بازپرس

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
گادفادر

گادفادر

قلدر به تمام معنا :

شلیک شب به دست رئیس مافیا است.

هانتر بازی نمی تواند رئیس را با خودش از بازی خارج نماید.

استعلام رئیس مافیا همیشه برای کاراگاه منفی است.

شیاد

شیاد

خیلی عجیبه :

شیاد بازی باید به دنبال کاراگاه بازی باشد و در صورتی که به کاراگاه بزند استعلام هر شخص برای کاراگاه بر عکس می شود.

شیاد هر شب می تواند به یک شخص بزند.

شیاد بازی به تنهایی کارش را انجام می دهد.

ناتو

ناتو

نقش و بگیره پرواز میده :

ناتو و یا همان شاه کش گروه مافیا در طول بازی یکبار می تواند از توانایی ناتویی خود استفاده کند و سعی کند نقش یک شهوند نقش دار را حدس بزند. در صورت درست بودن حدسش آن شهروند تحت هر شرایطی از مسابقه خارج می شود و در صورت اشتباه بودن حدس ناتو هیچ اتفاقی نمی افتد.

در صورتی که گروه مافیا بخواهد ناتویی کند دیگر امکان استفاده از تیرش را در آن شب ندارد.

مافیا ساده

مافیا ساده

نقش مافیا ساده این است که به رئیس مافیا در شب مشورت درست داده تا بهترین هدف را بزنند و در روز جوری وانمود کنند که شهروندان مافیا هستند تا با رای اکثریت از بازی حذف شوند.

مافیا ساده میبایست سعی کند در روز اتهام ها را از روی یاران خود بر دارد و در شب فقط می تواند با هم تیمی ها مشورت کند و عمل خاصی در شب انجام نمی دهد.

کارگاه

کارگاه

عجب عینکی داره :

کاراگاه بازی می تواند استعلام یک بازیکن را هر شب بگیرد و اگر مافیا باشد مثبت و اگر شهروند باشد منفی است .

البته استعلام رئیس مافیا برای او منفی است . 

دکتر

دکتر

نجات دهنده با دست طلا :

دکتر بازی یک نجات دارد و هر شب یکنفر را ازحمله تیم مافیا در امان میدارد و خودش را فقط دوبار می تواند نجات دهد ولی نه بصورت متوالی . 

محقق ( هانتر )

محقق ( هانتر )

تحقیق کننده حرفه ای :

محقق بازی به جز شب معارفه می تواند هر شب خودش را به یک نفر گره بزند.

یعنی اگر با شات شب و یا فردا در رای گیری از بازی خارج شود و آن شخص شیاد یا ناتو باشد با او از بازی خارج می شود.

البته اگر شخص انتخابی نیز کشته شود محقق توانایی خود را از دست می دهد.

روئین تن

روئین تن

قدرت عجیبی داره :

رویین تن بازی در شب نامیرا می باشد و کشته نمی شود.

امکان مذاکره با رویین تن وجود دارد.

بازپرس

بازپرس

تشخیص دهنده قاطع :

بازپرس بازی یک بار در طول بازی می تواند دو نفر را به دفاعیه بیاورد.آن دو شخص به صورت دو سی ثانیه صحبت می کنند مجدد در نیم روز از بازپرس سوال می شود آیا رای گیری میان این دو انجام شود یا نه اگر نه باشد بازی ادامه پیدا می کند اگر آری باشد هر شخص باید به یکی رای دهد و ساید آن شخص خوانده می شود.

شهروند ساده 1

شهروند ساده 1

ساده ولی باوقار :

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 2

شهروند ساده 2

ساده ولی باوقار :

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

حرفه ای

حرفه ای

تک تیرانداز واقعی :

شهروندی است باهوش که در شب کار خود را انجام میدهد .

او یکبار میتواند از تفنگ خود در روند بازی استفاده نماید و شلیک کند .

نکته ۱ : اگر به گادفادر شلیک نماید هر ۲ دوست در بازی میمانند ولی حق ندارد فردا تک تارگتی به آن حمله کرده و یا گردن گیری نماید .

نکته ۲ : اگر به شهروند شلیک نماید خود او از بازی خارج خواهد شد .

نکته ۳ : اگر به مافیاهای دیگر شلیک نماید آن مافیا در صورتی که سیو پزشک نباشد از بازی خارج خواهند شد.

شهروند ساده

شهروند ساده

ساده ولی باوقار :

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

۱ -محقق

۲ -بازپرس

۳ -اعضا تیم مافیا

۴ -شیاد

۵ -کاراگاه

۶ -پزشک

قوانین بازی

۱- اگر بازپرس در شب کشته شود قطعا بازپرسی انجام می شود.

۲- بازپرس بازی هر شب که بخواهد می تواند از قابلیت خودش استفاده کند.

۳- اگر از دو نفری که به بازپرسی آمده اند یکی شات شود قابلیت به بازپرس بر می گردد.

۴- محقق اگر رئیس مافیا رو انتخاب کرده باشد بیرون نمی رود.

۵- قابلیت شیاد می تواند هر شب روی یک شخص تکرار شود.

۶- در بازی ۱۲ و ۱۳ نفره یک مافیا ساده به بازی اضافه می شود.

۷- در بازی ۱۳ نفره امکان مذاکره با رویین تن وجود ندارد.

۸- در بازپرسی هر شخص دوبار ۳۰ ثانیه به صورت نا متوالی دفاع می کند.

۹- رئیس مافیا فقط زمانی می تواند خودش را یاکوزایی کند که تنها مانده باشد.

۱۰- در تعداد ۱۲ و ۱۳ نفره تک تیرانداز به بازی اضافه می شود.در ۱۲ نفر امکان سوداگری با روئین تن وجود دارد.

روش رای گیری

۸-۱۰ نفر / ۴ دفاع و ۴ خروج

۶-۸ نفر / ۳ دفاع و ۳ خروج

۴-۵ نفر / ۲ دفاع و ۲ خروج