باید دقت کند تا بهترین گزینه را انتخاب نماید و بازیکنی را انتخاب نکند که همه بتوانند زود حدس بزنند . جاسوس میتواند گزینه ریسکی اما جالبی برای انتخاب باشد . !

نکته ۱ : ابتدا باید هدف مافیا این باشد که روانکاو حداقل تا شب دوم زنده بماند تا کارش را انجام دهد.

نکته ۲ : قابلیتهای بازیکنی که توسط روانکاو به مافیا تبدیل میشود از نو صفر نمیشود . یعنی تعداد دفعات استفاده از قابلیت اگر تکمیل شده بود . مافیای جدید نمیتواند از قابلیتش استفاده کند . 

نکته ۳ : بازیکنی که روانکاو انتخابش کند هر قابلیتی که داشته باشد باید از قابلیتش به نفع مافیا یا حداقل به ضرر سایرین استفاده کند . ( یا در مواردی کلا از قابلیتش استفاده نکند ) 

نکته ۴ : اگر وکیل را به مافیا تبدیل کند و او موکل داشته باشد تغییری در وکالتش به وجود نمی آید . 

نکته ۵ : اگر مجهول را انتخاب کند مجهول به یک مافیای ساده تبدیل میشود . 

نقطه ضعف ۱ : روی شخصیتهای مستقل و جانی نمیتواند کاری انجام دهد و فرصت روانکاو میسوزد . 

نقطه ضعف ۲ : اگر هزار چهره را انتخاب کند فردا صبح روانکاو مرده اعلام میشود . 

نقطه ضعف ۳ : بازیکنی که قهرمان انتخابش کرده باشد را نمیتواند به مافیا تبدیل کند و فقط فرصت روانکاو میسوزد  ( ولی اگر قهرمان را انتخاب کند قهرمان مافیایی میشود ) 

نقطه ضعف ۴ : اگر ناقل را انتخاب کند ناقل به مافیا تبدیل میشود و روانکاو هم آلوده میشود . 

 

سندیکا

سندیکا

اختاپوس :

مخوف ترین و تاریک ترین شخصیت این بازی سندیکاست زیرا تمام شخصیتهای مهم بازی از جمله اعضای مافیا و جاسوس و جانی و دکتر و کاراگاه را میشناسد و پیروزی مستقل دارد . او می داند مافیا چه کسانی هستند و به این دلیل همیشه چند قدم از آنها جلوتر است . مافیا و جانی در شب نمی توانند به او حمله کنند . سندیکا در روز آسیب پذیر است . یعنی فدایی و بمب ساز میتوانند به او حمله کنند . شرط پیروزی او ماندن بین ۳ نفر آخر و حذف گرگ نما است . ویژگی مهم او انتخاب لیست سیاه برای کشته شدن افراد در ابتدای بازی می باشد که اگر به مرحله دوم رأی گیری برود با نوشتن کلمه لیست سیاه گرداننده به دستور سندیکا نفر اول لیست را میکشد . 

نحوه شکل گیری لیست سیاه : در شب معارفه قبل از هر کاری گرداننده سندیکا را بیدار میکند تا یک نفر را انتخاب کند . لیست سیاه از آن نفر شروع میشود و ۳ نفر به ۳ نفر در جهت ساعتگرد یا پادساعتگرد به لیست اضافه می شوند . تعداد قربانی های لیست سیاه بر اساس تعداد بازیکنان بین ۱ تا ۷ نفر مشخص می گردد . سندیکا خودش هیچوقت در لیست قرار نمی گیرد . اسامی قبل از شروع بازی مشخص می گردند و تا آخر بازی ثابت هستند . 

نکته ۱ : دستکج نمیتواند به سندیکا دستبرد بزند . 

نکته ۲ : سندیکا باید سعی کند گورکن را از بازی خارج کند . چون شخصیتهای کمتری رو میشوند و سندیکا میتواند از این موضوع سوء استفاده کند . 

نکته ۳ : در انتخاب جهت چرخش لیست سیاه سندیکا ساعتگرد یا پادساعتگرد بودن را تعیین می کند . 

نقطه ضعف ۱ : اگر سندیکا متهم باشد نمیتواند لیست سیاه را اعمال کند . 

نقطه ضعف ۲ : قاتل حرفه ای میتواند سندیکا را بکشد و همچنین گرگ نما می تواند به او حمله کند .

 

گرگ نما

گرگ نما

گرگی در لباس بره :

جزء شخصیت های مستقل است . در شب با بالا آمدن ماه تبدیل به گرگ میشود و هر سه شب یکبار در طول بازی یک نفر را به گرگ نما تبدیل می کند . 

شرط پیروزی او به دست آوردن نصف شهر است . ( پیروزی مستقل دارد )

دورگه

دورگه

گرگ نمای هیبرید:

نسل جدیدی از گرگ نماهاست که از مادر گرگ نما و پدر انسان به وجود آمده است . در واقع جزء گرگ نماهاست . اما ویژگی های کامل گرگ نما را ندارد . با بالا آمدن ماه تبدیل به گرگ نما میشود ولی همانند گرگ نماها هر ۳ شب به بازیکنی حمله نمیکند چون قدرت تکثیر ندارد . توانایی او این است که شهروند را جای گرگ نما به سیمین قالب کند یا به صورت برعکس با انتخاب یکی از گرگ نماها میتواند گرگ نما را برای سیمین شهروند جلوه دهد . دورگه به دلیل جهش های ژنتیکی توسط سیمین قابل شناسایی نیست و اگر سیمین انتخابش کند گرداننده می گوید گرگ نما نیست . او نقش مهمی در پیروزی گرگ نماها در برابر شهروندان دارد.

شرط پیروزی : هم تعداد شدن گرگ نماها با بقیه شهر . 

نکته ۱: قدرت تکثیر ندارد ولی همزمان با گرگ نماها بیدار میشود و همه چیز را میبیند . 

نکته ۲: فقط شکارچی و سیمین قادر هستند او را در شب بکشند . 

نکته ۳: اگر قاتل حرفه ای او را انتخاب کند و قاتل حرفه ای بلافاصله از بازی حذف می شود . 

نکته ۴: حمله او به شکارچی کشیش و سیمین بی اثر است . 

نکته ۵: اگر مجهول را برای اولین بار انتخاب کند مجهول به گرگ نمای ساده تبدیل میشود. ( چون مربوط به ویژگی مجهول میشود و این موضوع جدا از عدم قدرت تکثیر دورگه است )

نکته ۶: اگر ناقل را در شب انتخاب کند دورگه آلوده نمیشود . 

نقطه ضعف ۱: اگر شب خسب انتخابش کند آن شب توسط سیمین قابل شناسایی میشود و کاری هم نمیتواند انجام دهد . 

نقطه ضعف ۲: اگر کشیش او را انتخاب کند دورگه به یک شهروند ساده تبدیل میشود . 

نقطه ضعف ۳: اگر هزار چهره را انتخاب کند تا آخر بازی توسط سیمین قابل شناسایی میشود . 

نقطه ضعف ۴: حمله او به بازیکنی که قهرمان انتخابش کرده است بی اثر است . 

نقطه ضعف ۵: در روز آسیب پذیر است و با حمله فدایی و بمب ساز و سندیکا می میرد . 

 

هزارچهره

هزارچهره

مرد آینه ای  :

قدرتمندترین شخصیت بازی است که حتی سندیکا هم در مقابلش نمیتواند کاری بکند . او قادر است شخصیتهای مختلفی در طول بازی داشته باشد . به این شکل که شخصیت هر بازیکنی که در روز با رأی گیری از بازی خارج میشود را به مدت ۲۴ ساعت تصاحب می کند . علاوه بر این هر بازیکنی کاری روی او انجام دهد . اثرش به خود بازیکن بر می گردد . در واقع هزارچهره در شب کشته نمی شود چون هر کسی بخواهد این کار را انجام دهد خودش می میرد ! هرشب گرداننده ابتدا هزارچهره را بیدار می کند تا هم هزارچهره شخصیتش را بفهمد و هم کارش را همان موقع انجام بدهد . در واقع امتیاز گورکن را دارد . 

شرط پیروزی : باقی ماندن بین ۳ نفر آخر ( با هر ۲ شخصیتی که در بازی باشد برنده است )

بازیکنانی که میتوانند انتخابش کنند و اتفاقی که می افتد به شرح  زیر است : 

 • اگر مافیا در حمله گروهشان هزارچهره را انتخاب کنن یک مافیا به ترتیب اولویت زیر می میرد : محافظ - معشوقه - رئیس مافیا و اگر اینها در بازی نبودند یک مافیا به صورت شانسی . 
 • رای جلب تا آخر بازی میسوزد . ( بدون اینکه خودش بفهمد ) 
 • شارلاتان قابلیتش را تا آخر بازی از دست میدهد ( بدون اینکه خودش بفهمد )
 • روانکاو - شب خسب - کلانتر و جادوگر از بازی حذف میشوند . 
 • قاتل حرفه ای ۳ روز بعد وسط روز می میرد ( تحت هر شرایطی ) 
 • دکتر - جراح و قهرمان انگار خودشان را انتخاب کردند . ( علاوه بر یک باری که می توانند )
 • کاراگاه و سیمین انگار از خودشان استعلام می گیرند . اگر سیمین به قصد کشتن انتخابش کند . اتفاق خاصی نمی افتد و سیمین فقط فرصتش را از دست میدهد . 
 • رأی دست کج تا آخر زندان میسوزد ( بدون آنکه خود دستکج بفهمد ) . 
 • زندانبان تا آخر بازی لال می شود و وکیل توانایی وکالت خود را از دست می دهد . 
 • شکارچی و کشیش انتخابش کنند اتفاق خاصی نمی افتد . 
 • اگر در لیست سیاه سندیکا قرار بگیرد هروقت در لیست نوبتش برسد . سندیکا بعد از رأی گیری از بازی حذف می شود . قبل از اینکه حتی سندیکا بخواهد لیستش را اعمال کند!( در این حالت هزار چهره به احتمال زیاد تابلو خواهد شد چون بالاخره سندیکا زهرش را می ریزد ) .
 • گرگ نما از بازی حذف میشود و دورگه تا آخر بازی توسط سیمین شناسایی می شود .

نکته ۱: معمولا هر روز یک بازیکن با رأی گیری از بازی حذف می شود ولی اگر بازیکنی با رأی گیری از بازی خارج نشود . شخصیت هزار چهره همان شخصیت قبلی باقی خواهد ماند . در واقع هر شخصیتی که تصاحب می کند . تا زمانی که بازیکن بعدی با رأی گیری از بازی خارج شود . در هزار چهره می ماند . 

نکته ۲: هر شخصیتی را که تصاحب کند باز در صورت استعلام جواب گرداننده منفی خواهد بود . مثلا اگر شخصیت مافیایی را تصاحب کند و کاراگاه از او استعلام بگیرد جواب گرداننده منفی خواهد بود . 

نکته ۳: اگر شخصیت مافیایی را تصاحب کند فقط قابلیت مخصوص آن شخصیت را میتواند انجام دهد و شب به هیچ وجه همراه مافیا بیدار نمیشود . 

نکته ۴: اگر شخصیت جانی را تصاحب کند به صورت انفرادی کارش را انجام میدهد و به هیچ وجه همراه جانی ها بیدار نمیشود . 

نکته ۵: اگر شخصیت گرگ نما یا دورگه را تصاحب کند شب به هیچ وجه همراه گرگ نماها بیدار نمیشود . 

نکته ۶: هزار چهره حتما باید با شب خسب در بازی قرار داده شود . 

نکته ۷: او هر شخصیتی را تصاحب کند می تواند وظیفه آن نقش را انجام دهد حتی اگر آن شخص قبلا از تعداد مجاز قابلیتش استفاده کرده باشد . 

نکته ۸: اگر بیشتر از یک نفر در رأی گیری حذف شوند ( در موارد خاص ) گرداننده کارتها را نشان میدهد و هزار چهره انتخاب می کند کدام یک را میخواهد تصاحب بکند . 

نقطه ضعف ۱: در روز آسیب پذیر است و اگر فدایی یا بمب ساز انتخابش کنند هزار چهره می میرد . به غیر از این هزار چهره فقط با رأی گیری از بازی خارج می شود . 

نقطه ضعف ۲: آمپول زن استثنا است و اگر انتخابش کند گرداننده می گوید هزار چهره است . 

نقطه ضعف ۳: اگر قاضی از قابلیتش استفاده کند هزار چهره از بازی حذف خواهد شد . 

 

نایب

نایب

نفر دوم هزار چهره  :

دو تا انگشتر دارد ( یکی کمتر از هزار چهره ) یک انگشتر آبی و یک انگشتر قرمز . نزدیکترین شخصیت به هزار چهره است که همیشه هوای او را دارد و مثل سایه پشت سرش حرکت میکند . شخصیت بسیار پیچیده و مرموزی دارد و بیشتر خفاست . نایب ۳ ویژگی بسیار مهم دارد اول اینکه تا زمانی که دکتر یا جراح در بازی باشند به هیچ وجه در شب کشته نمشود و برای اینکه مطمعن تر هم باشد شهردار را می شناسد . یعنی در شب معارفه بیدار می شود و شهردار به او معرفی می شود . زمانی که نایب در شب مورد حمله قرار بگیرد . نزدیکترین دکتر یا جراح به او ( در جهت ساعتگرد ) خود به خود نجاتش می دهد یعنی بدون اینکه دکتر یا جراح متوجه بشود به جای بازیکنی که خودش انتخاب کرده است نایب را نجات می دهد . 

ویژگی دوم نایب این است که از لحظه ای که دکتر و جراح از بازی حذف می شوند یکبار میتواند یک نفر را مورد هدف قرار دهد و بکشد . چه در شب به صورت پنهان و چه در روز به صورت آشکار یعنی می تواند در روز روشن بلند شود و یک نفر را بکشد بدون آنکه خودش حذف شود از آنجایی که جراح و دکتر داخل بازی نیستند کار کشتن برای او بسیار راحت است . 

قابلیت سوم نایب این است که در شب اول یک بازیکن را به عنوان بدل خود انتخاب می کند و هر شخصیتی که به نحوی قابلیت شناسایی یا تصاحب نقش دارد در واقع روی بدل کارش را انجام میدهد ( به جای نایب ) یعنی نایب یک نفر را انتخاب می کند و به ظاهر هویت آن بازیکن را دارد . 

شرط پیروزی او باقی ماندن هزار چهره بین ۳ نفر آخر است . یعنی هزار چهره حتما باید زنده بماند به محض اینکه هزار چهره از بازی حذف بشود نایب به همراه لظگر سیاه از بازی حذف میشوند چون به تنهایی شرایط بردن ندارند . 

نکته ۱: نایب ویژگی آینه ای ندارد و این ویژگی فقط متعلق به هزار چهره است . 

نکته ۲: قاتل حرفه ای اگر نایب را انتخاب کند ۳ روز بعد هر ۲ باهم از بازی حذف میشوند . 

نکته ۳: اگر دست کج به نایب بزند اعلام میشود که دستکجی شده ولی در حقیقت اتفاقی برای نایب نمی افتد .  

نکته ۴: اگر جادوگر به نایب بزند اعلام میشود که جادو شده ولی در حقیقت اتفاقی برای نایب نمی افتد . 

نکته ۵: اگر زندان بان انتخابش کند نایب به زندان میرود . 

نکته ۶: اگر دندان پزشک انتخابش کند نایب لال می شود. 

نکته ۷: اگر در لیست سندیکا قرار بگیرد زمانی که نوبت به نایب برسد هم نایب می میرد و هم سندیکا .

نکته ۸: تبدیل به گرگ نما نمی شود و اگر توسط گرگ نماها انتخاب بشود اتفاقی نمی افتد . 

نکته ۹ : روانکاوی نمیشود و اگر روانکاو انتخابش کند روانکاو از بازی حذف خواهد شد .  

نکته ۱۰ : اگر شب خسب انتخابش کند اتفاق خاصی نمی افتد . 

نکته ۱۱ : اگر جلب انتخابش کند اتفاق خاصی نمی افتد و فقط جلب فرصت خود را از دست میدهد . 

نکته ۱۲ : اگر شارلاتان انتخابش کند اتفاق خاصی نمی افتد و فقط شارلاتان فرصت خود را از دست می دهد . 

نکته ۱۳: اگر کاراگاه انتخابش کند استعلامش در هر حالت منفی خواهد بود . 

نکته ۱۴ : اگر مجهول را بار اول انتخاب کند مجهول از بازی حذف میشود .  

نکته ۱۵ : اگر همزاد انتخابش کند همزاد از بازی حذف می شود . 

نکته ۱۶ : بهتر است همراه با عماد در بازی نباشد ولی در صورت استفاده از این ۲ شخصیت باهم در صورتی که عماد انتخابش کند در شب معارفه عماد از بازی حذف میشود .  

نکته ۱۷ : راوی نمی تواند بعد از نایب دست بلند کند .  

نکته ۱۸ : صبا اگر نایب را انتخاب کند شخصیت نقش بدل را به مدت ۲۴ ساعت تصاحب خواهد کرد و باید از قابلیت تصاحب شده استفاده کند . 

نکته ۱۹ : افشاگر اگر نایب را انتخاب کند نقش بدل به جای نایب افشا میشود .  

نکته ۲۰ : نخبه اگر نایب را انتخاب کند نقش بدل به او گفته میشود . 

نکته ۲۱ : شیطان صفت زیر دست نایب است و هر وقت نایب حذف شود شیطان صفت هم از بازی حذف می شود . 

نکته ۲۲ : نایب هر بازیکنی را می تواند به عنوان بدل خود انتخاب کند و فقط زمانی که بدل از بازی حذف می شود و می تواند شب بعد بدل جدید انتخاب کند . 

نکته ۲۳ : نایب میتواند رییس مافیا را حتی اگر محافظ در بازی باشد بکشد .  

نکته ۲۴ : زمانی که نایب از تیرش استفاده میکند و هر نقشی را انتخاب کند حذف خواهد شد مگر استثناهایی که نوشته شده . 

نقطه ضعف ۱: در روز آسیب پذیر است و اگر فدایی یا بمب ساز انتخابش کنند نایب می میرد .

نقطه ضعف ۲: آمپول زن اگر نایب را انتخاب کند گرداننده نقش بدل را به او خواهد گفت .

نقطه ضعف ۳: با رای گیری یا تصمیم قاضی حذف میشود .

نقطه ضعف ۴: نمیتواند بازیکنی که قهرمان انتخاب کرده است را بکشد . 

نقطه ضعف ۵: اگر ناقل را انتخاب کند ناقل می میرد و نایب آلوده میشود . 

نقطه ضعف ۶: اگر دورگه نایب را انتخاب کند اتفاق خاصی نمی افتد .

نقطه ضعف ۷: اگر کاراگاه ویژه استعلامش را بگیرد از گرداننده جواب مثبت خواهد گرفت . 

نقطه ضعف ۸: شاه کش اگر درست حدس بزند میتواند نایب را از بازی حذف کند . 

نقطه ضعف ۹: اگر افیون کارش را انجام بدهد نایب آن شب بیدار نخواهد شد .

نقطه ضعف ۱۰: نمیتواند هزار چهره یا شیطان صفت را به عنوان بدل انتخاب کند . 

نقطه ضعف ۱۱: اگر برای بار اول در شب به کشیش حمله کند کشیش حذف نمی شود .   

شیطان صفت

شیطان صفت

قاتل حریص  :

جز لشگر سیاه است و یک انگشتر زرد دارد . علاقه زیادی به کشتن دارد و هر چقدر میگذرد میلش بیشتر میشود . از شب دوم به بعد هر شب بیدار میشود و به ازای عدد آن شب بازیکن انتخاب می کند . مثلا اگر شب سوم باشد سه بازیکن انتخاب می کند . اگر همه بازیکنان یک رنگ باشند حذف خواهند شد . اگر یک رنگ نبودند اتفاق خاصی نمی افتد و شیطان صفت باید منتظر شب بعد باشد چه اشتباه انتخاب کند و چه درست هر شب باید کارش را انجام دهد . شیطان صفت زیر دست هزار چهره و نایب است . یعنی اگر هزار چهره حذف شود و نایب و شیطان صفت حذف خواهند شد و اگر نایب از بازی حذف شود . شیطان صفت از بازی حذف خواهد شد . پیروزی شیطان صفت ماندن هزار چهره بین ۴ نفر آخر و پیروزی هزار چهره است ( شیطان صفت به تنهایی پیروز نمیشود)

کلا سه حالت میتواند وجود داشته باشد که شیطان صفت موفق به کشتن بشود همه بازیکنانی که انتخاب میکند باید یکپارچه آبی و قرمز یا مستقل باشند ممکن است اینطور به نظر بیاید که خیلی شخصیت قوی دارد و ممکن است خیلی ها را حذف کند اما اینطور نیست . انتخاب بازیکنان همرنگ در طول بازی کار راحتی نیست و حتی اگر برای فردی راحت باشد باید حساب شده باشد چون ممکن است با ضعیف کردن آن گروه یک گروه سوم را قوی کند و شانس بردن لشگر سیاه پایین بیاید در کنار این دلایل شیطان صفت خیلی از ویژگیهای شخصیت مستقل را ندارد و نسبت به آنها آسیب پذیر تر است . 

نکته ۱: اگر اشتباه انتخاب کند اتفاق خاصی نمی افتد . 

نکته ۲: اگر درست انتخاب کند و تعدادی بازیکن حذف شوند باز در شب بعد هم میتواند انتخاب کند و این کار تا زمانی که شیطان صفت در بازی باشد هر شب ادامه خواهد داشت . 

نکته ۳: قهرمان نمیتواند جلوی قابلیت شیطان صفت را بگیرد ولی فقط میتواند بازیکنی که انتخاب کرده است را نجات بدهد . ( بقیه بازیکنها حذف میشوند )

نکته ۴: برای شیطان صفت جانی هم شهروند محسوب میشود و هم مستقل . 

نکته ۵: اگر ناقل را انتخاب کند شیطان صفت آلوده نمیشود و اگر همه همرنگ بودند ناقل هم حذف میشود . 

نکته ۶: محافظ نمیتواند از رییس مافیا در برابر حمله شیطان صفت محافظت کند .

نکته ۷: اگر مجهول اولین بار توسط شیطان صفت انتخاب شود اتفاق خاصی برای مجهول نمی افتد . 

نکته ۸: دکتر و جراح نمیتوانند هدفهای شیطان صفت را نجات بدهند .

نکته ۹ : تبدیل به گرگ نما نمیشود و اگر روانکاو انتخابش کند روانکاو از بازی حذف خواهد شد .  

نکته ۱۰ : روانکاوی نمیشود و اگر روانکاو انتخابش کند روانکاو از بازی حذف خواهد شد . 

نکته ۱۱ : اگر همزاد انتخابش کند همزاد از بازی حذف میشود .  

نکته ۱۲ : بهتر است همراه با عماد در بازی نباشد ولی در صورت استفاده باهم در صورتی که عماد انتخابش کند در شب معارفه عماد از بازی حذف میشود . 

نکته ۱۳ : بازیکنهایی که به هر دلیلی تابلو شدند را هم میتواند انتخاب کند .  

نکته ۱۴ : اگر بازیکنهای انتخاب شده همگی مستقل باشند همه آنها حذف خواهند شد . ( هر شخصیت مستقلی که باشند فرقی ندارد )  

نکته ۱۵ : فقط جهت یادآوری دورو جز مافیاست و جاسوس جز شهروندان .  

نقطه ضعف ۱: اگر مجهول یا همزادی که هنوز تغییر رنگ نداده اند را انتخاب کند شیطان صفت آن شب موفق به کشتن نخواهد بود . 

نقطه ضعف ۲: اگر شب خسب انتخابش کند شیطان صفت آن شب موفق به کشتن نخواهد بود . 

نقطه ضعف ۳: اگر کاراگاه ویژه انتخابش کند استعلام مثبت خواهد گرفت . 

نقطه ضعف ۴: راوی میتواند بعد از شیطان صفت دست بلند کند .  

نقطه ضعف ۵: شاه کش میتواند شیطان صفت را بکشد . 

نقطه ضعف ۶: توسط نخبه قابل شناسایی است . 

نقطه ضعف ۷: صبا میتواند نقش شیطان صفت بیدار نمیشود . 

نقطه ضعف ۸: اگر افیون کارش را انجام بدهد شیطان صفت بیدار نمیشود . 

نقطه ضعف ۹: اگر افشاگر او را انتخاب کند نقش شیطان صفت افشا خواهد شد . 

نقطه ضعف ۱۰: در مقابل سایر شخصیتهایی که نوشته نشدند شیطان صفت قابلیت خاصی ندارد و آسیب پذیر است .

 

هزارپا

هزارپا

لنگر مرگ!

بعد از هزارچهره،قدیمی ترین عضو لشگر سیاه است و زمانی نفر دوم لشگر ولی بنا به دلایلی،تصمیم گرفت موقتا جداشود و به زندگی شخصیتش برسد. اما حالا،هزارپا دوباره برگشته و کامل در خدمت لشگر سیاه است و بعد از نایب نفر سوک لشکر محسوب میشود .هزارپا 2 انگشتر زرد وقرمز دارد که نگین آنها را به صورت حلقه درآورده،یعنی حلقه ها ، همان خاصیت انگشتر را دارند و فقط شکلش فرق کرده است . به واسطه این دو انگشتر،هم قدرت کشتار او بالاست و هم اطلاعاتش،به این صورت که هر شب یک نفر را انتخاب میکند و هرزمان هزارپا از بازی خارج گردد، تمام افرادی که انتخاب کرده نیز به همراهش از بازی خارج خواهد شد، البته چون شیطان صفت نفر چهارم و پایین تر از هزارپاست،شیطان نیز به همراه هزارپا حذف میگردد . همچنین به واسطه حلقه های قرمزش،رئیس مافیا را می شناسد، یعنی در شب معارفه ،رئیس مافیابه هزارپا نشان داده میشود . 

شرط پیروزی هزارپا،ماندن هزار چهره بین 3 نفر آخر و پیروزی هزارچهره است . البته اگر در سناریویی از هزارپا به تنهایی استفاده کرده باشید شرط پیروزی تغییر میکند در این حالت، او باید کل شهر را همراه با خودش حذف کند یا آخرین بازیکن زنده در بازی باشد . 

هزارپا باید سعی کند افرادی را انتخاب کند که احتمال حذفشان پایینتر باشد که قبل از آنکه هزارپا حذف میگردد،حذف میگردد،حذف نشده باشند چون دراین صورت قابلیتش به هدر خواهد رفت . البته اینکه رئیس مافیا را میشناسد،میتواند کمک بزرگی در انتخاب هایش کند . 

نکته 1: فرقی ندارد در روز یا شب حذف گردد هر زمان که حذف شود تمام کسانی که انتخاب کرده نیز بلافاصله حذف خواهد شد.

نکته 2: شیطان صفت زیر دست هزارپا است و هرگاه هزارپا حذف گردد ، شیطان صفت نیز از بازی خارج خواهد شد.

نکته 3: هزارپا،رئیس مافیا را میشناسد ولی رئیس مافیا،هزارپا را نمیشناسد . 

نکته 4: اگر کاراگاه انتخابش کند،درهرصورت استعلامش منفی خواهد بود . 

نکته 5: دکتر و جراح نمیتواند هدفهای هزارپا را نجات دهد.

نکته 6: اگر شارلاتان انتخابش کند،اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصت شارلاتان می سوزد.

نکته 7: اگرجادوگر انتخابش کند ، اعلام میشود که جادوشده ولی در حقیقت اتفاقی برای او نمی افتد .

نکته 8: محافظ نمی تواند از رئیس در برابر هزارپا محافظت کند . 

نکته 9: اگر جلب انتخابش کند،اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصت جلب میسوزد . 

نکته 10: به گرگ نما تبدیل نمیشود و اگر انتخاب شود ، فقط فرصت گرگ نما میسوزد .

نکته 11: اگر شب خسب انتخابش کند،اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصت شب خسب میسوزد .

نکته 12: روانکاوی نمیشود واگر توسط روانکاو انتخاب شود روانکاو حذف خواهد شد . 

نکته 13: کلانتر نمیتواند هزارپا را بکشد و اگر انتخابش کند ، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصت کلانتر می سوزد . 

نکته 14: اگر دورگه انتخابش کند،اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصت دورگه می سوزد . 

نکته 15: اگر مجهول را برای بار اول انتخاب کند،مجهول از بازی حذف میشود . 

نکته 16: اگر همزاد انتخابش کند ، همزاد حذف خواهد شد . 

نکته 17: حتی اگر نامیراشدن آنالیزور فعال شده باشد ، هزارپا میتواند او را بکشد . 

نکته 18: تردستی نمیشود . 

نکته 19: هزارپا میتواند زرافشان را حذف کند . 

نکته 20: هزارپا گرفتار تله دام نمیشود . 

نقطه ضعف 1: دربرابر قاتل حرفه ای ، قابلیت خاصی ندارد و 3 روز بعد حذف خواهد شد  . 

نقطه ضعف 2: دربرابر حمله گروهی مافیا آسیب پذیر است . 

نقطه ضعف 3: نمیتواند بازیکنی که قهرمان انتخاب کرده است را انتخاب کند و فقط فرصت هزارپا میسوزد . 

نقطه ضعف 4: اگر درشبی که هزارپا حذف می گردد قهرمان بازیکنی را انتخاب کند،آن بازیکن حذف نخواهد شد .

نقطه ضعف 5: اگر توسط زندانبان انتخاب گردد،ساکت خواهد شد .  

نقطه ضعف 6: اگر توسط دندانپزشک انتخاب گردد،ساکت خواهدشد . 

نقطه ضعف 7: هزارپا توسط فدایی و بمب ساز حذف میشود . 

نقطه ضعف 8: با رای گیری یا تصمیم قاضی حذف میشود . 

نقطه ضعف 9: توسط آمپول زن ، قابل شناسایی است . 

نقطه ضعف 10: اگر کشیش مورد حمله ای قررار نگرفته باشد،توسط هزارپا حذف نمیگردد . 

نقطه ضعف 11: در هر شبی میتواند جانی و جانان را حذف کند . 

نقطه ضعف 12: اگر در لیست سندیکا قرارر گیرد و نوبت به او برسد،هم هزارپا حذف خواهد شد و هم سندیکا . 

نقطه ضعف 13: هزارپا میتواند ناقل را حذف کند ولی در صورت انتخاب آلوده هم خواهد شد . 

نقطه ضعف 14: اگر کاراگاه ویژه استعلامش را بگیرد،از گرداننده جواب مثبت خواهد گرفت . 

نقطه ضعف 15: صبا میتواند نقش هزارپا را تصاحب کند واگرانتخابش کند باید از قابلیتش استفاده کند،یعنی یک نفر را انتخاب کند و هر زمان هزارپا حذف گردد،آن بازیکن نیز حذف خواهدشد . 

نقطه ضعف 16: شاه کش اگر درست حدس بزند، میتواند هزارپا را حذف کند . 

نقطه ضعف 17: اگر افیون از قابلیتش استفاده کند،هزارپا آن شب بیدار نخواهد شد . 

نقطه ضعف 18: راوی میتواند بعد از هزارپا دست بلند کند . 

نقطه ضعف 19: افشاگر میتواند نقش هزارپا را افشا کند . 

نقطه ضعف 20: نخبه میتواند اورا شناسایی کند . 

نقطه ضعف 21: حنا میتواند هزارپا را حذف کند . 

نقطه ضعف 22: اگر سپیدار را انتحاب کند،اتفاقی برای سپیدار نمی افتد و هزارپا به همراه انتخابهایش و شیطان صفت حذف خواهند شد . 

نقطه ضعف 23: هزارپا میتواندبه واسطه پیوند ، حذف گردد . 

نقطه ضعف 24: اگر کابوس را انتخاب کند،کابوس زده خواهد شد و اگر شبی بیدار نشود،حذف خواهد شد . 

نقطه ضعف 25: دربرابر معجون مرگ ، افشاکننده،بیمارکننده و جنون آور ساغی، قابلیت خاصی ندارد و آسیب پذیر است . 

نقطه ضعف 26: نفسگیر میتواند هزارپارا جذف کند . 

نقطه ضعف 27: سلاخ میتواند هزارپا را انتخاب کند . 

نقطه ضعف 28: بازپرس میتواند هزارپا را انتخاب و حذف کند . 

نقطه ضعف 29: اگر افسونگر او را انتخاب کند،هزارپا افسون خواهدشد و از شب بعدش یک شب در میان بیدار خواهد شد . 

نقطه ضعف 30: زرافشان میتواند هزارپا را شناسایی کند . 

نقطه ضعف 31: اگرچارچشم کناراو نشسته باشد،هزارپا در شب معارفه به او نشان داده خواهد شد . 

نقطه ضعف 32: قابلیت خاصی در برابر تفنگ تفگساز نداردوآسیب پذیر است . 

نقطه ضعف 33: اگر جان سخت مورد حمله ای قرار نگرفته باشد، توسط هزارپا حذف نمیگردد . 

نقطه ضعف 34: اگر جیم فنگ را انتخاب کند ، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصت هزارپا میسوزد . 

نقطه ضعف 35: در مقابل سایر شخصیتهایی که نوشته نشدند،هزارپا قابلیت خاصی ندارد و آسیب پذیر است . 

ساغر

ساغر

نوش جان :

دستور ساخت و تهیه انواع معجون و سمی جات را بلد است . عنصر او آب است و با استفاده از معجونهایش میتواند قابلیتهای گوناگون بگیرد . ساغر بعضی از آنها را برای خودش استفاده میکند و بعضی ها را هم به خورد دیگران میدهد . او ۸ معجون دارد که هر شب میتواند یکی از آنها را استفاده کند . هر معجون دارای خاصیتی است و ساغر باید هوشمندانه و به موقع از آنها استفاده کند . 

۱ عدد معجون مرگ : به هر کسی این معجون را بدهد بلافاصله از بازی حذف خواهد شد . 

۱ عدد معجون شهروند کش : هر زمان از آن استفاده کند گرداننده یک نقش شهروندی به صورت تصادفی انتخاب میکند و آن بازیکن بلافاصله حذف خواهد شد . 

۱ عدد معجون مافیا کش : هر زمان از آن استفاده کند گرداننده یک نقش مافیایی بصورت تصادفی انتخاب میکند و آن بازیکن بلافاصله حذف خواهد شد . 

۱ عدد معجون افشا کننده : به هر کسی این معجون را بدهد آن فرد باید در ابتدای روز بعد نقشش را دقیق و بلند به همه بگوید .

۱ عدد معجون بیمار کننده : به هر کسی این معجون را بدهد بدون هیچ علائمی بیمار خواهد شد و ۲ روز بعد وسط روز از بازی حذف میشود ( بیماری مسری نیست ) 

۱ عدد معجون جنون آور : به هر کسی این معجون را بدهد قابلیتش را آن شب انجام نمیدهد و به جایش یک نفر را انتخاب میکند و آن شخص از بازی حذف میشود . خودش هم به مدت ۲۴ ساعت نمیتواند هیچ صحبتی بکند . 

۲ عدد معجون نامیرایی : هر زمان از آن استفاده کند . به مدت ۲۴ ساعت به هیچ طریقی جزء رای گیری حذف نخواهد شد . شرط پیروزی او باقی ماندن بین ۳ نفر آخر است . کار راحتی ندارد چون به غیر از تواناییهایی که معجون ها به او میدهند ویژگی خاصی ندارد به غیر از معجون نامیرایی از سایر معجون ها هر کدام فقط یک عدد دارد بنابراین باید در انتخابش دقت کند . 

نکته ۱ : هر شب میتواند حداکثر یک معجون استفاده کند .

نکته ۲ : نمیتواند معجون نامیرایی را به کسی بدهد. 

نکته ۳ : محافظ نمیتواند از رئیس مافیا در مقابل معجون های ساغر محافظت کند . 

نکته ۴ : قابلیت دکتر جراح و پرستار در مقابل معجونهای ساغر بی تأثیر است . 

نکته ۵ : حتی اگر دکتر یا جراح در بازی باشند ساغر میتواند نایب را با معجونش بکشد .

نکته ۶ : ساغر میتواند به مجهول و همزاد و مریضی که نقش نگرفتند معجون بدهد . 

نکته ۷ : وقتی از معجون های کشنده استفاده میکند . هر نقشی ( به غیر از استثناها ) انتخاب شود از بازی حذف خواهد شد و راه نجاتی ندارد . 

نکته ۸ : ساغر به هیچ وجه آلوده و بیمار نمیشود . 

نکته ۹ : بیماری که توسط معجون بیمار کننده منتقل میشود . بسیار خاص است و هیچ نقشی در برابر این بیماری توانایی خاصی ندارد . 

نقطه ضعف ۱ : هرمعجونی را به هزار چهره بدهد همان معجون به خود ساغر برخواهد گشت . 

نقطه ضعف ۲ : اگر بازیکنی که معجون میگیرد توسط قهرمان انتخاب شده باشد . معجون بر روی بازیکن تأثیری نخواهد داشت .

نقطه ضعف ۳ : بازیکنی که توسط دندانپزشک ساکت میشود  نمیتواند نقشش را افشا کند . 

نقطه ضعف ۴ : اگر پیوند ساغر را انتخاب کرده باشد و ساغر از معجون شفابخشش استفاده نکرده باشد ساغر حذف خواهد شد .  

هفت خط

هفت خط

هفت خط !

پدر سوخته! مستقلی که شرط بردش متفاوت از نقش های دیگست و هدفش داخل بازی، برعکس سایر نقش هاست. آنقدر قدرت دارد که داخل روز به سختی حذف می شود، برعکسِ شب که توانایی خاصی ندارد و به راحتی حذف می گردد. برای حذف هفت خط در روز، شهروند و مافیا باید خیلی متحد باشند چون در روز تنها در صورتی حذف می شود که یا به عنوان تک متهم رأی اکثریت بیاورد یا قاضی دستور به حذف او دهد. البته این اتحاد فقط تا لحظه حذف شدن هفت خط ادامه دارد و از آنجا به بعد، همه چیز به حالت عادی بر خواهد گشت. هفت خط دارای چند قابلیت است که می تواند با استفاده از آنها، بازی را عقب بیندازد.

او یک بار می تواند رأی گیری را کلا قبل از شروع مرحله اول رأی گیری، ملغی کند. در این صورت کسی آن روز با رأی گیری حذف نخواهد شد.

هفت خط یک بار می تواند فاز شب را کوتاه کند. در این صورت او اولین نفر بیدار می شود و 3 نفر را انتخاب می کند و فقط این 3 نفر بیدار خواهند شد.

شرط پیروزی او زنده ماندن تا پایان شب هفتم است. یعنی باید7 روز و 7 شب در بازی باشد و هیچ گروهی برنده نشود، تا برنده بازی شود. هفت خط باید تمام تلاشش را بکند که بازی طول بکِشد. یعنی کاری کند که حذف شدن کمتری اتفاق بیفتد. در شب قابلیت چندانی ندارد ولی با صحبت می تواند در روز تأثیرگذار باشد و مانع اجماع و حذف بازیکنان بشود. هر چقدر بازیکنان کمتری حذف شوند، بازی طولانی تر خواهد شد.

نکته 1: هر 3 نفری را که در شب انتخاب کند اگر بتوانند بیدار بشوند، باید بیدار شوند و هیچ استثنایی وجود ندارد و همچنین با انتخاب آنها هیچ اتفاقی برای هفت خط نمی افتد (مثل رأی دادن که اتفاقی برای شما نمی افتد).

نکته 2: اگر فدایی یا بمب ساز به هفت خط حمله کنند، اتفاقی برای هفت خط نمی افتد و فدایی و بمب ساز به تنهایی از بازی خارج می شوند.

نکته 3: در شبی که هفت خط از قابلیتش استفاده می کند، حمله گروهی مافیا صورت نمی گیرد

نکته 4: اگر در لیست سندیکا قرار بگیرد و نوبت به او برسد، هفت خط حذف نخواهد شد چون سندیکا لیستش را در روز اِعمال می کند.

نکته 5:اگر رأی گیری را لغو کند، نقش هایی که در مرحله دوم رأی گیری کارشان را انجام می دهند نمی توانند از قابلیتشان استفاده کنند.

نکته 6: ممکن است هفت خط چندین بار به مرحله دوم رأی گیری برسد و بیشترین رأی را بیاورد ولی تا زمانی که قاضی به او رأی خروج ندهد، هفت خط در مرحله دوم رأی گیری حذف نخواهد شد.

نکته 7:  اگر شب خسب انتخابش کند، اتفاقی نمی افتد.

نکته 8: اگر قاتل حرفه ای انتخابش کند، هیچ اتفاقی نمی افتد و فقط فرصت قاتل حرفه ای می سوزد. (هیچ چیز به قاتل حرفه ای گفته نمی شود)

نکته 9: شاه کش فقط در شب می تواند هفت خط را بکشد و در روز نمی تواند هفت خط را انتخاب کند.

