پروفسور

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
مافیا ویژه

مافیا ویژه

چه قدرتی داره :

مافیاییست که در صورتی که در طول روز با اجماع از بازی خارج شود یا مورد اصابت گان جنگی قرار بگیرد . میتواند در وصیت خود اعلام کند مامور ویژه است و یک اسلحه دارد که میتواند شخصی را مورد هدف قرار داده و با خود از بازی خارج کند . ساید شخصی که از طریق مافیا ویژه مورد اصابت گلوله قرار میگیرد خوانده خواهد شد . مافیا ویژه چنانچه با اجماع از بازی خارج شود سایدش خوانده نخواهد شد و با استعلام روز بعد آشکار میشود که شهروند ویژه بوده یا مافیا ویژه . اما در صورتی که مورد اصابت گلوله قرار بگیرد سایدش همان لحظه خوانده خواهد شد . این کاراکتر از لحاظ اکت همانند ترور در دکهای مشابه است . مافیا ویژه برای پروفسور قابل مذاکره است و چنانچه مذاکره با او بنشیند . از آن پس اگر چه ماهیت او هنوز مافیاست اما به عنوان بادیگارد در خدمت پروفسور خواهد بود و از آن پس در تیم آپ مستقل حضور خواهد داشت پس برد او در گرو برد گروه مستقل ( پروفسور و بادیگارد ) خواهد بود . خاطر نشان میگردد در صورت انجام مذاکره با مافیا ویژه دیگر او به عنوان یک بادیگارد ساده در ساید مستقل خواهد بود و ابیلیتی اکت گان را در صورت خروج از بازی نخواهد داشت . در صورتی که شخص مذاکره شونده از گروه مافیا بتواند هر دو یار دیگرش را از بازی خارج کند و هیچ مافیایی جز او در بازی نمانده باشد شات گروه مافیا به او منتقل خواهد شد و از آن پس میتواند به عنوان مستقل بازی شات بزند و شات در دست گروه مستقل بود . 

بازپرس مافیا

بازپرس مافیا

دقل باز حرفه ای :

مسئول جریان سازی روز نخست بازی و انتخاب متهمین برای ورود به دادگاه از سوی گروه مافیاست . بازپرس مافیا میتواند در انتهای روز نخست بازی ۲ پلیر را انتخاب کند که مستقیما وارد دفاعیه شوند . خاطر نشان میگیرد در روز نخست بازی ( روز دادگاه ) رای گیری اولیه ای برای ورود به دفاعیه وجود ندارد و بازپرس مافیا ۲ شخص و بازپرس شهر ۲ شخص را وارد دفاعیه خواهند کرد . بازپرس مافیا برای پروفسور قابل مذاکره است و چنانچه مذاکره با او بنشیند . از آن پس اگرچه ماهیت بازپرس مافیا هنوز مافیاست اما به عنوان بادیگارد در خدمت پروفسور خواهد بود و از آن پس در تیم آپ مستقل حضور خواهد داشت پس برد او در گرو برد گروه مستقل ( پروفسور و بادیگارد ) خواهد بود . در این شرایط چنانچه بازپرس مافیا توسط پروفسور مذاکره شود میتواند بدون اینکه یارانش متوجه انجام مذاکره با او شوند به اعضای سابق تیمش خیانت کرده و به همراه پروفسور آنها را نیز از بازی خارج کند تا هم در لینک شهری حضور پیدا کند و هم گروه مستقل بتواند در ادامه شانس برد بالاتری داشته باشد . در صورتی که شخص مذاکره شونده از گروه مافیا بتواند هر دو یار دیگرش را از بازی خارج کند و هیچ مافیایی جز او در بازی نمانده باشد شات گروه مافیا به او منتقل خواهد شد و از آن پس میتواند به عنوان مستقل بازی شات بزند و شات در دست گروه مستقل خواهد بود . 

گادفادر

گادفادر

قلدر به تمام معنا :

گادفادر رییس گروه مافیا و مسئول ساماندهی گروه و پینش سناریو برای اعضای گروه مافیاست . گادفادر با شات تکاور از بازی خارج نمیشود . شات گروه مافیا را گادفادر در هر لحظه از روز که گروه تصمیم به شات زنی بگیرد به راوی بازی اعلام میکند و راوی بازی را متوقف خواهد کرد . از دکتر سیوهایش را خواهد پرسید و شات را اعمال خواهد کرد . گادفادر تنها عضو گروه مافیاست که برای پروفسور قابل مذاکره نیست و تا پایان بازی عضو تیم آپ مافیا خواهد ماند . گادفادر میتواند یک روز از بازی به جای شات گروه مافیا . ناتویی را هم انجام دهد . در صورتی که گادفادر از بازی خارج شده باشد . مسئولیت اعمال شات و همچنین ناتویی به ترتیب به بازپرس مافیا و سپس به ترور خواهد رسید . 

