هنرمندان فیلیمو( کلاسیک )

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
مافیا ساده

مافیا ساده

جزء اعضای گروه مافیا است که توانمندی منحصر به فردی ندارد.

مافیا ساده

مافیا ساده

جزء اعضای گروه مافیا است که توانمندی منحصر به فردی ندارد.

دکتر لکتر

دکتر لکتر

در هر شب یکی از اعضای مافیا را از شلیک شب حرفه‌ای نجات می‌دهد. او فقط یکبار می‌تواند خود را نجات دهد.

رئیس مافیا

رئیس مافیا

در شب با نظر مستقیم او یکی از شهروندان مورد هدف قرار می‌گیرد. استعلام وی برای کارآگاه همیشه منفی است.

حرفه ای

حرفه ای

در شب می‌تواند یکی از اعضای بازی را که به گمان وی مافیا است،

مورد هدف قرار دهد. در صورت مورد هدف قرار دادن شهروند، خود او از بازی خارج می‌شود.

کاراگاه

کاراگاه

هرشب استعلام یکی از افراد بازی را از گرداننده می‌گیرد. استعلام دکتر لکتر، جوکر و مافیای ساده مثبت و استعلام شهروندان و رئیس مافیا منفی است. همچنین استعلام کارآگاه برای شخصی که جوکر پیش از آن انتخاب کرده‌است، معکوس خواهد بود.

دکتر

دکتر

یکی از اعضای بازی را از شلیک شب نجات می‌دهد و در صورت انتخاب درست، آن شخص در بازی می‌ماند. او فقط یک بار می‌تواند جان خودش را نجات دهد.

شهردار

شهردار

در صورتی که دو نفر در دفاعیه باشند، یک بار در طول بازی قادر به ملغی کردن رای‌گیری روز (بیرون نرفتن هیچ‌یک از افراد) یا رای خروج مستقیم به یک نفر است. در صورتی رأی خروج مستقیم شهردار با بیشترین تعداد رأی آن روز مغایرت داشته باشد، فردی که رای خروج شهردار را گرفته از بازی خارج می‌شود.

جان سخت

جان سخت

در شب با تیر اول مافیا بیرون نرفته و در روز تنها با رأی شهروندان از بازی خارج می‌شود. وی دو بار در شب می‌تواند استعلام نفرات خارج‌شده از بازی را بگیرد.

روانپزشک

روانپزشک

در طول بازی می‌تواند دو بار برای یکی از افراد حاضر در بازی سکوت یا طول درمان تجویز کند. فرد انتخاب‌شده در طول روز بعد قادر به صحبت در بازی یا دفاعیه نمی‌باشد، و چنانچه بعد از دفاعیه رای خروج بگیرد بعضی از کارتهای وصیت مانند «ذهن زیبا» و «سرگیجه» برای او کارایی ندارد.

شهرساده

شهرساده

جزء اعضای گروه شهر به‌شمار می‌رود که توانمندی منحصر به فردی نداردو در روز با شهروندان دیگر رأی میدهد . 

شهرساده

شهرساده

جزء اعضای گروه شهر به‌شمار می‌رود که توانمندی منحصر به فردی نداردو در روز با شهروندان دیگر رأی میدهد . 

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

تیم مافیا

دکتر

حرفه ای

کاراگاه

روانپزشک

جان سخت

قوانین بازی

در بازی شب‌های مافیا بازیکن‌ها به دو دسته اکثریت شهروند و اقلیت مافیا تقسیم می‌شوند. هیچ بازیکنی به جز صاحب نقش و گرداننده از نقش‌های دیگران مطلع نیست، گرچه گروه مافیا در شب اول یکدیگر را می‌شناسند. هدف شهروندان در دست گرفتن شهر و پاکسازی آن از مافیاست و پیروزی مافیا در گروی برابری با تعداد شهروندان است. بازی در ۲ بخش شب‌ها و روزهای متوالی انجام می‌شود و اعضای هر گروه تلاش می‌کنند با اتهام زدن، نفرات گروه رقیب را از جریان بازی خارج کنند.

در پایان هر روز و با قانون تعداد یک‌دوم نفرات حاضر (+ یک) رأی، مرحلهٔ اول رأی‌گیری در روز انجام می‌شود؛ و پس از شنیدن دفاعیه متهمان مرحلهٔ دوم رأی‌گیری انجام می‌شود. در صورتی که یک نفر به صورت تک‌دفاع وارد دفاعیه شود، مرحله دوم رأی‌گیری در همان روز و بیداری صورت می‌گیرد و وضعیت خروج فرد مشخص خواهد شد. اما اگر بیش از یک بازیکن وارد رأی‌گیری شوند، دیگر بازیکنان به خواب نیمروزی رفته و رأی دوم خود را می‌دهند. در این حالت و پیش از بیدار شدن مجدد بازیکنان، گرداننده بازی شهردار را بیدار می‌کند و از وی کسب تکلیف می‌کند. هرکس فقط یک حق رأی دارد، و خود متهمان حق رأی ندارند. اگر تعداد رأی دو نفر در مرحله دوم رأی‌گیری با هم برابر شود، از قرعهٔ شانس یا قرعهٔ مرگ استفاده می‌شود تا تکلیف مشخص شود. بازیکن خارج‌شده در بخش روز می‌تواند از بین ۶ کارت با انتخاب تصادفی، وضعیتی را برای خودش یا بازی تعیین کند و همچنین بدون اشاره مستقیم به هر نقشی کلام آخر را بگوید.

در بخش شب به فرمان گرداننده گروه مافیا از خواب بیدار شده و به صورت پنهانی لحظاتی را به مشورت می‌نشینند که کدام شهروند را مورد هدف شلیک خود قرار دهند و کدام فرد را نجات دهند. پس از آن گرداننده بازی شهروندان دارای عنوان از جمله دکتر، کارآگاه، روان‌پزشک، جان‌سخت و حرفه‌ای را هم به نوبت برای اجرای نقش‌های شب خود بیدار می‌کند. بازیکن کشته‌شده در شب، حق انتخاب کارت و کلام آخر ندارد و باید در سکوت کامل از بازی خارج شود.

روش رای گیری

نصف شهر بعلاوه یک دفاع و نصف شهر منهای یک خروج