نکته 10: اگر کلانتر به هفت خط بزند، اتفاقی نمی افتد.

نکته 11: اگر پیوند او را انتخاب کند، پیوندی صورت نخواهد گرفت و فقط فرصت پیوند می سوزد.

نقطه ضعف 1: هفت خط در شب کاملا آسیب پذیر است و هیچ ویژگی خاصی در شب ندارد.

نقطه ضعف 2: اگر صبا انتخابش کند، فقط نقش هفت خط را می فهمد.

نقطه ضعف 3: اگر حنا انتخابش کند، هفت خط حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 4: اگر آمپول زن انتخابش کند، آمپول زن نقشِش را خواهد فهمید.

نقطه ضعف 5: اگر دست کج به او بزند، هفت خط همه قابلیت هایش را از دست خواهد داد ولی شرط پیروزی او پا برجاست.

نقطه ضعف 6: نخبه به وسیله دوربینش می تواند هفت خط را شناسایی کند.

نقطه ضعف 7: کاراگاه ویژه اگر او را انتخاب کند، استعلام مثبت خواهد گرفت.

نقطه ضعف 8: زندانبان می تواند هفت خط را به زندان بیندازد.

نقطه ضعف 9: نقش هایی مانند جادوگر یا جلب می توانند در روز قابلیتشان را بر روی هفت خط استفاده کنند. فقط نقش هایی که کُشنده هستند نمی توانند هفت خط را در روز حذف کنند.

عماد

عماد

اهل جَنبَل. شخصیت مستقل بسیار باهوش و مرموزی است و با توانایی هایی که در جادوی سیاه و طلسم های باستانی دارد، می تواند آدم ها را کنترل کند و در اختیار خودش بگیرد. کسی که در اختیار او قرار می گیرد، قابلیتش را به عماد خواهد داد و پیشمرگش خواهد شد. یعنی در صورتی که عماد مورد حمله قرار گیرد، یکی از پیشمرگ ها به جایش حذف می گردد. به این صورت که عماد در شب معارفه دو نفر را به عنوان پیشمرگ هایش انتخاب می کند. اولین بازیکنی که انتخاب می کند، پیشمرگ اول خواهد بود و دومین بازیکنی که انتخاب می کند، پیشمرگ دومش خواهد بود. آن دو نفر قابلیتی نخواهند داشت و فقط پیشمرگ می باشند.

یعنی اولین باری که عماد مورد حمله قرار می گیرد، پیشمرگ اول و دومین باری که عماد مورد حمله قرا می گیرد، پیشمرگ دوم به جایش از بازی حذف می شوند. پس از حذف پیشمرگهایش، اگر عماد مورد حمله قرار گیرد، عماد حذف خواهد شد. اگر قبل از حذف پیشمرگها، عماد حذف گردد، پیشمرگ ها نیز بلافاصله همراه با عماد حذف خواهند شد.

عماد در واقع قابلیت های بازیکنان پیشمرگش را کنترل می کند. یعنی ابتدای هر شب بیدار می شود و اگر بخواهد می تواند یکی از قابلیت های پیشمرگ هایش را به جای خودشان، استفاده کند.

شرط پیروزی، باقی ماندن عماد بین 3 نفر آخر است. در صورت پیروزی عماد، پیشمرگ ها نیز برنده بازی خواهند شد.یعنی پیروزی آنها در گرو پیروزی عماد است.

نکته 1: به غیر از نقش های کُشنده، سایر نقش ها تأثیری روی عماد ندارند اما اکثر نقش ها بر روی پیشمرگ ها تأثیر دارند.

نکته 2: اگرپیشمرگ مورد حمله قرار بگیرد و قهرمان، دکتر یا جراح انتخابش کرده باشند، پیشمرگ حذف نخواهد شد.

نکته 3: اگر شب خسب، جادوگر یا دست کج انتخابش کنند، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصتشان را ازدست می دهند.

نکته 4: اگر شهردار یکی از پیشمرگ هایش باشد، دکتر و جراح به عماد معرفی می شوند (طوری که کسی متوجه نشود).

نکته 5: اگر کلانتر انتخابش کند، کلانتر بلافاصله از بازی حذف می شود ولی اگر پیشمرگ را انتخاب کند، اتفاق خاصی نمی افتد و کسی حذف نمی گردد.

نکته 6: شب خسب و جادوگر استثنا هستند و اگر توسط عماد انتخاب شوند، علاوه بر پیشمرگ بودن می توانند از قابلیتشان هم جدا از عماد استفاده کنند. یعنی هم عماد از قابلیت هایشان استفاده می کند و هم خودشان استفاده می کنند. مثلا در یک شب هم عماد می تواند جادو کند و هم جادوگر جادو کند.

نکته 7: هر مافیایی که پیشمرگ عماد می شود، برای آنکه تابلو نشود باید هر شب همراه با مافیا بیدار شود.

نکته 8: اگر رئیس مافیا یکی از پیشمرگ هایش باشد و مورد حمله قرار گیرد و محافظ داخل بازی باشد، کسی کُشته نمی شود.

نکته 9: اگر معشوقه یکی از پیشمرگ هایش باشد و حذف گردد، مافیا در شب بعدش 2 حمله خواهند داشت.

نکته 10: جَلَب تأثیری بر روی عماد ندارد و اگر انتخابش کند، فقط فرصت جلب می سوزد.

نکته 11: اگر روانکاو یکی از پیشمرگ ها باشد، عماد یک شب به جز شب اول، می تواند از قابلیتش استفاده کند. بازیکنی که روانکاوی می شود ظاهرا مافیا می شود ولی در اصل پیشمرگ سوم است و پیروزی او همراه با تیم عماد خواهد بود.

نکته 12: روانکاو اگر عماد یا یکی از پیشمرگ هایش را انتخاب کند، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط روانکاو فرصتش را از دست می دهد.

نکته 13: اگر گردن کلفت پیشمرگش باشد، پیشمرگ تابع قوانین گردن کلفت خواهد بود. یعنی در صورتی که در شب مورد حمله قرار گیرد، بلافاصله حذف نخواهد شد و تا پایان رأی گیری در روز بعد داخل بازی خواهد بود.

نکته 14: اگر جاسوس پیشمرگش باشد، پیشمرگ تابع قوانین جاسوس خواهد بود. یعنی اگر گرداننده احساس کند که جاسوس به هر شکلی شیطنت کرده است، تیم عماد بلافاصله بازنده خواهند شد و باید از بازی حذف گردند.

نکته 15: اگر ناقل یکی از پیشمرگ هایش باشد، با حمله نمی میرد (طبق ویژگی ناقل) و اگر مورد حمله قرار گیرد، حمله کننده آلوده خواهد شد.

نکته 16: عماد در صورت انتخاب کردن ناقل، آلوده نخواهد شد ولی در برابر کرونا ایمن نیست و آلوده خواهد شد.

نکته 17: اگر جانی را انتخاب کند، فقط همان جانی پیشمرگ می شود و دیگر جانان ها و جانی ها جزو گروه عماد نخواهند بود.

نکته 18: اگر جانان را انتخاب کند، فقط همان جانان پیشمرگ می شود و دیگر جانی ها و جانان ها جزو گروه عماد نخواهند بود.

نکته 19: اگر سندیکا او را برای لیستش انتخاب کند، عماد خود به خود از لیست خارج می گردد (بدون آنکه سندیکا متوجه شود). یعنی در واقع یک نفر از لیستش کم خواهد شد.

نکته 20: هر چند توصیه می کنیم عماد را داخل سناریوی گرگ نما استفاده نکنید ولی در صورت استفاده، عماد و پیشمرگ هایش به گرگ نما تبدیل نمی شوند.

نکته 21: اگر افیون یکی از پیشمرگ هایش باشد، عماد همچنان می تواند از قابلیت افیون استفاده کند. در این صورت فقط شهروندها بیدار می شوند و افیون روز بعد حذف می شود.

نکته 22: اگر افشاگر انتخابش کند و عماد زودتر از بازی حذف گردد، نقشِ عماد گفته می شود ولی اگر افشاگر زودتر حذف شود، گرداننده می گوید مستقل است.

نکته 23: عماد می تواند کابوس را به عنوان پیشمرگ انتخاب کند و اسیر کابوس هم نخواهد شد ولی اگر در طول بازی کابوس را انتخاب کند، اسیر کبوس خواهد شد.

نکته 24: عماد تردستی نمی شود و اگر تردست انتخابش کند، فقط فرصت تردست می سوزد.

نکته 25: بینام نمی تواند نقش عماد را بگیرد.

نکته 26: هوادار می تواند به او رأی هواداری بدهد.

نکته 27: اگر مجهول را در شب معارفه انتخاب کند، مجهول فقط پیشمرگ می شود و عماد قابلیت خاصی از مجهول نمی گیرد.

نکته 28: اگر مجهول را برای بار اول انتخاب کند، مجهول فقط پیشمرگ می شود و عماد قابلیت خاصی از مجهول نمی گیرد. (پیشمرگ سوم خواهد بود)

نکته 29: اگر همزاد انتخابش کند، همزاد بلافاصله از بازی حذف خواهد شد.

نکته 30: اگر همزاد یکی از پیشمرگ هایش باشد، بازیکنی که همزادی می شود جزو پیشمرگ ها نخواهد بود. هر زمان که آن بازیکن حذف گردد، همزاد قابلیت آن بازیکن را می گیرد و در اختیار عماد قرار می دهد.

نقطه ضعف 1: اگر پیشمرگ در بازی نباشد، عماد تقریبا با هر حمله ای کَشته می شود.

نقطه ضعف 2: در روز توسط فدایی، بمب ساز، قاتل حرفه ای و نایب می میرد، حتی اگر پیشمرگ داشته باشد.

نقطه ضعف 3: نمی تواند فرشته نجات را به عنوان پیشمرگ انتخاب کند و باید یک فرد دیگر را انتخاب کند. (در این صورت، عماد متوجه می شود چه کسی فرشته نجات است)

نقطه ضعف 4: نمی تواند کشیش را به عنوان پیشمرگ انتخاب کند و باید یک فرد دیگر را انتخاب کند. (در این صورت، عماد متوجه می شود چه کسی کشیش است)

نقطه ضعف 5: نمی تواند سندیکا را به عنوان پیشمرگش انتخاب کند و اگر انتخاب کند، عماد باید با 1 پیشمرگ بازی را شروع کند.

نقطه ضعف 6: اگر توسط آمپول زن انتخاب گردد، گرداننده نقش عماد و پیشمرگ هایش را به آمپول زن می گوید.

نقطه ضعف 7: اگر شاه کش به درستی حدسش بزند، عماد و پیشمرگ هایش از بازی حذف می شوند.

نقطه ضعف 8: شارلاتان و دورگه تأثیری روی عماد ندارند و اگر انتخابش کنند، فقط فرصتشان می سوزد.

نقطه ضعف 9: زندانبان می تواند عماد را به زندان بیندازد.

نقطه ضعف 10: استعلام عماد و پیشمرگ ها برای کاراگاه ویژه مثبت است.

نقطه ضعف 11: راوی میتواند بعد از عماد، دست بلند کند.

نقطه ضعف 12: اگر صبا انتخابش کند، صبا می تواند قابلیت یکی از پیشمرگ ها را در صورت امکان، انجام دهد.

نقطه ضعف 13: اگر صبا یکی از پیشمرگ ها را انتخاب کند، صبا فقط مطلع می شود که آن بازیکن پیشمرگ عماد است.

نقطه ضعف 14: نخبه می تواند عماد و پیشمرگ ها را شناسایی کند. در صورتی که پیشمرگ را انتخاب کند، گرداننده پیشمرگ بودن و نقش قبلی او را به نخبه می گوید.

نقطه ضعف 15: اگر افیون از قابلیتش استفاده کند، عماد نمی تواند آن شب کاری انجام دهد.

نقطه ضعف 16: حنا میتواند عماد و پیشمرگ ها را بکُشد.

نقطه ضعف 17: هر چند توصیه می کنیم از لشکر سیاه همراه با عماد استفاده نکنید، ولی اگر عماد در شب معارفه یکی از اعضای لشکر سیاه را انتخاب کند، عماد و پیشمرگ هایش از بازی حذف می شوند!!

نقطه ضعف 18: در صورت برد همزمان با یک مستقل دیگر، فقط هزار چهره و لشکر سیاه نسبت به عماد ارجح هستند.

نقطه ضعف 19: شیطان صفت می تواند عماد و پیشمرگ ها را بکُشد. (در صورتی که تمام انتخاب هایش نقش مستقل باشند)

نقطه ضعف 20: هزارپا می تواند عماد و پیشمرگ هایش را انتخاب کند و به دنبالش، حذف کند.

نقطه ضعف 21: پیشنهاد می کنیم از عماد در سناریوی کرونا استفاده نکنید ولی در صورت استفاده، اگر عماد یا یک پیشمرگ آلوده شدند تمام گروه عماد نیز آلوده خواهند شد.

نقطه ضعف 22: اگر اولین نفری که در طول بازی داروساز را انتخاب می کند عماد باشد، داروساز قابلیت یکی از پیشمرگ های عماد را می گیرد. (هر کدام را که بخواهد)

نقطه ضعف 23: اگر مریض را در شب معارفه انتخاب کند، مریض فقط پیشمرگ می شود و عماد قابلیت خاصی از مریض نمی گیرد و آلوده نخواهد شد.

نقطه ضعف 24: اگر عماد توسط جانان انتخاب شود، جانان نقشِش را می فهمد.

نقطه ضعف 25: اگر پیشمرگ توسط جانان انتخاب شود، جانان پیشمرگ بودن و همچنین نقشِش را می فهمد.

نقطه ضعف 26: پیوند می تواند عماد و پیشمرگ ها را انتخاب کند.

مورفی

مورفی

مهندس معکوس!

مورفی

مهندس معکوس!

قوانین خاص خودش را دارد و به شهر آمده تا قوانینش را تثبیت کند. کسی

نمی تواند همه قوانین را انکار کند ولی اگر شهر به دست او بیفتد، قوانینش

همیشه و همه جا اعمال خواهد شد و این یعنی هرج و مرج و پایین آمدن امید

و اعتقادات شهر. مورفی جزو نقش های مستقل است و می تواند نتیجه اقدامات

بازیکنان را دستکاری کند. به این صورت که هر شب بیدار می شود و ۲ نفر را انتخاب

می کند. گرداننده نقش آنها را به او می گوید و مورفی هدف (یا اهداف) هر کدام را تعیین می کند

یعنی بازیکن به خیال خودش کارش را انجام می دهد ولی در واقع قابلیت روی هدفی که مورفی تعیین کرده است اجرا خواهد شد.

مثال: اگر مورفی در شب کاراگاه و دکتر را انتخاب کند، باید برای هر کدام یک هدف انتخاب نماید. کاراگاه و دکتر هر بازیکنی را که

انتخاب کنند، قابلیت روی هدفی که مورفی تعیین کرده است اجرا می شود. یعنی انگار کاراگاه استعلام بازیکنی را که مورفی انتخاب

کرده است می گیرد و دکتر بازیکنی را که مورفی انتخاب کرده است نجات می دهد.

مورفی در برابر حملات دارای قابلیت خیلی خاص و خلاف عرف است. او فقط در صورتی در شب حذف می گردد که دکتر، جراح

یا قهرمان در شب انتخابش کنند. در غیر این صورت، به هیچ طریقی در شب کشته نمی شود

شرط پیروزی او باقی ماندن بین ۳ نفر آخر و حذف شدن در این حالت است. یعنی باید به ۳ نفر آخر برسد ولی به ۲ نفر آخر نرسد.

قدرت مورفی علاوه بر قابلیت هایی که دارد، اطلاعاتی است که به دست می آورد. چون هر روز حداقل متوجه یک نقش جدید می شود

البته باید از اطلاعاتش طوری استفاده نکند که سرش را به باد دهد! توجه داشته باشید که مورفی سعی دارد مدل همیشگی بازی را

عوض کند و این شهر است که باید جلوی او را بگیرد. با توجه به قوانین و شرایط این سناریو استراتژی و ایده های جدید به ذهنتان

خواهد رسید ولی دقت کنید که مورفی دقیقا همین را می خواهد! او می خواهد شما را از ه مسیر

رتان منحرف کند و فکرتان را درگیر کند

تا به اهداف شخصی خودش برسد.

نکته ۱: اگر نقشی را انتخاب نماید که در شب نباید هدفی را انتخاب کند، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصت مورفی می سوزد.

(مورفی همچنان از نقش آن بازیکن مطلع می گردد)

مثال: اگر در شب گورکن و گردن کلفت را انتخاب کند، مورفی کار خاصی انجام نمی دهد چون نباید هدفی را برای آنها تعیین کند.

یعنی در این شب فقط از نقش ۲ بازیکن مطلع می شود و اتفاق دیگری نمی افتد.

نکته ۲: اگر نقشی را انتخاب کند که بیش از یک هدف باید انتخاب کند، مورفی نیز باید به همان تعداد، هدف انتخاب نماید.

مثال: اگر در شب آنالیزور را انتخاب کند، مورفی باید ۴ بازیکن (یا هدف) را برای او تعیین کند.

نکته ۳: اگر مورفی، یکی از نقش های دکتر و جراح را انتخاب کند، اتفاق خاصی نمی افتد و مورفی فقط برای هرکدام، یک

هدف انتخاب می کند.

نکته ۴: مورفی خودش از قابلیت بازیکن استفاده نمی کند، در نتیجه اگر پیامدی داشته باشد، اتفاقی برای مورفی نمی افتد و هر

پیامدی که داشته باشد، نصیب یا گریبانگیر بازیکن صاحب قابلیت خواهد شد. مورقی فقط تعیین می کند که قابلیت روی چه

کسی اجرا گردد.

نکته ۵: تمام نقش هایی که هر شب یا چند شب یک بار به صورت منظم از قابلیتشان استفاده می کنند باید از قابلیتشان استفاده

کنند. یعنی مثلا کاراگاه نمی تواند استعلام نگیرد (مگر اینکه قابلیتی روی کارآگاه اجرا شده باشد).

نکته ۶: از بین ۲ بازیکنی که انتخاب می کند، حد اکثر یکی می تواند تکراری باشد. یعنی حداکثر یکی از انتخاب های مورفی

می تواند بازیکنی باشد که قبلا انتخاب کرده است و یکی از بازیکن ها حتما باید جدید باشد.

نکته : استعلام مورفی برای کاراگاه، منفی است.

نکته: اگر رئیس مافیا یا معشوقه (در صورتی که تصمیم گیرنده باشد) را انتخاب کند، مورفی هدف حمله گروهی مافیـا را

تعیین می کند.

مثال: اگر در شب رئیس مافیا را انتخاب کند، مورفی از دارنده نقش مطلع می گردد و هدف حمله گروهی مافیا را نیز تعیین خواهد کرد.

مثال: در مثال بالا اگر مافیا به دلیل حذف معشوقه ۲ تا حمله داشته باشند، مورفی ۲ هدف حمله گروهی مافیا را تعیین خواهد کرد.

نکته: اگر دست کج او را انتخاب کند، اعلام می شود که دست کجی شده ولی در اصل اتفاقی برای مورفی نمی افتد و فقط

مورفی این موضوع را می داند.

نکته ۱۰: اگر جادوگر او را انتخاب کند، اعلام می شود که جادو شده ولی در اصل اتفاقی برای مورفی نمی افتد و فقط مورفی این

موضوع را می داند.

نکته ۱۱: قاتل حرفه ای نمی تواند او را بکشد و اگر انتخابش کند، فقط فرصتش می سوزد و اتفاق خاصی نمی افتد. (هیچی به

قاتل حرفه ای گفته نمی شود)

نکته ۱۲: اگر آمپول زن انتخابش کند، مشخصات و اطلاعات اولیـن شهروند بعد از مورفی (در جهت ساعتگرد) به آمپول زن

داده می شود.

نکته ۱۳: اگر جلب او را در شب انتخاب کند، اتفاقی برای مورفی نمی افتد.

نکته ۱۴: اگر جلب در رأی گیری به او ۲ رأی بدهد، اتفاقی برای مورفی نمی افتد و ۱ رأی به نفر سمت چپ و ۱ رأی به نفر

سمت راست او از بین متهمین اضافه می شود.

نکته ۱۵: شب خسب تأثیری بر روی مورفی ندارد.

نکته ۱: در صورت انتخاب ناقل، آلوده نمی شود و یکی از بازیکنان به انتخاب مورفی، آلوده خواهد شد.

نکته ۱۷: اگر مجهول را انتخاب کند، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط نقش مجهول را متوجه می شود.

نکته ۱۸: استعلامش برای کاراگاه ویژه مثبت است ولی برای کاراگاه ویژه، یک استعلام منفی محسوب می شود. یعنی گرداننده

می گوید که مستقل است ولی در هر صورت یک استعلام منفی شمرده خواهد شد.

نکته۱۹: راوی می تواند بعد از مورفی دست بلند کند.

نکته ۲۰: شاه کش نمی تواند مورفی را حذف کند.

نکته ۲۱: صبا می تواند با نقش دکتر، جراح یا قهرمان، مورفی را حذف کند.

نکته ۲۲: صبا نمی تواند نقش مورفی را تصاحب کند و اگر با این هدف انتخابش کند، صبا بلافاصله حذف می گردد.

نکته ۲۳: در صورتی که توسط افشاگر انتخاب شود، نقش یا گروه اولین شهروند بعد از مورفی (در جهت ساعتگرد) اعلام می گردد.

نکته ۲۴: جانی نمی تواند او را بکشد.

نکته ۲۵: اگر جانان او را انتخاب کند، نقش اولین شهروند بعد از مورفی (در جهت ساعتگرد) به او گفته می شود.

نکته ۲۶: اگر مورقی به همراه حداقل ۲ شهروند توسط آنالیزور انتخاب گردد، گرداننده به آنالیزور نشانه تأیید می دهد.

نکته ۲۷: مورفی، تردستی نمی شود.

نکته ۲۸: در صورت انتخاب مترسک، مترسک بدون آنکه کاری انجام بدهد حذف می شود.

نکته۲۹: سلاخ استثنا می تواند مورفی را به عنوان شهروند انتخاب کند. (بدون اینکه سلاخ متوجه چیزی شود)

نکته ۴۰: تله دام، تأثیری بر روی مورفی ندارد.

نکته ۳۱: اگر چارچشم کنار مورفی نشسته باشد، گرداننده در شب معارفه نقش دومین شهروند بعد از مورفی (در جهت ساعتگرد)

را به چارچشم خواهد گفت.

نکته ۳۲: اگر با تفنگ تفنگ ساز به مورفی شلیک شود، عملکرد تفنگ برعکس خواهد شد. یعنی اگر سالم باشه، عملکرد تفنگ

دستکاری شده را خواهد داشت و اگر دستکاری شده باشد، عملکرد تفنگ سالم را خواهد داشت.

نکته ۴۴: دکتر ویژه نمی تواند او را حذف کند.

نکته ۳۴: اگر دکتر ویژه را انتخاب کند، مورفی فقط ۲ هدف را برای او تعیین می ک

کند.

نکته ۴۵: به غیر از مواردی که نوشته شدند، قوانین این سناریو مشابه قوانین اصلی شب مافیا است.

نقطه ضعف ۱: اگر قهرمان را انتخاب کند، مورفی از بازی حذف می گردد.

نقطه ضعف ۲: با رأی اکثریت (چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم رأی گیری) حذف می گردد.

نقطه ضعف ۴: با رأی قاضی حذف می گردد.

نقطه ضعف ۴: در برابر حمله فدایی و بمب ساز کاملا آسیب پذیر است و حذف می گردد.

نقطه ضعف ۵: اگر توسط دندانپزشک انتخاب گردد، مورفی ساکت (سایلنت) می شود.

نقطه ضعف ۶: اگر توسط زندانبان انتخاب گردد، مورفی زندانی می شود.

نقطه ضعف : در صورتی که افیون کارش را انجام دهد، مورفی آن شب بیدار نمی شود.

نقطه ضعف ۸: حنا می تواند مورفی را حذف کند ولی باز برای حنا یک خطا محسوب خواهد شد.

نقطه ضعف ۹: پیوند می تواند سرنوشت او را با یکی گره بزند. ولی فقط یک طرفه خواهد بود! یعنی اگر مورفی حذف گردد،

آن یکی بازیکن حذف می شود. اما برعکسش صدق نمی کند.

نقطه ضعف ۱۰: توسط تیر تفنگ تفنگ ساز کشته می شود.

نقطه ضعف ۱۱: اگر توسط افسونگر انتخاب گردد، مورفی هر شب فقط یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

کرونا

کرونا

دشمن نامرئی!

کرونا

دشمن نامرئی.کسی نمی داند از کجا آمده. نظریه های مختلفی وجود داردولی هنوز مشخص نیست. اما آنچه مشخص است، می خواهد

کـل شهر را از بین ببرد، چه شهروند باشد، چه مافیا و چه مستقل! هر بازیکنی که انتخابش کند،آلوده می شود و هر کسی بازیکن آلوده را

انتخاب کند یا توسط بازیکن آلوده انتخاب شودنیز آلـوده خواهد شد. علاوه بر این، یک نفر را در شب معارفه و یک نفر را در زمانی که

خودش حذف می شود، انتخاب می کند و آنها آلوده می شوند.

کرونا ناقل(ها) را می شناسد. یعنی ناقل ها در شب معارفه به او معرفی می شوند. درمان قطعی برای بیماری کرونا پیدا نشده است

ولی شاید راه هایی برای جلوگیری و بهبودش باشد. کرونا به کسی رحم نمی کند و این شهر است که باید جلوی آن را بگیرد. تمام مستقل

ها دشمن مشترک شهروند و مافیا هستند ولی این دفعه تمام شهر باید با هم کرونا را شکست بدهند!

شرط باخت: کرونا از بازی حذف بشود و هیچ بازیکن آلوده ای در بازی نباشد. یعنی تا زمانی که این اتفاق نیفتاده است، کرونا برنده

بازی خواهد بود.

بازیکن آلوده: تا ۲۴ ساعت اول، هیچ نوع نشانه ای ندارد و فرد هنوز نمی داندکه آلوده شده است و می تواند دیگران را آلوده کند!

از روز دوم لال می شود و نمی تواند حرف بزند. از شب دوم تمام قابلیت هایش را از دست می دهد. از روز سوم فلج می شود و نمی

تواند حرکت کند و رأی بدهد. نهایتا در شب سوم می میرد و از بازی خارج می شود.

اجساد مبتلایان به کرونا: کارتشان در زمان گورکنی نشان داده نمی شود و گرداننده فقط می گوید شهروند است، مافیا یا مستقل

( که اینجا هر نقشی مافیا یا شهروند نباشد مستقل محسوب می شود). پنهان ماندن نقش های مبتلا به کرونا فقط مربوط به قابلیت

گورکن است و در مورد شخصیت های دیگر صدق نمی کند.

نکته ۱: آلودگی کرونا با آلودگی ناقل فرق دارد، هم از نظر طول دوره بیماری و هم از نظر قابلیت سرایت.

نکته۲: مهم نیست که قابلیت روی کرونا قابل اجراست یا نه، اگر انتخابش کنید آلوده می شوید. (با رأی دادن و استفاده از کارت های

جانبی بازی، امکان سرایت بیماری وجود ندارد)

نکته۳: اگر حمله گروهی مافیا به کرونا یا بازیکن مبتلا به کرونا انجام شود، مافیا به ترتیب زیر آلوده می شوند:

شب خسب، شارلاتان، داروساز، قاتل حرفه ای، شاه کش، جاسوس، دورو، جلب، آمپول زن، سیاه زخم، محافظ، روانکاو، بمب ساز،

معشوقه، رئیس مافیا

نکته۴: کرونا با حمله ی گروهی مافیا کشته نمی شود.

نکته۵: محافظ نمی تواند از رئیس مافیا یا معشوقه در برابر کرونا محافظت کند.

نکته۶: قاتل حرفه ای نمی تواند کرونا رو بکشد. اگر کرونا را انتخاب کند، فقط قاتل حرفه ای آلوده می شود و ۳ روز بعد اتفاقی نمی افتد

نکته : اگر در لیست سندیکا قرار بگیرد، سندیکا بلافاصله آلوده می شود ولی کرونا توسط لیست سیاه هم قابل حذف شدن هست

(البته اگر نوبتش برسد).

نکته: ناقـل در برابر کرونا ایمن نیست و اگر انتخاب شود، آلوده به کرونا می شود. از این لحظه به بعد، او ناقـل بیماری کرونا

خواهد بود، به جای بیماری قبلی اش. (با حفظ سایر قابلیت های قبلی)

نکته4: اگر همزاد خود کرونا را انتخاب کند، همزاد بلافاصله حذف می شود. اگر همزاد تغییر شخصیت داده باشد، طبق قانـون آن

شخصیت عمل کنید.

نکته ۱۰: شاه کش نمی تواند کرونا را بکشد.

نکته ۱۱: نخبه هیچ نوع قابلیتی در برابر کرونا ندارد. یعنی نه می تواند آمارش را بگیرد و نه دوربینش می تواند کرونا را نشان بدهد

نکته۱۲: اگر صبا کرونا را انتخاب کند، صبا بلافاصله از بازی حذف می شود.

نکته۱۳: افیون تأثیری روی کرونا ندارد.

نکته۱۴: پرستار تأثیری روی کرونا ندارد.

نکته۱۵: پرستار فقط در صورت ارتباط مستقیم با کرونا، یعنی اگر کرونا را انتخاب کند یا توسط کرونا انتخاب شود آلوده خواهد شد

نکته۱۶: داروساز نمی تواند به کرونا دارو بدهد.

نکته۱۷: پیشنهاد می کنیم در سناریوی کرونا از لشکر سیاه و عماد استفاده نکنید. اگر این کار را کردید، بهتر است لشکر سیاه

هیچ قابلیت یا توانایی در برابر کرونا نداشته باشد و اگر عماد یا هر کدام از پیش مرگ های عماد آلوده شوند، تمام افراد گروهشان

هم بلافاصله آلوده می شوند.

نکته۱۸: در این سناریو، گرگ نما ها و شخصیت های مخصوص سناریو گرگ نما را قرار ندهید. اگر این کار را کردید، قوانینش

با خودتان است!

نکته۱۹: شرایط پیروزی شخصیت های مستقل مانند قبل است، تنها شرطی که اضافه می شود این است که کرونا باید حذف شده باشد

و هیچ بازیکن آلوده به کرونایی هم داخل بازی نباشد.

نکته۲۰: اگر کرونا به زندان برود، هر بازیکنی که هم سلولی او باشد نیز آلوده می شود.

نکته۲۱: اگر چند نفر همزمان به زندان بروند و یکی از آنها آلوده به کرونا باشد، تمام زندانی ها آلوده خواهند شد.

نکته۲۲: اگر کرونا از بازی خارج شود و گورکن کارش را انجام بدهد، هیچ وقت کارتش نشان داده نمی شود و گرداننده فقط

می گوید یک مستقل از بازی حذف شده است.

نکته۲۳: سایر شخصیت ها در مقابل کرونا هیچ قابلیت یا توانایی ندارند.

نقطه ضعف ۱: اگر سیاه زخم کرونا را انتخاب کند، کرونا بلافاصله از بازی حذف می شود. (سیاه زخم آلوده نمی شود)

نقطه ضعف۲: سیاه زخم یک بار می تواند بازیکن آلوده را نجات بدهد (هر نوع آلودگی که باشد).

نقطه ضعف۴: قهرمان اگر بازیکنی را انتخاب کند، تا ۲۴ ساعت می تواند از آن بازیکن در برابر ابتلا به کرونا محافظت نماید.

نقطه ضعف۴: کرونا توسط فدایی یا بمب ساز از بازی حذف می شود.

نقطه ضعف : کرونا با رأی گیری یا انتخاب قاضی از بازی حذف می شود.

نقطه ضعف ۶: اگر مریض را بار اول انتخاب کند، اتفاق خاصی نمی افتد چون مریض که قبلا آلوده به کرونا بوده. کرونا فقط فرصتش

را از دست می دهد.

نقطه ضعف: کرونا نمیتواند بازیکنی که قرنطینه است را انتخاب کند.

نقطه ضعف: قرنطینه چی می تواند کرونا را به مدت ۲۴ ساعت قرنطینه کند.

نقطه ضعف : جراح هرگز آلوده نمی شود. اگر توسط کرونا انتخاب شود، یکی از فرصت های کرونا می سوزد.

نقطه ضعف ۱۰: راوی هرگز آلوده نمی شود. اگر توسط کرونا انتخاب شود، یکی از فرصت های کرونا می سوزد.

نقطه ضعف ۱۱: آمپول زن می تواند کرونا را شناسایی کند.

نقطه ضعف۱۲: کاراگاه ویژه می تواند کرونا را شناسایی کند و استعلامش مثبت خواهد بود.

نقطه ضعف ۱۳: افشاگر می تواند کرونا را افشا کند.

نقطه ضعف ۱۴: دندانپزشک می تواند کرونا را به مدت ۲۴ ساعت لال کند.

نقطه ضعف ۱۵: زندانبان می تواند کرونا را به زندان بفرستد.

طلخک

طلخک

1.2.3.4 بوم ! 

طلخك

۱، ۳،۲ بوم! تبهکاری خطرناک که با کسی شوخی ندارد و آمده تا شهر را به کلی نابود کند. او همه جای شهر را بمب کار گذاشته و فعال

شدن بمب ها به جونش بستگی دارد. یعنی هر لحظه که بمیرد، تایمر بمب ها فعال می شوند وشمارش معکوس آغاز می گردد. به این

صورت که طلخک هرگاه از بازی حذف گردد، ٢٤ سـاعت (یک شبانه روز) بعـد، به شهر اعلام می شود که ٤٨ ساعت دیگر اگر گروهی برنده

شود، شهر منفجر خواهد شد و همه از بین خواهند رفت. طلخک به شدت آسیب پذیر است و با هر حمله ای کشته: می شود و به هیچ

وجه قابل نجات نیست.

شرط پیروزی او این است که تا ۴۸ ساعت پس از اعلام خبر بمب های کار گذاشته شده، هیچ گروهی برنده نشود. در این صورت، طلخک به

تنهایی برنده بازی خواهد بود.

نکته ۱: با حمله گروهی مافیا درجا حذف می گردد.

نکته ۲: دکتر، جراح و قهرمان نمی توانند نجاتش دهند.

نکته ۳: شارلاتان تأثیری بر روی طلخک ندارد. ،

نکته ۴: اگر بمب ساز حذفش کند، دیگر چیزی اعلام نمی گردد و ۷۲ ساعت بعد از آن طلخک برنده است. البته اگر گروهی

برنده نشود.

نکته : اگر آمپول زن انتخابش کند، طلخک از بازی حذف خواهد شد.

نکته ۶: اگر کاراگاه استعلامش را بگیرد، استعلامش منفی خواهد بود.

نکته : دستکجی نمی شود و اگر انتخاب گردد، اعلام می شود که دستکجی شده است ولی در واقع اتفاقی نیفتاده است.

نکته ۸: جادو نمی شود و اگر انتخاب گردد، اعلام می شود که جادو شده است ولی در واقع اتفاقی نیفتاده است.

نکته: ممکن است قبل از اعلام شدن خبر بمب ها، بازیکنان از طریق گورکن متوجه شوند که طلخک از بازی حذف شده

است.

نکته ۱۰: شب خسب تأثیری بر روی طلخک ندارد.

نکته ۱۱: دورگه تأثیری بر روی طلخک ندارد.

نکته ۱۲: اگر کاراگاه ویژه استعلامش را بگیرد، طلخک از بازی حذف خواهد شد ولی استعلام منفی محسوب نخواهد شد.

نکته ۱۴: پرستار تأثیری بر روی طلخک ندارد.

نکته ۱۴: اگر نخبه انتخابش کند، طلخک حذف خواهد شد.

نکته ۱۵: اگر صبا انتخابش کند، طلخک از بازی حذف خواهد شد.

نکته ۱۶: افیون تأثیری بر روی طلخک ندارد.

نکته ۱۷: اگر حنا انتخابش کند، طلخک درجا میمیره.

نکته ۱۸: طلخک می تواند به واسطه پیوند، حذف گردد.

نکته ۱۹: اگر جانان انتخابش کند، طلخک از بازی حذف خواهد شد.

نکته ۲۰: در صورتی که ساغر به او معجون بیمار کننده دهد، طلخک بلافاصله حذف خواهد شد.

نکته ۲۱: اهداگر نمی تواند کمکی به طلخک کند.

نکته ۲۲: نفس گیر می تواند طلخک را بکشد.

نکته ۲۴: اگر سلاخ انتخابش کند، چیزی در مورد حذف شدن طلخک اعلام نمی گردد و ۷۲ ساعت بعد از آن، طلخک برنده

است. البته اگر گروهی برنده نشود.

نکته ۲۴: تردستی نمی شود.

نکته ۲۵: افسون نمی شود.

نکته ۲۶: اگر جزو انتخاب های بازپرس باشد، بازپرس مجبور است طلخک را انتخاب کند.

نقطه ضعف ۱: فرشته نجات می تواند نجاتش دهد. یعنی اگر طلخک او را انتخاب کند، طلخک از بازی حذف نخواهد شد.

نقطه ضعف ۲: کلانتر نمی تواند طلخک را بکشد و اگر انتخابش کند، اتفاق خاصی نمی ا

افتد.

نقطه ضعف ۳: طلخک می تواند پیشمرگ عماد شود.

نقطه ضعف ۴: هوادار می تواند او را انتخاب کند.

نقطه ضعف ۵: افشاگر می تواند نقش طلخک را افشا کند.

نقطه ضعف ۶: ساغر می تواند با معجون افشا کننده، باعث افشای طلخک گردد.

جیم فنگ

جیم فنگ

چغر بد بدن!