پروفسور

پروفسور

چه داستانی داره واقعا :

کاراکتر مستقل بازی است که در استعلام ها شهروند خوانده خواهد شد . پروفسور در برابر شات گروه مافیا و شات تکاور مصون است . پروفسور در صورت رسیدن به کی آس برنده ی بازی خواهد بود و نیازی به دست گرفتن ندارد . پروفسور در طول بازی یکبار امکان انجام مذاکره با یک پلیر را دارد و در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکره آن پلیر به عنوان بادیگارد به تیم آپ مستقل اضافه خواهد شد . مذاکره ی پروفسور با ۲ کاراکتر ساید شهروندی ( پلیس و قاضی ) و ۲ کاراکتر ساید مافیا ( بازپرس مافیا و مافیا ویژه ) موفقیت آمیز خواهد بود . هر کاراکتری که مورد مذاکره ی موفق قرار گیرد به عنوان بادیگارد ساده در خدمت پروفسور خواهد بود و تمام ابیلیتی های سابقش را از دست خواهد داد . فرضا اگر با مافیا ویژه مذاکره شود . دیگر نمیتواند با خروجش از بازی کسی را از بازی خارج کند . هر لحظه از بازی که پروفسور تصمیم به مذاکره بگیرد . این موضوع توسط راوی اعلام خواهد شد و از آن پس بازپرس شهر هر روز استعلام یک شخص را میگیرد تا در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکره بتواند بادیگارد را پیدا کند . در صورتی که پروفسور و بادیگارد بتوانند به اندازه ی تعداد مافیاهاو شهروندان را کم کنند که مجموع تعداد شهروند و مافیای باقی مانده با تعداد مستقلهای بازی برابر باشد . ساید مستقل پیروز بازی خواهد بود . چنانچه پروفسور از بازی خارج شود و بادیگارد در بازی بماند . بادیگارد باید به کی آس برسد و دست بگیرد تا پیروز باقی شود . 

تفنگدار

تفنگدار

تیر میده به همه :

تفنگدار در طول بازی فقط یک تیر جنگی و بینهایت تیر مشقی دارد که در هر روز میتواند نهایتا دو تیر پخش کند . پس از اتمام روز دادگاه بازی ۱۰ ثانیه متوقف خواهد شد و تفنگدار تیرها را پخش خواهد کرد . چنانچه شخصی که تیر جنگی را دست دارد توسط گروه مافیا شات شود تیر به خشاب تفنگدار برمیگردد ولی در صورتی که شخصی که تیر جنگی در دست دارد از تیرش استفاده نکند تیر دیگر به خشاب بر نمیگردد . 

تکاور

تکاور

بخوره میزنه :

تکاور در صورتی که توسط گروه مافیا شات شود میتواند یک شخص را مورد هدف قرار دهد . شات تکاور بر روی گادفادر و پروفسور نمینشیند . چنانچه تکاور شهروند بزند خودش از بازی خارج خواهد شد و چنانچه مافیا ویژه یا بازپرس مافیا را هدف بگیرد آن مافیا از بازی خارج میشود . چنانچه تکاور بادیگارد را مورد هدف قرار دهد و بادیگارد از ساید شهروندی باشد . تکاور از بازی خارج میشود و چنانچه بادیگارد از ساید مافیایی باشد . بادیگارد از بازی خارج خواهد شد . 

دکتر

دکتر

جون مردم دستشه  :

دکتر مسئول حفظ جان شهروندان در برابر شات گروه مافیاست . در طول بازی هر لحظه گروه مافیا اعلام شات کند . تعداد مشخصی سیو را انجام خواهد داد . تعداد سیو دکتر تا ۸ نفر ۲ سیو و زیر ۸ نفر ۱ سیو خواهد بود . دکتر میتواند خودش را نهایتا ۲ بار در طول بازی سیو دهد . 