جیم فنگ

چغر بد بدن. آنقـدر تر و فرز است که به این راحتی ها نمی توان به او دست پیدا کرد. مخصوصا در شب چـون کلا در شـب غیر قابل دسترس است. به این صورت که هیچکس در شب نمی تواند قابلیتی بر روی او اجرا کند و هیچ اتفاقی برای او در شب نخواهد افتاد و کاملا ایمن خواهد بود. البته جیم فنگ در مخفی ماندن هم مهارت دارد و اگر نقشی اصرار بیش از حد کند، آن نقش حذف خواهد شد. قابلیت جیم فنگ فقط به شب مختص نمی شود و در روز هم می تواند از دست بعضی از نقش ها فرار کند ولی توانایی او در روز
همانند شب نیست و کمی ضعیف تر است.
شرط پیروزی او، رسیدن به ۳ نفر آخر است. اصولا چون جیم فنگ نه قابلیت کشتن و یا اطلاعات خاصی را ندارد، تنها ویژگی او این است که خیلی از نقش ها نمی توانند قابلیتی بر روی او انجام دهند. به همین دلیل، باید طوری بازی کند که در مرحله،رأی گیری حذف نشود.
نکته ۱: در روز اگر مورد حمله بمب ساز قرار گیرد، اتفاقی برای او نخواهد افتاد و بمب ساز به تنهایی از بازی خارج خواهد شد.
نکته۲: شارلاتان تأثیری بر روی جیم فنگ ندارد.
نکته۳: آمپول زن نمی تواند جیم فنگ را شناسایی کند و اگر انتخابش کند، آمپول زن حذف خواهد شد.
نکته۴: قاتل حرفه ای نمی تواند جیم فنگ را انتخاب کند و اگر انتخابش کند، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصت او می سوزد.
(بدون آنکه قاتل حرفه ای متوجه شود)
نکته۵: دکتر و جراح نمی توانند نجاتش دهند، هرچند نیازی به نجات هم ندارد!
نکته۶: دستکجی نمی شود ولی اعلام می گردد که دستکجی شده. یعنی در واقع فقط جیم فنگ می داند که اتفاقی برای او
نیفتاده است.
نکته۷: در شب جادو نمی شود ولی اعلام می گردد که جادو شده. یعنی در واقع فقط جیم فنگ می داند که اتفاقی برای او
نیفتاده است.
نکته۸: زندانی نمی شود و اگر انتخاب گردد، زندان بان از بازی حذف خواهد شد.
نکته۹: وکیل می تواند جیم فنگ را به عنوان موکلش انتخاب کند.
نکته ۱۰: اگر دندانپزشک او را انتخاب کند، اتفاقی برای جیم فنگ نمی افتد و دندانپزشک از بازی حذف خواهد شد.
نکته ۱۱: جانی نمی تواند جیم فنگ را بکشد.
نکته۱۲: روانکاوی نمی شود و اگر انتخاب گردد، روانکاو از بازی حذف خواهد شد.
نکته۱۳: شب خسبی نمی شود و اگر انتخاب گردد، فقط فرصت شب خسب می سوزد.
نکته۱۴: اگر کلانتر انتخابش کند، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصت کلانتر می سوزد.
نکته۱۵: هزار چهره هر قابلیتی را تصاحب و استفاده کند، تابع قوانین آن نقش در برابر جیم فنگ خواهد بود.
نکته۱۶: اگر همزاد انتخابش کند، همزاد از بازی حذف خواهد شد.
نکته۱۷: اگر کاراگاه ویژه استعلامش را بگیرد، گرداننده به او پاسخ منفی خواهد داد.
نکته۱۸: هوادار می تواند جیم فنگ را انتخاب کند.
نکته۱۹: اگر نخبه انتخابش کند، نخبه از بازی حذف خواهد شد.
نکته۲۰: اگر صبا انتخابش کند، صبا از بازی حذف خواهد شد.
نکته۲۱: افشاگر نمی تواند جیم فنگ را افشا کند و اگر انتخابش کند، فقط فرصت افشاگر می سوزد.
نکته۲۲: نایب نمی تواند جیم فنگ را به عنوان بدل انتخاب کند و اگر انتخابش کند، ظاهرا بدل او خواهد بود ولی در واقع نایب
بدلی نخواهد داشت. (یک نقش به صورت تصادفی به نایب اعلام می شود)
نکته ۲۳: در هر حالتی اگر جیم فنگ جزو انتخاب های شیطان صفت باشد، شیطان صفت موفق به کشتن او نخواهد شد.
نکته ۲۴: اگر پیوند انتخابش کند، پیوند از بازی حذف خواهد شد.
نکته ۲۵: اگر جانان انتخابش کند، اتفاقی برای جیم فنگ نخواهد افتاد و فقط یک نفر به جانی معرفی خواهد شد. یعنی جیم فنگ
به جانی معرفی نمی گردد. (یک نقش به صورت تصادفی به جانان اعلام می گردد)
نکته ۲۶: هیچ کدام از معجون های ساغر، تأثیری بر روی جیم فنگ ندارند.
نکته ۲۷: نفس گیر نمی تواند جیم فنگ را بکشد.
نکته ۲۸: در هر حالتی اگر جیم فنگ جزو انتخاب های آنالیزور باشد، استعلامش منفی خواهد بود.
نکته ۲۹: تردستی نمی شود و اگر انتخاب گردد، فقط فرصت تردست می سوزد.
نکته ۳۰: سلاخ نمی تواند جیم فنگ را سلاخی کند و اگر انتخابش کند، سلاخ از بازی حذف خواهد شد.
نکته ۳۱: جیم فنگ با تیر تفنگ ساز نمی میرد و اگر به او شلیک گردد، اتفاقی برای جیم فنگ نخواهد افتاد.
نکته ۳۲: جیم فنگ افسون نمی گردد.
نکته ۳۳: دام نمی تواند جیم فنگ را تله گذاری کند و اگر انتخابش کند، دام از بازی حذف خواهد شد.
نکته ۳۴: استاد می تواند برای او کارت حرکت آخر انتخاب کند.
نکته ۳۵: هزارپا نمی تواند جیم فنگ را همراه خودش از بازی خارج کند و اگر انتخابش کند، فقط فرصت هزارپا می سوزد.
نقطه ضعف ۱: فدایی می تواند جیم فنگ را حذف کند.
نقطه ضعف ۲: جلب نمی تواند رأی جیم فنگ را بسوزاند ولی می تواند در روز به او ۲ رأی دهد.
نقطه ضعف ۳: قاضی می تواند جیم فنگ را از بازی حذف کند.
نقطه ضعف ۴: قهرمان نمی تواند جیم فنگ را انتخاب و در نتیجه، نمی تواند نجاتش دهد.
نقطه ضعف ۵: شاه کش فقط در روز می تواند جیم فنگ را بکشد.
نقطه ضعف ۶: نایب فقط در صورتی که در روز حمله کند، می تواند جیم فنگ را از بازی خارج کند و اگر در شب حمله کند،
فقط فرصتش می سوزد.
نقطه ضعف ۷: اگر حنا انتخابش کند، هر دو همزمان با هم حذف خواهند شد.
نقطه ضعف ۸: اهداگر نمی تواند کمکی به جیم فنگ بکند.
نقطه ضعف ۹: بازپرس می تواند جیم فنگ را حذف کند.
گرگ

گرگ

گرگ نمای گر!

جزو گرگ نماهاست اما ویژگی های کامل گرگ نما را ندارد. به دلیـل اختلالات ژنتیکی، ظاهر گرگ نما ها را ندارد و همچنین قدرت تکثیر ندارد. ظاهرش شبیه انسان
است ولی خونش، خون گرگ نماست. گرگ با سایـرگرگ نماها تفاوت داشت و خیلی از کارهای آنها را نمی توانست انجام دهد،ولی همیشه در خدمت
گرگ نماها بوده و توانست جایگاه خودش را به دست آورد. چون قدرت های خاص گرگ نماها را نداشت، تصمیم گرفت که قدرت رزمی خودش را
تقویت کند و همین باعث شد به یک جنگجوی توانمند تبدیل گردد. او یک شب در طول بـازی مـی توانـد بـه یک نفر حمله کنـد و حمله اش به تمام اتفاقات شـب،
مقدم است. به این صورت که اولین نفر و قبل از افیون، در شـب بیـدار مـی شـود و بازیکنی که مورد حمله قرار می گیرد، همان موقع حذف می گردد. گرگ قابلیت
تکثیر ندارد ولـی جـزو آمـار گرگ نما ها محسوب می شـود. گرگ باید سعی کند یکی از نقش های کلیدی مقابـل گرگ نما ها را از بازی حذف کند.
شرط پیروزی او با گرگ نماهاست. یعنی هم تعدادشدن گرگ نماها با بقیه شهر.
نکته ۱: دکتر، دکتر ویژه و جراح نمی توانند هدف حمله گرگ را نجات دهند.
نکته۲: قهرمان می تواند هدف حمله گرگ را نجات دهد.
نکته۳: در صورتی که اولین حمله به کشیش نباشد، گرگ می تواند کشیش را بکشد.
نکته۴: کشیش نمی تواند قابلیتی بر روی گرگ اجرا کند.
نکته۵: دستکجی نمی شود و اگر انتخاب گردد، اعلام می شود که شده ولی در اصل اتفاقی برای گرگ نمی افتد.
نکته : اگر شکارچی را انتخاب کند، شکارچی و گرگ هر دو همزمان از بازی حذف می گردند.
نکته : اگر شکارچی انتخابش کند، گرگ و شکارچی هر دو همزمان از بازی حذف می گردند.
نکته: گرگ می تواند رئیس مافیایی که محافظ دارد را بکشد.
نکته: اگر قاتل حرف ای او را انتخاب کند، قاتل حرفه ای از بازی حذف می گردد.
نکته ۱۰: جانی نمی تواند گرگ را بکشد.
نکته ۱۱: اگر گرگ مجهول را برای اولین بار انتخاب کند، مجهول به یک گرگ نمای ساده تبدیل می گردد. یعنی گرگ نمایی
می شود که قدرت تکثیر ندارد و قابل شناسایی است.
نکته ۱۲: اگر هزارچهره را انتخاب کند، گرگ از بازی حذف می گردد.
نکته ۱۳: تا زمانی که همزاد هنوز به نقش جدیدش تبدیل نشده است، توسط گرگ کشته می شود. هر زمان که به نقش
جدیدش تبدیل گردد، تابع قوانین آن نقش خواهد بود.
نکته ۱۴: اگر کاراگاه ویژه استعلام گرگ را بگیرد، استعلامش مثبت خواهد بود.
نکته ۱۵: راوی می تواند بعد از گرگ، دست بلند کند.
نکته ۱۶: اگر به سیاه زخم حمله کند، سیاه زخم به تنهایی از بازی حذف می گردد.
نکته ۱۷: اگر صبا انتخابش کند، باید آن شب به یک نفر حمله کند و آن بازیکن را بلافاصله حذف کند. (آن حمله نسبت به
اتفاقات بعد از آن، مقدم خواهد بود)
نکته ۱۸: اگر گرگ به نایب حمله کند، نایب حذف خواهد شد. (حتی اگر دکتر و جراح داخل بازی باشند)
نکته۱۹: اگر گرگ به شیطان صفت حمله کند، شیطان صفت حذف خواهد شد.
نکته ۲۰: پرستار نمی تواند برای بازیکنی که مورد حمله قرار گرفته است کاری انجام دهد.
نکته ۲۱: جانان می تواند گرگ را انتخاب کند ولی جانی نمی تواند او را بکشد)
نکته ۲۲: سلاخ می تواند گرگ را انتخاب کند و سلاخی کند.
نکته ۲۳: گرگ می تواند مترسک را بکشد.
نکته ۲۴: تردستی نمی شود.
نکته ۲۵: تله دام تأثیری بر روی گرگ ندارد. ،
نکته ۲۶: در صورتی که اولین حمله به جان سخت نباشد، گرگ می تواند جان سخت را بکشد.
نکته ۲۷: بینام نمی تواند نقش گرگ را تصاحب کند.
نکته ۲۸: اگر گرگ به هزارپا حمله کند، هزارپا حذف خواهد شد.
نکته ۲۹: افسونگر تأثیری بر روی گرگ ندارد.
نکته ۲۰: رمال نمی تواند نقش گرگ را انتخاب کند.
نقطه ضعف ۱: در روز آسیب پذیر است و با حمله فدایی، بمب ساز و نایب از بازی حذف می گردد.
نقطه ضعف ۲: اگر توسط جادوگر انتخاب گردد، جادو خواهد شد.
نقطه ضعف ۴: اگر توسط دندانپزشک انتخاب گردد، به مدت ۲۴ ساعت ساکت خواهد شد.
نقطه ضعف ۴: اگر گردن کلفت را انتخاب کند، گردن کلفت بلافاصله حذف نمی گردد و بعد از رأی گیری از بازی خارج می شود
نقطه ضعف ۵: سندیکا می تواند به وسیله لیستش، گرگ را حذف کند.
نقطه ضعف ۶: شب خسب تأثیری بر روی گرگ ندارد چون قابلیت گرگ نسبت به قابلیت شب خسب، مقدم است.
نقطه ضعف : توسط سیمین، شناسایی می شود.
نقطه ضعف ۸: سیمین می تواند گرگ را بکشد.
نقطه ضعف ۹: می تواند ناقل را بکشد و آلوده هم نخواهد شد.
نقطه ضعف ۱۰: شاه کش می تواند گرگ را بکشد.
نقطه ضعف ۱۱: نخبه می تواند گرگ را شناسایی کند.
نقطه ضعف ۱۲: افشاگر می تواند گرگ را افشا کند.
نقطه ضعف ۱۳: شیطان صفت می تواند گرگ را حذف کند.
نقطه ضعف ۱۴: حنا می تواند گرگ را بکشد.
نقطه ضعف ۱۵: پیوند می تواند گرگ را انتخاب کند و گرگ می تواند به واسطه پیوند، حذف گردد.
نقطه ضعف ۱۶: اگر به کابوس حمله کند، کابوس حذف خواهد شد ولی گرگ هم کابوس زده خواهد شد.
نقطه ضعف ۱۷: نفس گیر می تواند گرگ را بکشد.
نقطه ضعف ۱۸: اگر آنالیزور در دوره ۲۴ ساعت نامیرایی باشد، گرگ نمی تواند او را بکشد.
نقطه ضعف ۱۹: بازپرس می تواند گرگ را حذف کند.
نقطه ضعف ۲۰: در برابر تفنگ تفنگ ساز، آسیب پذیر است.
نقطه ضعف ۲۱: روح دزد می تواند گرگ را تسخیر کند.
نقطه ضعف ۲۲: نمی تواند دوال پا را بکشد.
نقطه ضعف ۲۴: نمی تواند جیم فنگ را بکشد.
نقطه ضعف ۲۴: هزارپا می تواند گرگ را حذف کند.
دوال پا

دوال پا

پیچک!

در افسانه ها آمده، موجودی است که به راحتی می تواند طرف مقابل را جذب و متقاعد کند. پس از آن، با دست و پای شبیه طناب، به پر و پای طرف بپیچد و از او به
عنوان میزبان استفاده کند. به این صورت که در شب ۲ ، یک نفر را به عنوان میزبانش انتخاب میکند. از این لحظه به بعد، دوال پا به هیچ طریقی حذف نمی گردد مگر
آنکه میزبان حذف شود. هر زمان میزبان حذف گردد، دوال پا نیز بلافاصله حـذف می شود. تا زمانی که هویت دوال پا برای همه فاش نشده باشد، می تواند در شب
های بعدی، میزبانش را تغییر دهد ولی از لحظه ای که نقشش برای همه آشکار گردد، دیگر نمی تواند میزبانش را تغییر دهد. 
شرط پیروزی او، رسیدن به ۴ نفر آخر یا پیروزی میزبانش است. یعنی تا دوال پا حذف نگردد، هیچ گروهی نمی تواند برنده باشد.
نقش بسیار قوی است چون تنها راه حذف شدنش، حذف میزبانش می باشد. البته بردن با آن خیلی هم ساده نیست چون انتخاب میزبان مناسب که بتواند تا آخر
تضمینتان کند، بسیار دشوار است.
نکته ۱: دوال پا هر بازیکنی را که بخواهد، می تواند به عنوان میزبان انتخاب کند.
نکته۲: بازیکنی که میزبان شده است، متوجه نمی شود که میزبان است.
نکته۳: بازیکن میزبان اگر بخواهد قابلیتی بر روی دوال پا اجرا کند و انتخابش کند، قابلیتش تحت هیچ شرایطی اجرا نخواهد شد. (بدون آنکه میزبان متوجه شود)
نکته۴: نقش و گروه بازیکن میزبان، به دوال پا گفته می شود.
نکته۵: بازیکنی که به عنوان میزبان انتخاب شده است، از شروع روز، به صورت رسمی میزبان خواهد بود.
نکته۶: توجه داشته باشید که میزبان فقط یک عنوان است و بازیکن میزبان، همچنان نقش و گروه خودش را دارد. (میزبان مستقل محسوب نمی شود)
نکته۷: بازیکنی که میزبان است، هیچ گونه ویژگی یا قابلیت خاصی به دست نمی آورد.
نکته۸: اگر تا قبل از شب دوم، هویتش فاش شود، بلافاصله همه چشم می بندند و دوال پا میزبانش را انتخاب می کند و تا پایان بازی نمی تواند میزبانش را تغییر
دهد.
نکته۹: اگر در مرحله اول رأی گیری به عنوان تک رأی بالا بیاید، نقشش برای همه فاش می شود ولی حذف نمی گردد. فقط از آن لحظه به بعد، نمی تواند میزبان جدید
انتخاب کند.
نکته۱۰: دوال پا نمی تواند بازیکنی که قهرمان انتخاب کرده است را میزبان کند. اگر میزبان داشته باشد، میزبان قبلی همچنان میزبان خواهد بود و اگر میزبان نداشته
باشد، همچنان بدون میزبان خواهد ماند تا شب بعد.
نکته ۱۱: اگر فدایی یا بمب ساز در روز انتخابش کنند، آنها به تنهایی بیرون می روند و اتفاقی برای دوال پا نمی افتد.
نکته۱۲: دستکجی و نمی شود و اگر انتخاب گردد، اعلام می شود که شده ولی در اصل اتفاقی برای دوال پا نمی افتد.
نکته۱۳: نایب نمی تواند دوال پا را بکشد.
نکته۱۴: اگر نایب دوال پا را به عنوان بدل انتخاب کند، نایب از بازی حذف می گردد.
نکته۱۵: قاتل حرفه ای نمی تواند دوال پا را بکشد.
نکته۱۶: دوال پا آلوده و مریض نمی شود.
نکته۱۷: شب خسب تأثیری بر روی دوال پا ندارد.
نکته۱۸: هزار چهره در برابر دوال پا حالت آینه ای ندارد و اگر انتخاب شود، میزبان دوال پا خواهد شد.
نکته۱۹: هزار چهره نمی تواند قابلیت دوال پا را تصاحب کند.
نکته۲۰: اگر همزاد انتخابش کند، همزاد از بازی حذف می گردد.
نکته۲۱: شاه کش نمی تواند دوال پا را بکشد.
نکته۲۲: حنا نمی تواند دوال پا را بکشد.
نکته۲۳: اگر صبا انتخابش کند، صبا از بازی حذف می گردد.
نکته۲۴: نخبه نمی تواند دوال پا را شناسایی کند.
نکته۲۵: کابوس زده نمی شود.
نکته۲۶: تردستی نمی شود.
نکته۲۷: نامیرایی آنالیزور، تأثیری بر روی میزبان شدنش ندارد.
نکته۲۸: دوال پا می تواند سلاخی شود و هر زمان که حذف می گردد، میزبانش هم خود به خود سلاخی خواهد شد.
نکته۲۹: بازپرس می تواند دوال پا را به عنوان ۲ نفر انتخاب کند ولی نمی تواند حذفش کند و بازپرس مجبور است آن یکی بازیکن را انتخاب کند.
نکته۳۰: تفنگ تفنگ ساز، تأثیری بر روی دوال پا ندارد.
نکته۳۱: تله دام تأثیری بر روی دوال پا ندارد.
نکته۳۲: افسونگر تأثیری بر روی دوال پا ندارد.
نکته۳۳: رمال نمی تواند نقش دوال پا را انتخاب کند.
نقطه ضعف ۱: اگر مجهول را انتخاب کند، مجهول و دوال پا همزمان حذف خواهند شد.
نقطه ضعف ۲: آمپول زن می تواند دوال پا را شناسایی کند.
نقطه ضعف ۳: زندان بان می تواند دوال پا را زندانی کند.
نقطه ضعف ۴: دندانپزشک می تواند دوال پا را ساکت کند.
نقطه ضعف ۵: اگر کاراگاه ویژه انتخابش کند، استعلامش مثبت خواهد شد.
نقطه ضعف ۶: حتی اگر افیون در شب دوم از قابلیتش استفاده کند، دوال پا بیدار خواهد شد و میزبانش را انتخاب خواهد کرد ولی اگر افیون در شب های بعد
استفاده کند، دوال پا نمی تواند در آن شب بیدار شود.
نقطه ضعف ۷: اگر مترسک را انتخاب کند، مترسک و دوال پا همزمان حذف خواهند شد.
روح دزد

روح دزد

تسخیرکننده!

موجودی است فرازمینی که از روح موجـودات دیگر تغذیه می کند و قدرت می گیرد. طی هزاران سال گذشته، سیاره به سیاره سفر کرده و به هر سیاره جدید که
می رسد، روح تمام مردمانش را به تسخیر خود درمی آورد. به این صورت که در شب هـای فـرد، ۱ نفر و در شب هـای زوج، ۲ نفـر را انتخاب می کند و روحشان را تسخیر
می کند. بازیکنی که تسخیر شده است، در اصل از بازی خارج شده است ولی در ظاهر، داخل بازی است. یعنی بدون آنکه بازیکن متوجه شود، نه قابلیت هایش اجرا
می شوند، نه رأیش شمرده می شود و کلا جزو آمار نیست. تنها اتفاقی که ممکن است برای بازیکن تسخیر شده بیفتد، این است که کامل از بازی خارج گردد. این اتفاق
ممکن است در اثر رأی گیری یا اجرا شدن قابلیت بر روی او، اتفاق بیفتد.
شرط پیروزی او، این است که حداقل نصف بازیکنان زنده (واقعی یا ظاهری)، تسخیر شده باشند. هر زمان این اتفاق بیفتد، بازی بلافاصله به نفع روح دزد پایان می یابد.
درخواست بـرای اعلام آمـار تسخیرشدگان: بازیکنان ۱ بار در طـول بازی می توانند از گرداننده درخواست کنند که تعداد تسخیرشدگان را اعلام کند. به این صورت که هر
روز پس از اجرای کارت حرکت آخر، یک رأی گیری برای آنکه تعداد تسخیرشدگان اعلام گردد یا نه، صورت می گیرد. اگر حداقل نصف بازیکنان موافق باشند، گرداننده
اعلام می کند که دقیقا چند بازیکن تسخیر شده داخل بازی است. تمام بازیکنان بدون استثنا، حق رأی دارند و هر بازیکن ۱ رأی بیشتر ندارد. توجه داشته باشید که فقط ۱
بار در طول بازی می توانید درخواست بدهید.
نکته ۱: بازیکنی که انتخاب می گردد، از شروع روز بعد به صورت رسمی تسخیر شده خواهد بود.
نکته ۲: بازیکنی که تسخیر می گردد، قابلیت و ویژگی های نقشش را تا پایان بازی از دست خواهد داد.
نکته ۳: بازیکنی که تسخیر می گردد، غیر قابل نجات است و اگر مورد هر حمله ای قرار گیرد، حذف خواهد شد.
نکته ۴: بازیکن تسخیر شده نمی تواند تصمیم نهایی را برای حمله گروهی مافیا بگیرد و اگر تصمیم گیرنده باشد، هدفش را انتخاب می کند ولی در واقع حمله ای
صورت نگرفته است. (بدون آنکه کسی متوجه شود)
نکته ۵: محافظ نمی تواند جلوی تسخیر رئیس مافیا را بگیرد.
نکته ۶: دستکجی و یا جادو نمی شود و اگر انتخاب گردد، اعلام می شود که شده ولی در اصل اتفاقی برای روح دزد نمی افتد.
نکته ۷: قاتل حرفه ای نمی تواند روح دزد را بکشد.
نکته ۸: روح دزد به گرگ نما تبدیل نمی گردد.
نکته ۹: روح دزد توسط لیست سندیکا، حذف نمی گردد.
نکته ۱۰: شب خسب تأثیری بر روی روح دزد ندارد.
نکته ۱۱: اگر مجهول را برای بار اول انتخاب کند، مجهول تسخیر می گردد. (بدون آنکه مجهول متوجه شود)
نکته ۱۲: روح دزد آلوده و یا مریض نمی شود.
نکته ۱۳: هزار چهره می تواند نقش روح دزد را تصاحب کند و از قابلیتش استفاده کند.
نکته ۱۴: نایب نمی تواند روح دزد را بکشد.
نکته ۱۵: شیطان صفت نمی تواند روح دزد را بکشد.
نکته ۱۶: جلب نمی تواند قابلیتی بر روی روح دزد اجرا کند.
نکته ۱۷: اگر عماد را انتخاب کند، عماد و پیشمرگ هایش همگی با هم تسخیر خواهند شد.
نکته ۱۸: راوی می تواند بعد از روح دزد، دست بلند کند.
نکته ۱۹: اگر بازیکنی که توسط افشاگر انتخاب می گردد تسخیر شده باشد، اعلام می شود که تسخیر شده است.
نکته ۲۰: شاه کش نمی تواند روح دزد را بکشد.
نکته ۲۱: صبا می تواند نقش روح دزد را تصاحب کند و در صورت تصاحب، هم باید از قابلیتش استفاده کند و هم اینکه بلافاصله بعد از آن، صبا حذف خواهد شد.
نکته ۲۲: پیوند می تواند روح دزد را انتخاب کند ولی روح دزد به واسطه پیوند، حذف نمی گردد. اگر روح دزد به هر دلیلی حذف گردد، بازیکنی که به او پیوند خورده
است نیز حذف می گردد.
نکته ۲۳: جانان می تواند روح دزد را انتخاب کند ولی جانی نمی تواند روح دزد را بکشد.
نکته ۲۴: کابوس زده نمی شود.
نکته ۲۵: معجون های ساغر هیچ تأثیری بر روی روح دزد ندارند.
نکته ۲۶: روح دزد می تواند روح ساغر را تسخیر کند.
نکته ۲۷: نفس گیر نمی تواند روح دزد را حذف کند.
نکته ۲۸: اهداگر نمی تواند بازیکن تسخیر شده را نجات دهد.
نکته ۲۹: تردستی نمی شود.
نکته ۳۰: سلاخ نمی تواند روح دزد را سلاخی کند.
نکته ۳۱: روح دزد می تواند جان سخت را تسخیر کند، حتی اگر اولین حمله به او باشد.
نکته ۳۲: گرگ نمی تواند روح دزد را بکشد.
نکته ۳۳: تله دام، تأثیری بر روی روح دزد ندارد.
نکته ۳۴: افسونگر تأثیری بر روی روح دزد ندارد.
نکته ۳۵: رمال نمی تواند نقش روح دزد را انتخاب کند.
نکته ۳۶: به جز مواردی که در نقاط ضعف نوشت شده است، روح دزد می تواند سایر نقش ها را تسخیر کند.
نقطه ضعف ۱: نمی تواند روح بازیکنی که توسط قهرمان انتخاب شده است را تسخیر کند.
نقطه ضعف ۲: نمی تواند روح کشیش را تسخیر کند.
نقطه ضعف ۳: فدایی و بمب ساز می توانند روح دزد را حذف کنند.
نقطه ضعف ۴: دندانپزشک می تواند روح دزد را ساکت کند.
نقطه ضعف ۵: زندانبان می تواند روح دزد را زندانی کند.
نقطه ضعف ۶: آمپول زن می تواند روح دزد را شناسایی کند.
نقطه ضعف ۷: اگر هزار چهره را انتخاب کند، اتفاق خاصی نمی افتد. (بدون آنکه روح دزد چیزی متوجه شود)
نقطه ضعف ۸: اگر کاراگاه ویژه انتخابش کند، استعلامش مثبت خواهد شد.
نقطه ضعف ۹: نخبه می تواند روح دزد را شناسایی کند.
نقطه ضعف ۱۰: افشاگر می تواند هویت روح دزد را افشا کند.
نقطه ضعف ۱۱: حنا می تواند روح دزد را بکشد.
نقطه ضعف ۱۲: نمی تواند سالم را تسخیر کند.
نقطه ضعف ۱۳: نمی تواند آنالیزور را در دوره نامیرایی، تسخیر کند.
نقطه ضعف ۱۴: نمی تواند روح مترسک را تسخیر کند.
نقطه ضعف ۱۵: بازپرس می تواند روح دزد را حذف کند.
نقطه ضعف ۱۶: نمی تواند روح جیم فنگ را تسخیر کند.
مستقل ساده

مستقل ساده

نقش مهم 

دولول

دولول

--

قاتل اهلی

قاتل اهلی

--

افشاگر

افشاگر

بیان کننده :

خبرنگار اخراج شده ای که حالا به صورت خصوصی کار میکند کارش این هست که دنبال اشخاص برود و آمارشان را بگیرد و دو شب در طول بازی میتواند بازیکنی را انتخاب کند و تا زمانی که افشاگر در بازی است هر وقت آن بازیکن حذف شود بلافاصله کارت شخصیتش و نقشش به همه اعلام می گردد . اگر قبل از اینکه حذف شوند . افشاگر از بازی حذف شود فقط گروه آنها به صورت تصادفی برای همه گفته می شود . افشاگر باید خیلی با دقت و سیاست به دنبال بازیکنی بگردد که هویتش را افشا کند و افشاگر معمولا سراغ کسانی می رود که یا گره بازی هستند یا زیاد صحبت میکنند . 

نکته ۱: قهرمان نمیتواند بازیکنی که انتخاب میشود را از افشا شدن نجات بدهد . 

نکته ۲: بازیکنی که افشای هویت میشود باید نقشش کامل گفته شود . یعنی اگر کاراگاه به گرگ نما تبدیل شود افشا بشود هم کارتش به همه نشان داده میشود و هم گرداننده به همه اعلام میکند که گرگ نما بوده . 

نکته ۳: اگر صبا را انتخاب کند و صبا از بازی حذف شود هم نقش صبا اعلام می شود و هم نقشی که آن روز تصاحب کرده .  

نکته ۴: شارلاتان تاثیری روی اعلام نقش بازیکن حذف شده ندارد . 

نکته ۵: دورگه تاثیری روی اعلام نقش بازیکن حذف شده ندارد . 

نکته ۶: اگر مجهول را انتخاب کند و مجهول از بازی حذف شود هم نقش مجهول هم نقش جدیدش اعلام میگردد . 

نکته ۷: اگر همزاد را انتخاب کند و همزاد از بازی حذف شود هم نقش همزاد هم نقش جدیدش اعلام میگردد. 

نکته ۸: اگر پیشمرگ را انتخاب کند و پیشمرگ از بازی حذف شود هم پیشمرگ بودنش اعلام می شود هم نقشش اعلام می شود . 

نکته ۹: اگر کاراگاه ویژه را انتخاب کند به همراه افشای نقش کاراگاه ویژه تعداد استعلام های مثبت او نیز اعلام میگردد . 

نقطه ضعف ۱ : اگر افشاگر و بمب ساز هر دو یک بازیکن را انتخاب کنند نقش بازیکن افشا نمی شود .

نقطه ضعف ۲ : اگر شب خسب انتخابش کند و افشاگر همان شب کارش را انجام دهد ، افشاگر  قابلیتش را روی خودش انجام می دهد . 

نقطه ضعف ۳ : اگر هزار چهره را انتخاب کند هر وقت افشاگر از بازی حذف شود نقش افشاگر افشا می شود ، چون انگار قابلیتش را روی خودش انجام می دهد . 

نقطه ضعف ۴ : اگر ناقل را انتخاب کند افشاگر آلوده میشود . 

نقطه ضعف ۵ : اگر نایب را انتخاب کند نقش بدل به جای نایب افشا می شود . 

نقطه ضعف ۶ : افشاگر نمی تواند بازیکنی که کارت نهان دارد را انتخاب کند . 

نکته گردانندگی ۱: اگر افشاگر قـبل از بازیکنان حذف شود، گرداننده همان لحظه گروه آنها را به صورت تصادفی اعلام می کند. یعنی باید بگوید شهروند، مافیا یا مستقل است. چـون به صورت تصادفی اعلام می گردد، بازیکنان می فهمند ۲ بازیکنی که افشاگر انتخاب کرده است کدام بازیکنان هستند اما متوجه نمی شوند که هر کدام متعلق به چه گروهی هستند.

نکته گردانندگی ۲: افشاگر هر شب بیدار نمی شود و هر وقت بخواهد از قابلیتش استفاده کند، باید دستش را بلند کند.

نکته گردانندگی ۴: دقت کنید که نقش بازیکنی که باید افشا شود را درست اعلام کنید و هیچ موردی را جا نیندازید.

 

 

شهردار

شهردار

اراده کنه - رأی گیری بی رأی گیری :

ارشد شهر است و تنها شهروندی است که دکتر را میشناسد . او همچنین میتواند یک روز رأی گیری را لغو کند . به این ترتیب که در مرحله دوم رأی گیری به جای نوشتن رأی بنویسد شهردار تا رأی گیری ملغی شود . گرداننده در هنگام شمارش آراء با دیدن کارت شهردار اعلام میکند که رأی گیری ملغی شده است . با لغو شدن رأی گیری شب شروع میشود و اتفاق خاص دیگری در روز نمی افتد . شهردار با وجود این دو توانایی نقش مهمی در بازی دارد او باید شهروندان را هدایت کرده و از دکتر در مواقع نیاز دفاع کند . 

نکته 1  : در صورت همزمان بودن دستور شهردار و قاضی دستور شهردار ارجح است .  

 نقطه ضعف 2  : زمانی که خودش متهم باشد نمیتواند از قدرتش استفاده کند . 

دکتر

دکتر

نجات دهنده درشب :

دکتر یکی از مهمترین شخصیتهای بازی و شهروندان است که میتواند حمله های شبانه ای که به شهر میشود را بی نتیجه کند . او هر شب یک نفر را انتخاب میکند تا اگر مورد حمله کسی قرار گرفته بود ، نجات پیدا کند. انتخاب دکتر هر شب مهم است چون تمام سعی و تلاش دکتر باید نجات شهروندان باشد . اگر درست انتخاب کند در شب میتواند جلوی حذف شدن یک شهروند را بگیرد .

نکته ۱ : در طول بازی فقط یکبار میتواند خودش را نجات دهد.

نکته ۲ : سندیکا و شهردار از اول بازی او را میشناسند ولی دکتر کسی را نمیشناسد.

نکته ۳ : شخصیتی است که اصلا نباید خودش را تابلو کند و اگر درست عمل نماید میتواند تا حدودی برد شهروندان را تضمین کند . 

نقطه ضعف ۱ : اگر شخصی که دکتر برای نجات انتخاب کرده است توسط ۲ شخصیت مورد حمله قرار گیرد درمان دکتر بی نتیجه خواهد بود .

نقطه ضعف ۲ : دکتر فقط در شب میتواند کسی را نجات دهد و در طول روز نمیتواند برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته است کاری انجام دهد . (قاتل حرفه ای قربانی خود را در شب انتخاب میکند ولی در روز میکشد به همین دلیل دکتر نمیتواند به او کمک کند ). 

 

کاراگاه

کاراگاه

در تعقیب مافیا :

کاراگاه شبانه به جستجوی مافیا میرود و از شخصیتهای مهم شهروندان محسوب میشود. او هر شب از گرداننده در مورد شخصیت افراد سوال میکند و اگر مافیا باشند گرداننده به او جواب مثبت میدهد. بنابراین تنها شهروندی است که با قابلیت شناسایی مافیا و با داشتن این اطلاعات مهم میتواند بازی را به نفع شهروندان پیش ببرد . این ویژگی باعث میشود تا افراد مافیا در پی شناسایی او باشند . بنابراین نباید خودش را تابلو کند تا توسط مافیا از بازی خارج نشود.

نکته ۱ : اگر شخصیتهای مستقل و یا جاسوس را انتخاب کند . گرداننده با اشاره فقط مگوید که مافیا نیست .

نقطه ضعف ۱ : او توانایی شناخت رییس مافیا را ندارد  یعنی اگر رییس مافیا را حدس بزند گرداننده به او میگوید مافیا نیست.

نقطه ضعف ۲ : او توانایی شناخت بازیکنی که شارلاتان نشان کرده است را ندارد زیرا گرداننده شخصیت آن بازیکن را برعکس خواهد گفت.

 

دست کج

دست کج

سه سوت خالی می کنه :

جزء شهروندان است اما متأسفانه دستش کج است . او میتواند قابلیت افراد را از آنها بگیرد . به این شکل که یک شب در طول بازی به یک نفر دستبرد میزند و اگر آن شخص شهروند باشد تبدیل به یک شهروند ساده میشود و اگر مافیا باشد . تبدیل به یک مافیای ساده میشود و ویژگیهای خودش را از دست میدهد . ( توانایی به دست کج انتقال نمیباشد ) . 

نکته ۱ : دست کج باید حواسش باشد تا از این ویژگی برای شهروندان به نحو احسن استفاده کرده و یک مافیا را تبدیل به مافیای ساده کند . 

نکته ۲ : با حمله دست کج به جانی مافیا میتوانند هر شب جانی را از بین ببرند . ( قابلیت هر ۲ شب یکبار کشته شدن افراد توسط جانی پابرجاست )

 نقطه ضعف ۱ : اگر به کاراگاه و شخصیتهای مستقل دستبرد بزند حرکتش بی تأثیر است و فقط فرصت خود را از دست میدهد . 

نقطه ضعف ۲ : دست کج نمیتواند به بازیکنی که قهرمان انتخاب کرده است دستبرد بزند . 

نقطه ضعف ۳ : اگر محافظ در بازی باشد دستکج نمیتواند به رئیس مافیا دستبرد بزند .

نقطه ضعف ۴ : اگر دستکج به موکل دستبرد بزند موکل قابلیتهای شخصی خود را از دست میدهد ولی همچنان وکیل دارد . 

قاضی

قاضی

دارای حق وتو در رأی گیری :

به عنوان قاضی شهر در مواقع لزوم می تواند تصمیم گیری کند تا چه کسی در مرحله دوم رأی گیری حذف شود و جدا از نتیجه آراء شخص مورد نظر قاضی از بین متهمین از بازی خارج میشود . قاضی دوبار در طول بازی میتواند از این قابلیتش استفاده کند و روی کارت بنویسد چه کسی از بین متهمین حذف شود . 

نکته ۱ : از آنجایی که تصمیم او لازم الجرا است پس نباید بر اساس شانس انتخاب کند و بهتر است با اطمینان صددرصد یک نفر را برای حذف شدن انتخاب کند . 

نکته ۲ : تصمیم قاضی نسبت به وکالت وکیل ارجح است . 

 نقطه ضعف ۱ : در صورتی که همزمان با شهردار کارش را انجام دهد . اولویت با شهردار است و رأی گیری ملغی میشود . در این حالت قاضی یکی از فرصتهای خود را هم از دست میدهد .

 

گورکن

گورکن

نبش قبر میکنه :

شخصیتی مخوف و منزوی است اما بار مسئولیتی مهمی برعهده دارد که بایدبه موقع به آن عمل کند . وظیفه او افشای هویت بازیکنانی است که از بازی حذف شده اند . گورکن دوشب در طول بازی به گرداننده اعلام میکند که میخواهد نبش قبر کند و صبح فردا باید کارتهایی که تا آن لحظه از بازی خارج شده اند توسط گرداننده به افراد شهر اعلام شوند . او میتواند شهروندان را از سردرگمی و ابهام نجات بدهد.

نکته ۱ : از آنجایی که هویت افراد بعد از خارج شدن از بازی فاش نمیشود نقش گورکن در بازی بسیار مهم است . 

نکته ۲ : او باید دقت کند تا در فرصت مناسب و در مرحله ای که شهروندان دچار سردرگمی در شناسایی مافیا و شهروندان شده اند از قابلیت خود استفاده نماید یعنی نه آنقدر زود که چندان مفید نباشد و نه آنقدر دیر که فرصت نکند انجام دهد .

 نقطه ضعف ۱ : قابلیت گورکن فقط نشان میدهد چه شخصیت هایی خارج شده اند و ترتیب آنها مشخص نمیشود ( گرداننده کارتها را بر میزند و بعد رو میکند )

نقطه ضعف ۲ : جزء شخصیتهایی است که اصلا نباید افشای هویت کند چون مافیا و سندیکا سریع او را حذف خواهند کرد و شهروندان دیگر قادر نخواهد بود که کارتهای خارج شده از بازی را ببینند . 

 

فرشته نجات

فرشته نجات

سپر بلا :

تنها او این توانایی را دارد که بازیکن حذف شده از بازی را نجات دهد . هر بازیکنی که در حال خروج از بازی با رأی گیری است . میتواند اسم یک نفر را روی کارت بنویسد ( فرصت آخر ) و به گرداننده بدهد . اگر فرشته نجات باشد او در بازی باقی می ماند و فرشته نجات به یک شهروند ساده تبدیل می گردد . یعنی فرشته فقط یک بار این قابلیت را دارد . دارای شخصیت خاصی است زیرا بسته به شرایط یا باید ساکت باشد یا در صورت لزوم به یک شهروند برساند که فرشته نجات است . در حالت معمولی نباید شخصیتش را تابلو کند .

نکته ۱ : این روند بدون فاش شدن شخصیت بازیکن صورت میگیرد یعنی نام بازیکنی را که روی کارت می نویسید فقط گرداننده میبیند و حدستان چه درست باشد چه اشتباه کسی نمیفهمد چه کسی فرشته نجات بوده و تنها نتیجه اعلام میگردد.

نکته ۲ : دشمنان شهروندان نباید به هویت فرشته نجات پی ببرند زیرا به ضرر شهروندان خواهد بود . 

 نقطه ضعف ۱ : در مرحله فرصت آخر نمیتواند اسم خودش را بنویسد ( اگر در حال حذف شدن باشد اصلا نباید تابلو کند که خودش فرشته نجات است )

نقطه ضعف ۲ : اگر موردحمله جادوگر و دست کج قرار بگیرد یا به زندان برود توانایی نجات دادن را از دست میدهد ( ولی مرحله فرصت آخر همچنان انجام می شود )

زندانبان

زندانبان

می فرسته آب خنک بخوری :

دوبار در شب این توانایی را دارد که بازیکنی را به زندان بفرستد . زندان محلی کاملا جدا از بازی است و بازیکنی که به زندان فرستاده میشود .  باید ۲۴ ساعت را در آنجا سر کند . زندانبان با شهروندان است پس باید دقت کند که چه کسی را انتخاب می کند . بازیکنی که زندان می رود عملا از بازی خارج است چون نه چیزی می بیند یا می شنود و نه می تواند رأی دهد یا از قابلیتش استفاده کند . 

نکته ۱ : هر بازیکنی که به زندان فرستاده می شود تا زمانی که داخل زندان است تمام قابلیت های خاصش را از دست می دهد . 

نکته ۲ : زندان رفتن یک حسن دارد بازیکنی که زندان می رود از حمله های شب و روز در امان می ماند ( به جز حمله قاتل حرفه ای ) .

نکته ۳ : بعضی وقتها مخصوصا در اواخر بازی میتوان با زندان رفتن یک نفر و خلا نقشش به شخصیتش پی برد . 

نقطه ضعف ۱ : زندانبان بازیکنی را که قهرمان انتخاب کرده است نمیتواند به زندان بفرستد و فقط یکی از فرصتهایش را از دست میدهد. 

نقطه ضعف ۲ : نمیتواند خودش را به زندان بفرستد.

 

قهرمان

قهرمان

۲۴ ساعت بیمه میشی :

قهرمان شهر است و به دلیل ویژگی های ممتازی که دارد بین شهروندان محبوب است . هر ۲ شب در طول بازی با انتخاب یک شخص آن نفر را به مدت ۲۴ ساعت از هر گونه اتفاقی که برایش می افتد ، در امان نگه میدارد . نقش او در مواقعی از دکتر هم مهمتر است . چون کارش را هر ۲ شب انجام می دهد خیلی باید حواسش جمع باشد چون با انتخاب غلط ، می تواند ۲۴ ساعت از یک غیر شهروند حفاظت می کند. . 

نکته ۱ : توانایی نجات قهرمان از دکتر خیلی بالاتر است زیرا فردی را که انتخاب می کند علاوه بر حمله گروهی مافیا و حمله جانی و سندیکا از حمله گرگ نما - فدایی - دست کج - زندانبان - جادوگر - دندانپزشک و تک تک اعضای مافیا ( به غیر از قاتل حرفه ای ) هم نجات می دهد .

نکته ۲ : شخصی که قهرمان انتخاب میکند . با حمله فدایی یا بمب ساز هم از بازی خارج نمیگردد ولی فدایی و بمب ساز هر کدام که حمله کرده باشند باید از بازی خارج شوند . 

نکته ۳ : قهرمان میتواند در نجات افراد لیست سیاه سندیکا و هدف های گرگ نما نقش مهمی داشته باشد . 

نقطه ضعف ۱ : نمی تواند بازیکن را از حذف شدن با رأی گیری یا با تصمیم قاضی نجات دهد.

نقطه ضعف ۲ : نمیتواند خودش را برای نجات انتخاب کند . 

نقطه ضعف ۳ : اگر قهرمان بازیکنی را انتخاب کند که قبلا توسط قاتل حرفه ای انتخاب شده است و فردا قرار است از بازی حذف شود . بازیکن باید حذف شود و کاری از دست قهرمان ساخته نیست .

وکیل

وکیل

شانس بیاری وکیلت بشه :

شهروندی است که میتواند یکبار وکالت یکنفر را به عهده بگیرد و در طول بازی به او کمک کند . تا زمانی که وکیل در بازی حضور دارد . موکل با رأی گیری از بازی خارج نمی شود . او نام موکلش را با نوشتن در مرحله دوم رأی گیری به گرداننده اعلام می کند . باید موکلش را با دقت انتخاب کند زیرا اگر فرد انتخاب شده شهروند نباشد . به ضرر شهروندان عمل کرده متأسفانه نمیتواند نظرش را تغییر دهد.

نکته ۱ : موکل نمی داند وکیل کدام بازیکن است .

نقطه ضعف ۱ : در صورتی که خودش متهم نباشد میتواند یکبار یک موکل انتخاب کند . ( موکل می تواند یکی از متهمین یا یکی از رأی دهندگان باشد )

نقطه ضعف ۲ : نظر قاضی شهر بر وکالت او ارجحیت دارد و اگر قاضی دستور به حذف موکلش بدهد . موکل با رأی قاضی از بازی خارج می شود . 

نقطه ضعف ۳ : اگر تعداد کارتهای اتهام موکل از حد مجاز بگذرد و رأی بیاورد موکل از بازی خارج میشود و کاری از دست وکیل ساخته نیست.

جاسوس

جاسوس

ستون پنجم :

او نقش دوجانبه و مهمی دارد . شهروندی است که در بین اعضای مافیا حضور دارد و همراه آنها بیدار میشود ولی جزء آنها نیست . در واقع زمانی که گرداننده از افراد مافیا میخواهد که بیدار شوند او نیز چشم باز کرده و خودش را جزء مافیا نشان میدهد . با حضور او در بین اعضای مافیا آنها توانایی شناسایی ویژگی های همدیگر را ندارند و فقط متوجه میشوند که چه کسانی مافیا هستند . فقط رئیس را می شناسند و بقیه اعضای مافیا مثل شارلاتان - جلب  - محافظ و ... به هم معرفی نمی شوند . وظیفه مافیا شناسایی هرچه زودتر اوست تا در شب یا روز او را از بازی خارج کنند . چون مافیا مطمعن است یک نفر در جمعشان به غیر از رئیس شهروندی است که دارد نقش مافیا بازی میکند ، جاسوس باید طوری بازی کند که اعضای مافیا به او شک نکنند . 

نکته ۱ : جاسوس باید حواسش باشد تا با ایجاد تفرقه در بین افراد مافیا هر کدام از آنها را جاسوس جلوه دهد تا از داخل خودشان را نابود کنند و شهروندان را متقاعد سازد تا اعضای مافیا را در طول روز از بازی خارج کنند . 

نکته ۲ : بهتر است جاسوس را با شخصیتهای مستقل استفاده نگردد .  

نکته ۳ : اگر جاسوس در بازی باشد حضور شارلاتان در بازی الزامی است اما شارلاتان بدون جاسوس میتواند در بازی باشد . 

نکته ۴ : در آمار گیری جزء شهروندان شمرده میشود . 

نکته ۵ : جاسوس باید دقت کند هر زمان که گرداننده اعلام کرد مافیا بیدار شوند همزمان با مافیا و کاملا طبیعی همراه با آنها بیدار شود . 

نقطه ضعف ۱ : جاسوس از اول میداند افراد مافیا چه کسانی هستند ولی چون نباید هویت واقعی خودش را فاش کند . به هیچ وجه نمیتواند کوچکترین اشاره ای به شخصیتش کند و اگر گرداننده بشنود شهروندان بازنده اعلام خواهند شد ( حتی در مرحله حرکت آخر ) 

نقطه ضعف ۲ : اگر شارلاتان او را انتخاب کند جاسوس از بازی خارج میشود .

نقطه ضعف ۳ : اگر دستکج به جاسوس حمله کند جاسوس به یک شهروند ساده تبدیل می شود و همراه مافیا بیدار نمیشود . تا آخر بازی نمی تواند کوچکترین اشاره ای به جاسوس بودنش بکند و اگر این کار را انجام دهد . شهروندان بلافاصله بازنده خواهد شد . ( در این حالت طبیعتا مافیا متوجه می شوند که او جاسوس بوده است . )

دندانپزشک

دندانپزشک

دندون میکشه - ساکت میکنه :

او هر شب یک نفر را انتخاب میکند و آن بازیکن به مدت ۲۴ ساعت نمیتواند هیچ حرفی بزند یا دهانش را باز کند و او نمیتواند یک بازیکن را بیشتر از یکبار انتخاب نماید . در کل یکروز کامل لال میشود نه میتواند دفاعی کند و نه کمکی بکند ولی از طرفی بعضی وقتها حرف نزدن به نفع بازیکن است بنابراین دندانپزشک در انتخابش باید خیلی دقت کند.

نکته ۱ : باید کارش را هر شب انجام دهد . 

نکته ۲ : راوی اگر لال بشود باز کارش را انجام میدهد چون روایتش به صورت مکتوب میباشد .

نقطه ضعف ۱ : نمیتواند بازیکنی را که قهرمان انتخاب کرده است را لال کند .

نقطه ضعف ۲ : نمیتواند خودش را انتخاب کند.

نقطه ضعف ۳ : اگر توسط شب خسب انتخاب شود دندانپزشک به مدت ۲۴ ساعت لال میشود . 

نقطه ضعف ۴ : اگر هزار چهره را انتخاب کند دندانپزشک از بازی خارج میشود . 

نقطه ضعف ۵ : مثل اکثر شخصیتها آلوده میشود و توانایی خاصی در برابر آلودگی ندارد .

 

فدایی

فدایی

جونشو برای شهر میده - نیروی فدایی شهروندان است :

او میتواند در روز تا قبل از پایان مرحله اول رأی گیری . شخصی را با هفت تیرش نشان کند و او را به همراه خود از بازی خارج نماید . نحوه اجرا به این صورت است که در روز بلند میشود و بلند اعلام میکند : فدایی ، و به سمت هدفش نشانه میرود و با دستش ماشه را میکشد و در این لحظه خودش همراه فرد انتخاب شده از بازی خارج میشوند. 

نکته ۱ : فدایی برخلاف بمب ساز که ۷ ثانیه صبر میکند و بعد هدفش را میزند بلافاصله کارش را انجام میدهد . 

نکته ۲ : او میتواند حمله بمب ساز را در ۷ ثانیه فاصله تا شروع حرکتش خنثی کند و بمب ساز را همراه با خودش از بازی خارج کند و جلوی عملکردش را بگیرد . 

نکته ۳ : برخلاف کل بازی کسی که توسط فدایی خارج میشود شخصیتش همان موقع اعلام میگردد.

نقطه ضعف ۱ : اگر به رئیس مافیا حمله کند و محافظ او در بازی باشد گرداننده اعلام میکند که شخص مورد حمله قرار گرفته کشته نمیشود و فقط فدایی از بازی خارج میگردد . 

نقطه ضعف ۲ : اگر به بازیکنی که قهرمان انتخاب کرده است حمله کند گرداننده اعلام میکند که شخص مورد حمله قرارگرفته کشته نمیشود و فقط فدایی از بازی خارج میشود . 

نقطه ضعف ۳ : وقتی بمب ساز بلند شد و شخصیتش را اعلام کرد پس از ۷ ثانیه هدفش را مشخص میکند . فدایی قبل از مشخص شدن هدف میتواند حمله بمب ساز را خنثی کند . اگر ۷ ثانیه تمام شود فدایی دیگر نمیتواند کاری انجام دهد . 

گردن کلفت

گردن کلفت

میتونه چون گردنش کلفته :

گردنش کلفت است و به این راحتی ها از پا در نمی آید . اگر در شب یا روز توسط دشمن انتخاب شود . همان لحظه از بازی خارج نشده و بلافاصله کشته نمیشود . او تا پایان مرحله رأی گیری در بازی میماند و به حرفها گوش میدهد و در نهایت رأی میدهد .پس از رأی گیری از بازی خارج میشود . 

نکته ۱ : گردن کلفت تنها شخصیتی است که وقتی صبح گرداننده اعلام می کند که به او حمله شده کارتش را به همه نشان میدهد . 

نکته ۲ : اگر بمب ساز یا فدایی او را انتخاب کنند خودشان در همان لحظه از بازی خارج میشوند اما گردن کلفت تا پایان رأی گیری در بازی می ماند . 

نکته ۳ : حتی اگر بیش از یک نفر به صورت همزمان به گردن کلفت حمله کنند گردن کلفت بلافاصله کشته نمیشود . 

نقطه ضعف ۱ : گردن کلفتی که جادو شده باشد یا دست کج انتخابش کرده باشد با اولین حمله بلافاصله می میرد .

نقطه ضعف ۲ : اگر گرگ نما به او حمله کند بلافاصله به یک گرگ نما تبدیل می شود و قابلیت گردن کلفت بودنش را از دست می دهد . 

نقطه ضعف ۳ : اگر توسط قاتل حرفه ای انتخاب شود سه روز بعد وسط ظهر بلافاصله می میرد . 

 

کشیش

کشیش

گرگ نما رو  آدم می کنه :

شهروند مومن و مقرب خداوند است و یکبار اگر کسی در شب به او حمله کند خدا او را از مرگ و حذف از بازی نجات میدهد . بدون آنکه خود کشیش در جریان این موضوع قرار بگیرد . هر ۳ شب در طول بازی یکنفر را انتخاب میکند و اگرگ گرگ نما باشد آن شخص به یک شهروند ساده تبدیل می گردد . نقش مهمی در مبارزه با گرگ نما دارد . 

نکته ۱ :هر بازیکنی که گرگ نما شده باشد و کشیش انتخابش کند تبدیل به شهروند ساده می شود . چه شهروند بوده باشد چه مافیا و چه مستقل . 

نکته ۲ : جادوگر نمی تواند کشیش را جادو کند . 

نکته ۳ : اگر گرگ نما به کشیش حمله کند کشیش شهروند باقی می ماند و اتفاق خاصی نمی افتد . 

نکته ۴ : کشیش را به همراه گرگ نما و کارتهای مربوطه استفاده کنید . 

نقطه ضعف ۱ : کشیش را به همراه گرگ نما و کارتهای مربوطه استفاده کنید . 

 

جادوگر

جادوگر

استاد سحر و جادو :

با استفاده از نیروهای ماورایی و رمل و اسطرلاب هرکس را بخواهد به تسخیر در می آورد . جادوگر دارای ۲ قابلیت است . یکبار یکنفر را در شب جادو می کند و یکبار هم میتواند در روز در مرحله دوم رأی گیری یک نفر را جادو کند . فرد جادو شده تمام ویژگیهای خاصش را به مدت ۲۴ ساعت از دست میدهد و شب تحت هیچ شرایطی نمی تواند بیدار شود . به همین دلیل باید از این توانایی در مقابل گرگ نما مافیا و جانی استفاده کند . 

نکته ۱ : اگر گرگ نما در بازی باشد جادوگر را هم حتما قرار دهید چون این امکان را دارد که در شب سوم گرگ نما را جادو کند و نگذارد بیدار شود و تکثیر پیدا کند . 

نکته ۲ : حتی اگر محافظ در بازی باشد جادوگر میتواند رئیس مافیا را جادو کند . 

نقطه ضعف ۱ : نمیتواند کشیش را جادو کند . 

نقطه ضعف ۲ : نمیتواند بازیکنی را که قهرمان انتخاب کرده است را جادو کند .

شکارچی

شکارچی

قاتل گرگ نما :

تنها کسی است که در شب میتواند گرگ نما را از بازی خارج کند . بنابراین وقتی گرگ نما در بازی باشد نقش مهمی در پیروزی شهروندان دارد . اسلحه مخصوصی دارد که گرگ نما را از پای در می آورد . هر ۲ شب یکبار بازیکنی را انتخاب میکند و اگر گرگ نما باشد آن شخص از بازی خارج میگردد . چون فقط شکارچی می تواند گرگ نما را از بازی خارج کند . باید در انتخابش دقت بالایی داشته باشد . 

نکته ۱ : شخصیتهای شکارچی و گرگ نما حتما باید باهم در بازی حضور داشته باشند . 

نکته ۲ : اگر گرگ نما به شکارچی حمله کند . اتفاقی برای شکارچی نمی افتد و به گرگ نما تبدیل نمیشود . 

نکته ۳ : شکارچی فقط توانایی کشتن گرگ نما را دارد و شخصیت دیگری را نمیتواند بکشد . 

نقطه ضعف ۱ : به بازیکنی که قهرمان انتخابش کرده است نمیتواند حمله کند . 

نانوا

نانوا

روزی رسان شهر :

با مرگ او افراد شهر بعد از ۵ روز به دلیل قحطی و گرسنگی می میرند و گرگ نما برنده میشود و اگر گرگ نما در بازی نباشد . مافیا برنده خواهند شد . شخصیت نانوا کار خاصی نمیکند و فقط کارهای عمومی یک شهروند را انجام می دهد اما زنده ماندنش برای شهروندان بسیار کلیدی است . نانوا تحت هیچ شرایطی در روز اول از بازی خارج نمی شود . 

نکته ۱ : در بازی که شخصیت نانوا حضور دارد حتما باید گرگ نما شکارچی کشیش جادوگر و قهرمان هم حضور داشته باشند . 

نکته ۲ : در روز اول با لیست سیاه سندیکا یا حمله فدایی و بمب ساز از بازی حذف نمیشود . 

نکته ۳ : شخصیت نانوا بهتر است در تعداد بالا استفاده شود . 

نقطه ضعف ۱ : اگر دست کج به نانوا حمله کند تبدیل به شهروند ساده میشود و از این لحظه اگر بمیرد اتفاقی برای شهر نمی افتد . 

نقطه ضعف ۲ : نانوا روز  اول حذف نمیشود حتی اگر رأی اکثریت بیاورد ولی گرداننده مجبور است هویتش را در صورت رأی آوردن به همه بگوید ( شخصیتش برای همه فاش خواهد شد )

نقطه ضعف ۳ : اگر گرگ نما به نانوا حمله کند و او را تبدیل نماید از آن لحظه ۵ روز شمارش معکوس برای شهر آغاز می شود . 

سیمین

سیمین

گرگ یاب :

از بچگی زیر دست پدرش با نقره سروکار داشته و حالا یک نقره کار قهار و همچنین شیمیدان معروف است . سیمین به دنبال گرگ نماها میگردد و از شخصیتهای مهم شهروندان برای سناریوی گرگ نما محسوب میشود . او هر شب از گرداننده در مورد شخصیت افراد سوال میکند و اگر گرگ نما باشند گرداننده جواب مثبت میدهد . بنابراین تنها شهروندی است که قابلیت شناسایی گرگ نماها را دارد . از سالیان دور برای از بین بردن گرگینه ها از نقره استفاده میکردند . یکبار هم میتواند با استفاده از ترکیب مخصوصی که با نقره درست میکند گرگ نما یا دورگه را بکشد . به این ترتیب که یک نفر را در شب برای کشتن انتخاب میکند و اگر گرگ نما باشد . آن بازیکن از بازی حذف میشود . 

نکته ۱: نمیتواند همزمان هر ۲ کارش را با هم انجام دهد یعنی هم در مورد یک نفر سوال کند و هم یک گرگ نما را بکشد حتما باید یکی از قابلیتهایش را انتخاب کند و انجام بدهد . 

نکته ۲: اگر گرگ نما یا دورگه انتخابش کنند اتفاقی برای سیمین نمی افتد . 

نکته ۳: اگر بازیکنی که برای کشتن انتخاب می کند گرگ نما نباشد اتفاقی برای آن بازیکن نمی افتد و سیمین تنها فرصتش را از دست می دهد . 

نقطه ضعف ۱: او توانایی شناخت دورگه و بازیکنی که دورگه انتخابش کرده است را ندارد . 

نقطه ضعف ۲: نمیتواند گرگ نما یا دورگه ای که قهرمان انتخاب کرده است را بکشد . 

نقطه ضعف ۳: اگر شب خسب انتخابش کند آن شب از هر کسی استعلام بگیرد جواب منفی می گیرد چون انگار از خودش استعلام گرفته است . 

نقطه ضعف ۴: اگر هزارچهره را برای شناسایی انتخاب کند جواب استعلام منفی خواهد بود و اگر هزار چهره را به قصد کشتن انتخاب کند اتفاق خاصی نمی افتد و سیمین تنها فرصتش را از دست می دهد .  

 

کلانتر

کلانتر

کار درست :

از حالا شهروندان هم بازیکنی دارند که مافیا و جانی در شب از او بترسند چون شبها کلانتر دنبال آنها میگردد . در واقع تنها شهروندی است که این قابلیت را دارد تا در شب مافیا یا جانی بکشد . به این ترتیب که هر شبی که بخواهد یک نفر را انتخاب می کند . اگر درست حدس زده باشد. مافیا یا جانی می میرند ولی اگر شهروند انتخاب کرده باشد کلانتر عذاب وجدان میگیرد و از بازی خارج می شود و اتفاقی برای آن شهروند نمی افتد . گرداننده نتیجه حمله را فردا صبح اعلام می کند . کلانتر نقش مهمی برای شهروندان دارد و بهتر است با کمک کاراگاه و شواهد عینی به دنبال هدف بگردد . 

نکته ۱: لزومی ندارد هر شب کارش را انجام دهد . زمانی باید از این توانایی استفاده کند که مطمعن باشد یک شخصیت منفی را دارد از بازی خارج می کند . ( هر شب گرداننده باید بیدارش کند ولی اگر نخواهد کاری کند به گرداننده علامت میدهد )

نکته ۲: هر شبی که کلانتر جانی را انتخاب کند جانی میمیرد . ( حتی شبهای زوج )

نکته ۳: اگر برای اولین بار مجهول را انتخاب کند مجهول شهروند میشود و اتفاق خاصی نمی افتد . 

نقطه ضعف ۱: اگر محافظ در بازی باشد کلانتر نمیتواند رئیس مافیا را بکشد . 

نقطه ضعف ۲: کلانتر نمیتواند شخصیتهای مستقل بازی را بکشد و اگر انتخاب کند اتفاق خاصی نمی افتد و فقط کلانتر فرصت آن شب را از دست میدهد . ( به جز هزارچهره )

نقطه ضعف ۳: اگر هزارچهره را انتخاب کند خود کلانتر میمیرد . 

نقطه ضعف ۴: اگر در شبی که کلانتر کارش را انجام می دهد شب خسب انتخابش کند فقط کلانتر میمیرد .

نقطه ضعف ۵: تحت هر شرایطی اگر شهروند انتخاب کند کلانتر از بازی حذف میشود حتی اگر دکتر یا قهرمان انتخابش کرده باشند . ( فراموش نکنید ناقل و جاسوس جزء شهروندان هستند ) . 

نقطه ضعف ۶: نمیتواند جانی یا مافیایی که جراح ، دکتر یا قهرمان انتخاب کرده است را بکشد . 

 

ناقل

ناقل

 آلوده کننده :

شهروندی است که سال ها پیش در سفر تحقیقاتی به آفریقا مبتلا به بیماری ناشناخته ای شده که به شکل عجیبی با بدنش سازگاری پیدا کرده است و حالا فقط قابلیت انتقال بیماری را دارد . بازیکنی که به هر شکلی به او نزدیک گردد آلوده میشود . 

بازیکن آلوده : ابتدا لال میشود یعنی در روز اول فقط نمیتواند حرف بزند و باید کاملا ساکت باشد . در شب اول از قابلیتش هم نمیتواند استفاده کند . در روز دوم علاوه بر موارد قبلی فلج هم میشود و نمیتواند حرکت کند و رای بدهد نهایتا بازیکن آلوده در شب دوم میمیرد . 

متاسفانه این بیماری عجیب درمانی ندارد ولی به نظر میرسد خون گرگ نما اثرات مثبتی داشته باشد ( گرگ نما و دورگه آلوده نمیشوند ) . ناقل نمیتواند کسی را انتخاب کند ولی هر بازیکنی که انتخابش کند بلافاصله آلوده میشود و او باید از قابلیتش به نفع شهروندان استفاده کند . بنابراین اولین اولویتش تابلو نشدن و در دام انداختن شخصیتهای منفی است . 

نکته ۱: شخصیتهایی که مرحله دوم رأی گیری با قابلیتشان ناقل را انتخاب میکنند آلوده نمیشوند . 

نکته ۲: ناقل به خاطر اثر ویروس با گلوله نمیمیرد یعنی حمله گروهی مافیا و جانی روی ناقل بی اثر است . 

نکته ۳: اگر مافیا در حمله گروهی به ناقل بزند اولویت آلوده شدن به این ترتیب است : محافظ - معشوقه - رئیس مافیا اگر آنها در بازی نبودند. نزدیکترین مافیا به ناقل به غیر از جراح . ( در جهت ساعتگرد ) 

نکته ۴: اگر کلانتر ناقل را انتخاب کند . خود کلانتر از بازی حذف میشود . ( چون به شهروند زده )

نکته ۵: اگر روانکاو انتخابش کند ناقل به مافیا تبدیل میشود و روانکاو آلوده میشود . 

نکته ۶: اگر دست کج انتخابش کند هم ناقل تبدیل به شهروند میشود و هم دست کج آلوده میشود . 

نقطه ضعف ۱: اگر قهرمان بازیکنی را انتخاب کند که به ناقل زده بازیکن آلوده نمیشود . 

نقطه ضعف ۲: بمب ساز - فدایی و قاتل حرفه ای میتوانند ناقل را بکشند اگر قاتل حرفه ای انتخابش کند هم خودش آلوده میشود هم ناقل ۳ روز بعد می میرد .

نقطه ضعف ۳: اگر در لیست سندیکا باشد و نوبتش برسد ناقل بلافاصله میمیرد.

نقطه ضعف ۴: گرگ نما میتواند ناقل را به گرگ نما تبدیل کند . ( قابلیت انتقال بیماری از بین می رود )

نقطه ضعف ۵: اگر جادوگر انتخابش کند ناقل تا ۲۴ ساعت نمیتواند کسی را آلوده کند . 

حنا

حنا

مستقل کش :

از حالا مستقلها حسابی باید از شهروندها بترسند چون حنا دنبال آنهاست واگر پیدایشان کند کارشان تمام است . حنا یک قاتل بسیار حرفه ای و دور دیده است . هر شبی که بخواهد یک نفر را انتخاب میکند اگر مستقل باشد آن بازیکن حذف میشود و اگر مستقل نباشد اتفاقی نمی افتد ولی ۲ بار حدس اشتباه منجر به مرگش خواهد شد . یعنی فقط یک بار میتواند اشتباه حدس بزند . دومین بار که اشتباه حدس بزند بلافاصله از بازی حذف خواهد شد. شهروند بسیار مهمی است چون بدون استثنا میتواند هر مستقلی را بکشد و با این قابلیت میتواند قدرت شهر را در برابر نقشهای منفی بیشتر کند.

نکته ۱ : اگر نقش غیر مستقل را انتخاب کند هیچ اتفاقی نمی افتد ولی جزء خطاهایش محسوب میشود . 

نکته ۲ : هر مستقلی را انتخاب کند آن مستقل از بازی حذف خواهد شد . 

نکته ۳ : اگر هزار چهره را انتخاب کند هزار چهره و لشگر سیاه بلافاصله حذف میشود .

نکته ۴ : اگر شخصیت مستقلی که حنا انتخاب کرده است توسط دکتر یا جراح یا قهرمان انتخاب شده باشد آن شخصیت مستقل از بازی حذف نمیشود به جز هزار چهره که حذف خواهد شد چون هزار چهره با قابلیت آینه ای که دارد نمیتواند نجات داده شود . 

نکته ۵ : اگر حنا درست انتخاب کند ولی هدفش توسط دکتر جراح یا قهرمان نجات داده شود جزء خطاهای حنا محسوب نمیشود .

نکته ۶ : اگر گرگ نماها را انتخاب نماید آن گرگ نما از بازی حذف خواهد شد . 

نکته ۷ : اگر عماد را انتخاب کند عماد و پیشمرگ هایش از بازی حذف میشوند . 

نکته ۸ : اگر پیشمرگ عماد را انتخاب کند  آن پیشمرگ از بازی حذف میگردد . 

نکته ۹ : اگر کرونا را انتخاب کند کرونا از بازی حذف میشود ولی حنا هم آلوده خواهد شد .

نکته ۱۰ : اگر مجهول را برای بار اول انتخاب کند مجهول شهروند شده و یک خطا برای حنا محسوب میشود .

نکته ۱۱ : اگر همزاد را انتخاب کند هیچ اتفاقی نمی افتد ولی یک خطا محسوب میشود .  

نکته ۱۲ : در هر شبی جانی را انتخاب کند جانی از بازی حذف میشود .

نکته ۱۳ : در هر شبی جانان را انتخاب نماید جانان از بازی حذف میشود .

نکته ۱۴ : اگر ساغر را انتخاب کرده باشد و ساغر از معجون شفابخشش استفاده نکرده باشد ساغر حذف خواهد شد .  

نکته ۱۵ : حتی اگر بازیکن داخل زندان باشد حنا میتواند انتخابش کند .

نکته ۱۶ : اگر صبا یا هزار چهره نقش صبا را بگیرند و اشتباه حدس بزنند خطا محسوب نمیشود . 

نقطه ضعف ۱ : حنا یک بار فرصت اشتباه دارد و با اشتباه دوم حذف میشود و هیچ راه نجاتی ندارد ( حتی اگر دکتر و قهرمان انتخابش کرده باشند )

نقطه ضعف ۲ : اگر در شبی که حنا کارش را انجام می دهد شب خسب انتخابش کند حنا از بازی حذف میشود . 

نقطه ضعف ۳ : اگر ناقل یا فرد آلوده به کرونا را انتخاب کند حنا آلوده میشود .

نقطه ضعف ۴ : تا زمانی که دکتر یا جراح در بازی باشد حنا نمیتواند نایب را بکشد و اگر انتخابش کند هیچ اتفاقی نمی افتد و جزء خطاهای حنا شمرده نمیشود . 

نقطه ضعف ۵ : اگر مریض را انتخاب کند حنا آلوده میشود و مریض به حنا تبدیل خواهد شد . 

نقطه ضعف ۶ : اگر روانکاو او را انتخاب کند حنا با حفظ قابلیت به یک مافیا تبدیل میشود ولی خطاهایش از نو صفر نمیشود . 

نقطه ضعف ۷ : اگر آمپول زن به حنا بزند نقشش را به همراه انتخابش در آن شبش و تعداد خطایش را میفهمد . 

پیوند

پیوند

سرنوشت ساز :

خانوادگی و جد اندر جد نیروهای خاص دارند . این قدرتهای متافیزیکی در خون تمام خاندانشان است . اما پیوند همیشه سعی کرده از نیروهایی که دارد در راه درست و کمک به شهر استفاده نماید . هرجند به دلیل خاص و عجیب بودنش چندان روی خوشی به او نشان نمیدادند و همیشه گوشه نشین بوده . توانایی پیوند به قدری بالا رفته که میتواند سرنوشت دو نفر را تا پای مرگ به هم گره بزند . به این صورت که در شب یک ۲ نفر را انتخاب میکند . هر زمان یکی از آن ۲ نفر را ناآگاهانه شروع میکند . بنابر این یک روز وقت دارد تا دو هدف مناسب انتخاب کند . اگر دو شهروند را انتخاب کند . خیلی به ضرر شهر خواهد شد . 

نکته ۱ : سرنوشت دو بازیکن از شروع روز دوم رسما به هم پیوند میخورد . 

نکته ۲ : پیوند نمیتواند خودش را انتخاب کند .  

نکته ۳ : پیوند ایجاد شده ابدی است و حتی اگر پیوند از بازی حذف شود ادامه خواهد داشت . 

نکته ۴ : اگر یکی از دو نفر حذف شود دکتر جراح و قهرمان نمیتوانند نفر دوم را از مرگش نجات دهند. 

نکته ۵ : اگر رییس مافیا نفر دوم باشد محافظ  .

نکته ۶ : اگر فدایی - بمب ساز - نایب یا نقشهای مشابه در روز یکی از آن ۲ نفر را حذف کنند . بازیکن دوم هم همان لحظه باید از بازی خارج شود . 

نکته ۷ : اگر هزار چهره یا صبا در شب یک نقش پیوند را تصاحب نماید . میتوانند از قابلیتش استفاده کنند . ( در شبهای دیگر نمیتوانند )

نکته ۸ : اگر مجهول را برای بار اول انتخاب کند مجهول شهروند ساده میشود و پیوند برقرار نمیگردد و پیوند تا آخر بازی فرصتش را از دست میدهد.  

نکته ۹ : اگر گردن کلفت  بازیکن دوم باشد و نفر اول حذف شود گردن کلفت بلافاصله حذف خواهد شد . 

نکته ۱۰ : اگر کشیش نفر دوم باشد و بازیکن اول حذف شود کشیش تحت هر شرایطی حذف خواهد شد . 

نکته ۱۱ : حتی اگر آنالیز در دوره ۲۴ ساعت نامیرایی باشد و نفر دوم باشد . در صورت حذف بازیکن اول آنالیز نیز حذف میشود .  

نکته ۱۲ : پیوند میتواند آنالیزور را دوره ۲۴ ساعت نامیرایی انتخاب کند . 

نکته ۱۳ : اگر یکی از بازیکن های انتخاب شده تردستی شده باشد بازیکن دیگری که تردستی شده هم اضافه خواهد شد . یعنی در مجموع ۳ نقش به هم پیوند خواهند خورد . 

نکته ۱۴ : اگر ساغر نفر دوم باشد و نفر اول حذف شود حتی اگر از معجون شفابخشش استفاده کرده باشد و همچنان حذف خواهد شد . 

نکته ۱۵ : حتی اگر بازیکن دوم در زندان باشد در صورت حذف بازیکن اول آن بازیکن نیز حذف میشود . 

نقطه ضعف ۱ : اگر هزارچهره یکی از ۲ نفر انتخاب شده توسط پیوند باشد پیوند به جای هزارچهره جزء ۲ نفر قرار خواهد گرفت.

نقطه ضعف ۲ : اگر شب خسب در شب یک پیوند را انتخاب کند پیوند صورت نمیگیرد و فرصت پیوند تا آخر بازی میسوزد . 

نقطه ضعف ۳ : اگر ناقل کرونا یا بازیکن آلوده به کرونا را  انتخاب کند آلوده میشود . 

نقطه ضعف ۴ : اگر مریض را برای بار اول انتخاب کند پیوند آلوده میشود و مریض به پیوند تبدیل میشود و دیگر آلوده نیست.

نقطه ضعف ۵ : اگر پیوند سپیدار را انتخاب کند پیوند بین ۲ نفر برقرار نمیشود و فقط فرصت پیوند میسوزد . ( بدون اینکه خودش متوجه شود )

نقطه ضعف ۶ : اگر پیوند هفت خط را انتخاب کند پیوندی صورت نخواهد گرفت و فقط فرصت پیوند میسوزد . 

سپیدار

سپیدار

بانی لشگر سفید :

لشگر سیاه در حال تصاحب قدرت در شهر هستند و از نزاع بین شهروندان و مافیا نهایت استفاده را میکنند اما شهروندانی هستند که تا الان مخفی بوده اند و حالا میخواهند به کمک شهر بیایند و جلوی لشگر سیاه بایستند . سپیدار و هزار چهره از سالیان پیش باهم دوست بودهد ولی تصمیم گرفتند هرکس راه خودش را برود . هزار چهره سه نگینش را جدا کرد تا از هرکدام در جهت سیاهی و بدی استفاده کند اما سپیدار همه نگین ها را یک حلقه کرد و از آن برای اتحاد و خیر استفاده نمود . تا زمانی که سپیدار داخل بازی باشد لشگر سیاه نمیتوانند برنده بازی شوند و هیچ کدام از نقشهای لشگر سیاه نمیتوانند قابلیتی روی سپیدار انجام دهند . در واقع سپیدار نقطه کور لشگر سیاه است و شهر باید قدرتش را بداند سپیدار در برابر لشگر سیاه توانایی های خاص دارد ولی در برابر بیشتر نقشها آسیب پذیر است .

نکته ۱ : اگر هزارچهره به هر طریقی شپیدار را انتخاب کند آن قابلیت به خود هزار چهره بر میگردد . در این صورت هر اتفاقی ممکن است برای هزار چهره بیافتد . 

نکته ۲ : اگر نایب به سپیدار حمله کند نایب به تنهایی از بازی حذف میشود .   

نکته ۳ : اگر نایب سپیدار را به عنوان بدل انتخاب کند نایب تا پایان بازی بدل نخواهد داشت ( بدون آنکه خودش متوجه شود )

نکته ۴ : اگر انتخابهای شیطان صفت همگی شهروند باشند و سپیدار هم جزء بازیکنانی که انتخاب شده اند باشد خود شیطان به جای سپیدار قرار میگیرد و همراه انتخاب هایش از بازی حذف میشود .  

نکته ۵ : اگر سپیدار توسط روانکاو انتخاب شود اتفاقی نمی افتد و فقط فرصت روانکاو میسوزد.

نکته ۶ : اگر گرگ نما او را انتخاب کند اتفاقی نمی افتد و فقط فرصت گرگ نما می سوزد.

نکته ۷ : اگر صبا سپیدار را انتخاب کند صبا از بازی حذف میشود .

نکته ۸ : اگر همزاد سپیدار را انتخاب کند همزاد از بازی حذف میشود .  

نکته ۹ : شب خسب تاثیری روی سپیدار ندارد . 

نکته ۱۰ : سپیدار تردستی نمیشود و اگر انتخاب شود تردستی انجام نمیگیرد ( بدون آنکه تردست متوجه بشود ).

نکته ۱۱ : اگر پیوند سپیدار را انتخاب کند پیوند بین ۲ نفر برقرار نمیشود و فقط فرصت پیوند میسوزد.  

نکته ۱۲ : اگر جزء لشگر سیاه باشید و بازی به ۳ نفر آخر رسید و هنوز ادامه داشت یعنی سپیدار هنوز داخل بازی است . 

نقطه ضعف ۱ : قهرمان میتواند لشگر سیاه را از آسیب سپیدار نجات بدهد.

نقطه ضعف ۲ : شاه کش میتواند سپیدار را بکشد.

نقطه ضعف ۳ : نخبه نمیتواند صاحب نقش سپیدار را از گرداننده بپرسد . 

نقطه ضعف ۴ : در برابر سایر قابلیتها توانایی خاصی ندارد.

نکته گرداننگی ۱ : بهتر است از سپیدار و لشگر سیاه به همراه عماد و کرونا استفاده نشود . 

دکتر*

دکتر*

 

نجات دهنده درشب :

دکتر یکی از مهمترین شخصیتهای بازی و شهروندان است که میتواند حمله های شبانه ای که به شهر میشود را بینتیجه کند . او هر شب یک نفر را انتخاب میکند تا اگر مورد حمله کسی قرار گرفته بود . نجات پیدا کند انتخاب دکتر هر شب مهم است چون تمام سعی و تلاش دکتر باید نجات شهروندان باشد . اگر درست انتخاب کند در شب میتواند جلوی حذف شدن یک شهروند را بگیرد .

نکته ۱ : در طول بازی فقط یکبار میتواند خودش را نجات دهد.

نکته ۲ : سندیکا و شهردار از اول بازی او را میشناسد ولی دکتر کسی را نمیشناسد.

نکته ۳ : شخصیتی است که اصلا نباید خودش را تابلو کند و اگر درست عمل نماید میتواند تا حدودی برد شهروندان را تضمین کند . 

نقطه ضعف ۱ : اگر شخصی که دکتر برای نجات انتخاب کرده است توسط ۲ شخصیت مورد حمله قرار گیرد درمان دکتر بی نتیجه خواهد بود .

نقطه ضعف ۲ : دکتر فقط در شب میتواند کسی را نجات دهد و در طول روز نمیتواند برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته است کاری انجام دهد . (قاتل حرفه ای قربانی خود را در شب انتخاب میکند ولی در روز میکشد به همین دکتر نمیتواند به او کمک کند ). 

دکتر **

دکتر **

نجات دهنده درشب :

دکتر یکی از مهمترین شخصیتهای بازی و شهروندان است که میتواند حمله های شبانه ای که به شهر میشود را بینتیجه کند . او هر شب یک نفر را انتخاب میکند تا اگر مورد حمله کسی قرار گرفته بود . نجات پیدا کند انتخاب دکتر هر شب مهم است چون تمام سعی و تلاش دکتر باید نجات شهروندان باشد . اگر درست انتخاب کند در شب میتواند جلوی حذف شدن یک شهروند را بگیرد .

نکته ۱ : در طول بازی فقط یکبار میتواند خودش را نجات دهد.

نکته ۲ : سندیکا و شهردار از اول بازی او را میشناسد ولی دکتر کسی را نمیشناسد.

نکته ۳ : شخصیتی است که اصلا نباید خودش را تابلو کند و اگر درست عمل نماید میتواند تا حدودی برد شهروندان را تضمین کند . 

نقطه ضعف ۱ : اگر شخصی که دکتر برای نجات انتخاب کرده است توسط ۲ شخصیت مورد حمله قرار گیرد درمان دکتر بی نتیجه خواهد بود .

نقطه ضعف ۲ : دکتر فقط در شب میتواند کسی را نجات دهد و در طول روز نمیتواند برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته است کاری انجام دهد . (قاتل حرفه ای قربانی خود را در شب انتخاب میکند ولی در روز میکشد به همین دکتر نمیتواند به او کمک کند ). 

کلانتر *

کلانتر *

کار درست :

از حالا شهروندان هم بازیکنی دارند که مافیا و جانی در شب از او بترسند چون شبها کلانتر دنبال آنها میگردد . در واقع تنها شهروندی است که این قابلیت را دارد تا در شب مافیا یا جانی بکشد . به این ترتیب که هر شبی که بخواهد یک نفر را انتخاب می کند . اگر درست حدس زده باشد. مافیا یا جانی می میرند ولی اگر شهروند انتخاب کرده باشد کلانتر عذاب وجدان میگیرد و از بازی خارج می شود و اتفاقی برای آن شهروند نمی افتد . گرداننده نتیجه حمله را فردا صبح اعلام می کند . کلانتر نقش مهمی برای شهروندان دارد و بهتر است با کمک کاراگاه و شواهد عینی به دنبال هدف بگردد . 

نکته ۱: لزومی ندارد هر شب کارش را انجام دهد . زمانی باید از این توانایی استفاده کند که مطمعن باشد یک شخصیت منفی را دارد از بازی خارج می کند . ( هر شب گرداننده باید بیدارش کند ولی اگر نخواهد کاری کند به گرداننده علامت میدهد )

نکته ۲: هر شبی که کلانتر جانی را انتخاب کند جانی میمیرد . ( حتی شبهای زوج )

نکته ۳: اگر برای اولین بار مجهول را انتخاب کند مجهول شهروند میشود و اتفاق خاصی نمی افتد . 

نقطه ضعف ۱: اگر محافظ در بازی باشد کلانتر نمیتواند رئیس مافیا را بکشد . 