پلیس

پلیس

جرات داره  :

پلیس دارای یک جلیغه ی محافظ در فاز روز است که در برابر یک بار خروج از بازی با رای گیری یا در اثر اصابت گلوله از او محافظت میکند . جلیغه ی در برابر شات گروه مافیا نمیتواند از او محافظت کند . پلیس پیش از افتادن جلیغه اش برای پروفسور قابل مذاکره است و پروفسور میتواند تا پایان روز ۲ مذاکره را انجام دهد . اگر مذاکره با پلیس انجام شود او به عنوان بادیگارد در خدمت پروفسور قرار خواهد گرفت و برد او در گرو برد ساید مستقل خواهد بود و دیگر عضو تیم شهر نیست . 

شهروند ویژه

شهروند ویژه

تصمیم گیرنده جدی :

شهروندی است که در صورتی که در طول روز با اجماع از بازی خارج شود یا مورد اصابت گان جنگی قرار بگیرد . میتواند در وصیت خود اعلام کند مامور ویژه است و یک اسلحه دارد که میتواند شخصی را مورد هدف قرار داده و با خود از بازی خارج کند ساید شخصی که از طریق شهروند ویژه مورد اصابت گلوله قرار میگیرد خوانده خواهد شد . شهروند ویژه چنانچه با اجماع از بازی خارج شود سایدش خوانده نخواهد شد و با استعلام روز بعد آشکار میشود که شهروند ویژه بوده یا مافیا ویژه اما در صورتی که مورد اصابت گلوله قرار بگیرد سایدش همان لحظه خوانده شد . این کاراکتر از لحاظ اکت همانند کابوی در دکهای مشابه است . 

قاضی

قاضی

چه دستوری میده :

قاضی مسئول تصمیم گیری نهایی روز نخست بازی ( روز دادگاه ) خواهد بود . پس از این که افراد حاضر در دفاعیه ی روز نخست بازی ( دادگاه ) از خود دفاع کردند . هر یک از ۱۱ پلیر بازی ( حتی قاضی و حتی افراد حاضر در دفاعیه ) موظف هستند در خواب نیم روزی الزاما به یک شخص حاضر در دفاعیه رای خروج دهند . پس از این که راوی بازی ۱۱ رای خروج را مشاهده کرد . نام شخصی را که بیشترین آرای خروج را داشته به همراه تعداد آرایی که داشته به طور خصوصی به قاضی اعلام خواهد کرد ( سایر پلیرها مطلع نخواهد شد . ) قاضی در این شرایط ۳ تصمیم متفاوت خواهد داشت . قاضی میتواند به نظر جمعی احترام گذاشته و همان پلیری که بیشترین آرای خروج را داشته از بازی خارج کند . یا میتواند رای گیری را ملغی کند و مانع از خروج پلیرها از بازی در روز نخست شود و یا حتی میتواند به طور مستقیم به یک شخص دیگر حاضر در دفاعیه رای خروج دهد و آن شخص را مستقیما از بازی خارج کند . پس از روز نخست بازی هر روز مانند سایر سناریوها رای گیری اولیه و رای گیری نهایی در فاز روز خواهد بود و قاضی اکت متمایزی نخواهد داشت . کاراکتر قاضی برای پروفسور قابل مذاکره است و پروفسور میتواند تا پایان روز ۲ مذاکره با قاضی انجام شود او به عنوان بادیگارد در خدمت پروفسور قرار خواهد گرفت و برد او در گرو برد ساید مستقل خواهد بود و دیگر عضو تیم شهر نیست . 

بازپرس شهر

بازپرس شهر

نظر شهر براش مهمه :

مسئول انتقال نظر سنجی اعضای شهر به دادگاه در روز نخست بازی است . پس از اتمام روز نخست بازپرس شهر ۲ شخص را مستقیما وارد دفاعیه در محضر دادگاه خواهد کرد . در روز نخست این سناریو رای گیری اولیه ای وجود ندارد و ۲ شخص از سوی بازپرس شهر و ۲ شخص از سوی بازپرس مافیا در دادگاه حاضر میشوند . ابیلیتی دوم بازپرس شهر که پس از اعلام انجام مذاکره تو پروفسور بازی فعال خواهد شد . توانایی خبرنگاری و گرفتن استعلام شخص مذاکره شده توسط پروفسور است . هر زمان پروفسور تصمیم به انجام مذاکره بگیرد از بازپرس شهر خواسته خواهد شد از آن روز به بعد در ابتدای هر روز استعلام یک شخص را بگیرد . چنانچه با آن شخص مذاکره ی موفقیت آمیز انجام شده باشد ( آن شخص بادیگارد شده باشد ) نتیجه به صورت مثبت به بازپرس شهر اعلام خواهد شد . 