نقطه ضعف ۲: کلانتر نمیتواند شخصیتهای مستقل بازی را بکشد و اگر انتخاب کند اتفاق خاصی نمی افتد و فقط کلانتر فرصت آن شب را از دست میدهد . ( به جز هزارچهره )

نقطه ضعف ۳: اگر هزارچهره را انتخاب کند خود کلانتر میمیرد . 

نقطه ضعف ۴: اگر در شبی که کلانتر کارش را انجام می دهد شب خسب انتخابش کند فقط کلانتر میمیرد .

نقطه ضعف ۵: تحت هر شرایطی اگر شهروند انتخاب کند کلانتر از بازی حذف میشود حتی اگر دکتر یا قهرمان انتخابش کرده باشند . ( فراموش نکنید ناقل و جاسوس جزء شهروندان هستند ) . 

نقطه ضعف ۶: نمیتواند جانی یا مافیایی که جراح ، دکتر یا قهرمان انتخاب کرده است را بکشد . 

 

کلانتر **

کلانتر **

کار درست :

از حالا شهروندان هم بازیکنی دارند که مافیا و جانی در شب از او بترسند چون شبها کلانتر دنبال آنها میگردد . در واقع تنها شهروندی است که این قابلیت را دارد تا در شب مافیا یا جانی بکشد . به این ترتیب که هر شبی که بخواهد یک نفر را انتخاب می کند . اگر درست حدس زده باشد. مافیا یا جانی می میرند ولی اگر شهروند انتخاب کرده باشد کلانتر عذاب وجدان میگیرد و از بازی خارج می شود و اتفاقی برای آن شهروند نمی افتد . گرداننده نتیجه حمله را فردا صبح اعلام می کند . کلانتر نقش مهمی برای شهروندان دارد و بهتر است با کمک کاراگاه و شواهد عینی به دنبال هدف بگردد . 

نکته ۱: لزومی ندارد هر شب کارش را انجام دهد . زمانی باید از این توانایی استفاده کند که مطمعن باشد یک شخصیت منفی را دارد از بازی خارج می کند . ( هر شب گرداننده باید بیدارش کند ولی اگر نخواهد کاری کند به گرداننده علامت میدهد )

نکته ۲: هر شبی که کلانتر جانی را انتخاب کند جانی میمیرد . ( حتی شبهای زوج )

نکته ۳: اگر برای اولین بار مجهول را انتخاب کند مجهول شهروند میشود و اتفاق خاصی نمی افتد . 

نقطه ضعف ۱: اگر محافظ در بازی باشد کلانتر نمیتواند رئیس مافیا را بکشد . 

نقطه ضعف ۲: کلانتر نمیتواند شخصیتهای مستقل بازی را بکشد و اگر انتخاب کند اتفاق خاصی نمی افتد و فقط کلانتر فرصت آن شب را از دست میدهد . ( به جز هزارچهره )

نقطه ضعف ۳: اگر هزارچهره را انتخاب کند خود کلانتر میمیرد . 

نقطه ضعف ۴: اگر در شبی که کلانتر کارش را انجام می دهد شب خسب انتخابش کند فقط کلانتر میمیرد .

نقطه ضعف ۵: تحت هر شرایطی اگر شهروند انتخاب کند کلانتر از بازی حذف میشود حتی اگر دکتر یا قهرمان انتخابش کرده باشند . ( فراموش نکنید ناقل و جاسوس جزء شهروندان هستند ) . 

نقطه ضعف ۶: نمیتواند جانی یا مافیایی که جراح ، دکتر یا قهرمان انتخاب کرده است را بکشد . 

 

گورکن *

گورکن *

نبش قبر میکنه :

شخصیتی مخوف و منزوی است اما بار مسئولیتی مهمی برعهده دارد که بایدبه موقع به آن عمل کند . وظیفه او افشای هویت بازیکنانی است که از بازی حذف شده اند . گورکن دوشب در طول بازی به گرداننده اعلام میکند که میخواهد نبش قبر کند و صبح فردا باید کارتهایی که تا آن لحظه از بازی خارج شده اند توسط گرداننده به افراد شهر اعلام شوند . او میتواند شهروندان را از سردرگمی و ابهام نجات بدهد.

نکته ۱ : از آنجایی که هویت افراد بعد از خارج شدن از بازی فاش نمیشود نقش گورکن در بازی بسیار مهم است . 

نکته ۲ : او باید دقت کند تا در فرصت مناسب و در مرحله ای که شهروندان دچار سردرگمی در شناسایی مافیا و شهروندان شده اند از قابلیت خود استفاده نماید یعنی نه آنقدر زود که چندان مفید نباشد و نه آنقدر دیر که فرصت نکند انجام دهد .

 نقطه ضعف ۱ : قابلیت گورکن فقط نشان میدهد چه شخصیت هایی خارج شده اند و ترتیب آنها مشخص نمیشود ( گرداننده کارتها را بر میزند و بعد رو میکند )

نقطه ضعف ۲ : جزء شخصیتهایی است که اصلا نباید افشای هویت کند چون مافیا و سندیکا سریع او را حذف خواهند کرد و شهروندان دیگر قادر نخواهد بود کارتهای خارج شده از بازی را ببینند . 

 

گورکن **

گورکن **

نبش قبر میکنه :

شخصیتی مخوف و منزوی است اما بار مسئولیتی مهمی برعهده دارد که بایدبه موقع به آن عمل کند . وظیفه او افشای هویت بازیکنانی است که از بازی حذف شده اند . گورکن دوشب در طول بازی به گرداننده اعلام میکند که میخواهد نبش قبر کند و صبح فردا باید کارتهایی که تا آن لحظه از بازی خارج شده اند توسط گرداننده به افراد شهر اعلام شوند . او میتواند شهروندان را از سردرگمی و ابهام نجات بدهد.

نکته ۱ : از آنجایی که هویت افراد بعد از خارج شدن از بازی فاش نمیشود نقش گورکن در بازی بسیار مهم است . 

نکته ۲ : او باید دقت کند تا در فرصت مناسب و در مرحله ای که شهروندان دچار سردرگمی در شناسایی مافیا و شهروندان شده اند از قابلیت خود استفاده نماید یعنی نه آنقدر زود که چندان مفید نباشد و نه آنقدر دیر که فرصت نکند انجام دهد .

 نقطه ضعف ۱ : قابلیت گورکن فقط نشان میدهد چه شخصیت هایی خارج شده اند و ترتیب آنها مشخص نمیشود ( گرداننده کارتها را بر میزند و بعد رو میکند )

نقطه ضعف ۲ : جزء شخصیتهایی است که اصلا نباید افشای هویت کند چون مافیا و سندیکا سریع او را حذف خواهند کرد و شهروندان دیگر قادر نخواهد بود کارتهای خارج شده از بازی را ببینند . 

 

تفنگساز

تفنگساز

دست به اسلحه ! :

در ساخت اسلحه مهارت دارد و این مهارت را از پدر و پدربزرگش یاد گرفته است. ساخت سلاح در خانواده او نسل به نسل ادامه داشته و اکثر مردان خاندان به این حرفه مشغول بودند. کل خاندان اسلحه ساز هستند ولی از همان اول، عهدی را بستند و این عهد هیچگاه شکسته نشده است. کسی که اسلحه می سازد، خودش نمی تواند از اسلحه استفاده کند.

تفنگ ساز یک تفنگ خیلی خاص دارد که فقط ۱ گلوله دارد اما همین تک گلوله، قدرت بسیار بالایی دارد. یک شب در طول بازی بیدار می شود و تفنگش را به یک نفر می دهد. بازیکنی که صاحب تفنگ شده است، فردا بعد از اعلام وقایع شب، توسط گرداننده به همه معرفی می شود (بدون ذکر

نقش و گروه) و ۳۰ ثانیه صحبت می کند. بعد از پایان صحبت، اگر بخواهد می تواند به یکی شلیک کند و اگر نخواهد، به کسی شلیک نکند اما باید در شب بعد، تفنگ را به یک بازیکن دیگر بدهد. بازیکنی که شلیک می کند، خود به خود وارد مرحله دوم رأی گیری خواهد شد چون در روز روشن و جلوی همه، یک نفر را کشته است! اما این تمام ماجرا نیست.

همانطور که تفنگ ساز مهارت خاصی در ساخت اسلحه دارد، همانقدر هم می تواند از توانایی هایش استفاده کند که تفنگ را دستکاری کند و برعکس کار کند. یعنی اگر تفنگ ساز بخواهد، می تواند تفنگی که به یک بازیکن می دهد را دستکاری کند و هربازیکنی که از آن استفاده کند خودش می میرد چون گلوله برعکس شلیک خواهد شد.

نکته ۱: بازیکنی که با تفنگ شلیک می کند، مستقیم (بدون رأی گیری) وارد مرحله دوم رأی گیری می شود. توجه داشته باشید که این بازیکن هنوز حق رأی دادن در مرحله اول رأی گیری را خواهد داشت.

نکته ۲: هیچی نمی تواند مانع از رفتن بازیکن شلیک کننده، به مرحله دوم رأی گیری شود.

نکته ۳: بازیکن صاحب تفنگ می تواند قبل از تصمیم گیری برای شلیک، ۳۰ ثانیه بدون چلنج صحبت کند. (جدا از صحبتی که در نوبتش خواهد کرد)

نکته ۴: تفنگ ساز هر شبی که بخواهد، می تواند تفنگش را به یک نفر بدهد. حتی ممکن است تصمیم بگیرد که تفنگ را کلا به هیچ بازیکنی ندهد. ولی اگر بازیکنی غیر از او صاحب تفنگ باشد و شلیک نکند، آن بازیکن باید تفنگ را در شب بعد به یک بازیکن بدهد.

نکته ۵:هر تفنگ یک گلوله بیشتر ندارد و در صورت استفاده، غیر فعال خواهد شد. (کامل از بازی خارج می گردد)

نکته ۶: هرگاه بازیکن صاحب تفنگ (تفنگ ساز یا هر بازیکنی) از بازی حذف گردد، تفنگ نیز بلافاصله از بازی خارج می گردد.

نکته ۷: هرگاه تفنگ ساز یا بازیکن صاحب تفنگ بخواهد تفنگ را به یک نفر بدهد و به هر دلیلی این اتفاق نیفتد، تفنگ دست بازیکن می ماند تا در شب بعدی به یک نفر دیگر بدهد.گرداننده هیچ گونه توضیحی در مورد علتش نمی دهد.

نکته ۸: ممکن است تفنگ ساز در طول بازی، بیش از یک بار صاحب تفنگ شود. در این صورت، هر بار که مجددا صاحب تفنگ می شود، می تواند تفنگ را دستکاری و یا تفنگ دستکاری شده را تعمیر کند. (حتی ممکن است یک بازیکن، بیش از یک بار صاحب تفنگ شود)

نکته ۹: اگر دست کج صاحب تفنگ (غیر از تفنگ ساز) را انتخاب کند، آن بازیکن قابلیت هایش را از دست می دهد ولی تفنگش را هنوز خواهد داشت. (این مورد برای جادو شدن نیز صدق می کند)

نکته ۱۰: هنگامی که بازیکن صاحب تفنگ در حال تصمیم گیری برای شلیک کردن یا شلیک نکردن است، فدایی یا بمب ساز نمی توانند بلند شوند و از قابلیتشان استفاده کنند ولی نایب میتواند. توجه داشته باشید که در این حالت، بازیکنی که توسط نایب حذف می گردد باید بلافاصله بازی را بدون هیچ گونه صحبتی ترک کند.

نکته ۱۱: دکتر و جراح نمی توانند بازیکن مورد هدف قرار گرفته را نجات بدهند.

نکته ۱۲: کشیش قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارد و آسیب پذیر است.

نکته ۱۳: جانی و جانان قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارند و آسیب پذیر هستند.

نکته ۱۴:سندیکا قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارد و آسیب پذیر است.

نکته ۱۵:گرگ نما ها و دورگه قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارند و آسیب پذیر هستند.

نکته ۱۶: اگر با این تفنگ به هزار چهره شلیک شود، هزار چهره قابلیت آینه ای نخواهد داشت و تیر به او اصابت خواهد کرد.

نکته ۱۷: هزار چهره می تواند تفنگ را دریافت کند و حالت آینه ای ندارد.

نکته ۱۸: اگر تفنگساز در رای گیری حذف گردد و هزار چهره نقشش را تصاحب کند، هزار چهره می تواند به یک بازیکن تفنگ بدهد. از آن لحظه به بعد، ۱ تفنگ به بازی اضافه خواهد شد و هزار چهره است که تعیین می کند سالم باشد یا دستکاری شده. توجه داشته باشید که در این حالت، هزار چهره خودش نمی تواند شلیک کند.

نکته ۱۹: ناقل قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارد و آسیب پذیر است اما بازیکن شلیک کننده هم آلوده خواهد شد.

نکته ۲۰: اگر مجهول برای بار اول توسط تفنگ ساز انتخاب شود، طق قوانین، مجهول به نقش ساده گروه صاحب تفنگ تبدیل می گردد و اتفاق خاصی برایش نمی افتد. یعنی صاحب تفنگ نمی شود. (فقط گروهش مشخص می گردد)

نکته ۲۱: همزاد قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارد و آسیب پذیر است ولی هر زمان که نقش جدیدش را تصاحب بکند، تابع قوانین نقش جدیدش خواهد بود.

نکته ۲۲: عماد قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارد و آسیب پذیر است. یعنی مستقیم حذف خواهد شد.

نکته ۲۳: پیشمرگ های عماد قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارند و آسیب پذیر هستن. (به جز آنهایی که نقششان قابلیت خاصی داشته باشد)

نکته ۲۴: اگر صبا تفنگ ساز را انتخاب کند، صبا باید یک تفنگ به یک بازیکن بدهد. یعنی از آن لحظه به بعد، ۱ تفنگ به بازی اضافه خواهد شد و صبا است که تعیین می کند سالم باشد یا دستکاری شده. توجه داشته باشید که در این حالت، صبا خودش نمی تواند شلیک کند.

نکته ۲۵: نایب و شیطان صفت قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارند و آسیب پذیر هستند.

نکته ۲۶: اگر مریض برای بار اول توسط تفنگ ساز انتخاب شود، مطابق قوانین مریض، به تفنگ ساز تبدیل می گردد و اتفاق خاصی برایش نمی افتد. (یعنی در صورتی که اولین باری باشد که مریض در بازی انتخاب می گردد، صاحب تفنگ نمی شود. (مریض فقط به تفنگ ساز تبدیل می گردد و تفنگ ساز آلوده می شود و قابلیتش را از دست می دهد)

نکته ۲۷: اگر اولین بازیکن غیر مافیایی که داروساز را انتخاب می کند تفنگ ساز باشد، داروساز یک تفنگ با یک تیر دریافت می کند که هر وقت بخواهد می تواند به یک نفر دیگر بدهد. از آن لحظه به بعد، ۱ تفنگ به بازی اضافه خواهد شد و داروساز است که تعیین می کند سالم باشد یا دستکاری شده.

نکته ۲۸: در صورتی که بازپرس حذف شود، در شروع روز ابتدا بازپرس کارش را انجام می دهد، سپس صاحب تفنگ.

نکته ۲۹: بینام (شهروندی و مافیایی) می تواند نقش تفنگ ساز را انتخاب کند. در این صورت ۱ تفنگ به بازی اضافه خواهد شد و بینام باید تفنگ را به یک بازیکن بدهد و بینام است که تعیین می کند سالم باشد یا دستکاری شده. توجه داشته باشید که در این حالت، بینام نمی تواند خودش شلیک کند.

نکته ۳۰: شهروند خاص می تواند نقش تفنگ ساز را انتخاب کند. در این صورت، ۱ تفنگ به بازی اضافه خواهد شد و شهروند خاص باید تفنگ را به یک نفر بدهد و این شهروند خاص است که تعیین می کند سالم باشد یا دستکاری شده. توجه داشته باشید که در این حالت، شهروند خاص نمی تواند خودش شلیک کند.

نکته ۳۱: تله دام فقط در شب فعال است و اگر بازیکنی که تفنگ دریافت می کند تله گذاری شده باشد، بازیکنی که تفنگ را به او می دهد حذف خواهد شد.

نکته ۳۲: جیم فنگ نمی تواند تفنگ را در شب دریافت کند.

نقطه ضعف ۱: قهرمان می تواند بازیکنی که مورد هدف قرار گرفته است را نجات دهد اما اگر تفنگ دستکاری شده باشد، قهرمان نمی تواند نجات دهد.

نقطه ضعف ۲: اگر دست کج تفنگ ساز را انتخاب کند و تفنگ ساز هنوز تفنگش را به کسی نداده باشد، تفنگ ساز تا آخر بازی بی قابلیت می شود و تفنگ از بازی خارج می گردد. (اگر تفنگش را قبلا داده باشد، تفنگ داخل بازی می ماند)

نقطه ضعف ۳: گردن کلفتئبا این تفنگ بلافاصله حذف نمی گردد و بعد از مرحله رأی گیری از بازی خارج می شود.

نقطه ضعف ۴: اگر به رئیس مافیایی که محافظ دارد شلیک گردد، اتفاق خاصی نمی افتد و گرداننده فقط اعلام می کند که بازیکن حذف نمی شود. توجه داشته باشید در صورتی که رئیس مافیایی که محافظ دارد با تفنگ دستکاری شده به یکی شلیک کند، حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۵: مورد بالا، دقیقا برای معشوقه ای که محافظ دارد نیز صدق می کند.

نقطه ضعف ۶: اگر تفنگ ساز بخواهد تفنگ را به یک نفر بدهد و توسط شب خسب انتخاب شده باشد، تفنگ دست خودش باقی می ماند. این اتفاق برای بازیکن صاحب تفنگ (غیر از تفنگ ساز)، صدق نمی کند.

نقطه ضعف ۷: اگر بازیکنی که صاحب تفنگ است بخواهد از تفنگش استفاده کند و توسط شب خسب انتخاب شده باشد، بازیکن به خودش شلیک خواهد کرد و حذف می گردد. ولی اگر تفنگ دستکاری شده باشد، تیر برعکس خواهد رفت و به همان هدفش اصابت خواهد کرد.

نقطه ضعف ۸: اگر صاحب تفنگ به کرونا شلیک کند، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط شلیک کننده آلوده خواهد شد.

نقطه ضعف ۹: اگر بازیکنی که مورد هدف قرار می گیرد توسط پرستار انتخاب شده باشد، بازیکن بلافاصله حذف نخواهد شد و بعد از پایان رأی گیری از بازی خارج می گردد.

نقطه ضعف ۱۰: اگر ساغر از معجون نامیرایی استفاده کرده باشد، تفنگ اثری بر روی او نخواهد داشت.

نقطه ضعف ۱۱: اگر آنالیزور در دوره نامیرایی باشد، تفنگ اثری بر روی او نخواهد داشت.

نقطه ضعف ۱۲: تفنگ ساز تردستی می شود.

نقطه ضعف ۱۳: تفنگ اثری بر روی هفت خط ندارد.

نقطه ضعف ۱۴: اگر تفنگ به دست طلخک برسد، طلخک به جای انتخاب هدف، خودش را جلوی همه خلاص می کند.

کدنویس

کدنویس

صفر و یک ! :

نَوه آنالیزور است و همانند پدربزرگش، از هوش بالایی برخوردار است و یک مغز خالص به حساب می آید. اطلاعات و نوع نگرشش از زمان ما جلوتر است. او توانسته است یگ الگوریتم پیدا کند و برنامه ای بنویسد که می تواند مافیا را ردیابی کند و داده هایی در مورد لوکیشن و تعداد آنها به دست بیاورد. کدنویس ۲ شب در طول بازی می تواند از نرم افزاری که طراحی کرده است استفاده کند. به این صورت که هر شبی که بخواهد از قابلیتش استفاده کند، به گرداننده اعلام می کند و گرداننده به او یک عدد می گوید. این عدد می تواند تک رقمی باشد یا چند رقمی باشد. عدد که گفته می شود، نشان دهنده تعداد مافیای همجوار (کنار هم) است.

مثال:گرداننده به کدنویس می گوید ۲۲. یعنی در حال حاضر، از بین کل اعضای مافیا، ۲ تا دوتایی کنار هم نشسته اند (۲ جفت مافیا کنار هم می باشند).

مثال:گرداننده به کدنویس می گوید ۳. یعنی در حال حاضر، از بین کل اعضای مافیا، ۳ تا مافیا کنار هم نشسته اند و سایر مافیا از هم فاصله دارند.

رقم ۱ هیچوقت جز عددی که اعلام می گردد نیست، مگر آنکه هیچ دو عضو مافیا کنار همدیگر نباشند (تمام اعضای مافیا با فاصله از هم نشسته باشند). در این حالت، گرداننده یک عدد چندرقمی می گوید که ارقامش فقط ۱ است و تعداد ارقامش معادل تعداد کل مافیا می‌باشد.

هر چقدر از بازی بگذرد، ارزش کار کدنویس بیشتر مشخص می شود چون داده هایی که دریافت می کند بیشتر خواهند بود. او فقط ۲ شب می تواند از مافیا اطلاعت به دست بیاورد بنابراین باید خیلی حساب شده و به موقع از قابلیتش استفاده کند. کدنویس اطلاعات با ارزشی به دست می آورد ولی انتقال آن به شهروندها بسیار سخت است. هم از لحاظ قوانین بازی و هم به دلیل قابلیت بعضی از نقش های غیر شهروندی.

 

رمال

رمال

رمّـال

چند وجهی. توانایی او در ارتباط با انسان ها و باخبر شدن از گذشته و آینده آنهاست. اما این تنها قدرت رمال نیست. او می تواند نقش افراد را هم تصاحب کند. به این صورت که می تواند در شب بیدار شود و با اعلام یک نقش، آن نقش را تصاحب کند. اگر اولین بار در شب فرد این کار را انجام دهد، دیگر نمی تواند از قابلیتش استفاده کند. اگر اولین بار در شب زوج کارش را انجام دهد، می تواند در یک شب زوج دیگر نیز دوباره از قابلیتش استفاده کند. البته این تمام ماجرا نیست. از آنجایی که رمال فقط با افراد زنده می تواند ارتباط بگیرد، قادر نیست که با مردگان ارتباط بگیرد و اگر نقشی که اعلام می کند حذف شده باشد، رمال از بازی حذف خواهد شد. بنابراین رمال باید در انتخاب نقش دقت و سعی کند که از نقش هایی که هنوز زنده هستند انتخاب کند.

نکته 1: رمال در نهایت 1 یا 2 بار می تواند از قابلیتش استفاده کند. تعدادش به این بستگی دارد که بار اول در کدام شب از قابلیتش استفاده می کند.

نکته 2: اگر رمال در شب زوج از قابلیتش استفاده کند، قابلیت دومش را باید در یک شب زوج دیگر استفاده کند و نمی تواند همان شب استفاده کند. یعنی اگر در شب 2 از قابلیتش استفاده کند، قابلیت دومش را باید از شب های 4 به بعد استفاده کند.

نکته 3: رمال نمی تواند نقش تکراری تصاحب کند.

نکته 4: هنگامی که رمال نقش انتخاب می کند، در صورت امکان می تواند همان لحظه از قابلیتش استفاده کند و اگر قابلیتش در روز باشد، فردا از قابلیتش استفاده خواهد کرد.

نکته 5: فقط نقش های شهروندی یا مافیایی را می تواند تصاحب کند و نقش های مستقل را نمی تواند تصاحب کند.

نکته 6: اگر رمال نقش مافیایی تصاحب کند، همراه با مافیا بیدار نخواهد شد و به هیچ وجه از هویت اعضای مافیا مطلع نخواهد شد.

نکته 7: اگر ناقل را انتخاب کند، رمال از آن لحظه به مدت 24 ساعت ناقل خواهد بود و هر کسی در آن فاصله انتخابش کند، آلوده خواهد شد.

نکته 8: هزار چهره می تواند از قابلیت رمال استفاده کند ولی در صورت انتخاب اشتباه، هزار چهره حذف خواهد شد.

نکته 9: اگر رمال توسط همزاد انتخاب گردد، نقش رمال را تصاحب خواهد کرد (نه نقشی که رمال تصاحب کرده است).

نکته 10: نخبه می تواند رمال را انتخاب کند و همچنین او را شناسایی کند.

نکته 11: صبا نمی تواند از قابلیت رمال استفاده کند و اگر انتخابش کند، فقط از نقشش آگاه خواهد شد. توجه کنید که فقط نقش رمال اعلام می گردد، حتی اگر رمال نقشی را تصاحب کرده باشد.

نکته 12: رمال می تواند در شبی که افیون از قابلیتش استفاده می کند، نقش مافیایی انتخاب کند و از قابلیتش نیز همان لحظه استفاده کند.

نکته 13: تردستی نمی شود.

نقطه ضعف 1: اگر نقش شهردار را انتخاب کند، فقط از قابلیت لغو رأی گیری می تواند استفاده کند.

نقطه ضعف 2: اگر آمپول زن انتخابش کند، گرداننده می گوید که رمال است و اگر نقشی تصاحب کرده باشد، آن نقش نیز گفته می شود.

نقطه ضعف 3: اگر شب خسب انتخابش کند و رمال از قابلیتش استفاده کند، رمال حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 4: رمال نمی تواند رئیس مافیا را انتخاب کند.

نقطه ضعف 5: رمال نمی تواند جانی و جانان را انتخاب کند.

نقطه ضعف 6: رمال نمی تواند دورو و جاسوس را انتخاب کند.

نقطه ضعف 7: رمال نمی تواند همزاد و مجهول را انتخاب کند.

نقطه ضعف 8: رمال نمی تواند نانوا را انتخاب کند.

نقطه ضعف 9: شاه کش برای کشتن رمال، فقط باید به رمال اشاره کند و نباید نقشی را که تصاحب کرده است بگوید.

نقطه ضعف 10: رمال نمی تواند چارچشم را انتخاب کند.

نقطه ضعف 11: در برابر سایر نقش هایی که نام برده نشدند، رمال آسیب پذیر است.

رگباران

رگباران

رگباران

شلیک تا آخرین نفس! خواهر فدایی است و مانند فدایی، چیزی برای از دست دادن ندارد. هر دو در کودکی، مادر و پدرشان را از دست داده اند و مافیا را مقصر می دانند. او تیر اندازی ماهر و سریع است و یک مسلسل بسیار حرفه ای دارد. قابلیت او انتحاری است ولی بر خلاف فدایی، در شب اتفاق می افتد و به یک هدف محدود نمی شود. به این صورت که یک شب در طول بازی بیدار می شود و یک نفر را انتخاب می کند. اگر بازیکن غیرمافیایی باشد، رگباران حذف خواهد شد. اگر بازیکن انتخاب شده مافیا باشد، آن بازیکن حذف می شود و حالا باید یک نفر دیگر را انتخاب کند. یعنی تا زمانی که مافیا انتخاب کند، حمله او در همان شب ادامه خواهد داشت و هر مافیایی که انتخاب کند، آن مافیا حذف خواهد شد. ولی اگر بازیکن مافیایی نباشد، رگباران خودش به تنهایی از بازی خارج می شود.

رگباران زمانی باید از قابلیتش استفاده کند که مطمئن باشد چندتا گزینه مافیایی دارد چون استفاده از قابلیتش در نهایت به حذف شدنش ختم می شود. حالا چه بهتر که در این مسیر، بتواند مافیای بیشتری خارج کند. از الان به بعد، مافیا خیلی راحت نمی توانند جولان بدهند و باید حواسشان باشد که به رگبار بسته نشوند!

نکته ۱: می تواند رئیس مافیا یا معشوقه دارای محافظ را بکشد.

نکته ۲: جهت یادآوری، جاسوس شهروند و دورو مافیا است.

نکته ۳: هزار چهره می تواند از قابلیت رگباران استفاده کند ولی در صورت انتخاب اشتباه، حذف خواهد شد.

نکته ۴: راوی می تواند بعد از او دست بلند کند.

نکته ۵: اگر صبا رگباران را انتخاب کند، باید مثل او رگباری حمله کند و هر جا اشتباه انتخاب کند، حذف خواهد شد.

نکته ۶: می تواند بینام مافیایی را با هر نقشی که تصاحب کرده باشد، بکشد.

نکته ۷: افسون نمی شود.

نقطه ضعف ۱: اگر نقش غیر مافیایی انتخاب کند، رگباران محکوم به حذف شدن است و هیچی نمی تواند جلویش را بگیرد.

نقطه ضعف ۲: نمی تواند مافیایی که توسط جراح یا دکتر انتخاب شده است را بکشد.

نقطه ضعف ۳: نمی تواند مافیایی که توسط قهرمان انتخاب شده است را بکشد.

نقطه ضعف ۴: اگر در شبی که از قابلیتش استفاده می کند شب خسب او را انتخاب کند، رگباران حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۵: اگر مجهول را برای اولین بار انتخاب کند، مجهول به شهروند ساده تبدیل می گردد و رگباران حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۶: اگر همزاد را انتخاب کند، رگباران حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۷: اگر نایب را انتخاب کند، رگباران حذف خواهد شد. (حتی اگر بدل، مافیایی باشد)

نقطه ضعف ۸: پرستار می تواند حذف شدن مافیا را بعد از حمله رگباران، به تأخیر بیندازد.

نقطه ضعف ۹: نمی تواند مافیایی که توسط دکتر ویژه انتخاب شده است را بکشد.

نقطه ضعف ۱۰: اگر مریض را برای اولین بار انتخاب کند، مریض نقش رگباران را تصاحب خواهد کرد و رگباران حذف می گردد.

نقطه ضعف ۱۱: اهداگر می تواند بازیکنی که مورد حمله رگباران قرار گرفته است را انتخاب کند.

نقطه ضعف ۱۲: گرفتار تله دام می شود.

نقطه ضعف ۱۳: اگر بینام شهروندی را انتخاب کند، رگباران حذف می شود. (حتی اگر نقش مافیایی تصاحب کرده باشد)

نقطه ضعف ۱۴: سلاخی می شود.

نقطه ضعف ۱۵: تردستی می شود.

نقطه ضعف ۱۶: نمی تواند مافیایی که توسط دکتر ویژه انتخاب شده است را بکشد.

صبا

صبا

شبیه ساز :

میتواند شهروند قوی باشد به شرطی که انتخاب های درست داشته باشد . اگر اشتباه انتخاب کند ممکن است به شهروندان ضرر بزند . بنابر این مانند یک تیغ دو لبه است . صبا این توانایی را دارد که هویت و قابلیتهای بازیکنان دیگر را تصاحب کند . او دو شب در طول بازی میتواند بازیکنی را انتخاب کند و نقش آن بازیکن را به مدت ۲۴ ساعت تصاحب نماید . صبا باید از قابلیت نقشی که میگیرد استفاده کند . ( هر شبی که باشد ) یعنی هیچ استثنایی وجود ندارد و اگر موفق شود نقشی را تصاحب کند باید از آن نقش ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده استفاده کند . اینجاست که باید کارش را بسیار با احتیاط انجام دهد چون هرگونه خطا در انتخاب ممکن است برای شهر یا خودش گران تمام شود بعضی از نقشها هستند که اگر تصاحب کند به گروه غیر شهروندی اضافه خواهد شد . در کنار این قابلیت که میتواند نقش تصاحب کند مهمترین اتفاقی که برای صبا می افتد این است که دو نقش از بازی را هم در کنارش می فهمد این امتیاز بسیار بالایی دارد . 

نکته ۱: اگر بازیکن انتخاب شده توسط صبا یکی از نقش های قاضی راوی یا هوادار بود قابلیت صاحب اصلی نقش ارجع است مثلا اگر همزمان صبا در نقش قاضی و قاضی اصلی دو نظر مخالف هم بدهند ارجحیت با قاضی اصلی است.  

نکته ۲: اگر بازیکنی که توسط صبا نتخاب میشود دو قابلیت در طول شب و روز داشته باشد ( مثل جلب - جادوگر و غیره ... )

نکته ۳: صبا اگر نایب را انتخاب کند شخصیت نقش بدل را به مدت ۲۴ ساعت تصاحب خواهد کرد و باید از قابلیت تصاحب شده استفاده کند .  

نکته ۴: قهرمان نمی تواند بازیکنی که صبا انتخاب کرده است را نجات بدهد .   

نکته ۵: اگر کاراگاه یا کاراگاه ویژه استعلامش را بگیرد منفی خواهد بود و فرقی ندارد موقتا چه شخصیتی را تصاحب کرده است چون صبا در واقع یک شهروند است . 

نکته ۶: اگر شیطان صفت را انتخاب کند به عدد آن شب باید قابلیت شیطان صفت را اجرا کند ( شیطان صفت هم کارش را جداگانه انجام می دهد ) 

نکته ۷: اگر صبا و سندیکا همزمان لیست سیاه را اعمال کنند دو نفر از لیست سیاه کشته خواهد شد . 

نکته ۸: اگر قابلیت کاراگاه ویژه را داشته باشد و استعلام منفی بگیرد هیچ تاثیری روی آمار استعلام های کاراگاه ویژه اصلی نخواهد داشت . 

نکته ۹: اگر پیشمرگهای عماد را انتخاب کند اتفاق خاصی نمی افتد و صبا فقط مطلع می شود که آن بازیکن یکی از پیشمرگهای عماد است . اما اگر عماد را انتخاب کند . صبا می تواند یکی از قابلیتهای پیشمرگ های عماد را انجام بدهد . 

نکته ۱۰: اگر صبا نقشی را تصاحب کند هم صبا از قابلیت آن نقش استفاده می کند و هم بازیکن اصلی صاحب نقش .

نکته ۱۱: اگر بمب ساز شود باید حتما فردا بدون اشاره به شهروند بودن کارش را انجام دهد و اگر اشاره کند بلافاصله حذف شود . 

نقطه ضعف ۱ : اگر در شبی که کارش را انجام می دهد شب خسب انتخابش کند صبا از بازی حذف می شود . 

نقطه ضعف ۲ : اگر هزار چهره را انتخاب کند صبا از بازی حذف می شود . 

نقطه ضعف ۳ : اگر ناقل را انتخاب کند صبا آلوده میشود و به مدت ۲۴ ساعت هم قابلیت ناقل را خواهد داشت .  

نقطه ضعف ۴ : اگر جاسوس را انتخاب کند قابلیت جاسوس را نمیگیرد و فقط نقش جاسوس را میفهمد .  

نقطه ضعف ۵ : اگر دورو را انتخاب کند قابلیت دورو را نمیگیرد و فقط نقش دورو را میفهمد . 

نقطه ضعف ۶ : اگر نانوا را انتخاب کند قابلیت نانوا را نمیگیرد و فقط نقش نانوا را میفهمد . 

نقطه ضعف ۷ : اگر افشاگر را انتخاب کند قابلیت قابلیت افشاگر را نمیگیرد و فقط نقش افشاگر را میغهمد . 

نقطه ضعف ۸ : اگر افیون را انتخاب کند صبا محکوم به مرگ است چون باید کارش را انجام بدهد .  

نقطه ضعف ۹ : اگر مجهول را انتخاب کند به مدت ۲۴ ساعت قابلیت های مجهول را دارد . اگر در این مدت انتخاب شود . ممکن است گروهش عوض شود . یعنی کلا صبا از بازی خود به خود خط میخورد و شخصیت جدیدش جایگزین میشود .  

نقطه ضعف ۱۰ : اگر همزاد را انتخاب کند باید از قابلیتش استفاده کند و یک بازیکن را انتخاب کند . هر وقت آن بازیکن حذف شود صبا نقشش را میگیرد ( همانند همزاد ) بنابراین ممکن است صبا تغییر گروه بدهد یا همان شهروند بماند ولی با یک شخصیت جدید .  

نقطه ضعف ۱۱ : اگر معشوقه را انتخاب کند و در ۲۴ ساعت آینده کشته شود مافیا یک تیر اضافی خواهد داشت . حال اگر معشوقه واقعی هم حذف شود همزمان مافیا شب بعد ۲ تیر اضافی خواهد داشت .  

بازپرس

بازپرس

بازجوی تمام عیار! :

شهروندی که مدت هاست از شغلش برکنار شده و کار دولتی انجام نمی دهد. به دلیل روش های غیرمتعارفی که استفاده میکرد او را از سیستم طرد کردند. هر چقدر نامحبوب باشد ولی کارش را خوب بلد است و می خواهد به کمک شهروندان بیاید. در طول بازی قابلیت خاصی ندارد ولی اگر در شب کشته شود قابلیتش فعال می شود.

به این صورت که هر زمان در شب حذف یا کشته شود، گرداننده در ابتدای روز بعد اعلام می کند که بازپرس در شب حذف شده است و حالا می تواند ۲ نفر را انتخاب کند. بازپرس ۲ نفر را انتخاب می کند و گرداننده نقش دو نفر را به صورت کامل به او می گوید و بازپرس باید یکی از آن دو نفر را انتخاب کند. بازیکن انتخابی، همراه با بازپرس از بازی حذف می گردد.

در واقع جزو نقش های کُشنده محسوب می شود ولی به شرطی که در شب کشته شود. پس باید طوری بازی کند که در روز حذف نشود. و تا زمانی که حذف می گردد ، فقط باید به صحبت ها گوش کند و دنبال مافیا یا هر نقش غیرشهروندی باشد تا بتواند از قابلیتش نهایت استفاده را کند.

 

کاراگاه ویژه

کاراگاه ویژه

مستقل یاب  :

نوعی کاراگاه خصوصی محسوب میشود که توانایی هایش با کاراگاه کمی فرق دارد و فقط یک مأموریت دارد : به دنبال مستقل ها  بگردد . او هر شبی که خودش بخواهد از گرداننده استعلام یک نفر را میگیرد و اگر آن بازیکن جزء شخصیتهای مستقل باشد . گرداننده جواب مثبت میدهد. کاراگاه ویژه هیچ کاری با مافیا ندارد اما از آنجاییکه به دنبال مستقل گشتن کار خطرناک و پرریسکی است . اگر از گرداننده سه بار استعلام منفی بگیرد . از بازی حذف میشود . در واقع او هر شب میتواند استعلام بگیرد . اما لزومی ندارد حتما این کار را انجام دهد . زیرا حدس اشتباه تبعات خودش را دارد ! پس باید با احتیاط کامل و سنجیده کارش را انجام دهد. 

اولویت کاراگاه ویژه باید در درجه اول پیدا کردن شخصیتهای مستقل باشد . سپس به دنبال کاراگاه سیمین و آمپول زن بگردد . یعنی بهتر است خیلی به فکر مافیا نباشد  البته تا جایی که ممکن بود.

نکته ۱: اگر جانی را انتخاب کند استعلام مثبت میگیرد ( جانی در اصل نوعی شهروند است اما برای کاراگاه ویژه مستقل محسوب میشود )

نکته ۲: اگر همزاد یا مجهول را زمانی که هنوز شخصیت جدید پیدا نکرده اند انتخاب کند . استعلامش مثبت خواهد شد چون از نظر کاراگاه ویژه هرکس که شهروند یا مافیا نباشد مستقل است . ( مهم نیست که همزاد انتخابش را کرده است یا نه . منظور این است که تا زمانی که هنوز تبدیل نشده اند . مستقل محسوب میشوند )

نکته ۳: هر وقت استعلام هزار چهره را بگیرد استعلامش مثبت خواهد بود ( شخصیتهایی که هزار چهره به خود میگیرد تأثیری در استعلام او ندارد ) 

نکته ۴: اگر عماد یا پیشمرگهای عماد را انتخاب کند استعلام مثبت میگیرد . 

نکته ۵: اگر استعلام کاراگاه را بگیرد گرداننده می گوید که کاراگاه است اما همچنان یک استعلام منفی برای کاراگاه ویيه به حساب می آید . 

نکته ۶: اگر استعلام سیمین را بگیرد گرداننده میگوید که سیمین است اما همچنان یک استعلام منفی برای کاراگاه ویژه به حساب می آید . 

نکته ۷: اگر استعلام آمپول زن را بگیرد گرداننده میگوید که آمپول زن است اما همچنان یک استعلام منفی برای کاراگاه ویژه به حساب می آید . 

نکته ۸: قهرمان تأثیری در استعلام کاراگاه ویژه ندارد یعنی کاراگاه ویژه میتواند استعلام بازیکنی که قهرمان انتخابش کرده است را بگیرد . 

نکته ۹: شارلاتان تأثیری روی استعلام کاراگاه ویژه ندارد . 

نکته ۱۰: میتواند چندبار استعلام یک نفر را در طول بازی بگیرد.

نکته ۱۱: اگر روانکاو او را انتخاب کند کاراگاه ویژه با حفظ قابلیتهایش به مافیا تبدیل خواهد شد ولی استعلام های منفیش صفر نمی شود . 

نکته ۱۲: اگر همزاد جای کاراگاه ویژه را بگیرد تمام استعلامهای منفی از نو صفر میشوند. 

نقطه ضعف ۱: اگر دورگه یا گرگ نمایی که توسط دورگه انتخاب شده است را بگیرد استعلامش منفی خواهد بود . 

نقطه ضعف ۲: اگر بازیکنی ( غیر از گرگ نماها ) که توسط دورگه انتخاب شده را استعلام بگیرد استعلامش مثبت خواهد بود . 

نقطه ضعف ۳: اگر شب خسب انتخابش کند و همان شب از بازیکنی استعلام بگیرد استعلامش منفی خواهد بود چون انگار دارد از خودش استعلام میگیرد ( مگر آنکه قهرمان برای نجات کاراگاه ویژه را انتخاب کرده باشد ).

نقطه ضعف ۴: اگر ناقل را انتخاب کند کاراگاه ویژه آلوده میشود . 

نقطه ضعف ۵: اگر دستکج به کاراگاه ویژه بزند کاراگاه ویژه قابلیتش را تا آخر بازی از دست می دهد . 

افیون

افیون

جان باخته :

شهروندی که روزی برای خودش کسی بود ولی حالا سالهاست توسط شهروندها طرد شده و پس از سالها گوشه نشینی شهر به او نیاز دارد بدون اینکه شهر بداند . افیون یک بار در بازی در یک شب سیاه تصمیم می گیرد شهروند بودنش را به همه ثابت کند ولی به قیمت جانش وقتی افیون کارش را انجام می دهد . در ان شب هیچ شخصیتی غیر از شهروندها بیدار نمیشود و به دنبالش خودش هم از بازی حذف خواهد شد . یعنی او خودش را فدا می کند تا تمام نقش های منفی برای شهروندان یک شب نتواند کاری انجام بدهند اگر درست و به موقع از قابلیتش استفاده کند میتواند جلوی بسیاری از وقایع را بگیرد و به نفع شهروندان کار کند . 

نکته ۱: هیچ شخصیتی مستثنی نیست و اگر غیر شهروند باشد نباید بیدار شود ( حتی هزار چهره ) 

نکته ۲: قهرمان تاثیری روی قابلیت افیون ندارد و نمی تواند مانع بیدارنشدن یک بازیکن غیر شهروند بشود .  

نکته ۳: جاسوس در این حالت برای اینکه تابلو نشود بیدار نمیشود . 

نکته ۴: صبا هر نقشی که تصاحب کرده باشد بیدار می شود .  

نکته ۵: جانی بیدار نمیشود . 

نکته ۶: شبخسب تاثیری روی افیون ندارد چون بعد از او بیدار میشود و اگر افیون کارش را بکند شب خسب نمی تواند بیدار شود . 

نکته ۷: شهروندی که روانکاوی شده یا گرگ نما شده بیدار نمی شود . 

نکته ۸: مجهول و همزاد بیدار نمیشوند مگر اینکه شخصیت جدید پیدا کرده باشند که در این حالت بستگی به شخصیت جدیدشان دارد . 

نکته ۹: دورو جز مافیاست و اگر تک مافیای آخر باشد بیدار نمیشود . 

نکته ۱۰: اگر پیشمرگ عماد بشود همانند قبل فقط شهروندها بیدار می شوند و فردا از بازی حذف می شود .  

نقطه ضعف ۱ : زمانی که تصمیم گرفت کارش را انجام بدهد افیون حتما از بازی خارج میشود و هیچ شخصیتی نمیتواند جلوی این اتفاق را بگیرد .   

نقطه ضعف ۲ : در مقابل سایر نقشها قابلیت خاصی ندارد و هر اتفاقی به روال عادی صورت می گیرد. 

 

نخبه

نخبه

نابغه :

شهروندی با ضریب هوشی بالا که از زمان خودش خیلی جلوتر است . خره کامپیوتر و تکنولوژی است و توانایی ردیابی و شناسایی بالایی دارد . یک شب در طول بازی میتواند یک بازیکن را انتخاب کند و گرداننده نقشش را به نخبه میگوید یا یک نقش شهروندی به گرداننده میگوید و گرداننده بازیکن صاحب آن نقش را به نخبه نشان می دهد . زمانی که نخبه می خوابد دوربینی دارد که از شخصیتهایی که وارد حریمش میشود تصویر برداری میکند . اولین و دومین نفری که در طول شبهای بازی او را انتخاب میکنند . بدون اینکه خودشان اطلاع داشته باشند . به نخبه معرفی می شوند . البته دوربین فقط تصویر را نشان می دهد و نمیتواند نقش آن بازیکن را به نخبه بگوید . 

نکته ۱: قهرمان نمیتواند بر کسی که نخبه انتخاب کرده تاثیری بگذارد . 

نکته ۲: حتی اگر محافظ در بازی باشد نخه می تواند رییس مافیا را انتخاب کند . 

نکته ۳: هیچ شخصیتی استثنا نیست و اولین و دومین بازیکنی که انتخابش کردند به نخبه نشان داده میشوند . 

نکته ۴: اکثر شخصیتها را میتواند شناسایی کند .  

نکته ۵: اگر بازیکنی که انتخاب میکند از پیشمرگهای عماد باشد هم پیشمرگ بودنش را متوجه می شود و هم نقشی که روی کارت دارد. 

نکته ۶: اگر بازیکنی که انتخاب میکند همزاد باشد گرداننده هم همزاد  بودنش را میگوید و هم نقشی که خواهد گرفت . اگر همزاد بازیکنی را انتخاب کرده باشد . 

نکته ۷: اگربار اول مجهول را انتخاب کند هم مجهول به شهروند ساده تبدیل میشود و هم به نخبه گفته میشود که مجهولی است که شهروند ساده شده . 

نکته ۸: اگر مجهول را انتخاب کند و بار اولی نباشد که مجهول انتخاب میشود گرداننده میگوید که مجهول است و به چه رنگی تبدیل شده. 

نکته ۹: اگر بازیکنی که انتخاب میکند بازیکنی باشد که روانکاوی شده گرداننده هم نقش بازیکن را به نخبه می گوید و هم اینکه روانکاوی شده . 

نکته ۱۰: اگر بازیکنی که انتخاب می کند بازیکنی باشد که به گرگ نما تبدیل شده گرداننده هم نقش قبلی بازیکن را به نخبه میگوید و هم اینکه به گرگ نما تبدیل شده .  

نکته ۱۱ : اگر بازیکنی که انتخاب می کند شهروندی باشد که قبلا گرگ نما بوده گرداننده باید بگوید که شهروندی است که قبلا گرگ نما بوده . 

نقطه ضعف ۱ : اگر هزار چهره را انتخاب کند نخبه از بازی حذف میشود .  

نقطه ضعف ۲ : اگر در شبی که میخواهد از قابلیتش استفاده کند شب خسب او را انتخاب کرده باشد انگار که نخبه خودش را انتخاب کرده و دوربینش آن شب غیر فعال میشود .  

نقطه ضعف ۳ : اگر نقش شهروندی که می گوید از بازی حذف شده باشد نخبه فرصت خود را از دست خواهد داد .

نقطه ضعف ۴ : جاسوس را نمی تواند به عنوان نقش شهروندی انتخاب کند . 

نقطه ضعف ۵ : جانی را نمیتواند به عنوان نقش شهروندی انتخاب کند . 

نقطه ضعف ۶ : اگر ناقل را انتخاب کند آلوده خواهد شد . 

 

جان سخت

جان سخت

سخت جون میده :

در واقع ترکیب ۲ نقش گورکن و کشیش است به این ترتیب که هم یکبار در شب میتواند نبش قبر کند و هم اینکه یکبار از حمله شبانه در امان است . 

نکته ۱: قوانینی که مربوط به حمله شبانه میباشند دقیقا همانند قوانین کشیش هستند.

نکته ۲: قوانینی که مربوط به نبش قبر میباشند دقیقا همانند قوانین گورکن هستند ولی نحوه اجرای قابلیت کمی متفاوت است به این صورت که وقتی جان سخت از قابلیتش استفاده میکند فقط کارتهایی که در ۲۴ ساعت گذشته از بازی حذف شده اند به صورت تصادفی نشان داده میشوند.

نکته ۳: اگر از قابلیتش همزمان با گورکن استفاده کند ابتدا قابلیت گورکن اجرا میگردد و بعد از آن قابلیت جان سخت .

نکته ۴: جان سخت فقط یکبار میتواند نبش قبر کند . 

 

استاد

استاد

فن آخر :

از دوستان قدیمی راوی است و همانند او توانایی هایش با سایر نقشها فرق دارد . او قادر است در روند بازی دخالت کند و کارت حرکت آخر را برای شخصی که قرار است حذف گردد انتخاب کند . به این صورت که یک بار در طول بازی میتواند قبل از حرکت آخر کارتهای حرکت آخر را ببیند . در واقع این قدرت را دارد که سرنوشت یک بازیکن را در لحظه آخر تغییر دهد و به قول معروف فن آخر استاد را بزند استاد باید دقت کند که چه زمانی از قابلیتش استفاده میکند . 

نکته ۱: فقط از بین کارتهای داخل بازی که استفاده نشده اند میتواند انتخاب کند.

نکته ۲: استاد میتواند برای هر نقشی کارت حرکت آخر انتخاب کند و هیچ استثنایی وجود ندارد.

نکته ۳: اگر بازیکنی که کارت حرکت آخر میکشد ناقل با آلوده باشد استاد آلوده نخواهد شد .

نکته ۴: جهت یادآوری فقط بازیکنی که با رای گیری یا تصمیم قاضی حذف میگردد کارت حرکت آخر میکشد . 

نقطه ضعف ۱ : اگر شب خسب او را در شب انتخاب کند و استاد بخواهد در روز بعد از قابلیتش استفاده کند اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصت استاد میسوزد . 

نقطه ضعف ۲ : طبیعتا اگر دستکجی یا جادو شده باشد نمیتواند از قابلیتش استفاده کند . 

نقطه ضعف ۳ : در برابر سایر نقشها قابلیت خاصی ندارد و آسیب پذیر است .

نکته گردانندگی ۱ : قبل از حرکت آخر گرداننده همه را میخواباند و اگر استاد بخواهد از قابلیتش استفاده کند دستش را بلند میکند .

نکته گردانندگی ۲ : گرداننده باید طوری رفتار کند که کسی متوجه نشود چه کسی استاد است . البته خود بازیکن هم باید حواسش باشد که کارش را هرچه زودتر انجام دهد.

نکته گردانندگی ۳ : هنگامی که از استاد استفاده میکنید . کارتهای حرکت آخر را کامل به بازیکنان توضیح دهید تا همه دقیقا بدانند که کدام کارتها داخل بازی هستند.

نکته گردانندگی ۴ : استاد نباید چیزی درباره نقش بازیکنی که انتخاب میکند متوجه شود .

افروز

افروز

روشن کننده :

تکلیفش با خودش روشن است ولی بعضی وقتها تکلیف شهر با او مشخص نیست . به همین دلیل هر وقت از بازی حذف گردد . برای همه مشخص خواهد شد که افروز حذف شده است و همچنین علت مرگش هم گفته میشود . به این صورت که هر گاه از بازی حذف شده است . البته گاهی اوقات علت مشخص است اما بعضی وقتها مشخص نیست و ممکن است چند دلیل داشته باشد . اینجاست که گرداننده علت حذف شدن را میگوید و شهر را روشن میکند . 

مثال : صبح شده است و گرداننده بازیکنان حذف شده را اعلام میکند و افروز یکی از حذف شدگان است . گرداننده نقش دیگر حذف شدگان را اعلام نمیکند ولی به افروز که میرسد . اعلام میکند که افروز است و با حمله گروهی مافیا کشته شده یا مثلا یا حمله جانی کشته شده . 

افروز نقشی است که تا حذف نشود . در واقع مثل یک شهروند ساده است ولی زمانی که حذف میگردد رو شدن نقش و دلیل حذف شدن افروز نه تنها میتواند خیلی از مساِِیل را روشن کند بلکه میتواند از گره شدن خودش هم جلوگیری کند .

نکته ۱: فقط علت حذف شدن گفته میشود و به هیچ وجه اشاره ای به بازیکنی که باعث حذف بوده نمیشود.

نکته ۲: اگر روانکاوی شده بود هنگام حذف اعلام میگردد که افروز روانکاوی شده است.

نکته ۳: شب خسب تاثیری بر روی افروز ندارد.

نکته ۴: اگر هزارچهره با یک نقش او را حذف کند اعلام میشود که هزار چهره با استفاده از فلان قابلیت او را حذف کرده است . 

نکته ۵: اگر نایب او را در شب حذف کند اعلام میشود که نایب او را حذف کرده است . 

نکته ۶: اگر صبا با یک نقش او را حذف کند اعلام میشود که صبا با استفاده از فلان قابلیت او را حذف کرده است . 

نکته ۷: اگر توسط همزاد انتخاب گردد هنگام حذف شدن چیزی در این مورد گفته نمیشود . 

نکته ۸: اگر به پیشمرگ عماد تبدیل گردد قابلیتش را از دست نخواهد داد و نقشش هنگام حذف شدن اعلام خواهد شد . 

نکته ۹: اگر به واسطه پیوند از بازی حذف گردد فقط اعلام میگردد که پیوند باعث حذف افروز شده است و توضیح بیشتری داده نمیشود . 

نکته ۱۰: اگر به واسطه ساغر از بازی حذف گردد اعلام میگردد که توسط کدوم معجون حذف شده است . 

نکته ۹: سلاخی نمیگردد و اگر توسط سلاخ انتخاب گردد فقط فرصت سلاخ میسوزد . 

نقطه ضعف ۱ : اگر توسط بمب ساز حذف گردد نقش افروز اعلام نخواهد شد . 

نقطه ضعف ۲ : در اکثر مواقع هنگامی که حذف گردد علت حذف بیان میشود . 

نقطه ضعف ۳ : اگر جادو یا دستکجی شود نقشش هنگام حذف شدن اعلام نخواهد شد .

نقطه ضعف ۴ : اگر داخل زندان باشد نقشش هنگام حذف شدن اعلام نخواهد شد .

نقطه ضعف ۵ : اگر به گرگ نما تبدیل گردد قابلیتش را از دست خواهد داد و نقشش هنگام حذف شدن اعلام نخواهد شد .

نقطه ضعف ۶ : آلوده و بیمار میشود .

نکته گردانندگی ۱ : ممکن است در اثر اطلاعاتی که پس از حذف شدن افروز گفته میشود و بازیکنان به دیگر نقشها پی ببرند و این اشکالی ندارد .

راوی

راوی

رابط گرداننده  :

شهروندی است که هر شب یک واقعه را برای بازیکنان روایت میکند و تمام اتفاقات را بدون ذگر نام در دفتر مخصوصش مینویسد . هر وقت که بمیرد نوشته هایش از شب اول توسط گرداننده بلند برای همه خوانده میشود . 

او کارش را به این صورت انجام میدهد که گرداننده در شب بعد از هر کاری که انجام میشود چند ثانیه مکث میکند و راوی در این چند ثانیه میتواند دستش را بالا بیاورد و گرداننده آخرین اتفاقی  که قبلش افتاده است را یادداشت میکند . 

راوی هر شب فقط یکبار میتواند دست بلند کند و آخرین مطلبی که در دفترش نوشته میشود . دلیل مرگ او خواهد بود . 

فرشته نجات را میشناسد . راوی در شب معارفه بیدار شده و فرشته نجات به او معرفی میشود . راوی شخصیت مهمی برای شهروندان محسوب میشود و اگر کارش را درست و به موقع انجام بدهد . میتواند بسیاری از گره ها را باز کند و به اصطلاح شهروندان را روشن کند!.

در اختیار داشتن این توانایی نشان میدهد که او از نزدیکان گرداننده است و یک رمز و رازهایی با گرداننده دارد . به همین دلیل رنگ کارتش آبی و بنفش است . و به خاطر این اعتماد گرداننده به راوی است که اگر راوی کوچکترین اشاره ای به شخصیتش بکند بلافاصله از بازی حذف میشود و دفترش هم خوانده نخواهد شد . 

نکته ۱: راوی کارش را از شب اول شروع میکند و در شب معارفه کاری انجام نمیدهد . 

نکته ۲: شب خسب اگر راوی را انتخاب کند اتفاقی برای راوی نمی افتد . 

نکته ۳: راوی چشم باز نمیکند و هر وقت که بخواهد کارش را انجام دهد فقط دستش را بالا میبرد . 

نکته ۴: اگر فرشته نجات او را نجات دهد قابلیت فرشته نجات از بین نمیرود و میتواند دوباره یکنفر را نجات دهد . ( راوی فقط یکبار میتواند فرشته نجات را انتخاب کند )

نکته ۵: راوی باید دقت کند و به صورتی فرشته نجات را انتخاب نماید که سایر بازیکنان متوجه نشوند او راوی است . 

نکته ۶: اگر راوی بعد از بازیکنی دست بلند کند که فقط توسط گرداننده خوانده شده اما در واقع قبلا از بازی حذف شده است. گرداننده فقط یادداشت میکند که آن بازیکن در بازی حضور نداشته و واقعه ای ثبت نشده است . 

نکته ۷: راوی هرگز آلوده نمیشود . 

نکته ۸: لو رفتن بعضی از شخصیتها به وسیله یادداشتهای راوی طبیعی است و شما اگر اطلاعات را دقیق یادداشت کنید میتوانید شخصیت چند بازیکن را تشخیص دهید . 

نقطه ضعف ۱: اگر جادوگر راوی را انتخاب کند فقط شب بعدش هیچ چیز یادداشت نمیشود . 

نقطه ضعف ۲: اگر دست کج راوی را انتخاب کند از شب بعدش هیچ چیز یادداشت نمیشود . 

نقطه ضعف ۳: بعد از مجهول نمیتواند دست بلند کند و کلا وقایع مجهول یادداشت نمیشود . 

نقطه ضعف ۴: اگر کوچکترین اشاره ای به نقشش داشته باشد بلافاصله از بازی حذف میشود و دفترش هم خوانده نخواهد شد.

نقطه ضعف ۵: اگر بمب ساز حذفش کند کارت راوی تا آخر از بازی خارج میشود و دفترش هم کاملا از بین می رود و هیچ چیز خوانده نمیشود . 

هوادار

هوادار

همیشه در پشت صحنه :

شهروندی است که همانند جلب قدرت اعمال نفوذ در رأی گیری دارد ولی طبیعتا به نفع شهروندان است . هوادار هر روز در مرحله اول رأی گیری میتواند یک نفر را از حذف شدن نجات دهد . برای انجام این کار به اولین بازیکنی که رأیش را بدهد . جای آن بازیکن بعد از شمارش آرا با نفر پایینترش عوض می شود . مثلا اگر آن بازیکن بیشترین رأی را بیاورد دوم میشود و جایگاه نفر دوم به رتبه اول تغییر میکند . هوادار نقش سختی دارد چون اولین رأی او بسیار تأثیر گذار است و گاهی اوقات ممکن است جاگیری خوبی در بازی نداشته باشد و شرایطی پیش بیاید که نتواند به صورت کامل از قابلیتش استفاده کند . از طرفی هم باید مراقب نحوه رأی دادنش باشد و خودش را تابلو نکند . برای بازی با این شخصیت باید سیاست به خرج دهید و خیلی حساب شده عمل کنید . همچنین همیشه آماده جواب دادن به دیگران باشید او هر روز میتواند کارش را انجام دهد اما اگر نخواهد کارش را انجام دهد تنها راهش این است که رأی ندهد.!

نکته ۱: فقط در مرحله اول رأی گیری قابلیت دارد . 

نکته ۲: نمیتواند خودش را انتخاب کند.!

نکته ۳: اگر هوادار هزارچهره را انتخاب کند هزار چهره در این مورد بخصوص خاصیت آینه ای ندارد و قابلیت هوادار روی هزار چهره اثر میکند . ( آیا هوادار آدم هزار چهره است ) 

نکته ۴: اگر با جابجایی دو بازیکن موکل در معرض حذف شدن قرار بگیرد کاری از دست وکیل 

نکته ۵: اگر مجهول هنوز توسط کسی انتخاب نشده باشد و برای بار اول توسط رأی هوادار انتخاب شود مجهول شهروند میشود . 

نکته ۶: اگر به دنبال کار هوادار رییس مافیا در معرض حذف شدن قرار بگیرد محافظ قابلتی ندارد و نمیتواند او را نجات دهد . 

نکته ۷: قهرمان نمیتواند بازیکنی که هوادار انتخاب کرده است را نجات دهد . 

نکته ۸: در رأی گیری بازیکنی که هوادار انتخابش کرده است جایش با نفر پایین تر از خودش عوض میشود . حالا اگر به جای یک نفر چند نفر هم امتیاز باشند . جای بازیکن با تمامی آنها عوض میشود . ( بازیکنان هم امتیاز هم رتبه محسوب میشوند اما نفر پایین تر یعنی بازیکنی که از نظر امتیازی یک رتبه پایین تر باشد )

نکته ۹: هوادار هر بازیکنی را انتخاب کند فقط در همان رأی گیری هوادارش خواهد بود . 

نقطه ضعف ۱: اگر توسط جادوگر انتخاب شود رأی هوادار به مدت یک روز بی اثر خواهد شد . 

نقطه ضعف ۲: اگر توسط جادوگر انتخاب شود رأی هوادار به مدت یک روز بی اثر خواهد شد . 

نقطه ضعف ۳: اگر ناقل را انتخاب کند هوادار آلوده میشود ( برای جلوگیری از لو رفتن نقش هوادار شروع روز بعد اعلام شود که آلوده شده است )

نقطه ضعف ۴: اگر جلب در شب انتخابش کند یا هوادار جلب را انتخاب کند قابلیت هوادار تا آخر بازی از بین میرود . 

آنالیزور

آنالیزور

لب گور :

تمام عمر و زندگیش را وقف علم، دانش و تحقیق کرده است. حالا وقت آن رسیده که از علم بالای خودش استفاده کند و به کمک شهر بیاید. اما متأسفانه شرایط جسمی مناسبی ندارد و روزهای آخرش را سپری می کند. به همین دلیل او در برابر حملات بسیار ناتوان است و با هر حمله ای بلافاصله کشته می شود و به هیچ وجه هم قابل نجات نیست. کار او این است که فقط بنشیند، افراد را آنالیز کند و گروهشان راشناسایی کند. او هر شبی که بخواهد ۴ نفر را انتخاب می کند. اگر هر ۴ نفر از یک گروه (شهروند، مافیا یا مستقل) بودند، استعلام او مثبت خواهد بود و اگر از یک گروه نبودند، استعلامش منفی خواهد بود. اگر از گرداننده ۳ استعلام منفی بگیرد، بلافاصله از بازی حذف می شود. در واقع او هر شب یا هر شبی که بخواهد می تواند استعلام بگیرد ولی ۳ بار اشتباه، منجر به مرگ او خواهد شد.

آنالیزور نمی تواند در برابر حملات دوام بیاورد و سریع حذف می شود اما در عوض می تواند قبل از استعلام گرفتن، یکبار در شب خودش را به مدت ۲۴ ساعت نامیرا و غیرقابل حذف کند. دراین مدت، او به هیچ طریقی قابل دسترس نخواهد بود و حذف نمی شود حتی با رای گیری و کارت حرکت آخر. تنها راه حذف شدنش در نامیرایی این است که سومین استعلام منفی را بگیرد. زندگی آنالیزور به یک مو بند است. راه های زیادی وجود دارند که باعث حذف شدنش می شوند. به همین دلیل باید از قابلیتش بسیار هوشمندانه و به موقع استفاده کند. بازیکنان را با دقت رصد کند و همیشه حواسش باشد که کوچکترین درنگ یا خطا می تواند خیلی گران تمام شود! هم برای شهر، و هم برای خودش!

نکته ۱: آنالیزور غیرقابل نجات است. یعنی اگر مورد حمله مرگبار قرار بگیرد و دکتر و جراح و قهرمان انتخابش کرده باشند، باز هم کشته می شود.

نکته ۲: می تواند در یک شب، هم نامیرا بشود و هم استعلام بگیرد؛ ولی حتما باید قبل از استعلام گرفتن، درخواست نامیرایی بکند.

نکته ۳: اگر نامیرا بودنش را فعال کند، به مدت ۲۴ ساعت هیچ نقشی (به جز شب خسب، قاتل حرفه ای و شیطان صفت) نمی تواند بر روی آنالیزور قابلیتی انجام بدهد و اگر در این مدت سایر نقش ها انتخابش کنند (چه در روز و چه در شب)، فرصتشان از دست می رود.

نکته ۴: آنالیزور حتما نباید بعد از نامیرا شدن استعلام بگیرد، یعنی می تواند یک شب فقط استعلام بگیرد و یا فقط نامیرا شدن رو انتخاب کند ولی اگر هر دو را بخواهد در یک شب انجام دهد حتما بایداول نامیرا شود و بعد استعلام بگیرد.

نکته ۵: آنالیزور نمی تواند خودش را انتخاب کند.

نکته ۶: اگر ۴ نفری که برای استعلام انتخاب می کند همگی مستقل (مثلا هزارچهره، شیطان صفت، سندیکا و گرگنما) باشند، استعلامش مثبت خواهد بود.

نکته ۷: دقت کنید که جانی در استعلام های آنالیزور، هم شهروند محسوب می شود و هم مستقل.

نکته ۸: اگر ۴ نفری که برای استعلام انتخاب می کند همگی خاکستری باشند و هنوز نقش نگرفته باشند (مثلا دو مجهول و دو همزاد)، استعلامش مثبت خواهد بود. البته احتمال این اتفاق بسیار کم است و اگر کسی این کار را بکند یا آنالیزور دقیقی بوده و یا خوش شانس!

نکته ۹: اگر برای بار اول مجهول را انتخاب کند، مجهول در آن استعلام هنوز نقش خاکستری دارد ولی بلافاصله بعد از آن، به شهروند ساده تبدیل می شود.

نکته ۱۰: شارلاتان و دورگه تأثیری روی استعلام آنالیزور ندارند.

نکته ۱۱: هزار چهره در مقابل آنالیزور، حالت آینه ای ندارد.

نکته ۱۲: اگر هزار چهره یا صبا شخصیت آنالیزور را تصاحب کنند و استعلام منفی بگیرند، جز استعلام های منفی آنالیزور محسوب نمی شود.

نکته ۱۳: در زمان نامیرایی، آنالیزور در واقع داخل قرنطینه هم هست. یعنی در آن ۲۴ ساعت به هیچ عنوان آلوده نمی شود. (هر نوع آلودگی)

نکته ۱۴: اگر در ۲۴ ساعت نامیرایی فدایی و بمب ساز به او حمله کنند، فقط فدایی و بمب ساز از بازی حذف می شوند.

نکته ۱۵: اگر در مدت نامیرا بودنش دست کج و جادوگر او را انتخاب کنند، اعلام می شود که دست کجی یا جادو شده اما در واقع نشده و اتفاقی برای او نمی افتد.

نکته ۱۶: محافظ نمی تواند در مقابل توانایی آنالیزور از رئیس مافیا محافظت کند.

نکته ۱۷: قهرمان تأثیری بر روی استعلام آنالیزور ندارد.

نکته ۱۸: اگر گرگ نما به آنالیزور حمله کند، آنالیزور به گرگ نما تبدیل می شود. (البته به غیر از ۲۴ ساعت نامیرایی)

نکته ۱۹: اگر روانکاو او را انتخاب کند، آنالیزور با حفظ قابلیت مافیا شده ولی استعلام های منفی و کارهایی که کرده از نو صفر نمی شوند.

نکته ۲۰: اگر همزاد آنالیزور را انتخاب کند و آنالیزور از بازی حذف شود، همزاد نقش آنالیزور را می گیرد و قابلیت هایش از نو صفر می شوند.

نکته ۲۱: اگر همزاد آنالیزور را در مدت ۲۴ ساعت نامیرایی انتخاب کند، همزاد از بازی حذف می شود.

نکته ۲۲: در ۲۴ ساعت نامیرایی، هر نوع استعلام روی آنالیزور منفی خواهد بود.

نکته ۲۳: اگر آنالیزور بیشترین رأی را بیاورد و قرار باشد حذف شود ولی فرشته نجات را به درستی حدس بزند، از بازی حذف نمی شود.

نکته ۲۴: آنالیزور فقط در صورت نامیرا بودن، داخل قرنطینه بودن یا خوردن دارو درمقابل بیماری و آلودگی ایمن است.

نکته ۲۵: صرفا جهت یادآوری: جاسوس شهروند و دورو مافیاست.

نکته ۲۶: صرفا جهت یادآوری: بازیکنی که روانکاوی می شود، از شروع روز بعد رسما مافیا می شود.

نقطه ضعف ۱: حتی اگر نامیرا شدنش را فعال کرده باشد ولی سومین استعلام منفی را بگیرد، از بازی حذف می شود.

نقطه ضعف ۲: اگر در شبی که می خواهد استعلام بگیرد شب خسب انتخابش کرده باشد، استعلامش در هر حالتی منفی خواهد بود (حتی حالت نامیرا بودن).

نقطه ضعف ۳: اگر در شبی که می خواهد نامیرا شود شب خسب انتخابش کرده باشد، آنالیزور نامیرا نمی شود و دیگر نمی تواند نامیرا شود.

نقطه ضعف ۴: حتی اگر نامیرا شدنش فعال شده باشد، شیطان صفت می تواند او را بکشد.

نقطه ضعف ۵: قاتل حرفه ای در هر شرایطی او را انتخاب کند، آنالیزور ۳ روز بعد حذف می شود حتی در حالت نامیرا بودنش.

نقطه ضعف ۶: اگر یکی از نقش های مجهول یا همزاد بین ۴ نفری که انتخاب می کند باشد، آنالیزور استعلام منفی خواهد گرفت. (مگر اینکه هر ۴ نفر جزو این دو نقش باشند!)

نقطه ضعف ۷: اگر ناقل، مریض، کرونا یا بازیکن آلوده به کرونا بین ۴ نفری که آنالیزور انتخاب می کند باشد، آنالیزور در جا می میرد. بدن او توانایی مقابله با آلودگی و بیماری را ندارد. (مگر اینکه نامیرا باشد، داخل قرنطینه باشد یا دارو خورده باشد)

نقطه ضعف ۸: سیاه زخم نمی تواند آنالیزور را نجات بدهد.

نقطه ضعف ۹: پرستار نمی تواند کاری برای آنالیزور انجام دهد.

نقطه ضعف ۱۰: اگر کرونا او را مستقیم انتخاب کند، آنالیزور بلافاصله حذف می شود و فرصت کرونا هم میسوزد.

نقطه ضعف ۱۱: اگر برای بار اول مریض را انتخاب کند، آنالیزور در جا می میرد. مریض به آنالیزور تبدیل می شود و دیگر آلوده نیست.

مترسک

مترسک

تک و تنها :

همیشه کار خودش را می کند و ترسی از صحبت های شهر و نظر مردم ندارد. اطلاعات زیادی از مترسک موجود نیست و کسی پیشینه او را نمی داند. حتی کسی نمی داند که او واقعا یک مترسک است! به همین دلیل هویت او باید مخفی بماند و هیچکس نباید متوجه شود. اگر هویتش برای شهر فاش شود، می میرد و اگر بخواهد، می تواند آن بازیکن را همراه خودش از بازی حذف کند.

همچنین مترسک هر چند بار وارد مرحله دوم رأی گیری بشود، حذف نخواهد شد. یعنی اگر بیشترین رأی را هم بیاورد، نفر بعد از او حذف خواهد شد. این قابلیت فقط به مرحله دوم رأی گیری مربوط می شود چون به صورت مخفیانه انجام می شود و کسی متوجه هویتش نمی شود. اگر به صورت تکی وارد دفاعیه شود، قابلیت خاصی ندارد.

مترسک می تواند نقش بسیار تأثیرگذاری باشد چون اگر بتواند خودش را به همراه یک نقش غیر شهروندی وارد مرحله دوم رأی گیری کند، آن بازیکن حذف خواهد شد. البته کار ساده ای نیست و نیاز به برنامه ریزی و فکر زیاد دارد. همانطور که یجورایی در رأی گیری قدرتمند است و حتی می تواند به مافیا پاتک بزند، نقش مترسک بسیار شکننده و آسیب پذیر است. راه های حذف شدن مترسک کم نیستند و مترسک باید خیلی محتاط و هوشمندانه بازی کند.

نکته ۱: در صورت فاش شدن هویتش توسط یک بازیکن، مترسک حذف می شود اما اگر احساس کند که بازیکنی که او را انتخاب کرده غیر شهروند است، می تواند آن بازیکن را هم حذف کند. یعنی مترسک و آن بازیکن با هم حذف خواهند شد.

نکته ۲: در صورت حذف شدن از طریق فاش شدن هویتش، کارت مترسک کامل از بازی خارج می شود. یعنی گورکنی نخواهد شد.

نکته ۳: قاضی نمی تواند مترسک را حذف کند و اگر انتخابش کند، کارش انجام نمی شود. در این صورت بدون در نظر گرفتن مترسک و نظر قاضی، نفری که طبق قانون باید حذف شود، حذف خواهد شد.

نکته ۴: حتی اگر مترسک و یک بازیکنی که وکیل دارد وارد مرحله دوم رأی گیری شوند، مترسک حذف نخواهد شدو آن بازیکن حذف میشود.

نکته ۵: اگر نایب به عنوان بدل انتخابش کند، مترسک نمی تواند نایب را حذف کند و تنهایی از بازی حذف می شود ولی نایب هم تا آخر بازی بدون بدل خواهد بود.

نکته ۶: نخبه نمی تواند صاحب نقش مترسک را از گرداننده بپرسد.

نکته ۷: مترسک به هیچ وجه آلوده و مریض نمی شود.

نکته ۸: اگر ساغر به او معجون بیمار کننده بدهد، مترسک بیمار نخواهد شد.

نکته ۹: اگر گرگ نما انتخابش کند، اتفاقی برای مترسک نمی افتد. یعنی مترسک به گرگ نما تبدیل نمی شود.

نکته ۱۰: اگر فدایی او را حذف کند، نقش مترسک به همه اعلام می گردد.

نکته ۱۱: در صورت قرار دادن مترسک در سناریوی سندیکا، از لیست هایی که امکان دارند سندیکا متوجه نقش مترسک شود استفاده نکنید.

نکته ۱۲: در صورت تصاحب نقش مترسک، هزارچهره نمی تواند از قابلیت مترسک استفاده کند.

نکته ۱۳: راوی می تواند بعد از مترسک دست بلند کند.

نکته ۱۴: عماد را همراه با مترسک استفاده نکنید.

نکته ۱۵: همزاد را همراه با مترسک استفاده نکنید.

نکته ۱۶: نقش هایی که در شب نجات دهنده هستند، نمی توانند مانع حذف بازیکنی که مترسک انتخاب کرده است شوند.

نکته ۱۷: پرستار نمی تواند حذف شدن بازیکنی که مترسک انتخاب شده است را به تأخیر بیندازد.

نکته ۱۸: مترسک تردستی نمی شود و اگر تردست انتخابش کند، فرصت تردست می سوزد.

نکته ۱۹: در صورتی که در شب توسط هفت خط انتخاب شود، مترسک از بازی حذف نخواهد شد.

نکته ۲۰: در صورتی که تعداد کارت های اتهامش از حد مجاز بگذرد، حذف خواهد شد.

نکته ۲۱: به غیر از نقش هایی که گفته شده است توسط مترسک حذف نمی شوند، نقش های دیگر توسط مترسک قابل حذف شدن هستند.

نقطه ضعف ۱: در صورت فاش شدن شخصیتش، از بازی حذف خواهد شد. حالا چه همه بازیکنان متوجه بشوند، چه یک نفر فقط متوجه شود!

نقطه ضعف ۲: نمی تواند بازیکنی که توسط قهرمان انتخاب شده است را حذف کند.

نقطه ضعف ۳: اگر آمپول زن انتخابش کند، مترسک از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۴: اگر روانکاو انتخابش کند، مترسک از بازی حذف می شود.

نقطه ضعف ۵: اگر افشاگر انتخابش کند، مترسک از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۶: اگر صبا انتخابش کند، مترسک از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۷: اگر شاه کش در شب انتخابش کند و نقشش را درست بگوید، مترسک از بازی حذف خواهد شد ولی این شانس را هم خواهد داشت که اگر بخواهد، بازیکن را همراهش حذف کند.

نقطه ضعف ۸: اگر داروساز انتخابش کند، مترسک از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۹: اگر جانان انتخابش کند، مترسک از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۱۰: اگر بازیکنی که نخبه انتخاب می کند مترسک باشد، مترسک از بازی حذف می شود.

نقطه ضعف ۱۱: اگر هزارچهره به هر دلیلی باعث فاش شدن هویتش شود، مترسک نمی تواند هزارچهره را حذف کند و به تنهایی از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۱۲: اگر ساغر به او معجون افشای هویت بدهد، مترسک نمی تواند ساغر را حذف کند و به تنهایی از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۱۳: اگر هویتش توسط کارت حرکت آخر فاش شود، مترسک از بازی حذف می شود.

نقطه ضعف ۱۴: اگر شب خسب انتخابش کند، مترسک در رأی گیری فردا قابلیتی نخواهد داشت و اگر طی ۲۴ ساعت آینده در اثر افشای هویتش از بازی حذف شود، نمی تواند آن بازیکن را بکشد.

نقطه ضعف ۱۵: اگر در روز توسط شاه کش کشته شود، مترسک بلافاصله حذف می شود و قابلیت مترسک تأثیری بر روی رأی گیری نخواهد داشت. (چون قابلیت شاه کش در روز تقدم دارد)

نقطه ضعف ۱۶: در برابر دیگر نقش هایی که می توانند روی او کاری انجام بدهند، قابلیت خاصی ندارد.

 

سالم

سالم

شهروند صد !

شهروندی که از هر شهروند ،شهروندتره! کسی نمیتواند به او وصله ای بچسباند یا عقیده اش را تغییر دهدچون خون شهروندی در رگهایش جاری است . سالم همیشه شهروند است و تحت هیچ شرایطی گروهش عوض نمیشود. یعنی هیچ عاملی نمیتواند رنگ و گروهش را تغییر دهد و تا پایان بازی شهروند باقی میماند. سالم همیشه سالم است و تحت هیچ شرایطی به شهروند ساده تبدیل نمیشود( حتی برای یک لحظه! )به دلیل سیستم ایمنی بسیار قوی و نادر ، بدنش در مقابل بیماری ، آلودگی و هر نوع معجونی مقاوم است ، یعنی آلوده و مریض نمیشود . 

به عنوان قابلیت ، کار خاصی انجام نمیدهد ولی به واسطه قابلیتش،خیالش بابت بسیاری از اتفاقات منفی راحت است،به همین دلیل اگر درست بازی کند،میتواند یک وزنه مهم برای شهروندان به حساب آید،البته همانقدر که در برابر بسیاری از قابلیتها ایمن است ، راههای شناسایی شدنش هم نسبتا زیاد است.

نکته 1: اگر جادوگر انتخابش کند، اعلام میشود که جادو شده است ولی در واقع اتفاقی برای سالم نمی افتد و فقط فزصت جادوگر میسوزد.

نکته 2: اگر جادوگر انتخابش کند، اعلام میشود که جادو شده است ولی در واقع اتفاقی برای سالم نمی افتد و فقط فزصت جادوگر میسوزد.

 

 

 

اهداگر

اهداگر

جان بخش !

شهروندی که با اهدای اعضای بدنش،به نیازمندان جان دوباره و آگاهی میبخشد،رباطی برای خودش ساخته است و درون آن قرار دارد. این رباط فقط یک کار انجام میدهد. زمانی که اهداگر مورد حمله قرار میگیرد ، این قابلیت را دارد که تا بیمارستان زنده نگهش دارد تا اهداگر بتواند اهدای عضو کند . اهداگر قابلیت خاصی ندارد تا زمانی که در شب کشته شود . در این زمان او 4 عضو هود را به چهار نفر اهدا میکند . حالا یا از مرگ نجات پیدا میکنند یا قابلیتی را به دست می آورند. هرزمان که اهداگر در شب کشته شود . توسط گرداننده بیدار میشود و 1 تا 4 نفر را برای اهدای عضوی از بدنش به آنها انتخاب میکند . این چهار عضو عبارتند از : 

قلب : فردی که قلب به او اهدا شده است اگردر همان شب مورد حمله قرار گرفته باشد و نجات پیدا نکرده باشد،زنده خواهد ماند.

چشم : فردی که چشم به او اهدا شده است ، میتواند استعلام مافیایی بودن یک نفر را بگیرد ( جدا از قابلیتی که خودش ارد )

دست : فردی که دست به او اهدا داشته است ، در رای گیری فردا هر رای او 2 رای محاسبه میشود.( جدا از قابلیتی که خودش دارد )

ریه : فردی که ریه به او اهدا شده است، اگر کرونا گرفته باشد، بهبودی مییابد و دیگر مبتلا به کرونا نخواهد بود.