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

۱ – پروفسور

۲ – اعضا تیم مافیا

۳ – شهروندان

قوانین بازی

۱- در روز معارفه٬ همه نقش خود را میدانند اما اعضای مافیا هم تیمی های خود را نمیشناسند. بازیکنان ۳۰ ثانیه فرصت دارند تا گفتگو کنند و خود را معرفی کنند ) روز معارفه چالش ندارد .(سپس در شب معارفه گرداننده تیم مافیا را بیدار میکند تا همدیگر را بشناسند )

۲- بازی دارای روز معارفه میباشد . 

۳- بازی دارای سه ساید – فقط شهروند . مافیا . مستقل میباشد و اطلاق نقش در بازی چه به خود و چه به دیگران ممنوع است و فقط میتوان اطلاق به ساید در بازی داشت و اطلاق به نقش از طرف گرداننده کیک خواهد داشت .

۴- گذر کردن از کنار نقش به هر حالت و شرایط ممکنه از طرف گرداننده کیک مستقیم خواهد داشت . 

۵- رای خریدن برای خود با جملاتی شبیه به این که منو بدین بیرون با تارگتهای من بازی کنید و یا من میرم تنها راه نجاتمونه که برم کارت حرکت آخر بکشم در بازی ممنوع است . 

۶- زمان صحبت هر پلیر در بازی ۶۰ ثانیه و زمان چالش ۴۰ ثانیه میباشد و هیچ پلیری حق صحبت کردن در طی صحبت شخص دیگری را ندارد . 

۷- شرایط رای گیری در پایان هر روز با شرایط زیر میباشد :

  • ۱۱ نفر : ۵ دفاع و ۵ خروج
  • ۸-۱۰ نفر : ۴ دفاع و ۴ خروج
  • ۶-۷ نفر : ۳دفاع و ۳ خروج
  • ۴-۵ نفر : ۲دفاع و ۲ خروج 

۱۰- در بازی ۲ استعالم وضعیت وجود دارد که با اعلام ساید انجام میگیرد . پروفسور ساید شهروند خوانده میشود .

۱۱- در هر شب و با هر اعلام حرکت تیم مافیا . گرداننده تمامی پلیرهای داخل بازی را ازخواب بیدار کرده تا ابیلیتی خود را انجام دهند . حتی در هنگام ناتویی .

۱۲- سیو دکتر به تمام ابیلیتیهای بازی بعد از اجماع روز اولویت دارد و حتی میتواند مافیا بازی را هم سیو دهد . 

۱۳- شرط برد تیم مافیا: هر گاه نصف بازیکنان داخل بازی مافیا باشند

      شرط برد شهروند: خارج کردن تمام مافیاها و مستقل بازی

      شرط برد مستقل: رسیدن پرفسور در کی اس ،دست گرفتن بادیگارد پروفسور در کی اس یا رسیدن پرفسور به همراه بادیگاردش در جمع چهار نفر

۱۴- روز بعد از معارفه (روز یک) روز دادگاه بازیست.

۱۵- بازیکنان حق رای گیری دور اول را ندارند.

۱۶- بازپرس تیم مافیا و بازپرس تیم شهروند هر کدام دو نفر رو به میز محاکمه می کشانند.(بازپرس مافیا هم میتواند یار خودش به دفاعیه بیاورد)

۱۷- پس از دفاع چهار بازیکن (ممکن است یک بازیکن مشترک باشد و دفاعیه با سه نفر انجام شود) رای گیری دور دوم در خواب نیم روزی انجام میشود و هر            بازیکن حتی بازیکنان داخل دفاعیه حق رای دادن به یک نفر را دارند.

۱۸- پس از شمارش آرا ، قاضی بازی بیدار میشود و اسم بازیکنی که بیشترین رای را گرفته با تعداد رای را از گرداننده دریافت میکند و بنابر فکت های بازی میتواند (ملغی/رای خروج مستقیم به یکی دیگر از افرادی که در دفاعیه بودند/ احترام به رای اکثریت) را انجام دهد.

روش رای گیری
  • ۱۱ نفر : ۵ دفاع و ۵ خروج
  • ۸-۱۰ نفر : ۴ دفاع و ۴ خروج
  • ۶-۷ نفر : ۳دفاع و ۳ خروج
  • ۴-۵ نفر : ۲دفاع و ۲ خروج