بازیکنانی که توسط اهداگر انتخاب شده اند ، جداجدا بیدار میشوند و از قابلیتشان استفاده میکنند. هویت اهداگر برای 4 بازیکن مخفی میماند. اهداگر میتواند 4 توانایی خیلی مهم را در یک شب به 4 بازیکن بدهد و به شهر کمک بزرگی بکند. البته به شرطی که به 4 شهروند بدهد . 

نفس گیر

نفس گیر

ماه خونی!

مهربان،زیبا،دلربا ولی قاتلی خبره ، بیرحم و تشنه ی خون است.اگربخواهد،هرجا که باشیدوهرکسی که باشید،بالاخره زهر خودش را میریزد و نابودتان میکند .دنبال شما می آید و در لحظه ای که اصلا فکرش را نمکنید،ضربه اش را میزند. هربار که موفق به کشتن میشود،حریصتر میشود و دنبال هدفهای جدیدتر میرود . به این صورت که در شب اول یک نفر را انتخاب میکند.اگردر شروع شب سوم نفس گیر و آن بازیکن هر دو در بازی باشند،آن بازیکن هر دو در بازی باشند،آن بازیکن کشته خواهد شدوحالا نفس گیر باید یک هدف جدید انتخاب کند،اگر در شروع شب پنجم نفس گیر و هدفش هر دو زنده باشند،آن بازیکن حذف خواهد شد . بدین ترتیب،نفس گیر از شب اول ، هر دوشب یکبار هدف انتحاب میکند و اگر بعد از گذشت 2 شب خودش و هدفش هر دو داخل بازی باشند،آن بازیکن بلافاصله حذف خواهد شد،اگرنفس گیر به هر دلیلی موفق به کشتن هدفش نشود،دیگر نمیتواند هدف جدید انتخاب کند و قابلیتش از بین میرود .

شهروندها نیاز به نقش های کشنده دارند و نفس گیر گزینه بسیار مناسبی است چون اگر هوشمندانه بازی کند،به راحتی میتواندچند نفر را حذف کند،البته باید دقت کند که به خودی نزند!آنوقت ممکن است پیامدهایی داشته باشد که جبران ناپذیر

دکتر ویژه

دکتر ویژه

درمان همگانی:

ههمانند نقش دکتر،دکتر ویژه

همانند نقش دکتر,دکتر ویژه دکتر ویژه جز نجات دهنده های شهر محسوب می شود.کلیتش تقریبا یکی هست ولی نحوه کارش کمی با دکتر متفاوت است. در جبهه های مختلف,جزو کادر درمانی نظامی بوده و توانایی بالایی در معالجه دارد . به این صورت که به تعداد نصف شهرونذان , میتواند در طول بازی, بازیکن انتخاب کند و مثل دکتر , از حمله شبانه نجات دهد .هرشب میتواند انتخاب کند که چند بار از قابلیتش استفاده کند ولی مجموع انتخابهایش نمیتواند از حد مجاز (نصف تعداد شهروندان )بیشتر شود .

مثال : اگر در شروع بازی 10 شهروند وجود داشته باشد دکتر ویژه در طول بازی مجموعا 5 بار میتواند از قابلیتش استفاده کند .

قدرت نجات دکتر ویژه دقیقا مشابه قدرت دکتر است ولی دکتر ویژه تفاوت هایی با دکتر دارد . دکتر ویژه نمیتواند خودش را انتخاب کند و همچنین شهردار او را نمیشناسد.

نکته1: میتواند در شب کسی را انتخاب نکند و نجات ندهد حتی اگر بخواهد , میتواند تمام قابلیت هایش را در یک شب استفاده کند . دست خودش است که در شب چند نفر را انتخاب کند یا اصلا کسی را انتخاب نکند .

نکته2: اگر تعداد شهروندان در شروع بازی فرد باشد بعد از تقسیم بر 2 عدد را به بالا گرد کنید .

مثال : اگر در شروع بازی 11 شهروند وجود داشته باشد دکتر ویژه در طول بازی مجموعا 6 بار میتواند از قابلیتش استفاده کند .

نکته3: در یک شب نمیتواند یک بازیکن را بیشتر از 1  بار نجات دهد.

نکته4: سندیکا دکتر ویزه را نمیشناسد .

نکته5: اگر شب خسب انتخابش کند دکتر ویژه خودش را نجات خواهد داد و هر تعداد باری که از قابلیتش استفاده میکند , از تعداد قابلیتش کم خواهد شد.

نکته6: اگر هزار چهره را انتخاب کند دکتر ویژ خودش را نجات میدهد.

نکته7: اگر هزار چهره نقش دکتر ویژه را تصاحب کند در هر حالتی باید آن شب 2 بار از قابلیت دکتر ویژه استفاده کند .

نکته8: اگر صبا نقش دکتر ویژه را  تصاحب کند, در هرحالتی باید آن شب 2 بار از  قابلیت دکتر ویژه استفاده کند .

نکته9: دکتر ویژه و نایب هیچگونه ارتباظ خاصی با هم ندارند (بر خلاف دکتر و جراح).

نکته10: دکتر ویژه میتواند بازیکنی که گرفتار تله شده است را نجات دهد .

نکته11: اگر بی نام نقش دکتر ویژه را انتخاب کند آن شب میتواند 2 بار از قابلیت دکتر ویژه استفاده کند .

نقطه ضعف1:اگر بازیکنی در شب بیش از یک بار مورد حمله قرار گیرد دکتر ویژه نمیتواند آن بازیکن را نجات دهد .

نقظه ضعف2:نمیتواند بازیکنی که توسظ قاتل حرفه ای انتخاب میشود را نجات دهد .

نقظه ضعف3: اگر ناقل را انتخاب کند دکتر ویژه آلوده خواهد شد .

نقطه ضعف4:راوی میتواند بعد از دکتر ویژه دستش  را بلند کند .

نقظه ضعف5: نمیتواند بازیکنی که مورد حمله شاه کش قرار میگیرد را نجات دهد .

نقطه ضعف6: دکتر ویژه نمیتواند هدف های شیطان صفت را نجات دهد .

نقطه ضغف7: دکتر ویژه نمیتواند نفر دومی که به واسطه نفر اول توسظ پیوند حذف میگردد را نجات دهد .

نقطه ضعف8: دکتر ویژه نمیتواند بایکنی که به واسطه کابوس حذف میشود را نجات دهد. 

نقطه ضعف9: قابلیت دکتر ویژه تاثیری بر روی قابلیت های ساغر ندارد.

نقظه ضغف10: نمیتواند هدف حمله نفس گیر را نجات دهد.

نقطه ضعف11: نمیتواند حدف حمله گرگ را نجات دهد .

نقطه ضعف12: نمیتواند مورفی را حذف کند .

 

 

 

 

پرستار

پرستار

دلسوز!

شهروندی که از مریض ها و مجروحین مراقبت می کند و مرگ آنهارا به تعویق می اندازد. به هیچ عنوان نقش درمان کننده ندارد و

نمی تواند جلوی حذف بازیکن را بگیرد. ۴ شب در طول بازی می تواند بازیکنی را انتخاب کند و اگر آلوده باشد، دوره ی بیماری بازیکن

بدون عارضه خواهد بود. یعنی برای بازیکن آلوده تا زمانی که باید حذف شود، هیچ اتفاقی نمی افتد. نه لال می شود، نه فلج می شود

ونه قابلیتش را از دست می دهد و اگر موردحمله قرار گرفته باشد،با یک روز تأخیـرازبازی خارج می شود. یعنی فردا بعد از رأی گیری از

بازی خارج خواهد شد و بازیکن در این مدت می تواند از قابلیتش استفاده کند.در واقع این بازیکنان رفتنی هستند و پرستار فقط می تواند

دردهای روزهای آخرشان را کمتر کند. پرستار از شخصیت هایی است که هم در سناریوی کرونا و هم در سناریوهای اصلی، می تواند قابل

استفاده باشد.

نکته۱: اگر همان شبی که بازیکنی را انتخاب می کند، بازیکن مورد حمله قرار بگیرد، پرستار می تواند باعث شود که بازیکن یک روز

دیرتر حذف شود.

نکته۲: بازیکنی که انتخاب می کند اگر آلوده باشد، تا لحظه خارج شدن از بازی، هیچ نشانه ای از بیماری ندارد و انگار فقط ناقل است.

نکته۳: پرستار فقط در صورت ارتباط مستقیم با کرونا، یعنی اگر کرونا را انتخاب کند یا توسط کرونا انتخاب شود، آلوده خواهد شد.

در غیر این صورت به هیچ وجه آلوده نمی شود. منظور هر نوع آلودگی است و حتی اگر ناقل را انتخاب کند آلوده نمی شود.

نکته۴: اگر گردن کلفت را انتخاب کند، گردن کلفت یک روز بیشتر در بازی خواهد ماند. (مجموعا دو روز)

نکته۵: قهرمان تأثیری روی قابلیت پرستار ندارد.

نکته۶: هزارچهره در مقابل پرستار حالت آینه ای ندارد.

نقطه ضعف۱: فقط در مقابل حملات ساده می تواند قابلیتش را استفاده کند. حملات ساده یعنی حمله گروهی مافیا، جانی و کلانتر.

نقطه ضعف۲: اگر به بازیکنی بیشتر از یک حمله شود، پرستار نمی تواند کاری انجام بدهد.

نقطه ضعف۳: اگر شب خسب انتخابش کندو پرستار همزمان از قابلیتش استفاده نماید، پرستار نمی تواند کارش را انجام بدهد و فقط

یکی از فرصت هایش را از دست خواهد داد.

نقطه ضعف۴: نمی تواند برای بازیکنی که مورد هدف قاتل حرفه ای قرار گرفته، کاری بکند.

نقطه ضعف۵: پرستار نمی تواند کمکی به ناقل بکند.

نقطه ضعف۶: اگر مریض را بار اول انتخاب کند، مریض به پرستار تبدیل می شود و پرستار تبدیل به شهروند ساده و آلوده می شود.

قرنطینه چی

قرنطینه چی

آنتی ویروس!

دوره ی ویژه برای شرایط اپیدمیک دیده است و وظیفه ی حفاظت در برابر ویروس و سرایت بیماری را دارد. به این ترتیب که هرشب

یک بازیکن را انتخاب می کند و از آن بازیکن به مدت ۲۴ ساعت در مقابل انتقال یا سرایت بیماری محافظت می کند. در این مدت، آن

بازیکن نه آلوده می شود و نه می تواند بازیکنی را آلوده کند، حالا هر نوع آلودگی باشد. بازیکنی که قرنطینه میشود فقط در مقابل

آلودگی ایزوله می شود. یعنی در مقابل سایر اتفاقات و قابلیت هادر امان نیست و همچنین خودش هر کاری بخواهد می تواند انجام

بدهد. قرنطینه چی می تواند از قابلیتش هم برای محافظت از یک بازیکن خاص استفاده کند، هم برای محافظت سایر بازیکنان از یک

بازیکن خاص. حالا بستگی دارد که کدام استراتژی را در پیش بگیرد.

قرنطینه: چندتا صندلی یا یک گوشه ای از محل بازی را به قرنطینه اختصاص دهید. بازیکنانی که قرنطینه می شوند، باید به مدت

۲۴ ساعت اینجا باشند. بازیکنان تا زمانی که داخل قرنطینه هستند، نه آلوده می شوند و نه می توانند کسی را آلوده کنند. محل قرنطینه

ویژگی خاصی ندارد و فقط باید نسبت به سایر بازیکنان کمی فاصله داشته باشد. بر خلاف زندان، قرنطینه باید در معرض دید بازیکنان

باشد و افرادی که داخل قرنطینه هستند، در جریان بازی قرار می گیرند.

نکته ۱: قرنطینه چی یک بار می تواند خودش را انتخاب و قرنطینه کند.

نکته۲: قهرمان نمی تواند مانع اجرای قابلیت قرنطینه چی بشود.

نکته۳: محافظ نمی تواند از رئیس مافیا در برابر قرنطینه چی محافظت کند.

نکته۴: هزارچهره در مقابل قرنطینه چی حالت آینه ای ندارد.

نکته۵: قرنطینه چی می تواند کرونا را به مدت ۲۴ ساعت قرنطینه کند.

نکته۶:کرونا نمیتواند بازیکنی که داخل قرنطینه است را انتخاب کند.

نکته۷: قرنطینه چی فقط در صورت ارتباط مستقیم با کرونا، یعنی اگر کرونا را انتخاب کند یا توسط کرونا انتخاب شود، آلوده خواهد شد،

در غیر این صورت به هیچ وجه آلوده نمی شود. منظور هر نوع آلودگی است و حتی اگر ناقل را انتخاب کند آلوده نمی شود.

نکته۸:اگر ناقل را انتخاب کند، ناقل به مدت ۲۴ ساعت قرنطینه می شود و در این مدت نمی تواند کسی را آلوده کند.

نکته۹: اگر بازیکنی را انتخاب کند که همزمان زندان بان انتخابش کرده باشد، بازیکن به سلول انفرادی می رودوهم سلولی نخواهدداشت.

نکته ۱۰: بازیکنی که توسط قرنطینه چی انتخاب می شود، از شروع روز، رسما قرنطینه می شود.

نقطه ضعف ۱: اگر شب خسب او را انتخاب کند، قرنطینه چی خودش را قرنطینه می کند.

نقطه ضعف ۲: اگر مریض را بار اول انتخاب کند، مریض به قرنطینه چی تبدیل می شود و قرنطینه چی تبدیل به شهروند ساده

و آلوده می شود.

نقطه ضعف ۳: بازیکنی که داخل قرنطینه است از هیچ قابلیت یا اتفاقی مصون نیست (جز موارد ذکر شده). یعنی با رأی گیری و

حرکت آخر هم امکان حذف شدنش وجود دارد.

شهروند خاص

شهروند خاص

شهروند خاصی

نیم ساده، نیم قوی!
از ابتدای بازی، همانند یک شهروند ساده می باشد وقابلیت خاصی ندارد. لحظه ای که تعداد بازیکنان بازی به نصف برسد،در شب بیدار می شود و یکی از نقش های شهروندی بیرون رفته را تصاحب میکند. از آن لحظه به بعد، صاحب قابلیت های جدید و تابع قوانین آن نقش خواهد شد ولی همچنان عنوانش شهروند خاص می باشد. درست است که در ابتدای بازی نقش و قابلیت خاصی دارد ولی می تواند در نیمه دوم و انتهای بازی، نقش بسیار مهمی داشته باشد و بسیار تأثیرگذار باشد.
مثال: اگر ۲۰ نفر داخل بازی باشند، هرگاه تعداد بازیکنان داخل بازی به ۱۰ برسد، شهروند خاص بیدار می شود تا نقش جدیدش را تصاحب کند. توجه کنید اگر تعداد بازیکنان فرد باشد، عدد حاصل را پس از نصف کردن، به بالا گرد کنید.
زمانی که شهروند خاص بیدار می شود، یک نقش شهروندی را به گرداننده می گوید. اگر داخل بازی نباشد، آن را تصاحب خواهد کرد. اگر آن نقش هنوز داخل بازی باشد، شهروند خاص یک نقش دیگر می گوید. این روند تا جایی ادامه دارد که یک نقش تصاحب کند.
نکته ۱: هیچ نقش شهروندی استثنا نیست و هر نقش حذف شده ای را می تواند انتخاب کند.
نکته۲: هنگامی که نقشش را تصاحب می کند، در صورت امکان می تواند همان لحظه از قابلیتش استفاده کند.
نکته۳: اگر به دلایلی نتواند در شبی که باید بیدار گردد بیدار شود، در شبهای بعدی می تواند بیدار شود و نقشش را تصاحب کند.
یعنی قابلیت شهروند خاص تا آخر نمی سوزد.
نکته۴: هزار چهره نمی تواند از قابلیت شهروند خاص استفاده کند و اگر نقشش را تصاحب کند، فقط از نقشش آگاه خواهد شد.
توجه کنید که فقط نقش شهروند خاص اعلام می گردد و هیچی در مورد نقشی که تصاحب کرده است گفته نمی شود.
نکته۵: صبا نمی تواند از قابلیت شهروند خاص استفاده کند و اگر انتخابش کند، فقط از نقشش آگاه خواهد شد. توجه کنید که
فقط نقش شهروند خاص اعلام می گردد، حتی اگر شهروند خاص نقش جدید تصاحب کرده باشد.
نکته۶: شب خسب تأثیری بر روی شهروند خاص ندارد. البته بعد از تصاحب نقش، تابع قوانین آن نقش خواهد بود.
نقطه ضعف ۱: اگر در شبی که باید بیدار گردد جادو باشد، شب بعد از آن بیدار می گردد.
نقطه ضعف۲: اگر در شبی که باید بیدار گردد زندانی باشد، شب بعد از آن بیدار می گردد.
نقطه ضعف۳: اگر دستکجی شود، تا پایان بازی قابلیت خاصی نخواهد داشت همانند یک شهروند ساده خواهد شد.
نقطه ضعف۴: اگر روانکاوی شود، همچنان باید یک نقش شهروندی انتخاب کند.
نقطه ضعف ۵: شاه کش برای کشتن شهروند خاص، فقط باید به شهروند خاص اشاره کند و نباید نقشی را که تصاحب کرده
است بگوید.
بینام شهروندی

بینام شهروندی

بینام شهروندی!

آبیته. این نقش، یک نقش کامپیوتری و برنامه نویسی شدست کـه از ترلیون ها الگوریتم و کد تشکیل شده است. هویت مشخص و معلومی ندارد و می تواند به هر شکلی که می خواهد، تبدیل گردد. به این صورت که ۱ شب در طول بازی، یک نقش شهروندی یا مافیایی را به مدت ٢٤ تصاحب و ۱ بار از قابلیتش استفاده می کند. دو نوع بینام وجود دارد. بینام مافیایی و بینام شهروندی ولی در هر بازی فقط یک بینام می توان قرار داد. یعنی یا بینام مافیایی باید داخل بازی باشد، یا بینام شهروندی. به همین دلیل نحوه قرار دادن بینام، با دیگر نقش های شب مافیا تفاوت دارد.

هنگام سناریو چیدن، گرداننده از بین بینام مافیایی و بینام شهروندی، یکی را به صورت تصادفی انتخاب می کند و داخل بازی

قرار می دهد اما اعلام نمی کند که کدام بینام داخل بازی است.

هیچ کدام از بازیکنان داخل بازی، از ابتدا متوجه نمی شوند که کدام بینام داخل بازی است. البته ممکن است در طول بازی

به دنبال بعضی از اتفاقات، مشخص گردد.

نکته۱: بینام شهروندی می تواند نقش مافیایی انتخاب کند.

نکته۲: فرقی ندارد که نقش داخل بازی باشد و یا حذف شده باشد. بینام می تواند هر نقش از سناریوی بازی شده (غیر از نقش

مستقل) را انتخاب کند.

نکته۳: اگر بینام شهروندی نقش مافیایی تصاحب کند، همراه با مافیا بیدار نخواهد شد و از هویت اعضای مافیا مطلع نخواهد شد.

نکته۴: اگر ناقل را انتخاب کند، بینام از آن لحظه به مدت ۲۴ ساعت ناقل خواهد بود و هر کسی در آن فاصله انتخابش کند،

آلوده خواهد شد.

نکته۵: هزار چهره می تواند از قابلیت بینام استفاده کند.

نکته۶: در صورتی که توسط گرگ نما انتخاب گردد، به گرگ نما تبدیل خواهد شد.

نکته۷: شهروند خاص و مافیای خاص نمی توانند نقش بینام را انتخاب کنند.

نکته۸: نخبه نمی تواند نقش بینام را انتخاب کند ولی اگر بازیکنی که انتخاب می گردد بینام باشد، متوجه نقش بینام خواهد شد

اما نمی داند که بینام مافیایی است یا شهروندی.

نکته۹: اگر صبا انتخابش کند، صبا از بازی حذف خواهد شد.

نکته۱۰: اگر شاه کش بخواهد او بکشد، فقط باید به بینام بودنش اشاره کند. (حتی اگر بینام نقشی را تصاحب کرده باشد)

نکته۱۱: تردستی نمی شود.

نقطه ضعف۱: بینام نمی تواند رئیس مافیا و شهردار را انتخاب کند.

نقطه ضعف۲: بینام نمی تواند نقش مستقل انتخاب کند.

نقطه ضعف۳: بینام نمی تواند جانی و جانان را انتخاب کند.

نقطه ضعف۴: بینام نمی تواند نقش چارچشم را انتخاب کند.

نقطه ضعف۵: دستکجی، زندانی و جادو می شود.

نقطه ضعف۶: اگر آمپول زن انتخابش کند، گرداننده فقط می گوید که بینام است و هیچ گونه اشاره ای به رنگش نخواهد کرد.

نقطه ضعف۷: اگر شب خسب انتخابش کند و بینام از قابلیتش استفاده کند، بینام حذف خواهد شد.

نقطه ضعف۸: بینام می تواند آلوده و بیمار شود.

نقطه ضعف۹: بینام نمی تواند همزاد و مجهول را انتخاب کند.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

----

قوانین بازی

برای هر نقش بصورت مجزا روشهای گردانندگی نوشته شده است .

مریض :

نکته گردانندگی۱: زمان گورکنی، کارت بازیکن آلوده به کرونا نشان داده نمی شود. همچنین اگر مریض قبل از انتخاب شدن از بازی حذف شود، کارت او نیز نشان داده
نخواهد شد. (گرداننده کارت آنها را نشان نمی دهد و فقط می گوید شهروند، مافیا یا غیر از این دو است)
نکته گردانندگی۲: بازیکنی که بار اول مریض را انتخاب می کند، سه روز بعد از آلوده شدن، وسط روز به صورت ناگهانی حذف می شود.اجرایش شبیه اجرای حذف
کردن قربانی قاتل حرفه ای هست ولی دلیلش اعلام نمی شود. یعنی بازیکنان نمی دانند که آن بازیکن توسط مریض حذف شده است یا توسط قاتل حرفه ای.
نکته گردانندگی۳: هرشب باید بیدار شود تا هر وقت نقش جدید گرفت، بلافاصله باخبر شود. اینکه کجای شب بیدار شود دست
گرداننده است ولی بهتر است اوایل شب این کار را بکند.
نکته گردانندگی۴: اولین بار که انتخاب می شود، قابلیت آن بازیکن روی مریض اجرا نمی شود. یعنی در واقع خنثی می شود.
نکته گردانندگی۵: ممکن است چند بار در شب انتخاب شود ولی اولین انتخاب حساب می شود.

کرونا:

نکته گردانندگی۱: دقت کنید که بازیکن آلوده به کرونا در ۲۴ ساعت اول از هیچ چیز خبر ندارد و از شروع روز دوم آلودگی است که می گویید فلان بازیکن لال شده
است.
نکته گردانندگی۲: عوارض آلودگی توسط کرونا و ناقل برای مبتلایان کاملا یکسان است، فقط شخص مبتلا به کرونا در ابتدا یک دوره مخفی به مدت یک شبانه روز
دارد.
نکته گردانندگی۳: لحظه ای که کرونا حذف می شود، گرداننده نباید تابلو کند که کرونا از بازی بیرون رفته است. فقط زمانی که کرونا از بازی بیرون رفته باشد و
همچنین هیچ بازیکن آلوده ای نباشد، اعلام می کند کرونا از شهر خارج شده است. یعنی تنها زمانی که کرونا شکست می خورد، گرداننده به تمام شهر شکست او را
اعلام می کند.
نکته گردانندگی۴: اتفاقات مثل جادو و دست کجی روی کرونا اعلام می شود، ولی در اصل اتفاقی نمی افتد.
نکته گردانندگی۵: بیماری کرونا فقط در زمان استفاده از قابلیت انتقال پیدا می کند و در حالت های دیگر انتقال پیدا نمی کند. حالت های دیگر شامل رأی دادن،
استفاده از کارت های حرکت آخر و کارت های جانبی بازی می باشد. یعنی در زمان انجام این کارها، بیماری بین بازیکنان انتقال نمی یابد و فقط زمانی انتقال می یابد
که بازیکنان در حال اجرای قابلیتشان باشد.

پرستار : 

نکته گردانندگی۱: گرداننده باید اعلام کند که بازیکن قاعدتا باید بیرون برود ولی به خاطر پرستار تا پایان روز می ماند.
نکته گردانندگی۲: دقت کنید که پرستار جلوی مرگ و حذف شدن را نمی گیرد.
نکته گردانندگی۳: بازیکنی که به کمک پرستار در بازی می ماند، همه کار می تواند بکند و هیچ محدودیتی ندارد.
نکته گردانندگی۴: اگر قابلیت پرستار اجرا شود، گرداننده برای همه اعلام می کند. (مثل جادو و دست کجی شدن)
نکته گردانندگی۵: قابلیت پرستار از شروع روز بعد رسما شروع می شود.

قرنطینه چی :

نکته گردانندگی ۱: قرنطینه چی نمی داند بازیکنی که انتخاب کرده است آلوده است یا نه، یعنی گرداننده چیزی در این مورد به قرنطینه چی نمیگوید.
نکته گردانندگی۲: گرداننده به همه اعلام می کند که بازیکن قرنطینه شده است.
نکته گردانندگی۳: قرنطینه برای هر نوع بیماری است، هم کرونا و هم بیماری ناقل.
نکته گردانندگی۴: محل قرنطینه را قبل از شروع بازی مشخص کنید. اگر به هر دلیلی فضای خاصی را برای قرنطینه مشخص نکردید، اشکالی ندارد چون تأثیری روی
جریان بازی ندارد و این کار فقط برای جذاب تر شدن سناریو است.

چارچشم :

نکته گردانندگی۱: بهتر است همراه با چارچشم از نقش های آمپول زن و مترسک استفاده نکنید.
نکته گردانندگی۲: بهتر است بخشی را که قرار است نقش به صورت تصادفی گفته شوند را سریع انجام دهید تا چارچشم شک نکند و متوجه چیزی نشود.
نکته گردانندگی۳: در شب معارفه ابتدا تمام اعضای مافیا بیدار می شوند، سپس چارچشم به تنهایی بیدار می شود تا کناردستی هایش را بشناسد.
نکته گردانندگی۴: توجه داشته باشید هرگاه چارچشم حذف گردد، کناردستی هایش آسیب پذیر خواهند شد.

شهروند خاص : 

نکته گردانندگی ۱: شهروند خاص را بعد از مافیای خاص بیدار کنید.
نکته گردانندگی۲: گورکن و جان سخت فقط اعلام می کنند که شهروند خاص از بازی خارج شده است و هیچ گونه اشاره ای به نقشی که
تصاحب کرده است نمی کند.
نکته گردانندگی۳: شهروند خاص ممکن است از چند نقش حذف شده مطلع گردد و این مورد هیچ گونه اشکالی ندارد.
نکته گردانندگی۴: دقت کنید که در اولین شب بعد از آنکه تعداد بازیکنان به نصف رسید، باید بیدار گردد و اگر امکانش بود و خواست،
کارش را انجام دهد. اگر نقشی را انتخاب کند که در روز کارش را انجام می دهد، هر موقع خواست در روز کارش راانجام می دهد.
نکته گردانندگی۵: در واقع، شهروند خاص از لحظه ای که نقشش را انتخاب می کند، صاحب آن نقش خواهد شد.
نکته گردانندگی۶: توجه داشته باشید که فقط از نقش های حذف شده شهروندی می تواند نقش انتخاب کند. ،
نکته گردانندگی۷: بازیکنان نباید از نقشی که شهروند خاص تصاحب کرده است مطلع گردند.

بینام شهروندی:

نکته گردانندگی۱: بینام را هر شب، قبل از آنکه از همه سوال می شود که چه کسی می خواهد از قابلیتش استفاده کند، بیدار کنید.
نکته گردانندگی۲: اگر در روز و جلوی همه بخواهد از قابلیتش استفاده کند، فقط نقشی که می خواهد تصاحب کند را اعلام
می کند و نباید هیچ گونه اشاره ای به بینام بودنش بکند.
نکته گردانندگی۳: هر نقشی را که تصاحب کند، قابلیتی که اجرا می کند از نظر قوانین و حالات، تابع آن نقش خواهد بود ولی همچنان نقش بینام است و جزو آمار
گروهی که از اول جزوش بوده. مثلا اگر بینام شهروندی نقش بمب ساز را انتخاب کند، همچنان در آمار جزو شهروند هاست.
نکته گردانندگی۴: از شروع بازی، هیچ بازیکنی نمی داند که کدام بینام داخل بازی است ولی ممکن است در طول بازی،مشخص گردد.

طلخک :

نکته گردانندگی ۱: اگر طلخک در شب حذف گردد، دو روز بعد و در ابتدای روز، گرداننده به همه اعلام می کند که ۴۸ ساعت تا انفجار بمب ها زمان دارید.
نکته گردانندگی ۲: اگر طلخک در روز حذف گردد، فردا قبل از شروع فاز شب، گرداننده به همه اعلام می کند که ۴۸ ساعت تا انفجار بمب ها زمان دارید.
نکته گردانندگی ۳: در واقع از لحظه ای که طلخک حذف می گردد، بازیکنان ۷۲ ساعت زمان دارند تا جلوی پیروزی طلخک رابگیرند.
نکته گردانندگی ۴: شرط پیروزی سایر نقش های بازی شب مافیا این است که نقش های مستقل نیز باید حذف گردند ولی طلخک استثنا است. یعنی لزومی ندارد که طلخک هم حذف گردد، تا پیروز شوند.
نکته گردانندگی ۵: از لشکر سیاه در سناریوی طلخک استفاده نکنید.
نکته گردانندگی ۶: از همزاد و پریش در سناریوی طلخک استفاده نکنید.
نکته گردانندگی ۷: از طلخک در سناریوی کرونا استفاده نکنید.

جیم فنگ :

نکته گردانندگی ۱: از سندیکا، عماد و چار چشم به همراه جیم فنگ استفاده نکنید.
نکته گردانندگی۲: از جیم فنگ در سناریوی گرگ نما استفاده نکنید.
نکته گردانندگی۳: از جیم فنگ در سناریوی کرونا استفاده نکنید.
نکته گردانندگی۴: بازیکنی که بر روی جیم فنگ قابلیتی انجام می دهد،تاجای ممکن نبایدمتوجه شود که قابلیتش انجام نشده است.

گرگ :

نکته گردانندگی ۱: گرگ فقط در شب معارفه، به همراه دیگر گرگ نما ها بیدار می شود و در طول بازی، گرگ جدا بیدار می شود.
نکته گردانندگی۲: گرگ هر شب به عنوان اولین نفر (حتی قبل از افیون)، صدا زده می شود.
نکته گردانندگی۳: از گرگ و کلا گرگ نماها در سناریوی کرونا استفاده نکنید.
نکته گردانندگی۴: از گرگ و کلا گرگ نماها در سناریوی ساغر استفاده نکنید.
نکته گردانندگی۵: از گرگ و کلا گرگ نماها در سناریوی هفت خط استفاده نکنید.
نکته گردانندگی۶: از گرگ و کلا گرگ نماها در سناریوی مورفی استفاده نکنید. 

دوال پا :

نکته گردانندگی ۱: اگر دوال پا بخواهد، می تواند از شب دوم به بعـد می تواند میزبانش را تغییر دهد ولی هر شب حداکثـر ۱ بار می تواند این کارا انجام دهد.
نکته گردانندگی۲: اگر نقش دوال پا برای بازیکنی فاش شده باشد، دوال پا همچنان می تواند میزبانش را تغییر دهد و از زمانی که نقش دوال پا برای همه فاش شده
باشد، دیگر نمی تواند میزبانش را تغییر دهد.
نکته گردانندگی۳: دوال پا را هر شب، بعد از افیون بیدار کنید.
نکته گردانندگی۴: در حالات خاصی که دوال پا بـدون حذف میزبان، از بازی حذف می گردد، میزبان نیز به همراه دوال پا از بازی حذف خواهد شد.
نکته گردانندگی۵: بهتر است همراه با دوال پا، از دیگر نقش های مستقل استفاده نکنید یا لاقل از نقش های مستقل ساده تراستفاده کنید.
نکته گردانندگی۶: از عماد، جانی، جانان و چار چشم و جیم فنگ در سناریوی دوال پا استفاده نکنید.
نکته گردانندگی ۷: گرداننده چیزی درباره تسخیر شدن بازیکنانی که بازپرس انتخاب می کند، نمی گوید.

روح دزد :

نکته گردانندگی ۱: بازیکنی که تسخیر می شود، همه کارها را مثل همیشه انجام می دهد. سر نوبتش صحبت می کند، چلنج می گیرد، رأی می دهد و از قابلیتش
استفاده می کند، ولی فقط در ظاهر! یعنی نه رأیش شمرده می شود، نه در آمار برد و باخت است و نه قابلیتش اجرا می گردد.
نکته گردانندگی ۲: گرداننده باید سعی کند تا جای ممکن، طوری گردانندگی کند که تسخیرشدگان متوجه نشوند که تسخیر شده اند و همچنین بازیکنان متوجه نشوند
که چه کسانی تسخیر شده اند. البته این موضوع گاهی اوقات اجتناب ناپذیر است و بازیکن یا بازیکنان متوجه خواهند شد.
نکته گردانندگی ۳: تمام استعلام های نقش هایی که استعلام گیرنده هستند، بعد از تسخیر شدن، منفی خواهند شد.
نکته گردانندگی ۴: نقش هایی که تسخیر شده اند، فکر می کنند از قابلیتشان استفاده کرده اند ولی در واقع آن قابلیت ها اجرا نمی شوند.
نکته گردانندگی ۵: اگر به هر دلیلی نتواند روح بازیکنی را تسخیر کند، روح دزد متوجه خواهد شد. یعنی گرداننده به او می گوید که موفق به تسخیر روح نشده است.
نکته گردانندگی ۶: گرداننده هیچی درباره نقش بازیکن تسخیر شده، به روح دزد نمی گوید.
نکته گردانندگی ۷: هنگامی که گورکن از قابلیتش استفاده می کند، گرداننده چیزی درمورد تسخیر شدن بازیکنان حذف شده نمی گوید.
نکته گردانندگی ۸: در سناریوی روح دزد، حتما از نقش های قهرمان، کشیش، آمپول زن، کاراگاه ویژه و حنا استفاده کنید.
نکته گردانندگی ۹: در سناریوی روح دزد، از نقش های همزاد، کرونا، دوال پا و چار چشم استفاده نکنید.
نکته گردانندگی ۱۰: در صورت پیروزی همزمان، اولویت اول با لشکر سیاه است و پس از آن، اولویت با روح دزد است.

دورو : 

نکته گردانندگی ۱ : در شب معارفه توسط گرداننده بیدار میشود ( در حالی که همه خوابند ) و افراد مافیا تک به تک به او معرفی میشوند . به این صورت که گرداننده به تک تک مافیا اشاره میکند و شخصیتشان را شفایی به دورو اعلام میکند . ( بعد از اینکه همه مافیا به هم معرفی میشوند و دوباره میخوابند گرداننده دورو را بیدار میکند ) . 
نکته گردانندگی ۲ : دورو تحت هیچ شرایطی در طول بازی در شب همراه مافیا بیدار نمیشود و فقط در شرایطی دورو بیدار میشود که آخرین مافیای زنده باشد ( در شب معارفه هم نباید همراه مافیا بیدار شود ) .
نکته گردانندگی ۳ : فقط در آمار شرایط برد مافیا به حساب می آید و در آمار کارتهای حرکت آخر شهروند به نظر میرسد . 

سلاخ : 

نکته گردانندگی ۱: دقت کنید بازیکنی که سلاخی می شود، جزو آمار گورکن قرار نمی گیرد ولی قابل افشا شدن و شناسایی است.
نکته گردانندگی ۲: کارت بازیکنی که سلاخی می شود را به طور کامل از بازی خارج کنید. (تا پایان بازی وارد بازی نخواهد شد)
نکته گردانندگی ۳: سلاخ باید در شب ۱ یک بازیکن غیر مافیایی را انتخاب کند و اگر به هر دلیلی نتواند، فرصتش می سوزد.
نکته گردانندگی ۴: سلاخ را قبل از حمله گروهی مافیا بیدار کنید.
نکته گردانندگی ۵: به هر حال از روی مقایسه صحبت های گرداننده و اتفاقات افتاده، مشخص خواهد شد چند مافیا حذف شده اند و این ایرادی ندارد. تمام حُسن قابلیت سلاخ این است که نگذارد نقش ها مشخص شوند. یعنی شهروند ها می دانند چه تعداد مافیا هنوز زنده هستند ولی به صورت دقیق نمی دانند کدام نقش ها هنوز داخل بازی هستند.

تردست : 

نکته گردانندگی ۱: دقت کنید، ۲ بازیکنانی که انتخاب می شوند به هیچ وجه نباید متوجه بشوند که تردستی شده اند. مثلا اگر کاراگاه تردستی شده استعلام بگیرد، گرداننده جواب منفی می دهد. درسته که قابلیت کاراگاه جابجا می شود ولی برای آنکه کاراگاه متوجه این موضوع نشود، گرداننده هر شب به او استعلام منفی نشان می دهد. (برای کاراگاه ویژه هم به همین شکل است)
نکته گردانندگی ۲: در واقع هر بازیکنی که تردستی می شود، قابلیت آن یکی بازیکن را انجام می دهد و زمان اجرایش باید مطابق قوانین راهنما باشد. یعنی اگر در زمانی غیر از آن باشد، بازیکن باید توسط گرداننده حذف شود. مثلا اگر دکتر و قاضی تردستی شوند و دکتر در شب بیدار شود، حذف می شود چون قابلیت قاضی را دارد و قاضی در شب بیدار نمی شود!
نکته گردانندگی ۳: قابلیت تردست فقط روی ۲ شهروند قابل اجراست.
نکته گردانندگی ۴: تردست را باید قبل از آمپول زن بیدار کنید.
نکته گردانندگی ۵: گرداننده باید به تردست بگوید که تردستی او انجام گرفته یا نه.
نکته گردانندگی ۶: تردست به صورت مستقیم متوجه نقش آن ۲ بازیکن نمی شود. یعنی گرداننده به او نمی گوید.
نکته گردانندگی ۷: کلا در زمان گورکنی، گرداننده نباید صحبتی بکند و فقط باید کارتهای بیرون رفته را به همه نشان بدهد. بنابراین گرداننده در مورد تردستی هم هیچ صحبتی نمی کند.

کابوس : 

نکته گردانندگی ۱ : بازیکن کابوس زده به هیچ عنوان نباید توسط گرداننده آگاه شود مگر آنکه خودش از روند بازی یا قابلیتش متوجه شود . 
نکته گردانندگی ۲ : فقط نقشهایی که در شب کابوس را انتخاب میکنند در نظر گرفته نمیشوند و نقشهایی که در روز انتخابش میکنند اتفاقی برایشان نخواهد افتاد . 
نکته گردانندگی ۳ : اگر شخصیتی کابوس را در شب معارفه انتخاب کند اتفاقی برایش نمی افتد و اسیر کابوس نخواهد شد . 
نکته گردانندگی ۴ : فقط نجات قهرمان میتواند جلوی توانایی کابوس را روی بازیکنی بگیرد و اگر قهرمان بازیکنی که به کابوس زده را نجات نداده باشد کابوس قطعا به خواب آن شخص نفوذ خواهد کرد . 
نکته گردانندگی ۵ : بازیکنی که اسیر کابوس میشود تا پایان اسیر است حتی اگر گروهش عوض شود . 
نکته گردانندگی ۶ : اگر کارت حرکت آخر باعث شود بازیکن کابوس زده بیدار نشود آن بازیکن محکوم به مرگ خواهد بود . 

همزاد : 

نکته گردانندگی ۱ : به هیچ وجه بازیکنی که توسط همزاد انتخاب شده است نباید بداند که انتخاب شده مگر اینکه همزاد خودش توی بازی بخواهد به نحوی به او برساند . 
نکته گردانندگی ۲ : توجه کنید زمانی که همزاد به شخصیت جدیدش تبدیل میشود دوباره میتواند قابلیتهای جدیدش را انجام بدهد و فرقی ندارد چندبار قبلا از این قابلیت ها استفاده شده باشد.
نکته گردانندگی ۳ : تا زمانی که هنوز به شخصیت جدیدش تبدیل نشده با حمله گروهی مافیا و جانی کشته نمیشود . 
نکته گردانندگی ۴ : گرداننده باید هر شب او را بیدار کند وتا اگر خواست کارش را انجام دهد بهتر است آخر از همه توسط گرداننده بیدار شود . 
نکته گردانندگی ۵ : همزاد هر شبی که بخواهد میتواند کارش را انجام دهد اما زمانی که همزادش را انتخاب کند بعد از آن دیگر نمیتواند نظرش را تغییر بدهد . 
نکته گردانندگی ۶ : همزاد و جاسوس نباید باهم در یک بازی باشند.

جانان :

نکته گرداننگی ۱ : نقش بازیکنانی که جانان انتخاب میکند فقط به خود او گفته میشود و به جانی چیزی گفته نخواهد شد . 
نکته گرداننگی ۲ : جانان را در شبهای فرد و پس از شب خسب بیدار کنید.
نکته گرداننگی ۳ : جانان و جانی فقط در شب معارفه با هم بیدار میشوند.
نکته گرداننگی ۴ : اگر از جانان استفاده نکردید سناریوی جانی مثل سابق خواهد بود . 
نکته گرداننگی ۵ : بهتر است تعداد جانی و جانان در بازی برابر باشد ولی اجباری نیست . حتی میتوانید فقط از یکی استفاده کنید . 

شیطان صفت : 

نکته گردانندگی ۱ : اگر انتخاب شیطان صفت اشتباه بود نه اتفاق خاصی می افتد و نه گرداننده اطلاعاتی در مورد انتخابهای شیطان صفت به او می دهد و فقط جواب منفی خواهد بود . 
نکته گردانندگی ۲ : شیطان صفت را آخرهای هر شب بیدار کنید .  
نکته گردانندگی ۳ : دقت کنید غیر از حالت هایی که در بالا نوشته شده اند شیطان صفت در برابر حملات دیگر نقشها آسیب پذیر است مثلا زندان میرود و دستکجی میشود و ...  
نکته گردانندگی ۴ : در شب معارفه همه لشگر سیاه با هم بیدار میشوند تا همیدیگر را بشناسند اما در طول بازی شیطان صفت هر شب باید به تنهایی بیدار بشود . 
نکته گردانندگی ۵ : اگر بازیکنی به صورت دایمی یا بلند مدت تغییر گروه بدهد برای انتخاب شیطان صفت گروه جدیدش ملاک خواهد بود .  

نایب : 

نکته گردانندگی ۱ : لشگر سیاه فقط در شب معارفه برای مصرفی باهم بیدار میشوند ولی در طول بازی هر کدام جداگانه بیدار خواهند شد . 
نکته گردانندگی ۲ : در ابتدای شب اول نایب تنهایی بیدار میشود و بدل خود را انتخاب می کند و نقش بدل به او اعلام می شود . 
نکته گردانندگی ۳ : بازیکنی که بدل میشود به هیچ وجه نمیداند که بدل است .  
نکته گردانندگی ۴ : نایب هر شب صدا زده نمیشود و شبی که تصمیم بگیرد کارش را انجام بدهد دستش را بلند می کند تا گرداننده صدایش بزند یعنی همه متوجه میشوند که نایب کارش را آن شب انجام داده است .   
نکته گردانندگی ۵ : دکتر یا جراحی که مجبور میشود نایب را نجات دهد دیگر نمی تواند بازیکنی که همان شب انتخاب کرده است را نجات بدهد . ( البته خودش متوجه نمیشود ) 
نکته گردانندگی ۶ : اگر مورد حمله قرار بگیرد نزدیکترین دکتر یا جراح به او نجاتش خواهد داد ( بدون آنکه خودشان متوجه شوند ) و هر چند حمله که باشد همان جراح یا دکتر استثنا میتواند نجاتش دهد یعنی مثلا اگر همزمان مافیا و جانی به نایب حمله کنند یک دکتر به تنهایی میتواند نجاتش دهد  ( این حالت استثنا است و دکتر فقط اینجا این قابلیت خاص را دارد )
نکته گردانندگی ۷ : اگر ۲ دکتر یا جراح به یک فاصله از نایب بودند اولویت در جهت ساعتگرد است .  
نکته گردانندگی ۸ : شهردار در شب معارفه و بعد از معرفی شدن لشگر سیاه به هم انجام می شود . یعنی بقیه لشگر سیاه باید چشم ببندند و فقط نایب بیدار است و دلیلش هم این است که نایب شهردار را به افراد لشگر سیاه نرساند .  
نکته گردانندگی ۹ : زمانی که بدل در شب حذف میشود از صبح فردا مورد ترتیب اثر قرار می گیرد یعنی از فردای آن شب نایب دیگر هویت مخفی ندارد ( ابتدای شب بعد باید بدل جدید خود را انتخاب کند )
نکته گردانندگی ۱۰ : زمانی که جراح و دکتر از بازی حذف بشوند نایب صاحب یک تیر میشود که در هر لحظه بازی میتواند از آن استفاده کند و یک نفر را بکشد یعنی چه توی شب یا مرحله دوم رای گیری به صورت مخفی چه توی روز و جلوی چشم همه . 

دکتر ویژه : 

نکته گردانندگی1: دکتر ویژه را هر شب بعد از دکتر بیذار کنید .
نکته گردانندگی2: قدرت نجات دکتر ویژه دقیقا مشابه قدرت نجات دکتر است.
نکته گردانندگی3: توجه داشته باشید که دکتر ویژه دستش را برای شهردار بلند نمیکند و شهردار او را نمیشناسد.
نکته گردانندگی4: از دکتر ویژه و دکتر در یک بازی میتوان استفاده کرد و هیچ اشکالی ندارد.

مورفی : 

نکته گردانندگی ۱: از دیگر نقش های مستقل در این سناریو استفاده نکنید. این سناریو سه قطبی است. دو گروه شهروند، مافیا به همراه مورفی. در صورت تمایل به استفاده از مستقل دیگر، می توانید نقش جانی و جانان را قرار دهید ولی اصلا پیشنهاد نمی شود.
نکته گردانندگی۲: نقش های شارلاتان، دورو، جاسوس، همزاد، کابوس را در این سناریو قرار ندهید.
نکته گردانندگی ۳: از نقش های سناریوی کرونا در این سناریو استفاده نکنید.
نکته گردانندگی ۴: مورفی را هر شب، بعد از افیون بیدار کنید.
نکته گردانندگی ۵: توجه داشته باشید که دکتر ویژه نمی تواند مورفی را حذف کند.
نکته گردانندگی۶:کلا در این سناریو،گرداننده باید در شب بین هر دو نقشی که صدا می زند، فاصله زمانی بیشتری در نظر بگیرد.
نکته گردانندگی 7 : خیلی مهم است که قسمت های بازی را طوری جلو پیش ببرد، که بازیکنان متوجه اتفاقاتی که نباید بشوندنشوند. 

نخبه : 

نکته گردانندگی ۱ : دقت کنید که اگر نخبه خواست بازیکنی را انتخاب کند تا نقش او را بفهمد به جز چند شخصیت نخبه محدودیت خاصی در انتخاب ندارد اما زمانی که بخواهد نقش بگوید و بازیکن صاحب نقش را بفهمد نخبه نحدودیت دارد و فقط باید نقشهای کاملا شهروندی بگوید. 
نکته گردانندگی ۲ : اولین و دومین بازیکنی که در شب او را انتخاب کنند توسط گرداننده به نخبه گفته میشود گرداننده فقط بازیکن را نشان میدهد و هیچ اشاره ای به نقش نمیکند . 
نکته گردانندگی ۳ : فرقی نمیکند در یک شب یادو شب جدا توسط بازیکنان دیگر انتخاب شود . در هر صورت گرداننده هر بازیکنی که انتخابش کرده است را میگوید هر زمان این اتفاق بیافتد گرداننده در پایان شب نخبه را بیدار میکند و به او اطلاع می دهد .  
نکته گردانندگی ۴ : گرداننده فقط دو بازیکن اولی که نخبه را انتخاب می کنند . به او نشان میدهد و هیچ اشاره ای به نقششان نمی کند .  
نکته گردانندگی ۵ : اگر بازیکنی که نخبه انتخاب می کند رنگ یا گروه عوض کرده باشد گرداننده علاوه بر نقشش کارتش گروه جدید آن بازیکن را هم می گوید . 

دام :  

نکته گردانندگی ۱ : توجه داشته باشید که اتفاقات روز تأثیری بر روی تله ندارند .
نکته گردانندگی ۲ : پس از کار گذاشتن تله دام تحت هیچ عنوانی نمیتواند تله را جابجا کند . 
نکته گردانندگی ۳ : زمانی که گرداننده در شب میپرسد چه کسی میخواهد از قابلیتش استفاده کند اگر دام بخواهد از قابلیتش استفاده کند باید دستش را بلند کند . 
نکته گردانندگی ۴ : از نقش عماد در سناریوی دام استفاده نکنید . 

مافیا خاص : 

نکته گردانندگی ۱ : مافیای خاص را قبل از شهروند خاص و قبل از همه بیدار کنید .
نکته گردانندگی ۲ : گورکن و جان سخت فقط اعلام میکنند که مافیای خاص از بازی خارج شده است و هیچ گونه اشاره ای به نقشی که تصاحب کرده است نمیکند .
نکته گردانندگی ۳ : دقت کنید که در اولین شب بعد از آنکه تعداد بازیکنان به نصف رسید باید بیدار گردد و اگر امکانش بود و خواست کارش را انتخاب کند که در روز کارش را انجام میدهد هر موقع خواست در روز کارش را انجام میدهد . 
نکته گردانندگی ۴ : در واقع مافیای خاص از لحظه ای که نقشش را انتخاب میکند صاحب آن نقش خواهد شد .
نکته گردانندگی ۵ : توجه داشته باشید که فقط از نقش های حذف شده مافیایی میتواند نقش انتخاب کند . 

افسونگر : 

نکته گردانندگی ۱: اگر از نقش افسونگر استفاده می کنید، نقش های روانکاو و عماد را داخل بازی قرار ندهید.
نکته گردانندگی ۲: افسونگر هر شب صدا زده می شود و اگر بخواهد از قابلیتش استفاده کند، دستش را بلند می کند.
نکته گردانندگی ۳: گرداننده هیچی در مورد افسون شدن بازیکنان اعلام نمی کند.
نکته گردانندگی ۴: پس از استفاده از قابلیت، افسونگر به هیچ وجه نباید متوجه شود که بازیکن افسون شده یا افسون نشده است.
نکته گردانندگی ۵: اگر افسونگر به دلیل حذف شدن بازیکن افسون شده حذف گردد، گرداننده باید تا جای ممکن سعی کند که بازیکنان متوجه علت نشوند.
نکته گردانندگی ۶: افسونگر می تواند با دست، به گرداننده نشان دهد که از کدام قابلیت می خواهد استفاده کند.

آفتاب پرست :

نکته گردانندگی ۱: ممکن است چند بار در شب رنگ عوض کند اما نیازی نیست هر دفعه بیدار شود. در پایان شب، آفتاب پرست را بیدار کنید و گروهش را به او بگویید و همچنین تعداد دفعاتی که رنگ عوض کرده است نیز به او گفته می شود ولی بدون جزییات.
نکته گردانندگی ۲: توجه داشته باشید که فقط انتخاب های شب بر روی او تأثیر دارند.
نکته گردانندگی ۳: ترتیب بیدار شدن در شب همیشه مهم است ولی در سناریوی آفتاب پرست، باید دقت بیشتری داشته باشید.
نکته گردانندگی ۴: در کل، در شب اتفاقی برای آفتاب پرست نمی افتد ولی گاهی اوقات باید اعلام کرد. مثلا اگر دست کج او را انتخاب کند، اعلام می شود که دست کجی شده است ولی در واقع دست کجی نشده است.
نکته گردانندگی ۵: اگر به مافیای ساده تبدیل گردد، همراه با مافیا بیدار نمی شود. کلا عضو هر گروهی که شود، با آن گروه بیدار نخواهد شد و فقط جزو آمار محسوب می شود.
نکته گردانندگی ۶: آفتاب پرست از لحظه ای که انتخاب می شود، رنگ و گروهش تغییر خواهد کرد. گرداننده باید به این موضوع توجه کند و در بیدار کردن بازیکنان، دقت بالایی داشته باشد.
نکته گردانندگی ۷: در صورتی که برد انفرادی همزمان با یک مستقل دیگر داشته باشد، اولویت با آن مستقل خواهد بود.
نکته گردانندگی ۸: توجه داشته باشید در قسمت هایی که نوشته شده رنگ عوض شود، منظور این است که از یک گروه به یک گروه دیگر برود. نه اینکه صرفا فقط انتخاب گردد.
نکته گردانندگی ۹: بهتر است از نقش مورفی به همراه آفتاب پرست استفاده نکنید.

داروساز : 

نکته گردانندگی ا: دقت کنید که اولین بازیکنی که در شب داروساز را انتخاب کند، صاحب دارو خواهد شد. قابلیتی که روی او
اجرا شده بی اثر می شود و همان قابلیت دست داروساز می افتد و یک بار تا آخر بازی می تواند از آن قابلیت استفاده کند و اینکه استفاده بکند
یانه، کاملا اختیاری است.
نکته گردانندگی۲: داروساز متوجه نمی شود چه کسی او را انتخاب کرده است و فقط نقش را متوجه می شود.
نکته گردانندگی۳: داروساز می تواند از قابلیتی که می گیرد استفاده کند یا نکند ولی حتما باید مجاز به استفاده از آن باشد. یعنی مثلا
اگر نقش جانی را بگیرد، فقط در صورتی که شب زوج باشد می تواند از قابلیتش استفاده کند.
نکته گردانندگی۴: زمانی که اولین بار انتخاب می شود، گرداننده باید بسیار هوشمندانه و مخفیانه به داروساز برساند، طوری که بازیکنان
متوجه نشوند. بازیکنی هم که دارو می گیرد، خودش متوجه نمی شود.
نکته گردانندگی ۵: بهتر است داروساز را هرشب بیدار کنید.
نکته گردانندگی 6: دقت کنید که این دارو فقط برای پیشگیری از کرونا است.
نکته گردانندگی ۷: بازیکن از شروع روز بعد، به مدت ۳ شبانه روز در مقابل بیماری کرونا در امان خواهد بود.

هزارپا :

 

نکته گردانندگی 1: هزارپا را هر شب و قبل از شیطان صفت بیدار کنید . 
نکته گردانندگی 2: در شب معارفه همه لشگر سیاه باهم بیدار میشوند تا همدیگر را بشناسد ولی در طول بازی ،هزارپا هر شب به تنهایی بیدار میشود . 
نکته گردانندگی 3: هرجای بازی که هزارچهره یا نایب حذف گردند،هزارپا نیز بلافاصله حذف خواهد شد،طبیعتا اگر شیطان صفت در بازی باشد،شیطان صفت هم حذف خواهد شد . 
نکته گردانندگی 4: بهتر است از هزارپا و کلا لشگر سیاه در سناریوی کرونا استفاده نکنید . 
نکته گردانندگی 5: بهتر است از هزارپا و کلا لشگر سیاه در سناریوی هفت خط استفاده نکنید . 
نکته گردانندگی 6: بهتر است از هزارپا و کلا لشگر سیاه در سناریوی طلخک استفاده نکنید . 
نکته گردانندگی 7: از عماد به همراه هزارپا و لشگر سیاه استفاده نکنید . 

ساغر : 

 

نکته گرداننگی ۱ : حمله بازیکنی که دچار جنون میشود و یک نفر را میکشد از نظر قوانین و حکم شبیه حمله گروهی مافیا است ( حالا هر نقشی که داشته باشد )
نکته گرداننگی ۲ : ساغر میتواند از معجونش استفاده نکند البته اگر صلاح بداند . 
نکته گرداننگی ۳ : هر شب بعد از افیون بیدار میشود . 

هفت خط : 

نکته گردانندگی 1: قبل از شروع مرحله اول رأی گیری، گرداننده هفت خط را بیدار می کند تا اگر خواست، رأی گیری را تعطیل کند.
نکته گردانندگی 2: هفت خط هر شب، اولین نفر و قبل از همه بیدار می شود (حتی افیون).
نکته گردانندگی 3: هر زمان هفت خط از بازی حذف شود، گرداننده باید به همه اعلام کند.
نکته گردانندگی 4: بهتر است از هفت خط به عنوان یک تک مستقل در بازی استفاده کنید. اگر حتما دوست دارید نقش مستقل اضافه کنید، سندیکا یا جانان (بدون جانی) گزینه های مناسبی هستند. در صورت استفاده از نقش های مستقل دیگر، قوانینش پای خودتان خواهد بود!
نکته گردانندگی 5: هفت خط در شروع روز هشتم برنده اعلام می گردد.
نکته گردانندگی 6: در سناریوی هفت خط، حتما از این نقش ها استفاده کنید: قاضی، وکیل، هوادار و جلب.
نکته گردانندگی 7: بهتر است از مجهول، همزاد و مریض استفاده نکنید. فقط شهروند، مافیا و هفت خط.

عماد :

 

نکته گردانندگی 1: در شب معارفه، آخرین نفر بیدار می شود تا پیشمرگ هایش را انتخاب کند. (پیشمرگ ها و عماد به همدیگر معرفی می شوند)
نکته گردانندگی 2: عماد و پیشمرگ ها می توانند بدون هیچ محدودیتی با همدیگر صحبت و مشورت کنند. (حدود 30 ثانیه زمان بدهید)
نکته گردانندگی 3: زمانی که عماد مورد حمله قرار می گیرد، پیشمرگ باید بلافاصله از بازی حذف گردد، بدون آنکه که کارش را انجام بدهد. (حالا هر زمان که باشد)
نکته گردانندگی 4: ابتدا پیشمرگ 1 حذف می گردد و اگر داخل بازی نباشد، پیشمرگ 2 حذف می گردد.
نکته گردانندگی 5: هنگامی که عماد و پیشمرگ هایش حذف می شوند و باید از بازی خارج شوند، گرداننده نباید هیچ گونه اشاره ای به نقشِشان کند.
نکته گردانندگی 6: دقت کنید که هر پیشمرگ در شب فقط در برابر یک حمله قابلیت پیشمرگ بودن دارد.
نکته گردانندگی 7: پیشمرگ ها در آمار و کارت های حرکت آخر، جزو شخصیت های مستقل محسوب می شوند.
نکته گردانندگی 8: بهتر است همراه با عماد، به غیر از جانی و جانان از دیگر نقش های مستقل استفاده نکنید. (هرچند برای آنها بند گذاشتیم، ولی توصیه نمی شوند)
نکته گردانندگی 9: بهتر است همراه با عماد، از نقش سپیدار و نانوا استفاده نکنید.
نکته گردانندگی 10: سناریوی ساغر به صورت تک مستقل جذاب تر است. به همین دلیل عماد و ساغر را با هم استفاده نکنید.
نکته گردانندگی 11: مترسک را در سناریوی عماد قرار ندهید.
حالت پیشنهادی 1: در شب معارفه، عماد و پیشمرگ ها همدیگر را می بینند ولی از شب 1 به بعد، عماد تنهایی بیدار می شود و پیشمرگ ها دیگر بیدار نمی شوند (به جز موارد خاص). اگر بخواهید، می توانید هر شب پیشمرگ ها را هم بیدار کنید تا 3 نفره با هم مشورت کنند. (در نهایت، عماد تصمیم گیرنده است)
حالت پیشنهادی2: عماد دو پیشمرگش را در شب معارفه انتخاب می کند ولی اگر خواستید، به جای شب معارفه، عماد دو پیشمرگش را به ترتیب در شب 1 و شب 2 انتخاب کند.

حنا : 

 

نکته گرداننگی ۱ : زمانی که گرداننده از همه میپرسد آیا کسی میخواهد کارش را انجام دهد یا نه اگر حنا دست بلند کند گرداننده بیدارش میکند تا کارش را انجام دهد یعنی همه متوجه میشوند که حنا آن شب بیدار شده است البته اگر هر شب هم بیدارش کنید تا کسی متوجه چیزی نشود اشکالی ندارد. 
نکته گرداننگی ۲ : گرداننده نباید چیزی در مورد اینکه انتخاب حنا صحیح بوده یا نه به او بگوید حنا خودش صبح فردا متوجه خواهد شد . 
نکته گرداننگی ۳ : دقت کنید که تغییر گروه یک بازیکن از ابتدای روز بعد رسمی میشود . 
نکته گرداننگی ۴ : همراه با حنا بهتر است از کاراگاه ویژه - سیمین - کلانتر - شاه کش - آمپول زن - معشوقه - نخبه - پیوند و نهایتا دو مستقل استفاده شود . 

پیوند :

 

نکته گرداننگی ۱ : دقت کنید که وقتی یکی از آنها حذف شدند بازیکن دوم هم بلافاصله همراهش حذف خواهد شد و هیچ راه نجاتی برای نفر دوم وجود ندارد.
نکته گرداننگی ۲ : هیچ کدام از ۲ نفر منتخب پیوند متوجه نمیشوند که توسط پیوند انتخاب شده اند . 
نکته گرداننگی ۳ : در شب یک پیوند را بعدا از شب خسب بیدار کنید . 
نکته گرداننگی ۴ : حتی اگر یکی از بازیکنان با کارت حرکت آخر بیرون برود بازیکن دوم نیز باید حذف شود . 
نکته گرداننگی ۵ : تنها حالتی که بازیکن دوم با حذف بازیکن اول حذف نمیشود  این است که حذف انضباطی شده باشد . 
نکته گردانندگی ۶ : وقتی ۲ بازیکن پیوند خورده با هم حذف میشوند گرداننده چیزی در مورد علتش نمیگوید ( هر چند در خیلی از مواقع مشخص است ).

تفنگساز : 

 

نکته گردانندگی ۱: گرداننده فقط اعلام می کند که کدام بازیکن صاحب تفنگ شده است و هیچ صحبتی در مورد نقش و گروه آن بازیکن نمی کند.
نکته گردانندگی۲: اگر تفنگ به کسی داده نشود (به هر دلیل)، گرداننده هیچی در مورد علتش نمی گوید.
نکته گردانندگی ۳: گرداننده در مورد بازیکنی که کشته می شود، هیچ گونه توضیحی نمی دهد.
نکته گردانندگی ۴: اگر بازیکنی که مورد هدف قرار می گیرد به هر دلیلی کشته نشود، گرداننده فقط اعلام می کند که آن بازیکن حذف نمی شود و هیچ گونه توضیحی در مورد علتش نمی دهد.
نکته گردانندگی ۵: بهتر است همراه با تفنگ ساز، از نقش های قهرمان، گردن کلفت، شب خسب، شاه کش، مترسک و پرستار استفاده کنید.
نکته گردانندگی ۶: بهترین گروه مستقلی که برای سناریوی تفنگ ساز پیشنهاد میشود، لشکر سیاه است.
نکته گردانندگی ۷: ممکن است در مواقعی که بعضی از نقش ها داخل سناریو هستند، بیشتر از ۱ تفنگ به صورت همزمان داخل بازی باشد و حتی ممکن است یک بازیکن بیشتر از ۱ تفنگ به صورت همزمان داشته باشد.
نکته گردانندگی ۸: در صورتی که چند تفنگ داخل بازی باشد و بیش از یک نفر بخواهد در روز از تفنگش استفاده کند، ترتیب صدا زدن بازیکنان به صورت کاملا تصادفی خواهد بود.
نکته گردانندگی ۹: بازیکن صاحب تفنگ، قبل از شلیک کردن هدفش را بلند به همه می گوید.

رمال : 

 

نکته گردانندگی 1: توجه داشته باشید که اگر نقشی که انتخاب می کند حذف شده بود، رمال بلافاصله حذف خواهد شد و هیچ راه نجاتی ندارد. بازیکنانی که در شب کشته می شوند، از فردا رسما جزو حذف شدگان خواهند بود.
نکته گردانندگی 2: هر نقشی را که تصاحب کند، قابلیتی که اجرا می کند از نظر قوانین و حالات، تابع آن نقش خواهد بود ولی همچنان نقشش رمال است و در آمار، جزو شهروند ها. مثلا اگر رمال نقش آمپول زن را انتخاب کند، همچنان در آمار جزو شهروند هاست.
نکته گردانندگی 3: اگر در روز و جلوی همه بخواهد از قابلیتش استفاده کند، فقط نقشی که تصاحب کرده را اعلام می کند و نباید هیچ گونه اشاره ای به رمال بودنش بکند.
نکته گردانندگی 4: رمال را قبل از گورکن و جان سخت بیدار کنید. دقت کنید که رمال هیچوقت در روز نقش انتخاب نمی کند و فقط در شب می تواند نقش انتخاب کند.
نکته گردانندگی 5: گورکن و جان سخت فقط اعلام می کنند که رمال از بازی خارج شده است و هیچ گونه اشاره ای به نقشی که تصاحب کرده است نمی کنند.
نکته گردانندگی 6: بازیکنان تا جای ممکن نباید از نقشی که رمال تصاحب کرده است مطلع گردند.
نکته گردانندگی 7: رمال فقط یک بار می تواند از قابلیت نقشی که انتخاب کرده است استفاده کند و حداکثر 24 ساعت زمان دارد تا از آن قابلیت استفاده کند. یعنی از شب بعد، دیگر امکان استفاده از قابلیت نقشی که انتخاب کرده بود را نخواهد داشت. مثلا اگر شاه کش را انتخاب کند، یا در شب می تواند شاه کشی کند یا در روز و نمی تواند هم در شب وهم در روز شاه کشی کند.
نکته گردانندگی 8: در صورتیکه هم زمان با رمال نقش اصلی نیز از قابلیتش استفاده کند و فقط یک قابلیت قابل اجرا باشد، اولویت با نقش اصلی است. مثلا اگر نقش استاد را انتخاب کند و فردا هم رمال بیدار شود هم استاد، فقط قابلیت استاد اجرا خواهد شد و فرصت رمال می سوزد.

رگباران : 

نکته گردانندگی ۱: توجه داشته باشید که هر زمان که رگباران اشتباه انتخاب کند، حمله متوقف می شود و رگباران حذف می گردد.
نکته گردانندگی ۲: حمله پی در پی اجباری است و رگباران تا آخر باید شلیک کند. یعنی اگر درست انتخاب کند، نمی تواند از حمله کنار بکشد و باید نفر بعدی را انتخاب کند تا جایی که حذف شود.
نکته گردانندگی ۳: هر شب صدا زده می شود و هر وقت بخواهد از قابلیتش استفاده کند، دستش را بلند می کند تا گرداننده او را بیدار کند.
نکته گردانندگی ۴: اگر هزار چهره نقش مافیایی تصاحب کند، همچنان هزار چهره است!
نکته گردانندگی ۵: پیشمرگ های عماد، مستقل محسوب می شوند.
نکته گردانندگی ۶: جهت یادآوری، بازیکنی که روانکاوی می شود از ابتدای روز بعد رسما مافیا می شود.

صبا : 

نکته گردانندگی ۱ : صبا هر شب بیدار نمیشود و هر وقت بخواهد از قابلیتش استفاده کند دستش را بلند می کند . 
نکته گردانندگی ۲ : زمانی که صبا بازیکنی را انتخاب میکند گرداننده همان لحظه نقش بازیکن را میگوید و از این لحظه میتواند از قابلیت آن نقش استفاده کند . اگر قابلیت در شب باشد باید همان موقع از قابلیتش استفاده کند و اگر در روز باشد صبر میکند تا کارش را روز انجام دهد . 
نکته گردانندگی ۳ : اگر صبا بازیکنی که انتخاب می کند غیر قابل تصاحب باشد گرداننده فقط جواب رد می دهد و هیچ اشاره ای به نقش آن بازیکن نمیکند . 
نکته گردانندگی ۴ : هر نقشی که تصاحب کند باید کارش را انجام بدهد مثلا اگر قاتل حرفه ای بشود باید یک نفر انتخاب کند ( حتی اگر قاتل حرفه ای اصلی کارش را کرده باشد ) و آن بازیکن ۳ روز بعد می میرد یا مثلا اگر روانکاو را انتخاب کند باید حتما یک نفر را روانکاوی کند . 
نکته گردانندگی ۵ : صبا در تمامی استعلام ها و آمارها شهروند محسوب می شود و فرقی ندارد چه نقشی را تصاحب کرده است ( مگر آنکه صبا کاملا تغییر گروه بدهد )  
نکته گردانندگی ۶ : اگر صبا نقش رییس مافیا را بگیرد فقط قابلیت محافظت توسط محافظ را خواهد داشت و هیچ نوع تیری ندارد . 
نکته گردانندگی ۷ : اگر به هر دلیلی قابلیت اول و دوم با هم تداخل جدی داشتند اولویت با قابلیت اول است . 

کاراگاه ویژه : 

نکته گردانندگی ۱: هر شب بعد از کاراگاه بیدار میشود ( هر شب باید صدا زده شود تا سایر بازیکنان متوجه نشوند کاراگاه ویژه چه زمانی کارش را انجام میدهد )
نکته گردانندگی ۲: سومین باری که استعلام منفی بگیرد از بازی حذف میشود و هیچکس نمیتواند او را نجات دهد . ( دلیل حذف شدن به هیچ وجه نباید گفته شود ) 
نکته گردانندگی ۳: برای گفتن سه تا شخصیت های غیر مستقل به کاراگاه ویژه میتوانید اسم شخصیت را بنویسید و به کاراگاه ویژه نشان دهید یا آن را لب بزنید هرکاری میکنید کشی نفهمد!
نکته گردانندگی ۴: اگر استعلام کاراگاه ویژه مثبت بود فقط باید نشانه تأیید بدهید و به هیچ وجه اشاره ای به شخصیتش نمیشود . 
نکته گردانندگی ۵: اگر در همان شبی که بازیکنی توسط شخصیتی انتخاب میشود تا گروهش را تغییر دهد. کاراگاه ویژه ( یا حتی کاراگاه ) نیز استعلامش را بگیرد گرداننده باید بر اساس گروهی که اول داشته است عمل کند زیرا تغییر گروه یک شخصیت از صبح فردای همان شب رسمی می شود . 

افیون : 

نکته گردانندگی ۱ : افیون هر شب باید به عنوان اولین نفر صدا زده شود و اگر دستش را بلند کند یعنی میخواهد کارش را بکند . 
نکته گردانندگی ۲ : زمانی که کارش را انجام میدهد آن شب فقط شهروندان بیدار می شوند به این ترتیب طبیعتا بازیکنان می فهمند که افیون کارش را انجام داده .  
نکته گردانندگی ۳ : فردا که گرداننده اعلام می کند چه نقشهایی بیرون رفته اند کارت افیون هم بین آنها هست یعنی اگر بازیکن دیگری هم حذف شود همان شب بازیکنان متوجه نمی شوند کدام بازیکن افیون بوده است . 
نکته گردانندگی ۴ : قابلیت افیون نسبت به دستور کارت حرکت آخر ارجع است . ( در صورت تداخل )
نکته گردانندگی ۵ : نقشهایی که موقتا نقش دیگران را میتوانند تصاحب کنند مهم نیست چه نقشی را تصاحب کرده اند و اگر خودشان شهروند نباشند نباید بیدار بشوند .   
نکته گردانندگی ۶ : اگر تغییر نقش به صورت دایمی باشد نقش جدید تعیین میکند که آیا آن بازیکن بیدار بشود یا نه . 

نخبه : 

نکته گردانندگی ۱ : دقت کنید که اگر نخبه خواست بازیکنی را انتخاب کند تا نقش او را بفهمد به جز چند شخصیت نخبه محدودیت خاصی در انتخاب ندارد اما زمانی که بخواهد نقش بگوید و بازیکن صاحب نقش را بفهمد نخبه نحدودیت دارد و فقط باید نقشهای کاملا شهروندی بگوید. 
نکته گردانندگی ۲ : اولین و دومین بازیکنی که در شب او را انتخاب کنند توسط گرداننده به نخبه گفته میشود گرداننده فقط بازیکن را نشان میدهد و هیچ اشاره ای به نقش نمیکند . 
نکته گردانندگی ۳ : فرقی نمیکند در یک شب یادو شب جدا توسط بازیکنان دیگر انتخاب شود . در هر صورت گرداننده هر بازیکنی که انتخابش کرده است را میگوید هر زمان این اتفاق بیافتد گرداننده در پایان شب نخبه را بیدار میکند و به او اطلاع می دهد .  
نکته گردانندگی ۴ : گرداننده فقط دو بازیکن اولی که نخبه را انتخاب می کنند . به او نشان میدهد و هیچ اشاره ای به نقششان نمی کند .  
نکته گردانندگی ۵ : اگر بازیکنی که نخبه انتخاب می کند رنگ یا گروه عوض کرده باشد گرداننده علاوه بر نقشش کارتش گروه جدید آن بازیکن را هم می گوید .  

راوی : 

 

نکته گردانندگی ۱: هر وقت راوی حذف شود ابتدای روز بعد اعلام میشود که دفترچه راوی پیدا شده و وقایعی که از روز اول ثبت شده اند بلند برای همه خوانده میشوند . 
نکته گردانندگی ۲: به هیچ وجه نباید نام بازیکنی گفته شود و فقط شخصیتها نام برده می شوند و اتفاقی که افتاده است بیان می گردد . مثلا می گویید : مافیا به زندانبان حمله کردند ولی قهرمان نجاتش داد یا کاراگاه استعلام مثبت گرفت اما شارلاتان به آن بازیکن زده بود . ( کلا باید هر اتفاقی که مربوط به آن واقعه باشد را بگویید به جز نام بازیکنان )
نکته گردانندگی ۳: اتفاقاتی که باید نوشته شوند را همان موقع ننویسید تا سایر بازیکنان از مکث گرداننده متوجه نشوند راوی چه زمانی دست بلند کرده است . ( بهتر است روز بعد که بازیکنان شروع به صحبت کردند گرداننده شرح وقایع را بنویسد )
نکته گردانندگی ۴: در پایان نوشته های راوی دلیل مرگ و چگونگی حذف او نوشته میشود ( بدون ذکر نام بازیکن )یعنی همیشه آخرین نوشته راوی در مورد مرگ خودش است . 
نکته گردانندگی ۵: راوی فقط دست بلند میکند و گرداننده هم آخرین اتفاقی که در آن لحظه از شب افتاده است را یادداشت میکند . یعنی هیچ چیز در مورد وقایع به راوی گفته نمیشود و همچنین گرداننده هیچ صحبتی نمی کند که بازیکنان متوجه شوند راوی چه زمانی دست بلند کرده است . 
نکته گردانندگی ۶: راوی آمین گرداننده است . به همین خاطر راوی به هیچ وجه نباید به شخصیتش اشاره ای کند و اگر این کار را انجام دهد بلافاصله باید حذف شود . 
نکته گردانندگی ۵: دقت نمایید بعد از اینکه هر بازیکنی را بیدار می کنید یا صدا می زنید حتما چند ثانیه مکث کنید . ( زمان این مکث برای همه یکسان باشد )
نکته گردانندگی 6: اگر به هر دلیلی راوی کارش را تا آخر بازی انجام ندهد . گرداننده هم طبیعتا نوشته ای یادداشت نمی کند اگر از این طریق متوجه شدید راوی در بازی نیست اشکالی ندارد . 

هوادار : 

نکته گردانندگی ۱: جزء شخصیتهایی است که گرداننده باید حواسش بیشتر جمع باشد . 
نکته گردانندگی ۲: اگر بازیکنی که بیشترین رأی را آورده است توسط هوادار انتخاب شده باشد باید اعلام گردد که هوادار داشته است . 
نکته گردانندگی ۳: در مرحله اول رأی گیری گرداننده باید کاملا حواسش به هوادار و رأی اولش باشد . 
نکته گردانندگی ۴: مهم است به هیچ وجه طوری عمل نکنید که کسی متوجه شود چه شخصی هوادار است . ( البته اگر بازیکنی کامل حواسش به شمارش آرا باشد . احتمال دارد متوجه شود و این موضوع اشکالی ندارد. )
نکته گردانندگی ۵: چون ممکن است کارتهای حرکت آخر مختلفی انتخاب شوند که در رأی گیری تأثیر گذار باشند گرداننده باید همیشه آمار چند نفر اول را داشته باشد . این کار باعث میشود تا در صورت نیاز به راحتی بتواند جای بازیکنان را عوض کند و دچار اشتباه نشود . 
نکته گردانندگی ۶: دقت کنید که اگر جلب را انتخاب کند هوادار بدون اینکه خودش متوجه شود قابلیتش را تا آخر بازی از دست میدهد فقط گرداننده میداند که چه اتفاقی افتاده است و چیزی به هوادار و جلب نمیگوید . 
نکته گردانندگی ۷: هر بازیکنی که هوادار پیدا میکند در جدول رأی گیری و در ستون مربوط به آن روز برایش حرف ه بنویسید.

آنالیزور : 

نکته گردانندگی ۱: اگر نامیرا بودنش را فعال کرده باشد و در مرحله اول رأی گیری فقط آنالیزور بیشترین رأی را بیاورد، نفر بعد از او که بیشترین رأی را آورده باید وارد دفاعیه شود. اگر هم آنالیزور تابلو شد، ایرادی ندارد. این ویژگی نقش آنالیزور است.

نکته گردانندگی ۲: اگر نامیرا بودنش را فعال کرده باشد و در مرحله دوم رأی گیری اکثریت آرا را بیاورد، نفر بعد از آنالیزور که بیشترین رأی را آورده از بازی حذف می شود. گرداننده تا جایی که می تواند نباید تابلو کند ولی اگر هم آنالیزور تابلو شد، ایرادی ندارد. این ویژگی نقش آنالیزور است.

نکته گردانندگی ۳: آنالیزور از لحظه ای که درخواست نامیرایی می دهد، تا شروع شب بعد، نامیرا است.

نکته گردانندگی ۴: آنالیزور در شبی که بخواهد کارش را انجام دهد، باید دستش را بالا بیاورد. لازم نیست هر شب آنالیزور را صدا بزنید.

نکته گردانندگی ۵: آنالیزور را هر شب، بعد از شب خسب بیدار کنید.

نکته گردانندگی ۶: دقت کنید که آنالیزور نمی تواند بعد از استعلام، درخواست نامیرایی کند. اگر بخواهد، حتما باید قبل از استعلام درخواست کند.

نکته گردانندگی ۷: اگر در شبی که آنالیزور کارش را انجام می دهد آمپول زن انتخابش کند، گرداننده باید به آمپول زن بگوید که آنالیزور چه افرادی را انتخاب کرده است و استعلام منفی گرفته یا مثبت!

نکته گردانندگی ۸: ممکن است آنالیزور اطلاعات بسیار گرانبهایی به دست آورد ولی این نباید باعث شود که گرداننده زیاد روی آنالیزور تمرکز کند و کوچکترین صحبتی که بکند او را حذف نماید.

نکته گردانندگی ۹: راه های زیادی برای تابلو شدن آنالیزور وجود دارد ولی ایرادی ندارد. به هر حال این اقتضای نقش آنالیزور است!

نکته گردانندگی ۱۰: پیشنهاد می کنیم همراه با آنالیزور از نقش های جَلَب، قاتل حرفه ای، شب خسب، قهرمان، وکیل، هوادار و شیطان صفت هم استفاده کنید.

مترسک : 

نکته گردانندگی ۱: گرداننده باید خیلی طبیعی رأی گیری مرحله دوم را مدیریت کند و هیچ اطلاعاتی از خود درز ندهد تا بازیکنان متوجه نشوند نقش مترسک داخل رأی گیری بوده است. البته در حالاتی ممکن است بازیکنان از روی اطلاعات خودشان، متوجه شوند.
نکته گردانندگی ۲: گرداننده کلا باید مترسک را در مرحله دوم رأی گیری نادیده بگیرد و اولین نفری که بعد از او قانونا باید حذف شود از بازی خارج می گردد. اگر کسی طبق قانون نباید حذف شود، بدون در نظر گرفتن قانون و فقط با در نظر گرفتن ترتیب، یکی را جز مترسک حذف کنید.
نکته گردانندگی ۳: دقت کنید که مترسک فقط در مرحله دوم رأی گیری دارای قابلیت است و این قابلیتش همیشگی است. یعنی هم بینهایت است و هم اینکه دست خودش نیست که بخواهد از قابلیتش در رأی گیری استفاده کند یا نه. (فقط قابلیت حذف کردنش اختیاری است)
نکته گردانندگی ۴: مترسک را هر شب، آخر از همه بیدار کنید.
نکته گردانندگی ۵: گرداننده هیچی در مورد نقش بازیکنی که هویتش را فاش کرده به مترسک نمی گوید.
نکته گردانندگی ۶: بهتر است گرداننده در پایان مرحله دوم رأی گیری، آماری از تعداد آرا ندهد و فقط نتیجه را اعلام کند.
نکته گردانندگی ۷: منظور از فاش شدن هویت این است که دقیقا متوجه شوند که او مترسک است. مثلا اگر کاراگاه یا آنالیزور مطمئن شوند که او شهروند است، مترسک حذف نخواهد شد.
نکته گردانندگی ۸: مترسک را همراه با نقش هایی که ممکن است در شب معارفه نقشِش را بشناسند قرار ندهید.
نکته گردانندگی ۹: بهتر است همراه با نقش مترسک از نقش های وکیل، شب خسب، آمپول زن، جلب و افشاگر استفاده کنید. برای مستقل هم بین لشکر سیاه، جانی/جانان، ساغر و هفت خط ۱ یا ۲ تا را انتخاب کنید.

 

روش رای گیری

نصف شهر بعلاوه یک دفاع و نصف شهر خروج . 

و اگر کسی حد نصاب رای گیری را نیاورد بیشترین رای به دفاع خواهد آمد ولی برای خروج نصف شهر را باید رای بیاورد .

اگر دونفر رای مساوی برای خروج بیاورد قرعه مرگ خواهند کشید .